Гуру Пуджа, Интроспекция, Любов и Чистота

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа на Гуру

Кабела Лигуре, 8 юли 2001 г.

  Не можете да си представите как се чувства вашата Майка, виждайки толкова много хора, които самите са станали Гуру. Те търсеха Истината в много трудни времена. Искаха да узнаят каква е Тя. А самата епоха, белязана с толкова трудности, послужи, за да въздейства върху умовете ви. В това, което се случва в този свят, във всичко, което е около нас, а също по целия свят, определенно нещо не е наред и ние трябва да се издигнем над всичко това.

 Едно нещо е важно в процеса на търсене – човек трябва напълно да му се отдаде. А също така трябва да премине през какви ли не ужасни несгоди. Търсене е когато се борите вътре със себе си, а в света навън не откривате нищо удовлетворяващо. Така че търсенето е нож с две остриета. Да се доберете до Истината в процеса на това търсене, изглежда много трудно нещо. Но не можете да направите нищо, защото не сте удовлетворени от заобикаляващата ви действителност.

 Погледнете днешния свят – пълен е с конфлити. Какви ли не конфликти. Хората се бият дори и за най-незначителни дреболии – човешки същества биват избивани заради земя. Земя! Може ли земята да създаде човешки същества? Те се бият много колективно, като мислят, че по този начин правят огромна услуга на човечеството. 

Мисленето на хората днес не се отличава с каквато и да е задълбоченост, то е много повърхностно и ето защо този свят се оказва пълен с безредици. Всеки ден, всяка минута, разбирате, че толкова много хора биват избивани. Така се причиняват страдания в много голям мащаб. В миналото разбира се всички светци бяха измъчвани – измъчвани от какви ли не глупави идеи от рода на: “това е нещо по-възвишено, това е нещо по-низше, това е хубаво, това е лошо”. Хора се обединяват в името на такива идеи и са извършени какви ли не насилия по целия свят. По целия свят! Не стига това, но въобразявайки си, че са напълно прави, че са много добри в семействата, в институциите, в организациите, те се опитаха да посегнат на други хора.

 Много хора решиха: “По-добре да се съпротивляваме по същия начин” и започнаха да го правят колективно, но това не донесе успех. Насилието няма успех, защото то не поражда нищо друго освен убийства, смърт. Ето така бяха избити много хора. Буда говори на хората за неоказването на съпротива. Има една история във връзка с това: Един от най-големите университети в Бихар бил нападнат и нападателите избили много светци в името на насилието. Всички умрели. Може би на много фино ниво това е донесло някаква пунйа, но в Кали юга ефектът няма да е такъв. По какъв начин можете да се противопоставите на такива хора? Как може да се борите срещу тях? Невъзможно е да убедите някой, който извършва насилие, че изобщо не се приближава до Истината. Защото никой не желае да приеме подобен факт. И където и по света да се опитват да убеждават другите по отношение на глупавите си грешки, те претърпяват провал. И така тази търговия с война не може да бъде премахната.. 

Трябва да приемем, че човешките същества не са на такова ниво, че да разберат какво не е наред с тях. Те не желаят да го приемат. За тях агресията е единственният начин, по който могат да представят своята добродетелност. Така че какво е разрешението? Разрешението е да дадем на всички тях Себереализация. Хората трябва да получат своята Себереализация, само тогава положението ще се подобри. Е, ще кажете вие: “Майко, в тези дни на конфликти, противоборство и битки, ние наистина ще успеем. Обстоятелствата ще им покажат. Ако оръжията непрекъснато са надвиснали над главите им, животът ще е толкова труден, че те също трябва да потърсят Истината”. Това трябва да се осъществи по един много искрен начин.

Тъй като търсят Истината, те ще се изненадат, разбирайки, че този свят е едно цяло, всички хора са едно цяло и че такава е съдбата на човечеството. Но затова толкова много трябва да бъдат убити, унищожени, защото трудно научават урока. 

Вашата задача е да им дадете Себереализация и да промените хората. Това е истинското нещо, което трябва да направите като гуру. Но какво правим ние? С каква представа влизаме в Сахаджа Йога? Вие работите само по приферията. На първо място се притесняваме за себе си – как бихме могли имаме напредък, как да се замогнем материално, налице е и алчност. Ние не виждаме себе си – дали сме агресивни, дали се опитваме да създаваме неприятности на другите, дали имаме погрешна представа за себе си, как измъчваме другите.

