Шри Ади Шакти Пуджа, Работата на Ади Шакти

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа на Шри Ади Шакти

Кабела Лигуре, 3 юни 2001 г.

Днес ние почитаме Ади Шакти.

Мисля, че това е най-важната пуджа, защото именно силата на Ади Шакти е тази, която ви е дала Себереализацията, която ви е дала Истината, която ви е дала силата на Състраданието и на Любовта. Това е силата, която се отдели от Садашива и тази Сила искаше сама да създаде цялата тази вселена, вселени след вселени. Тя е съзидателна и любяща. С любовта си Тя извърши това велико творение – също и сътворението на този свят.

Това е специално избрана планета, която беше много красиво поставена в центъра между Слънцето и Луната за създаването – в крайна сметка – на човешките същества. Това е Нейната велика работа – с такава любов и обич и с много голяма надежда, че Нейните деца ще познаят Истината и ще получат върховното Познание за себе си и за всичко останало.

Както сте прочели в Библията, Ади Шакти е дошла под формата на змия и е  казала на човешките същества, на Адам и Ева… и най-вече на Ева: “Вие трябва да имате Познанието”. И те приели да изядат плода на Познанието. Защото иначе щяха да си останат просто като животните, без да узнаят нищо за фините неща от живота – малко по-висши животни може би. И след като веднъж бяха вкусили плода, те започнаха да чувстват, че има нещо нередно в това, че са без дрехи. Тогава взеха няколко листа от едно дърво и се покриха с тях.

Така първото познание, което се появи, беше познанието за целомъдрието, защото Шри Ганеша беше установен и Неговото влияние породи съзнанието, че трябва да покриваме телата си. Ние вече не сме животни. Само животните не съзнават това – разбира се те не стоят изправени, така че всичко е наред.

 С познанието за целомъдрието постепенно човешките същества започнаха да израстват и  да се превръщат в прекрасни нации, но има още много неща, които трябва да бъдат познати, да бъдат осъзнати. Може да съзнавате много неща, но докато не получите духовното си пробуждане, докато не получите себепознанието си, всяко друго познание е абсолютно нищо.

Само чрез Себепознанието ставате силни. Истинската сила е тази на Любовта и на Състраданието.

Днес, когато погледнете, целият свят е зает да се бие и се опитват да защитават хората от войните и да създават големи, огромни инструменти за защита. Целият свят изглежда е в луда надпревара… да се убиват един друг, да се разрушават, поради състезанието, амбицията… които водят до битки, а после и до по-големи войни. Хората се бият за парче земя!

Толкова са невежи! Можете ли да отнесете със себе си дори една частица земя, когато умрете? Когато се раждате, идвате със затворени юмруци. Когато умрете, си отивате с отворени ръце. Какво отнасяте със себе си? Е, добре, може да не искате да вземете нищо, но радвате ли се на това, което смятате за толкова важно и за което сте се борили? Защо продължава тази борба между всички тези глупави хора? Изненадващо е как хората се отказват от своя мир, отказват се от здравия си разум, когато става дума за парче земя.

 Всичко се е изместило в много  погрешна посока и върви към пълно разрушение. Това е накарало хората да страдат толкова много, поради цялото невежество, от което идват всички тези навици, всички тези привличания, всички тези идентификации, които са толкова разрушителни, които ще разрушат всички, един по един. Хората трябва да се вразумят и да се отдадат на Себепознанието.

Себепознанието е ключът, който един Спасител трябва да даде на хората. Ние имахме толкова светци. Имахме толкова суфи. Имахме толкова таоисти. Имахме дзенисти. Всякакви реализирани души идваха на тази земя. Всички те страдаха, бяха измъчвани. Никой не ги разбираше. Но днес е дошло времето да познаете Истината, но Истината, която не е суха, а Истината, която има състрадание, която обхваща всеки и дава цялостното виждане за нашето съществуване – защо сме на тази земя,  каква е целта ни, какво трябва да направим.

Силите на Ади Шакти са такива – на Любов и Състрадание – че ви карат да разберете най-напред вашето Себе. За вас любовта е много, много ограничена. Няма съзнание за вашето собствено същество. Само си представете каква голяма задача ви чака, колко сериозно най- напред трябва да осъзнаете вашето Себе.

