Коледна Пуджа

Ganapatipule (India)

Feedback
Share

Шри Матаджи Нирмала Деви

Коледна пуджа

Ганапатипуле, Индия – 25.12.2001 г.

Приятно ми е да видя толкова много Сахаджа йоги, дошли на Коледната пуджа. Християнството е разпространено по целия свят и много така наречени “християни” казват, че са последователи на Христос – не зная обаче от коя гледна точка са последователи.

Христос беше въплъщение на Парамчайтанйа, Омкара. Той беше Шри Ганеша. Неговите последователи трябва да бъдат съвсем различни хора. Както става с всяка религия, обаче и тук те уж случайно са поели в обратната посока, точно в обратната.

Същността в живота на Христос беше необвързаността и саможертвата. За личност, която е необвързана, няма такова нещо като саможертвата. Той гледа на живота си просто като на театър. Такава велика личност се появи на Земята и създаде т.нар. християнска религия, която се насочи към войни, към всякакъв вид лицемерие и хората сега разкриват това. Той отстояваше истината, а християните не знаят какво е Истина. Истината се състои в това, че сте Духът и че трябва да станете Духа. Той говореше за второто раждане, за Реализация. Те са забравили какво им говореше Той, какво трябва да постигнат.

Толкова е странно, че всички тези велики хора се въплътиха на Земята и създадоха подходящата за нашето извисяване религия. Не разбирам как хората са станали толкова глупави с ученията на техните т.нар. “учители”. Всичко е ориентирано към пари. Освен това не е основано на Истината. Според Мен това е второто разпъване на кръст на тази религия. Няма религия, която да се е придържала истински към принципите, както са били създадени. Не мога да разбера как успяха да изкривят Истината по този начин – просто за да печелят пари или да вдигат шум. В името на Христос продължават да се провеждат ритуалистични неща. Макар да се провалиха много пъти и да оказаха толкова лошо влияние върху света,  всъщност не знаем защо  се появяват такива изкривени неща, които хората възприемат – просто ги възприемат. Вземете някоя религия. В наши дни не мога да разбера за какво говори ислямът. 

Има две важни неща в живота на Мохамед. Едното се нарича мерадж, което означава събуждане на Кундалини, съвсем ясно е. Второто, за което Той е говорил, е джихад. Джихад означава да унищожиш своите лоши качества, да унищожиш своята лоша природа, да унищожиш всички шад-рипу в себе си. Това обаче не значи да станеш мюсюлманин и да се самоубиеш. Това е най-глупавото нещо, което може се стори! Нима ставате мюсюлмани само за да убиете себе си или да извършите самоубийство? Наричайки това ритуал, те казват, че ще отидеш в джанат, т.е. на небето. Как така го знаят? Като мюсюлмани те въобще не са религиозни. Избивайки грешниците, как ще отидеш в рая, където да се наслаждаваш на джанат? Няма резон в това! Всички тези молли обаче първо са приключили с образованието си. Те изобщо не се образоват. Нямат идея къде се намират, каква е позицията им в този свят. Съвсем малко от тях са грамотни, но са обзети от идеята да властват над другите. Толкова е безсрамно да се вършат такива неща в името на Бог и в името на Духовността.

Наше задължение сега е да им кажем каква е Истината. Наше задължение е да ги изведем на правилната пътека на Духовността. Защото всички са се изгубили. Християните са се загубили, мюсюлманите, хиндуистите – всички са загубили се хора. Не знаят какво проповядват техните религии и какво се очаква от тях. В последствие Христос беше разпънат и вие разбирате как там, където налице е Истината, неистината се опитва да я унищожи. Някои хора не можаха да я понесат (Истината – бел. пр.). Имаме примера със Сократ. Защо беше нужно да го убиват? Те обаче го сториха.

От миналото знаем, че впоследствие хората, които бяха проводници на Истината, биваха унищожавани, защото другите не желаеха Истината. Някои хора следваха определена религия, за да могат да властват върху останалите. Религия, която те са създали. Мерадж означава събуждане на Кундалини, а те казват, че никога няма да има мерадж. Много добре. Толкова много от вас получиха Себереализация. Получихте вибрациите и хладния полъх, които са описани в Корана – че трябва да чувствате хладния полъх. Кой обаче може да го каже на мюсюлманите? Кажете ли нещо – идват и ви отрязват гърлото, край! Ще водят джихад?! Занимават се с такова глупаво нещо.