 И така, най-напред трябва да се пречистите и да приемете собствените си проблеми и опасения. Трябва да се изправите лице в лице с тях. Отправете предизвикателство към себе си. Какво правите? Вие сте Сахаджа йоги, как може да мразите когото и да било? Как може да създавате неприятности? Да измъчвате някого? Това е началото на интроспекцията и е много важно. Аз мога да разбера кой медитира в истинския смисъл на думата и кой просто “медитира”. Не бива да се самозалъгвате. Ако се мамите себе си, как може да станете Гуру? 

За да станете добър гуру, на първо място трябва да бъдете честни вътре в себе си и да си дадете сметка какво правите, какво кроите, какво сте извършили вече. Както вече съм ви казвала, имаме шестима неприятели и оправдаваме всички тези неприятели. Мислим си: “Всичко е наред! Все пак постъпих така, заради еди-какво си, трябваше да постъпя по този начин”. Някой би казал: “Бях беден и затова бях безчестен”. Друг пък би казал: “Налагаше се и трябваше да лъжа”. Трети пък: “Трябваше да съм безнравствен”. Най-голямото нещо, което човешките същества имат, е оправданието! Животните нямат тази спосособност. Те имат точно определени идеи и “природа”. Човешките същества могат да вършат какви ли не лоши неща и да ги оправдават. Оправданието не ви помага да израстнете. ”Направих това, защото еди-какво си…” Това никога няма да ви помогне! Човек би трябвало да си направи интроспекция и да установи за себе си какво е оправданието.

 И тъй ако започнете да се самопоощрявате в извършването на какви ли не противоречащи си неща, как бихте могли да израствате? Как бихте могли да се извисявате? През цялото време се стремите надолу! Така че вътрешното очистване е възможно само ако можете ясно да се видите. Ако сте слепи, как ще се пречистите? Ако не виждам в огледалото, как бих могла да разбера какво има на лицето ми? Така че когато започнете да виждате Истината и да се сравнявате с нея, само тогава можете да се изчистите. Но отъждествяването трябва да е с Истината. Например, виждате лицето си в огледалото и че нещо не е както трябва. Но не се отъждествявате с тази нередност, а с лицето си. И така вие я премахвате, изчиствате се. По същия начин, ако се отъждествявате със своето Себе, не можете да го премахнете.

 Изкачвайки се нагоре по тази нова пътека на праведност, добродетелност, състрадание и любов, трябва да виждате, да наблюдавате себе си. Какво правите? Къде отивате? До каква степен изглупявате? Не бива да се самозалъгвате. Нека другите ви мамят, да правят каквото искат, да се опитват да ви убият, но не убивайте сами себе си! Не се самозалъгвайте! И така, вие имате себеуважение и собствено достойнство, които цените повече от всеки друг. Не коленичете пред нищо, което ще развали образа в огледалото. Първата стъпка е интроспекцията. 

Това, което спомага за вашата интроспекция, е обичта. Може ли да обичате зловреден човек? А агресивен? Избухлив? Човек, който ви мами? Може ли да обичате такъв човек? Не можете. В такъв случай как може да обичате собствената си личност, когато вие самите притежавате тази качества, когато си причинявате тези неща?

 И така, първото нещо е чистота и любовта към себе си. Чиста любов. Велико нещо е да изпитваш чиста любов. Да речем, може да ви се прииска да спите в много хубаво легло, да имате много хубава къща, да имате цялото богатство на света. Но нима всичко това ще ви накара да се заобичате? Ако изпитвате любов към себе си, вие не искате нищо! Защото се наслаждавате на Себе си! Да се наслаждавате на Себе си е наслаждение в най-голяма степен. 

Сега вие имате Реализация. Ще рече, че знаете кои сте, знаете, че сте нещо много красиво. Щом е така, трябва да се опитате да обичате себе си. И когато започнете да изпитвате това чувство към себе си, не се притеснявате за всевъзможни глупости. Е, тази любов е едно от найпрекрасните, които имате и може да направите за себе си. Когато сте себични, не изпитвате любов към себе си. Когато сте груби, не изпитвате любов към себе си. Когато сте агресивни, не изпитвате любов към себе си.Защото обичате всички тези лоши неща, но вашето Себе е чисто. То е абсолютно чисто, прекрасно. И обича всичко, което е красиво и добро. 