Това е изключително важно. Най- напред трябва да осъзнавате вашето Себе. А сега имате светлината на вашия Дух. В светлината на Духа можете да видите това, което сте. И можете да видите колко далече отивате, какви погрешни неща вършите, каква болка си причинявате. И вие имате силата да го излекувате, да го подобрите и да стигнете до вашата същност.

Това е най-важното време. Никога повече няма да има такова време. Никога в историята не го е имало и в бъдеще никога няма да можете да го имате. Това е времето, в което получихте не само Съзнанието, не само Себепознанието, но знаете как да го постигнете. Докато светците, таоистите и дзенистите само описваха какъв е човекът, който има Себепознание, как се държи, какъв е стилът му, с какво е различен от другите. Но никой от тях не е казал как ставате това. Никой не беше в състояние да каже това. Също така никой не беше способен да го направи. Защото може би повечето от тях не знаеха за Кундалини, а тези, които знаеха не можеха до говорят за нея на хората.

Така че най- голямата работа на Ади Шакти беше да постави Кундалини в сакралната ви кост. Кундалини не е Ади Шакти. Ади Шакти е нещо много по-велико, много по-голямо, много по-обширно, много по-дълбоко, много по-силно, много по-мощно. Кундалини е отражение на Силата на Ади Шакти и когато тя се издига, вие знаете какво се случва с вас и как получавате Реализацията си.

Но трябва да бъдете много наблюдателни. Наистина ли сте състрадателна личност? Ако сте състрадателни, мисля, че първото нещо, което ще стане с една състрадателна личност, ще бъде да помогне на другите, да еманципира другите. Тя няма да може да се задоволи със собствените си постижения и със собственото си състояние на Себереализация. Това не може да стане.

За какво беше нужно Ади Шакти да положи всички тези усилия, да работи толкова усърдно? Знаете, че трябваше да работя много, много упорито. Още от ранното си детство съм работила много упорито и съм преживяла много трудни моменти, наистина много трудни според човешкото разбиране моменти. Но за Мен най-лошият момент е когато виждам тези хора, на които съм дала Реализация – тези, които са реализирани личности – че  именно те нямат отговорност за другите или ако я имат, то тя е много малка. Те нямат състраданието, нямат Любовта, чрез която днес трябва да спасим света, да спасим човечеството. Това е не само нашата основна работа, а единствената работа, която трябва да вършим. Всички други неща няма да доведат до нищо, освен собствените ви усилия, индивидуалните ви усилия да давате Себереализация на другите и да им давате това Познание.

Това познание е толкова  лесно да бъде разбрано. То е много фино, няма съмнение. И както ви казах, в квантовата теория, за която говорят сега учените, те са видели тези чудни вълни от светлини и се опитват да открият нещо за това.

Не може да има Сахаджа йоги, които да се издигат над другите. Всеки от вас трябва да знае, че това, което се е случило с вас, е нещо много специално. Дори ако бяхте отишли в Хималаите, дори ако бяхте се лишавали от храна, дори да бяхте възхвалявали Бог години наред, дори да бяхте извършвали всякакви ритуали и покаяния, нямаше да можете да получите Реализацията си. Това нямаше да е възможно.

Аз знаех това. Ето защо трябваше да работя много упорито, да се изправя пред всякакви проблеми, всякакви безредици, всякакъв натиск. Каква беше причината за това? Просто за да видя, че всички вие сте създадени и сте Моите ръце. Вие трябва да работите. Всеки пръст трябва да работи. И именно това е, което съм ви казвала – че сега е наша отговорността да направим така, че да станем Сахаджа йоги. Не само ние самите, но да дойде времето на разцвет и наистина да имаме много Сахаджа йоги.

Това е работа на Ади Шакти. Опитайте се да го разберете. Това не е работата на някой светец. Това не е работа на някоя инкарнация. Това не е работа на някой политик. Нито пък е работа на някой велик лидер. Това е работа на Ади Шакти, която показва по толкова прозрачен начин резултатите си във вас.