Както виждаме в наше време хората са преминали всички мариади, всичко свързано с религията. Преди, когато отидех в Америка, се изненадвах как са забравили за морала. Нямат никакво чувство за морал, просто го продават на пазара, правят пари от това.

От другата страна са мюсюлманите, особено онези от типа на уахаби(ти). Те казват, че жените развалят морала и затова – трябва да са скрити, да са покрити. Всяка жена, която носи бели сандали в Афганистан, е била бита до смърт! Много хора в Индия, особено в Северна, са възприели ислямската култура и се отнасят зле с жените. Аз съм омъжена на север и зная колко са груби с жените. Северна Индия е заразена от това, а Южна  – от фанатичните хиндуисти. Там се извършват всякакви ритуали, дори от най-лошия тип, прилагани единствено върху жени. Те бръснат главата на жената, карат я да обикаля храма, заливат я с вода, тя се върти и тъпче на едно място, не може да върви, а те продължават да я заливат с вода – виждала съм го с очите си. Има и сати – жената е убивана след смъртта на съпруга й. Това никой не може да го проумее. Защо се поставя цялата дхарма на гърба на жените, защо не на мъжете? 

Има обаче нещо хубаво – сега хиндуистката религия е толкова остаряла, че може да се коригира. Много неща бяха поправени през Моя живот и се чудя как беше постигнато. Мюсюлманите и ислямът обаче не могат да се оправят. Такива ужасни неща правят с жените си и е невъзможно да им помогнеш, каквото и да опиташ. Например, Аз създадох място за жени, които са самотни, изоставени от света, сякаш са сираци, които имат деца. Бях изумена, повечето от тях са мюсюлманки и имат по 8-10 деца. Сега трябва да създадем също приют за сираци. Ето какво ‘произвежда’ религията им.

Може да се огледате наоколо. Дори хиндуистите имат странна система на вдовство. Ако жената е вдовица, е нещо ужасно. Горките същества, доста много от тях живеят в Бриндабал. Казаха ми, че някои от тях преживяват с една рупия на ден. И какво правят? Пеят баджани. Как може да се живее в тази страна с една рупия на ден? Много са добри в създаването на толкова много просяци и просякини. Ако това е религия, по-добре да я няма! Стига толкова! Всякакви ритуали съществуват чрез брахманизма. Тези брамини не стават за абсолютно нищо..

Тези, които се опитват да проповядват някоя религия, трябва да са на високо ниво. В Сахаджа Йога трябва да изоставите всичко низко. Защото то не е нищо друго освен тиня и ще затънете в нея. Трябва да кажете това на хората. Какво ще предприемат?

Религията се е използвала за всякакви лоши неща. Както в Англия например, когато някой умре, се пие шампанско. Когато отиват на погребение, пият шампанско. Бях изумена как може да се пие шампанско по такива поводи. Как така от гледна точка на религията, да кажем, всички свещеници също пият? Един свещеник влезе в Сахаджа Йога и бях много доволна. Той обаче заяви: ”Ще дойда в Сахаджа Йога, но няма да се откажа от пиенето”. `Защо?’ – попитах. “Защото в Библията пише, че трябва да се пие.” `Така ли?! Това не го знаех! Как е възможно? Как е могъл Христос да каже, че трябва да пиете? Той беше не само Реализираното Себе, Той беше самата Реализация!` “Казал го е – отговори – каквото и да говорите, Той го е казал.” `Къде?` “Той е отишъл на сватба”, каза свещеникът. “Добре.” “На тази сватба е направил вино за хората”. `Не е. Когато отиде там, Той си постави за малко ръцете във водата и тя придоби вкус на гроздов сок. На иврит има една и съща дума за вино и за гроздов сок. И Аз мога да сторя това` – казах. Но това не означава, че искам хората да пият. Имам пред вид, кой може да каже такава глупост? Става въпрос за осъзнаването, нещо важно – четана – важно е. А ако разваляте вашето съзнание, как може да сте Сахаджа йоги? 

Беше невъзможно да им се каже, че не може да пиете. Но дори в Индия пиенето е станало нещо общоприето. Това е изцяло против християнството, против исляма, против хиндуизма. Макар че в Корана пише ”Не пий”, всички пият, всички. Вместо да следват религията, те са се превърнали в големи грешници. Това ли искаше от тях Христос?