Така че когато осъзнаете колко важно е вашето Себе, това е началото на вашата Себереализация. Вие преставате да имате погрешни идеи за себе си, да оправдавате всичко лошо, което правите, защото това е петно върху вашето Себе. Изпълнени с безкрайна честност, се изправете лице в лице със Себе си и с изумление ще откриете, колко красота имате в Себе си. Просто вижте чистото Себе, което сияе във вас.

Когато това Себе засияе, започвате да виждате много други неща, които не сте забелязвали до този момент. И едно от тях е, че любовта е не само към себе си, а към всички. Това е чиста любов към всички останали. Тя не е предназначена само за вас. Много учудващ е фактът, че когато наистина изпитваш любов към себе си, тогава насочвате любовта към вас самите и започвате да я раздавате по такъв начин, че изпитвате прекрасна любов и към другите. Не обичате заради пари или за да се възползвате, за власт или за някаква изгода, а обичате заради самата обич. Защото чистата любов носи такава радост. Носи такава радост, че ако са налице идеи от рода на: “Обичам този човек, защото искам да го притежавам, защото аз съм велик…”, “Щом аз обичам еди-кого си, той трябва да се чувства изцяло дължен да прави еди-какво си” – всички тези идеи няма да доведат до нищо. 

Ако наистина обичате, тогава просто обичате. Обичате всички. Някои казват: “Майко, как да обичам мошеник?” Не е нужно да тръгвате по неговия път, да бъдете с него, да имате нещо общо с него. Но ако сте чистата любов, тогава той може да се промени, тя може да се промени. Ако това не се случи, не се притеснявайте. Тези, които идват в окена на любовта, които са наистина чисти, обичащи хора, те са ваши приятели. Именно от тях се нуждае тази земя. Не от хора, които са мошеници, които ви мамят, които се опитват да ви подчинят. Не се нуждаем от тях. Онова, от което се нуждаем, са хора, изцяло потопили се в чистотата на любовта.

 И така, от любовта стигаме до друг въпрос – чистотата. Много хора са говорили по този въпрос – че трябва да сте чисти, напълно открити и хората трябва да знаят всичко за вас. Не мисля, че това е чистотата. Чистотата е това, което пречиства другите! Ако вие сте чист човек, тогава другите ще бъдат пречистени. Трябва да бъдат пречистени! 

Да предположим, че имате определени представи за себе си, мислите, че заемате много високо място в Сахаджа Йога, че сте изпълнен с любов. Може би всичко това е въображаемо. Носи ли това чистота на другите? Вашата чистота пречиства ли другите? Може ли да ги пробуди? Могат ли да бъдат Реализирани души? А след това, колко цените чистотата, силата на чистотата? На колко хора давате Реализация? Или я пазите за себе си? Колко места посетихте, за да разпространите тази чистота? Чистотата трябва да се разпространява. И без никакво съмнение, във вашата чистота трябва да осъществите това, защото тя е нещо много, много силно. 

Чистотата е изключително силна. Може да не подейства на един – двама, няма значение. Те може да са някакви много отвратителни, ужасни хора, няма значение. Но ще има ефект върху безкрайно много чувствителни хора, които искат да станат Сахаджа йоги. Трябва просто да проверите – доколко хората ви харесват, доколко впечатлени са от вас. Парамчайтанйа, тази всепроникваща сила на Божествената Любов, тече през вас, защото сте чисти. Ако не сте, тогава ще спира на различни чакри и нещата няма да вървят. 

Чистота на характера, чистота на любовта – какво означава това? Че обичате някого, защото има духовност! Обичате този човек, защото има чистота и отивате на различни места, за да разпространявате чистотата сред такива хора. Един чист човек никога не би създал проблем. Нечистият човек, всеки ден може да започва с този проблем, с онзи проблем и т. н.

 Така че характерно за един йоги е да боготвори собственната си чистота и тази на другите. Истина е, че трябва да се изправяме лице в лице със себе си всеки ден. Истина е, че трябва да се поправяме всеки ден. Истина е, че трябва всеки ден да се поглеждаме отстрани, за да видим до каква степен сме осъществили това, което трябва, до къде сме стигнали, какво правим в момента, какво сме направили вече.