Сега именно трябва да го видите. Да ме правите доволна е вашето горещо желание, знам. Виждам колко ме обичате и колко много искате да направите за Мен. Най-голямото нещо, което може да направите за Мен… е да разпространявате Сахаджа Йога. Това е една много специална, изключително трудна благословия, която сте получили. Не трябваше да полагате никакви усилия. Не трябваше да плащате никакви пари. Не трябваше да ви призлява от ритуали. Получихте я спонтанно. Но това не означава, че това е… един вид…. рожденно право да я получите. Това е работата на Ади Шакти. И работата на Ади Шакти трябва да се прояви  в живота ви. Тя е състрадание без никаква отплата.

Хората са се опитали да разпространяват своята религия, като проявяват състрадание към бедните хора, като се грижат за бедните, хората с недъзи. Всъщност не е нужно Сахаджа йогите да правят това. Това, което трябва да правят, е да трансформират другите хора. Открийте начини и методи, с които можете да трансформирате, с които можете да разпространявате посланието на Ади Шакти. Насочете вниманието си върху това и ще узнаете как можете да го постигнете.

Би трябвало през цялото време да го има това непреодолимо желание да откриваме метод, с който можем да разпространяваме Сахаджа Йога. В противен случай се получава това, което Христос е описал: едно зърно паднало в мочурлива земя и покълнало, но никога не пораснало. Можете да растете в истинския смисъл на думата и да станете нещо много, много специално и истинско само ако узнаете какво можете да правите.

Аз имам визия, без съмнение, и съм говорила много за нея. Но ако тя се свежда само до пуджата, това не е добре. Знам, че някои страни са много трудни. Опитайте се да откриете какъв е проблемът, защо е толкова трудно. Вниманието трябва да бъде насочено върху това, което другите човешки същества правят, за да се разрушат, сякаш това е част и частица от една и съща игра, която наричаме Страшния съд. Но нека чрез нашето състрадание и любов да спасим колкото се може повече хора.

Това е работата на Ади Шакти, а не на някой светец или на някоя инкарнация. Те несъмнено съществуват. Те всичките са с нас през цялото време, за да ни помагат. Но вие, хора имате силата на Ади Шакти, която е много велика, много проникваща, която е чудотворна. Тя е толкова ефективна. Но докато не осъзнаете  вашите собствени сили, как ще се справите? Това е също като някоя замряла машина, която има всичко, но няма кой да я включи.

През цялото време трябваше да преживявам много, много опасни моменти. Понякога чувствах, че може би трябва да се родя отново, тъй като нещата са толкова трудни за Мен. Но сега за вас е толкова лесно. Също както….. когато този, който прави пътя, трябва да работи много усърдно, а онези, които вървят по него, не разбират колко лесно са го получили. И ако си дадат сметка за това, тогава ще осъзнаят също: “Нека много хора да вървят по този път, който е бил създаден с такова търпение, разбиране и любов.”

Наистина трябва да ви видя – всички Сахаджа Йоги – да направите всичко по силите ви да промените този свят. Трябва да бъде променен. Всъщност, човечеството трябва да бъде спасено от вас и от никой друг. Никой президент, никой премиер, никой министър не може да промени света и да го спаси. Вие сте тези, които са упълномощени. Вие сте получили тази Сила. Осъзнавате ли собствения си статус, собственото си същество, което се е издигнало толкова високо? Очевидно не! Ако осъзнавате това, ще направите всичко, за да изразите любовта и състраданието си към другите хора, да ги накарате да осъзнаят това, което са.

Само чрез Сахаджа Йога можете да спасите този свят. Няма друг изход.  Можете да опитвате какво ли не – да помагате на бедните, да помагате на този или онзи – но това ще бъде нещо много, много повърхностно. Най-доброто нещо е да давате Реализация на всеки човек, когото видите.

Виждали сте децата – те растат, също така ще бъдат велики Сахаджа йоги. Мога да видя това. Но преди тях вие трябва да покажете собствените си заслуги чрез това, което сте направили. Това не е статична работа. Това е голямо движение, което трябва да бъде наистина експлозивно и докато не бъде направена такава голяма стъпка, не знам кой ще бъде обвиняван за края на света.

