Пуджа за Макарсанкранти

Pune (India)

Пуджа за Макарсанкранти

Пратищана, Пуна- Индия, 14 януари 2002 г.

(превод от марати на английски)

Значението на Макарсанкранти е “Санкраман” т.е. денят, предизвикващ някои промени. На този ден слънцето започва движението си към северното полукълбо. В Индия всички празненства са съобразени с местоположението на луната. Затова техните дати са различни през годините. Макарсанкранти е съобразен с позицията  на слънцето и това е причината този празник да се чества всяка година на 14 януари. 

Макарсанкранти показва деня, когато топлината на слънцето започва да се усеща по-силно. Слънчевата топлина е благотворна за човешката раса. Благодарение на нея можем да ходим, да говорим. Но тя прави хората да стават и гневливи. Поради това ядем джагери (индийски дребни сладки бонбони – бел.пр.) –  за да говорим ласкаво.

Слънчевата топлина отговаря за вегетацията и изобилието на Земята. На този ден предлагаме на Богинята плодове и зеленчуци и получаваме Нейните благословии. С благословиите на Ади Шакти елементът земя се охлажда и човешките същества прогресират.

Празникът на Санкранти има културно значение. Хората в цяла Индия го отбелязват много ентусиазирано. В други страни също го празнуват, но в Индия му се придава специално значение. Тук нямаме екстремни температури. Климатичните условия са доста балансирани. Индия е благословена от Ади Шакти. Други страни нямат този баланс. Те имат или много горещо, или много студено време. Ако природните или климатичните промени причиняват промени в хората, тогава това не е благоприятно за нас. Ако ставаме гневливи поради топлината на слънцето, това не е добре. Погрешно е да се ядосваме. 

Измежду шестте врагове (шудхрипу) на нашето същество, гневът е най-лошият. Ние сме Сахаджа йоги и нашата Кундалини е събудена. Следователно, трябва да се учим да оставаме спокойни. В по-голямата си част Сахаджа йогите са добри и еволюирали. Само един процент от тях преследват алакшми (парите). Естествено е да им се ядосвате. Но не е ваша работа да ги подобрявате. Това е работа на Ади Шакти. Вие трябва да еволюирате като добри Сахаджа йоги, оставайки спокойни. Всичко става с благословията на Бог. Това трябва да запомните. Някои хора са много лоши. Те вярват, че парите са всичко. В Сахаджа Йога няма място за такива хора. Самата Ади Шакти ще се погрижи за тях.

Президентът на САЩ Джордж Буш Ме разпозна. Наскоро му написах писмо и нещата започнаха да се подобряват. Генерал Мушараф (президентът на Пакистан – бел. пр.) също показа напредък и поведе своята страна и исляма в духа на писмото, което написах на г-н Буш.

Вие също можете да се погрижите за ситуация като тази. За да постигнете това, трябва да бъдете много фини и да останете в съзнание без мисли. Трябва да имате духовно познание, а (така) всички останали желания стават излишни. Не бива да имаме светски желания. Сахаджа йогите все още трябва да еволюират твърде много. Чрез благословиите на Всемогъщия Бог ще постигнете това състояние. Не се притеснявайте и останете спокойни.

Санкранти означава силата на слънцето. Но тя значи също и увереност в себе си. Слънцето ни дава топлина и светлина. Сега от нас зависи дали ще изгорим от топлината на слънцето или чрез нея ще придобием увереност в себе си и самите ние ще започнем да излъчваме светлина.

Вечни благословии на всички вас!