 Така че разликата между гуру в миналото и днешните гуру е, че предишните нехаеха дали дават Реализация на хората – това беше нещо типично за повечето от тях. Те се интересуваха само от себе си, седяха си на някое хубаво място в Хималаите, далеч от цялата разгневена тълпа и се наслаждаваха на себе си! Но вие трябва да споделяте това наслаждение! Смятам, че с това се отличава добрият Гуру. Този, който не може да споделя, се грижи само за собствените си удобства или пък да кажем само за своя ашрам, или за своето семейство, или пък за последователите, които има. Вниманието трябва да е насочено към целия свят! 

Сега в Сахаджа Йога се е стигнало до такъв етап, че трябва да проявявате грижа за цялото човечество. Не само за себе си или за няколко други Сахаджа йоги, или за по-голяма група Сахаджа йоги, а за целия свят. Какъвто и да е проблемът, вие, хора трябва да го разрешавате. Но първо се отървете от вашите собствени дребнави проблеми. 

Получавам писма от хора, особено от жени, в които пишат, че съпругът им бил еди –какъв си, че правел еди-какво си, децата страдали и други подобни (Майка се смее). Сега вие сте Гуру! Което ще рече, че сте извисени, че сте силно заредени с духовност. Защо трябва да се притеснявате за тези глупави неща? Съзнанието, че сте пречистена, чиста личност трябва да ви направи много смирени. Противно на това – обикновено хората, ако са еди-какви си, стават много горделиви и имат високо самомнение. Ако да кажем притежават някаква сила, те се променят по един начин, ако имат някакъв талант, те се променят по друг начин, ако се открояват над останалите с нещо, те се променят по трети начин. Не се смиряват, от това което имат, а се възгордяват извънредно много, стават нахални – това е много погрешно! Но вие, вие сте Сахаджа йоги и не бива да поддържате нещо, което ще навреди на вашата чистота. 

Така че ако искате, може да се наричате Гуру. Не е нужно да казвам изрично, че сте гуру. Но първо трябва станете ученици на самите себе си! Първо трябва да се погрижите за себе си. Трябва да видите себе си: ”Имам ли нужните качества? Аз ли съм този, който може да осъществи всичко това?” Цялата тази интроспекция във вас трябва да се прави чистосърдечно, с ясно разбиране. Защото вие не сте инкарнации, които се раждат абсолютно чисти, а сте човешки същества и се издигате до новото на тези инкарнации. Така че трябва да се пречистите, да се самонаблюдавате, да се погледнете отстрани и тогава да разберете, дали сте Сахаджа йоги, притежавате ли красотата на чистотата и любовта?

Тази любов не е относителна, обусловена, ограничена, а е напълно като океан. И вие обичате да плувате в този океан, да се потапяте в този океан от любов. 

В миналото гуру означаваше човек, държащ голяма пръчка. Той удряше всички. Ако някой си позволеше да направи нещо нередно, те го биеха, удряха. В нашата страна  имаше и гуру по музика, и други различни видове гуру. Типично само за тях е, че те изцяло потискаха ученика, контролираха го, а след това го учеха на музика, понякога го понапляскваха или нещо друго. Но в Сахаджа Йога е много различно. Дори и духовните Гуру, които бяха истинни, се държаха по същия начин. Много грубо. Често те хвърляха камъни по такива хора. Тези гуру са правили какво ли не, но намеренията им не са били в никакъв случай лоши. Аз обаче не харесвам метода. Ето една случка за човек, когото считаха за велик гуру, а Аз отидох да го посетя. Трябваше да се изкачвам доста дълго, защото той живееше в малка пещера. Когато стигнах там, той изгаряше от вътрешен гняв и правеше ето така (Майка клати глава ту в едната, ту в другата посока). Валеше, така че цялата се бях измокрила! Влязох и седнах в малка му пещера. Тогава той дойде и ме попита: “Майко, валеше. Обикновено мога да спирам дъжда, но ти не ми позволи да го спра. Защо?” Можех да му отговоря: “Заради егото ти”, но не го направих. Казах му нещо много благо: “Виждаш ли, ти си санйаси и си приготвил сари за Мен. Ако не се бях намокрила, не бих могла да приема сари от един санйаси”. Той просто се разтопи! Очите му бяха пълни със сълзи и той падна в Нозете ми.