Вие сте тези, които трябва да изградят съдбата на човешките същества. Не гледайте на себе си като на някакво нищо! Можехте никога да не получите Реализацията си. Нямаше никога да дойдете при Мен, освен ако не бяхте нещо специално. Сред толкова много хора вие сте тези, които дойдоха при Мен и поискаха Реализация, и я получиха. Знаете, че тя не може да бъде насилена. Това осъзнаване не може да бъде насилено. И развитието на това съзнание също не може да бъде насилено. 

Трябва да развиете това внимание дълбоко вътре в себе си и да видите за себе си какво сте направили, какво сте осъществили. Ако все още сте заети с проблеми с парите или с властта и с този или онзи проблем, вие сте проблем. Вие не сте Сахаджа йоги.

Един Сахаджа йоги е над всичко друго и е много силен. Силата ще бъде  постигната чрез силата на любовта и състраданието, което не е само думи за любов. Това не е само акт да обичате другите, а да бъдете една силна личност, която просто ще излъчва тази велика Божествена Светлина и може да пленява хората. Всички просто трябва да се превърнете в една много смела личност.

Трябва да кажа, че хората са се подобрили. Преди всички ми пишеха :”Това не е наред с мен и това не е наред с моя баща. Онова не е наред с моята прабаба” и всякакви неща. Сега това свърши. Много по-рядко е, трябва да кажа, че е много по-малко.

Но вместо да ми говорите за хора, които са болни, които са сгрешили, които все още не са в състояние да се подобрят, изместете вниманието. Ако някъде има някой болен рак, незабавно най-малко десет снимки (на болния – бел.пр.) ще стигнат до Мен. Лидерът ще ми пише. Жената на лидера ще ми пише. Всички ще ми пишат: ”Майко, той има това и това.” Защо? Това Моя работа ли е? Този човек може да бъде излекуван – имаме болници – може да бъде излекуван със снимките (като медитира пред снимките на Шри Матаджи – бел.пр.). Но вниманието винаги отива – състраданието е част от него – към такива хора, към така наречените страдащи физически, ментално, емоционално, финансово, а също и към женитбите.. Това не е ваша работа, нито Моя. Ако са болни, трябва да вземат снимка и да работят върху това.

Ако това не действа, значи, че….не го заслужават. Няма нужда да ги лекувате, да работите върху това и ако не стане нищо, да Ми пишете: ”Майко, този и този човек е болен.” Какво толкова важно има? Вече имаме толкова много здрави хора около нас. Защо първо да не ги използвате тях?

Работата ни не е да лекуваме хората. Обич, добре. Състрадание, добре. Естествено е нашето внимание да се насочва към болните или към бедните, или към страдащите. Ами Сахаджа Йога? Ако има един болен, сто Сахаджа йоги ще се заемат с него. Каква е причината? Това състрадание ли е? Не е! Те искат да докажат, че могат да излекуват този човек. Това не е състрадание.

Състраданието днес е да трансформираш човешките същества в Сахаджи, в добри хора. Това е любовта на Ади Шакти. Защото… тези, които са родени, във всички случаи ще умрат. Не трябва да бъдем нелюбезни, разбира се, но вниманието ни трябва да е на колко хора даваме Реализация. Много често хората се отдават повече на така нареченото лекуване и подобряване. Добре.

Виждате, че също има проблеми в браковете. Някои брачни двойки са си омръзнали. Няма нищо. Приключете с тях! Ако не искат да живеят заедно, оставете ги. Имаме много хора, които са чувствителни, много хора, които са здрави в този свят. Всъщност, как може да продължавате да се борите с хора, които не искат да живеят заедно и които имат проблеми? Това не е ваша работа.

Преди всичко вие сте “духовен” работник. Вие не сте “социален” работник. Разбира се, между другото може да вършите социална работа. Няма значение, между другото. Но главното нещо за вас е да трансформирате човешките същества. Така най-големите болести – безчестие, жестокост, измъчване на другите, гняв – всички тези болести, които са вътрешни, а не външни, могат да бъдат излекувани. Това се иска днес. Всяка страна се бори и е измъчвана и е в постоянна опасност да бъде разрушена. Единственият начин, по който може да постъпите, е да им дадете Реализация.

