Новогодишна Пуджа, Трябва да Сте Удволетворени Отвътре

Kalwa (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Новогодишна пуджа

Калве, Индия 31 декември 2001 г.

Казвам как би трябвало да се чувства един Сахаджа йоги. Вие трябва да сте удовлетворени хора. На първо място и преди всичко трябва да сте удовлетворени. Вътрешно просто виждате дали сте удовлетворени или не. Вече получихте най-ценното нещо, за което жадувахте. Получихте мир, получихте радост и всички благословии на Божественото. Въпреки това, ако сте неудовлетворени, все ви се иска да вършите смущаващи неща. Някои хора все искат да Ме впечатлят, да са в първите редици или пък да излязат от Сахаджа Йога.

От първостепенно значение е да разпространявате Сахаджа Йога. Колко хора сте довели в Сахаджа Йога? Само помислете! Ние сме Сахаджа йоги – какво означава Сахаджа йоги? Вие сте светци! В този свят всички светци, които много трудно са станали такива, минавайки през множество мъчения, са положили толкова труд. Един единствен светец е привличал толкова много хора. Разбира се, той не е можел да дава Реализация, защото Аз научих вас как да го правите. Но вие просто трябва да осъзнаете какво правите за Сахаджа Йога.

Не медитацията е основното нещо. Медитация за какво? За да се подготвите да помагате на другите. В тази Кали Юга имаме голяма нужда от хора, желаещи да излязат навън и да помагат. Напротив, мисля си, че те силно жадуват само да се срещнат с Мен, да ме видят. Забелязала съм как всички индийци, идващи в Кабела, трябва да се срещнат с Мен, трябва да ме видят, сякаш имат специални права над Мен. Каква е ползата от това? Каква е ползата да се срещнат с Мен? Това обаче е проблем на, да го наречем, нашата обусловеност. Да предположим, че някакъв лидер или министър идва на посещение, всички излизат и искат да го впечатлят, искат да се срещнат с него, да разговарят, но не и един Сахаджа йоги.

Вие трябва да имате себеуважение. Себеуважение, при което да знаете колко достойни хора сте и какви трябва да бъдете. Има прекрасни Сахаджа йоги, които са много добри, напълно удовлетворени от себе си – знам кои са те. И вие трябва да станете като тях, в противен случай няма да можете да се наслаждавате на Сахаджа Йога, ще бъдете като всички останали, които се опитват да си пречат с всякакви глупави дейности.

Това е то. Днес беше истинско изпитание, защото просто не успях да дойда по-рано. Знаете какъв е трафикът по улиците в днешно време, просто не успях да пристигна. И все пак всички вие сте седяли тук. Това Ми дава голямо удовлетворение, че те (йогите) наистина Ме обичат и че наистина са Сахаджа йоги.

Ако вие наистина Ме обичате, трябва да обичате другите, които не са Сахаджа йоги и да се постараете да им дадете Реализация. Защото знаете, че Аз вече съм на възраст. Колко далеч мога да стигна? Сега вече не посещавам много страни, но Сахаджа Йога бързо се разраства, въпреки че не ходя там. Разраства се, а защо? Защото хората от съответната страна съзнават отговорността си. Вие трябва да съзнавате вашата отговорност – не само по отношение на вас самите, но и по отношение на целия свят. Трябва да изработите това качество и да направите нещо по въпроса. До каквито и хора да достигнете, каквито и хора да срещнете, излезте навън!

И преди съм казвала, че съм виждала хора, посещаващи някакви ужасяващи гуру, които говорят непрекъснато само за своя гуру, описват само своя гуру. Те заговарят всеки срещнат на тази тема. Не и Сахаджа йогите. Не зная, може би те искат да съхранят Реализацията си. Може би си мислят, че ако кажат на някого, Реализацията им ще изчезне.

Ако вие не разпространявате Сахаджа Йога, какъв е смисълът да получите Реализация? Целият Мой труд отива на вятъра за такива хора, които гледат само себе си. Те искат нещо само за тях самите. Например, толкова момичета искаха да се омъжат. Те са четири пъти повече от всички момчета взети заедно. Но ако не ги омъжат, се чувстват много нещастни. Това няма значение! Сега вие имате връзка с Бог! Бракът не винаги е

голяма благословия, казвам ви, не е. Напротив, той може да бъде много обвързващ, много проблемен. Затова по-добре не се разстройвайте! Би трябвало да се разстроите ако не сте в състояние да давате Реализация на другите.

На колко хора Аз съм дала Реализация? Само помислете! Няма да ви е от полза ако непрекъснато мислите за брак, за това, за онова като всеки обикновен човек. Вие сте нещо специално. А в какво се състои то? Какво правите по въпроса?

Съжалявам, че трябва да ви кажа всичко това като завършек на нашия велик Ганапатипуле. Но понякога човек трябва да каже някои неща. Знам, че всички вие сте много добри Сахаджа йоги и че сте постигнали толкова много. Но Моето желание е всички вие да станете Светлината и да започнете разпространението на Сахаджа Йога. В някои страни това се случи, то функционира и хората са толкова отговорни. Изненадана съм как те разпространяват Сахаджа Йога.

