Mahashivaratri Puja: Try to weigh every step that you take

Pune (India)

Feedback
Share

Пуджа за Шиваратри 

Пуна, Индия -17 февруари 2002 г.

Тази вечер сме се събрали за да проведем пуджа на Шри Шива. Само хора с чисти сърца могат да правят пуджа на Шива. Онези, чиито сърца са нечисти, не могат да правят пуджа на Шива. Това е прости принцип на Шри Шиваратри.

Както сте видели вчера, имаме змии – тези ужасни змии, насочени зад лингама на Шива. Значението е следното: онези, които са с чисти сърца, които са изпълнени с любов към другите, винаги са пазени от силата на Шри Шива, която са змиите. Това е нещо символично, трябва да се каже, много символично. Но Аз трябва да кажа, че животните разбират Божествената сила много по- добре от хората, много по-добре, защото имат чисто сърце. Какъвто и да е техният начин на живот, вроден им по природа, те продължават да го следват. И няма никаква злонамереност, никаква завист, няма никакви подли неща в сърцата им. Те правят това, защото се очаква да е така.

Но качеството на човешките същества е само едно – колко много обичат и прощават те. Способността на човешките същества да обичат е такава, че чрез нея те побеждават всички свои негативни сили. Те могат лесно да разберат, че не е хубаво да имат негативни качества или може би разбират, че не е благородно да се отдават на такова нечовешко поведение. Не са длъжни да се задоволяват с всички тези неща, нито пък са молени за това. Но изведнъж са подмамени от неща като омраза, ревност и алчност.

Вижте как живее Шива. Той живее в Хималаите. Погледнете какви дрехи носи Той, с какво се храни. Не изисква нищо, понеже Той е завършен, съвършен. Такава е личността на Шри Шива. И ако Го боготворите, би трябвало да откриете във вашето сърце какви са вашите чувства, що за злоба подхранвате.

В наши дни в Индия алчността стана главният въпрос. Хората са толкова подли и така ниско. Невъзможно е да се разбере, че те си мислят, че парите са всичко, което не е в културата на Индия, не, не. По никакъв начин. Но някак си те приеха това, вероятно в другите страни, и това сега се разпространява много бързо – че парите са най-важното. Помислете за Шива. Той никога не е мислел за пари. Той никога не е искал никакви пари. Той никога не е искал да се показва. 

Съществува такава разлика между Шива и Шакти. В цялото им отношение. Защото Шива е абсолютно освободена личност, Той не се притеснява. Ако хората се отдават на  грешни неща, Той ще ги унищожи, край! Той не желае да лекува, не желае да подобрява, нищо от този род. Но за Шакти  това е важно, защото това е Нейното дете, вселената е Нейното дете. Всичко това е създадено от Нея, така че естествено Тя се тревожи и не харесва хора, които се занимават с посредствени неща и глупости. 

Най-напред човешките същества започнаха да се отдават на властта. Те се движеха от държава в държава, за да се сдобият с власт. Къде е отишла тази власт? Край с нея. След това, онова, което се случи с тях, е, че те оставиха своя стил на другите. И сега изглежда съвсем обичайно да се видят безсрамно алчни хора. За тях разрешението е Шива. Всички подобни хора ще бъдат унищожени. Преди всичко те ще бъдат разобличени и тогава ще бъдат унищожени, до последния.

Другото нещо е, че Шива уважава личността, която има добър характер, човека с добър характер. И ако някой има лош характер или си позволява лоши неща, Шива няма да го щади. Така че Шакти създава, защитава, полага грижи и възпитава хората. Но Шива седи тук само да унищожава. Много е важно, това разрушение е много важно. Шакти не проявява тези качества. Тя може и да унищожи някои ракшаси, но Той може да унищожи нация след нация.

Преди всичко кой ще унищожи цялото его, което имате? То е някак прекалено. Шива е във вашата Сахасрара. Той седи върху Сахасрара, запомнете го – на върха на всичко. Наскоро видях един господин от медиите, новинар, който беше много, много глупав и говореше, много остро. Аз видях неговата Екадеша рудра и си казах: Боже, този човек сега ще има неприятности”. Какво е Екадеша? Нищо друго освен единадесетте сили на Шива. Те се образуват тук и ви дават всякакви болести, най лошата от които е ракът. И Аз знаех, че този човек го чака много лош период. Той не е Сахаджа йоги, как да му кажа? Как да му се каже? Но това идва от тази Екадеша рудра.