 Техниката на Сахаджа Йога е такава. Не гняв, отвращение, омраза. Техниката е такава, чрез която вие изразявате любовта си. Ето такава е разликата между един Гуру Сахаджа йоги и другите гуру, която трябва да се осъзнае. И дума не може да става да биете ученика си, да го глезите или да го навикате. Любовта е най-силното нещо! Разбира се, съгласна съм, че тя няма ефект върху някои хора – забравете за тях. Но тя въздействува върху повечето, защото Бог ни е сътворил от Своята любов и ние имаме способността да се поддадем на тази любов и да й се наслаждаваме.

 Така че това, което трябва да направи един Сахаджа йоги, е да разбере силите на любовта. Ако можете да ги разберете, тя ще се разраства във вас. Някои хора я притежават, други – не. Опитайте се да осъзнаете, че Прамачайтанйа е единствено и само силата на Божията любов, или можем също така да кажем на Майчината любов! Тази сила работи по такъв пракрасен начин, така незабележимо, че вие наричате това “чудо”. Защото не можете да видите как Тя работи. 

И тъй, първото и най-важно нещо е да се опитате да развиете чувството любов в себе си. Разберете я. Има един въпрос, който винаги е бил погрешно разбиран. Чистата любов може да бъде разбрана много лесно – тя ви дава радост, помага на други да се променят към по-добро, работи по много фин начин. Сега се опитайте да си спомните момента, когато дойдохте в Сахаджа Йога, как получихте Реализацията си, как започнахте да израствате. Тези неща са като семената на любовта в нас, които поникнаха. Бавно и постепенно започнаха потоците от благословии на любовта. След това започнахме да и се наслаждаваме, да я разбираме. 

Сега на този етап, когато ние сме на прага да станем Гуру и вече сме Гуру. Трябва да бъдем въплъщение на любовта и нищо друго. Теорията, която Аз ви представям, е много по различна. Никой от онези, които вече са приети за гуру навсякъде, не би я приел. А познанието, познанието, което ви дават, е това за много фините неща. Цялото Познание, което получавате в Сахаджа Йога, вече е било казано от тези гуру преди много време. Един е казал едно, друг – друго, трети – трето… Но познанието в цялостния му вид, пълното познание за вашето същество, чакри и пр., които знаете, сега е във вас. Това е Истината. Вие притежавате пълното фино познание, което никой преди това не е имал. Може би защото тези гуру не са искали да го дадат или пък самите те не са го имали. Цялото познание в Сахаджа Йога е просто, много фино и е истинно. 

И така, след като го имате в себе си, то не бива да е само умственно, но и духовно. А за да го направите духовно, трябва да обичате! Когато обичате другите, започвате да работите върху тях. Тогава чрез познанието си откривате, че нещо не е наред с този човек. Какво не е наред? Той има блокирана тази чакра и тази чакра… Значи комбинацията е такава, това е… Един Сахаджа йоги обаче не се ядосва на този етап. Опитва се да излекува човека. Да го направи по-добър. Не казва: “Ти си много лош, ужасен си.” Не, не. Той приема предизвикателствотото: ”С моята чиста любов мога да лекувам”. За него е толкова  просто – а не като някякъв доктор или друг  голям специалист, който идва и първо пита за своя хонорар, а след това ви взима парите. Нищо подобно. Той (Сахаджа йоги –б.пр.) знае какво не е наред във вас и знае как да го излекува. Това и прави. 

И така, вие не се страхувате. Освен това и този човек, който е с вас, също не се страхува поради вашия нрав, поради вашата природа, която се отразява и в начина, по който се справяте с пациента, по който говорите с човека, дошъл да познае истината. Вие му давате също така и Истината. Учите го и какво представлява тя. А истината е много проста – вие сте Духът! Това е истината, разкрита на висок глас пред другите. Така давайки Реализация на друг човек, вие самите осъзнавате, че това което сте направили, е да му дадете самата Истина, цялата истина. 

Знам, че в тези дни хората намират, че е много трудно да отделят време за Сахаджа Йога, за разпространяването на Сахадажа Йога – те се занимават с почивки. Независимо от това, въпреки всичко, което се случва, Аз съм напълно сигурна, че с огромните сили които притежавате, наистина ще имате изключителен, много голям успех. И този успех ще доведе до осъществяването на картината на бъдното, която виждам – спасяването на хората по целия свят! 

Нека Бог да ви благослови!