Сега искам да отправя същата молба и към вас: моля ви, вгледайте се в себе си, интроспектирайте! Какво сте свършили? Какво сте постигнали в Сахаджа Йога? Огромно е удовлетворението, когато наистина работите усилено за разпространението на Сахажда Йога.

Мнозина смятат, че Ме радва това, когато са по-близо до Мен. Не е така. Това не означава признание. Никога не бива да го правите. Напротив, когато наистина израснете, Аз ще го науча, сама.

Днес не е денят, на който трябваше да ви казвам всичко това, защото е Нова година. Но на този Новогодишен ден трябва се вземат само добри решения – такъв е обичаят. Така че днес всички вие трябва да вземете решение относно това “Какво правим ние за Сахаджа Йога?”, “Какво даваме на Сахаджа Йога?”, “Какво е нашето постижение?” “Споделяме ли с другите?”.

Вие научихте най-великата Истина. Някои не я получиха – те работиха толкова усърдно, направиха толкова много, ала никой не можеше да дава Реализация! Единствено вие можете да давате Реализация, много е учудващо. Кабир не можеше да дава Реализация на никого. Гнйанадева също не можеше да дава Реализация на никого. Всички те са били велики светци с възвишена ценностна система и голямо проникновение. Стиховете, съчинени от тях, се запявали от хората, това е всичко. Но те не могат да дават Реализация, а вие можете. С цялата тази сила, ако вие не можете да давате Реализация, какъв е смисълът да се дава сила на такива хора?

Така че днешното Новогодишно послание гласи: идната година трябва да дадете Себереализация на много хора. “На колко хора сте дали Себереализация?” Това е основното нещо. Просто го осъзнайте. Какво сте свършили през годината? Аз не зная как да направя равносметка, но вие сами можете – “Какво сме сторили през всички тези години?”, “Какво сме постигнали?”.

Присъствието на Моя пуджа не е от помощ за Мен, подготовката около пуджата не е помощ за Мен. За Мен най-великата пуджа е тази на човешките същества и ако вие съумеете да го постигнете и да разпространите Сахаджа Йога толкова бързо, ще съм ви много, много благодарна.

Аз работих усилено, наистина работих много усилено. Това Тяло, този Ум, цялото Мое Здраве, всичко – сторих това за спасението на човечеството. И ви моля тази нощ да решите и да имате предвид, че това, което казва Майка, е много важно и скъпоценно. Ние трябва, трябва да израстем и да даваме Реализация на хората. Което обаче не е тъй просто. Изненадана съм как така хора, които са реализирани души, могат да се държат по този начин.

Имате всички Мои благословии за Новата година. На всички вас – Честита Нова година. Но идната година трябва да е изпълнена с много Сахаджа йоги, които са се трудили и са постигнали нещо велико.

Нека Бог да ви благослови!

(беседа на хинди)

(translation from Hindi)

Today I got late and it is the power of your love which has brought Me here. Your Mother’s health is little disturbed and the desire is very strong and things are working out because of that. I want that your power of desire should get stronger, too. You should think for yourself what you have done in this regard. You should introspect and see that what hard work have you done for it. You meditate.… You should bring depth in your meditation. You should think that you are a saint and see what you should do. Mother has made you a saint and now what should you do?
You have to make yourself all right. No doubt, you should make yourself all right, but after that when it is done, then what do you do? You go in collectivity. You go into programs and it is limited to that.

What have you done further? You have got this blessing through your spirit. Spirit has given you second birth, so you should see further now what are you doing? How are you progressing or are you are using it only for yourself and for your children? It is very important because I have seen that even after getting Self Realization, people have short-comings. They are not completely cleansed. If you don’t get one together with the others and work for Sahaj Yoga, then you will never come to know that what short-comings and negative aspects you have within. Even people come and make money.… There are many people who come to Sahaj Yoga and make money. Later on they are exposed, no doubt, and can be seen, but unnecessarily it is troublesome, so what is the use?

You have not come here to make money. You have come here to awaken your dharma. You should establish dharma. I have heard that in Bombay many kind of adharmas have started, which were not at all here in the past twenty-five years — especially the films. There is very little purity in them. You should not at all see such films. If you people don’t see such movies, then they will not be shown at all, they cannot run. You can understand it that no one likes such movies. People want that such movies should be made which the whole family can go and see together.

This is one thing and there are all these filthy and stupid horrible kind of books that are read nowadays. I know that you people don’t read them. But even in the newspapers they write many obscene things. So you have to make yourself nirmal [pure]. It is seen that the eyes of the people run here and there. Those people are not Sahaj Yogis at all whose eyes flitter here and there. Your eyes have to be steady. This is the first sign of a Sahaj Yogi. If still your eyes are moving here and there, then you should say that he is not yet a Sahaj Yogi. Second thing is greed. If still you have greed, then you are still not a Sahaj Yogi and this greed will be exposed one day.