Вие трябва да бъдете чисти хора. Трябва да притежавате Нирмала Татва. Ето това е. Разказвала съм ви също историята за Шаливахан, който срещна Христос в Кашмир. Попита го как се казва и от коя страна е. Той отвърна: ”Идвам от една страна, където хората имат малич”. Mалич значи онзи, който има желание за мала, за “мръсотия”. Той (Шаливахана) Му каза: “Защо не отидеш да ги научиш на Нирмала Татва?” Става въпрос за Нирмала Татва, която вие  имате, която ви пречиства, която ви чисти, която ви дава щастие, радост, Истината. За това трябва да молите. В противен случай има тъмнина, не виждате светлината. Независимо от това дали сте християнин, хиндуист, мюсюлманин или нещо друго, не може да видите светлината на Истината, затова трябва да получите светлината на Истината. 

Какво трябва да правите обаче след това? Трябва да я предадете на другите, да ги трансформирате. Работили сте толкова усърдно, че понякога съм изумена как хората, правещи толкова много, са така смирени и добри. Не мога да разбера как са го постигнали. Разбира се, има и такива, които са ориентирани към парите, към властта – тези неща обаче не дават радост. Това, което дава радост, е вашата вътрешна светлина на Истината. Както знаете, всички вие я имате. Всички сте я почувствали. Бих казала обаче, че този опит трябва да се предава и на другите – това не е само за вас! Да я дадете на колкото се може повече хора. Колко от вас обаче го правят? Колцина?

Има и общност на сикхите. Те влязоха в Сахадж, но заявиха: “Не можем да боготворим Богинята”. `Защо?` – попитах. Изненадах се, защото Шри Гуру Нанак е говорил за Богинята, за Деви. Първото изречение в неговата книга започва с Адйа. Адйа е Ади Шакти. Глупаво е сикхите да говорят така. Защо тогава имат Чандигар? Наистина няма с какво да се сравни, толкова е глупаво. 

Сега трябва да си изясните дали сте изоставили всички глупости в живота си или все още сте привързани към тях. Това е много важно. Докато сте привързани към същото, ще има проблем. Сахаджа Йога прави толкова много. Бях изненадана – в Америка има около 300 Сахаджа йоги и нищо не им се е случило! Някои от тях бяха на кулата, други на улицата, но на никой от тях не му стана нищо! Някои казаха: „Някой вътрешно ни подсказа…”(аплодисменти в залата) , “Вътрешен глас ни каза: „Бягайте!” и започнахме да бягаме в обратна посока. Някои бяха задържани, не знам как, всички тези 300 души. Но дяволът, които кара хората да искат да унищожат целия свят, се преобърна. Това е причината да отида в Америка. Казах им, че войната ще приключи преди Дивали и тя приключи. “Преди Дивали войната ще свърши” и ето – свърши. Глупаво е да си въобразяват, че могат да разрушат Божието творение просто така! Кои са те? От къде имат право да разрушават света! Ето какво представлява човешката глупост. 

Христос се появи на Земята, Той работи толкова дълго време, но трябваше да бъде разпнат и беше разпънат. Славата му не е в Неговото разпъване, славата му е в Неговото възкресение. Той възкръсна, без съмнение. Да се говори, че това е невъзможно или нещо подобно – кои сте вие, че да говорите така? Откъде знаете какво може да се случи на личност, която е духовна, духовно подплатена, какво може да действа в Него? Каквото и да знаем за хората, с това се опитваме да правим заключения, като всички са погрешни. 

Погледнете живота си. Толкова много чудеса има в живота на Сахаджа йогите, че казах: “По-добре ги съберете”. “За един месец толкова много писма се изсипаха на главите ни” – отговориха. За един месец! Казах: “Забравете, не пишете повече”. Не са едно или две, хора от целия свят пишат.

Интелектуалците обаче са много трудни. Невъзможно е нещо да влезе в главите им. Трябва да правим максималното, което в нашите възможности. Да насочим вниманието си към хора, които имат желание. В Индия ходиха по затвори, в училища, навсякъде. Онзи ден ми казаха, че дори в католическа църква са говорили за Сахаджа Йога –  не зная какво не е наред (с католиците – бел. пр.) и как са се справили! Така се разпространява Сахаджа Йога. 