Сега това, което става, трябва да бъде разбрано много ясно: когато давате Реализация на някого и той я оценява и израства в нея, тогава сте закриляни. Напълно  сте закриляни.

Кой ви закриля? Може да кажете: “Ади Шакти!”. Добре. Но има също една разрушителна сила, която действа в този свят. Не тази на негативността, а положителната разрушителна сила на Шива. Ако вижда, че работата на Ади Шакти върви добре, Той е щастлив. Но Той седи и наблюдава всеки един човек, всяко действие на Сахаджа йогите и ако открие нещо наистина много погрешно – Аз не мога да го контролирам – Той разрушава. Не само разрушава, но може да разруши хиляди хора.

Навсякъде, където има някаква бедствие, като да кажем земетресение или някакъв ураган, всичко това е работа на Шри Махадева. Там не мога да ви помогна. Но ако наистина давате Реализация на хората, всичко това може да бъде избягнато.

Разбира се, това – бих казала – е прищявка на Ади Шакти – да започне тази работа по сътворението на света, да създаде вас и да ви направи Сахаджа йоги, но вашата отговорност е също много важна… Вие не можете да бъдете отговорни. Може Аз да почувствах “Моята” отговорност?  Но има разлика: никога съм усещала, че това е “Моя отговорност”, никога съм усещала, че това е “Моя работа”, никога съм усещала: “Трябва да го направя”, “Аз го направих”. Там е работата. Ето такава личност трябва да бъдете. Трябва да го направите по много смирен начин, по много красив начин и ще бъдете удивени как сте закриляни, как сте поддържани и как всичко работи.

Най-голямата радост ще получите, когато откриете, че можете да давате Реализация на хората. Може да промените живота им. Никога няма да чувствате такава радост, дори ако получите, да кажем, голямата печалба от лотарията, работа, сделка или много голяма награда, не. Радостта да създаваш Сахаджа йоги не познава граници. Тя е нещо, което дава толкова радост. Развивате такова братство, такава солидарност, както се казва, такова единство, такова наслаждение на любовта, такова наслаждение на състраданието. Това е различно ниво на наслаждение, което не е като обикновените наслаждения.

Не трябва да се страхувате от Мен, а от себе си. Наблюдавайте се и вижте за себе си какво сте направили досега, какво сте постигнали. Защото вие сте били просветлени. Ако просветлените хора не могат да дават светлина, каква е ползата да ги има? Погледнете тези малки, малки свещи. Колкото и малка светлина да имат, те я дават. Те изгарят, за да дадат тази светлина.

Ако не можем да даваме тази светлина, каква е ползата от просветлението? “Просветлен” не означава да пазите светлината само за себе си – светлината на любовта, на състраданието – която е Божествена, която не е обикновена, както показват във филмите. Това е Божествената любов, която действа.

И онова, което ме прави понякога слаба, е когато чувам, че Сахаджа йогите са замесени с пари, в мошеничество…. Искам да кажа, че вършат  всякакви престъпни дейности… Не мога да разбера. Не мога да го повярвам.  След като сте получили най-висшето, защо искате да слезете толкова ниско? Защото още не сте почувствали какво сте получили. Не сте осъзнали какво сте получили. И не уважавате себе си. Ако все още сте на този път и на това ниво, трябва да ви кажа, че не сте справедливи нито към Мен, нито към себе си.

Вие трябва да постигнете това. Съвсем сама Аз го направих, работих много упорито, в смисъл, че трябваше да се занимавам с ужасни хора – много враждебни, много егоистични, много жестоки. Но няма значение. И открих такива прекрасни птици. Но трябва да запазите блясъка си и да постигнете това.

Ще бъда много щастлива да разбера, че Сахаджа Йога се разпространява с голяма скорост и че тези хора наистина влизат в царството на мира, радостта и щастието. Това е Моята мечта и се надявам, че всички вие ще я осъществите.

Благодаря ви много!