First thing is that this greed should go away. Shri Krishna has said that you must drop your anger. If you get angry, then you should think that you are not a Sahaj Yogi. Nobody has seen Me getting angry. Everyone says that, ‘Mother we have not seen you getting angry.’ There are situations in which anyone can get angry, but I say, ‘What is the use?’ There is no use. What I have to tell you today is that you should introspect and see all the weaknesses you have even now.

So I tell you the same thing, that you should cleanse yourself. You should have the nirmal tattwa in you. All your weaknesses should go away from that. What is the use of keeping these weaknesses within? Many of them have gone to jails and those that haven’t, people spit on them. I want to tell you only one thing, that don’t look at the weaknesses and faults of others. Instead, you should see the faults within yourself. Do you still get angry? Do you still have desire in your eyes and do you have attraction for everything, always thinking to buy this and buy that, to bring this and bring that? This was the most in America, but America today got pressed by a big shock.

Like a mad person buys this … but if you have to purchase, only then purchase such things which are made by hand, which has art in it and you can see the creativity in it. There are so many artists who make such nice things and no one will buy them. They will buy all unnecessary things. By these things neither you will be benefited nor those who make such beautiful things. You should get artistic. All the things in the house should get artistic. They will keep fifty kinds of utensils in the house and you find not even one proper utensil. There should be utilization of handmade, artistic things by you, if you are Sahaj Yogis. You keep on buying the things which have no use.

The women will keep buying one sari after another and not even one sari will be proper — all such saris, in which they make so weird [perhaps “strange” would be better] things like bhoots. You should keep two saris which are nice, handmade and beautiful instead of keeping fifty saris.

In our country still there is no appreciation of art and creativity. When I go to some house I see that they have painted their houses with weird [perhaps “strange” would be better], bhootish colours, bhootish decorations. You are Sahaj Yogis and you should understand what object is beautiful and understand beauty. Only then will you be able to make your life beautiful and so that any man or women who meets you will say that what a nice man or women he or she is. As beautifully you will decorate yourself … in the same way, you should decorate your environment and houses.
It is the thing to see, that if a Sahaj Yogi is roaming like a bhoot, then what is the use of such Sahaj Yogi. To wear the clothes properly, to talk properly, to behave properly with others, to decorate your house with beautiful things…. You can decorate your house with flowers also. Have a garden means you should have the vision of beauty in Sahaj Yogis. There are so many useless things stored in the house because there are markets and they go to markets and buy all useless things. You should burn the Holi [festival in India when they play colors, but one night before they burn the big fire] of all such useless things.

This plastic has become so much important now. Even if I have to search for a glass, it will be of plastic. I said it is too much. I cannot use plastic. There are saris of plastic. Use of plastic has come that there is great possibility of human beings getting sick out of it. Children die by plastic. As much as possible, you should not use plastic. But now plastic has come in everything. Especially in Bombay, even the sofa set is made of plastic. To sit on plastic, to wear plastic, to walk on plastic and after some time the cars will also be of plastic.

So you [Sahaj Yogis] have no concern with plastic. I don’t say that you should wear a gown and walk in Sahaj Yoga. You should wear proper clothes, no such thing is there that you look like a sadhu baba [Hindu saints who leave their home and family], no such artificiality, but you should be away from all such things which are not auspicious for you. You should not use it and you should save your children from it.

Second thing which I have seen in Sahaj Yoga is that everyone wants that I must visit their houses. Why don’t you understand that what have you done that I should come to your house? Or … whomever you see wants to come to My house. Wherever I go, you should leave Me peaceful. You have not done anything till now. You should leave this kind of desire in your mind and think that what is your aukat [status]? Why do you desire such a thing, which can give trouble to your Mother? Why to do such things like…. I come from somewhere and they stand in front of me. Not to do like this. If you don’t have samadhan [ultimate satisfaction] in Sahaj Yoga, then you are of no use. ‘Wherever I am, Mother is with me.’ Such kind of samadhan should be within you. You will grow with this.

Anything which grows in this world is all absorbed in samadhan. If you are not samadhani and keep running in front of everyone all the time, what is the gain from that? With samadhan, Mother is there where you are. When you think like this then you will be considered a Sahaj Yogi. Wherever you are sitting…coming in front of Me … coming on stage … it is not required for a Sahaj Yogi.

I know about everyone. Samadhan is such a thing that in the depth of it you can meet Me and now the time has come where you should achieve samadhan. You should see that whatever you are doing, you should get satisfaction. You should come forward to spread Sahaj Yoga and work for Sahaj Yoga, you will see that you will achieve the samadhan. You will not feel like coming in front of Me and telling Me everything. Most of the time, I have seen that all those who come too much forward and in front of Me are either dishonest or thieves…[short pause]. Those who are clean in heart and are enjoying the love are lost in the joy of love within.

So now I want to tell you that the time has come that you should have a little consideration for Me because you absorb all the vibrations from Me and if you people are not all right, then I get sick.
So you have to decide seriously that we should become such that Mother should be happy to see us and then the whole world should change. You had to sit for a long time today and many people have gone, but the recognition is this that you people are sitting peacefully in front of Me. Before it used to be that people used to talk and shout, make noise, but you are sitting peacefully. This is very great thing for Me.