Трябва обаче да се разпространява много повече. Трябва всички вие заедно и всеки индивидуално да обикаляте и да работите за това. Да говорите за това. Сахаджа йогите са малко стеснителни. Веднъж пътувах със самолет и до Мен седеше една жена с много топли вибрации. Попитах я на кой гуру е последовател и тя ми каза името му. Изненадах се, че тя не знае нищо за духовността. Тези хора имат огромни къщи и големи храмове, всичко, а тя възхваляваше своя гуру. Помислих си: “Тя няма свян; няма нищо в себе си, толкова е гореща и говори по този начин”! Но не и Сахаджа йогите. Чудя се защо Сахаджа йогите не говорят за това.

Веднъж отидох на пазар и с Мен беше един Сахаджа йоги; и се изненадах, когато той започна да говори за Мен и да им дава Реализация, а хората се чувстваха много щастливи от това. Където и да отидете – имате съседи, ходите по магазини – навсякъде бихте могли да говорите за това. Както другите пеят коледни песни и ние трябва да пеем баджани, да говорим на хората, трябва да им разкажем. Защо се стеснявате толкова? Тази стеснителност няма да помогне на Сахаджа Йога. Моля ви, опитайте се да давате Реализация на хората. Имате силите, вярвайте в себе си. Мисля, че ви липсва достатъчно вяра или нещо подобно. Малцина са хората, които излизат навън и го правят. В Италия, в Австрия, също в Австралия Сахаджа Йога се разпространява, защото там имат убедеността, че “Трябва да дадем на хората това което имаме, трябва да го споделяме”. 

От живота на Христос човек трябва да разбере смисъла на Неговата саможертва. Това е такава саможертва – да Го разпънат ей така, заедно с крадците. Но Той го направи! По същия начин, когато искате да работите за Сахаджа Йога не бива да мислите ”Какво ще стане с дядо ми, какво ще стане с баба ми?” Искам да кажа, че писмата, които получавам, са все такива. Това е смешно. Безпокоят се само за роднините си, а не се безпокоят хората по света. Безпокоят се за съпругата си, за децата – само такива писма получавам! Никой не ми пише на колко души е дал Реализация. Никой не ми пише как са постигнали разпространението на Сахаджа Йога. Никой не го пише. Много е изненадващо. Трябва да ми кажете.

Надявам се, че всички вие разбирате колко е важно да разпространявате Сахаджа Йога. Ако не го правите, то сте абсолютно безполезни. Най-великото нещо за Мен е, че така както тук има толкова светлини, в целия свят трябва да имаме повече Сахаджа йоги, ако искате този свят да бъде променен, да избегнем лутанията и превратностите на безсмисления живот, който другите водят. Трябва да ги спасите! Трябва да ги спасите от разрухата. Това е вашата работа, с това трябва да “платите“ за Сахаджа Йога. Не за себе си, не за себе си. Не се тревожете за себе си. Ако прочетете писмата, които получавам, ще се разочаровате.

Другият вид писма, които получавам, са за това, че искат да се женят. Добре. Много момичета се оплакват: „Четири години кандидатствах, не успях да се омъжа”. Първо, трябва да знаете, че пропорционално тук има повече жени. Те са много добри. Да речем, на 40 момчета се падат най-малко 120, дори 150 момичета. За кого да омъжим тези момичета тогава? Просто  помислете. Те обаче пишат и се оплакват: „Четири пъти съм кандидатствала”. Няма как. Нищо не може да се направи. Ако чувствате, че трябва да се омъжите, направете го извън Сахаджа Йога. Или чакайте, посветете живота си на Сахаджа Йога. Много е трудно, когато се оплаквате така – „Трябваше да се омъжа, а още не съм”.

Бракът никога не е бил нашата цел. После обаче трябваше да разрешим брака. Сега за някои той стана основното нещо. Дори и да не са женени, когато се оженят, не са щастливи; ако са разведени, трябва им пак да се женят… Аз не съм готова за такива неща, за подобни усложнения. Сахаджа Йога не е за това! Не е Моя работа ако бракът ви не е успешен. И ако продължава така, ще трябва да спрем браковете.

Не искам да Ми пишете подобни неща. Това показва колко бедни сте по отношение на Сахаджа Йога. Защо не Ми пишете на колко хора сте дали Реализация? Това ще Ме направи щастлива. Вместо да се оплаквате от жена си… Това не ме засяга. И без друго вече сте женени. Дори да не можете да издържате, ваш дълг е. 

Това е неочакваното препятствие за Сахаджа Йога. Във всяко религиозно движение е имало неправилни неща. Докато в Сахаджа Йога мисля, че браковете са много голямо препятствие. Още повече, че не идват момчета. Защото в Индия е много лесно за момчетата да се оженят, също така получават пари, това-онова. Момичетата обаче са пет пъти повече. Момчетата не искат да се женят, сами си уреждат брака, макар че са Сахаджа йоги.  Така че не разбирам защо в Сахаджа Йога, след получаване на Реализация, бракът е толкова важен въпрос. 

Най-важното е на колко хора давате Реализация. Това е животът ви. Ако има лотос, той ще разцъфне. Но трябва да ухае – дори лотосът носи отговорност. Какво ще кажете за себе си тогава? Не казвам да се разпънете на кръст като Христос – нищо подобно. Казвам ви да се наслаждавате на живота си – да имате мир, стабилност, равновесие. В същото време обаче трябва да разпространявате Сахаджа Йога. Сега това е вашата работа. Вашата служебна работа не е от значение, а само това на колко хора давате Реализация. 

Много е трудно, защото са забъркали голяма “каша” от всички велики инкарнации, велики суфи и светци. Поне вие не правете това. Моля ви, опитайте да помислите на кого може да дадете Реализация. На кого може да говорите за Сахаджа Йога. Трябва да я разпространявате. Надявам се следващия път да ми разкажете на колко души сте дали Реализация. Това е най-голямата справедлива отплата за разпъването на Христос, за Неговото рождение, за Неговото пришествие на Земята, Неговата Агнйа. И ако сте дали Реализация, хората са пресекли Агнйа. Те са преминали отвъд и са в Сахасрара. 

В Сахаджа Йога вие разбирате всичко. Лесно е да се разбере. Сахаджа Йога е най-лесното за разбиране нещо, но след Реализацията! Излезте и се огледайте на колко хора може да дадете Реализация. Всичко е чудесно, цялото ваше почитание е чудесно, пуджата – също, но най-важно е на колко хора сте дали Реализация. Бих искала да знам това. 

Отнася се специално за жените. Те са доста слаби в даването на Реализация. Знам, че могат да направят много. В края на краищата Аз също съм жена. Някак си обаче не са на ниво. Могат много да направят, но някак си не разбират значението на живота си. Вие сте много важни.

Колко са хората, които са получили Реализацията си? Имало е много суфи, които са получили Реализация. Писали са поезия и толкоз. Имало е много светци, които са направили толкова много, писали са много. В Индия имаме толкова светци, които са писали всякакви неща, хората са ги прочели, но нищо не се е получило. Вие познавате изкуството на даване на Реализация. Знаете за Кундалини, знаете всичко – вървете напред и говорете на хората. 

Бях сама когато започнах Сахаджа Йога. При това съм жена. А вие? Сега предизвикателството е за всички вас. От колко души сте направили Сахаджа йоги? Дори в семействата ви хората не са Сахаджа йоги. Дъщеря ви не е, синът ви не е. Каква е ползата да се пеят възхвали на Христос? Ако Го възхвалявате, трябва да помогнете на хората да пресекат Агнйа. Той е толкова високо разположен в нас, но вие никога не сте Го уважавали. Щом сте се издигнали над толкова извисена личност, защо и други да не го постигнат?

Нека след днешната пуджа да видим каква решителност притежавате. Трябва да знаете, че Богинята не идва по ваше настояване, а по Нейно. Има собствено време и ритъм. Ако обаче болшинството от вас сте станали истински светци и правите от другите светци, тогава Аз съм с вас! В противен случай Аз съм само на ваше разположение – можете да имате вибрациите Ми, да Ми правите пуджи – това е разрешено, без съмнение. Но на това ще сте способни, само ако практикувате Сахаджа Йога, ако разпространявате Сахаджа Йога, ако давате на другите. Само тогава наистина ще сте способни да получавате вибрациите на Богинята.

В някои страни Сахаджа Йога е много силна, защо не и във вашата страна, сред вашето обкръжение, с вашите приятели, роднини – възможно е. 

Нека тази вечер вземем решение, че ще се посветите на даването на Реализация. То носи голяма радост, а също и като говорите за Сахаджа Йога.

Нека Бог да ви благослови!