А тези единадесет сили на Шива са много добре описани. Сега започват да работят върху хората, даже върху Сахаджа йогите, ако те не следват принципите на Сахаджа Йога. Той, да кажа, наблюдава всичко. Той наблюдава всяка част от живота ви. Как се държите, какво правите, каква е вашата дхарма – Той наблюдава всичко това. И толкова много светци, толкова много инкарнации ви предупреждаваха, но Аз ви казвам: ако не ги слушате, то Шива няма да ви чуе. Той не слуша никого. Ако е ядосан, Той е ядосан. За каквото и да е, много е трудно да бъде убеден, че е хубаво да пощади този човек и да му прости. 

Но Неговото основно качество е прошката, представяте ли си. Неговото основно качество е прошката. Но ако Той не прости, свършено е с вас. До известна степен Той може и прости, но след това… Много, много трудно положение. Откривам, че хората не осъзнават какво представлява Шива. На юг има два типа поклонници. Първите са шиваити, а вторите – ваишнавити (съответно последователи на Шива и Вишну – б. пр.). Те водят голяма война по между си. Сега по-малко, много по-малко. Каква е работата на Вишну? Тя е да ви дава Реализация, еманципация на човешките същества, еволюция на човешките същества.  Но ако се провалите във вашата доброта, във вашата дхарма, тогава Шива влиза в живота ви.

Трябва да разберете, че всички ние сме обкръжени от Неговите сили, всички сте направени чрез тези енергии, и Шакти е тази, която ви защитава. Но до известна степен. Тя не може да отиде над Шива, не може да Го пресече. 

В наши дни откривате толкова много хора, които се ровят в политиката – тя е само предложение за правене на пари. Всички те се опитват да правят пари, това не е политика. Те не вършат нищо добро за обществото, никъде – нито от страх, нито поради небрежност. Държат по такъв начин, сякаш не се боят от Бог, от Неговото внимание върху тях. Може би не знаят, че са под наблюдението на Шива. Той наблюдава всеки един човек, независимо дали е австралиец, англичанин или индиец. Каквато и религия да следвате, Шива ви наблюдава. 

Това е едното нещо, което трябва да се разбере. Щом го разберете, ще приемете, че трябва да бъдете добри и дхармични хора. Трябва да бъдете добри по характер. Защо хората говорят за добър характер? Опитайте се да разберете. Глупост е тези дни хората да не вярват в това. Хората правят всякакви неща, пият, играят си с парите. Вършат всякакви неща без страх от Божия гняв. А този гняв идва от Шива.

Бих желала да предупредя всички ви, макар че всички сте Мои деца: бъдете внимателни! Опитайте се да претегляте всяка стъпка, която предприемате. Разбира се, Аз съм тук, за да ви подкрепям, да ви помагам, да ви закрилям. Но не отвъд Шива, Аз не мога да отида отвъд Него. Такава е силата на Шива, такава е властта на Шива. А да Го боготворите означава да боготворите добротата. Добротата би могла да е състрадание, любов, прошка, всичко. Той харесва само добрите хора и ще защити само добрите хора. 

Например, някои хора са ориентирани много към властта, други много към парите, а трети към силата. А ориентираните към властта го правят понякога и за пари, това е целта им. Те няма да останат в Сахаджа. Те ще бъдат отстранени. Те го правят и след това идват и молят за прошка: „О, Майко, простете ни, ние го направихме.” Но опитайте се да не правите такива неща. Аз разбира се ви прощавам, но Шива няма, Той няма да ви прости. Той ще ви вземе на мушка и тогава ще дойдете при Мен – „Майко, трябва да ни спасите!” Много е трудно. От Неговите лапи е много трудно. Също Той е много прощаващ. Той ви прощава много неща. Заради Мен също прощава, но след известно време когато Той поеме контрола, няма обжалване, няма безопасност.

Не искам да ви плаша, но искам да ви кажа истината – това е истина. Трябва да опитате да бъдете добри хора. Трябва да се опитате да бъдете наистина с добър характер. Казаха Ми, че някои хора в Сахаджа Йога си позволяват да перат пари и всякакви такива неща. Някои от тях също имат много лош характер, тичат подир момичета и пробват да се заглеждат по тях и всякакви неща от този род. А това разруши Запада специално. Също индийците се учат от това. При това положение трябва да уважаваме себе си. Ако не уважаваме себе си и се опитваме да се държим зле, Аз мога да ви помогна само с вашата Кундалини. Но ако отидете твърде далече, Екадеша рудра ще блокира, без съмнение. Тя е много голяма бариера на вашето чело. Екадеша рудра е много ефективна в наши дни, много ефективна. Всякакви видове болести, които се появяват и са нелечими, са поради Екадеша рудра. И също онези, които страдат от обсебвания.

Наскоро срещнах един човек, който беше много обсебен. И Екадеша рудра работеше. Открих, че той е много фанатично повлиян от нещо. Не искам да назова от какво, но сме установили, че тези неща не са правилни. Във всяка религия има хора които разпространяват нелепи идеи. И ако нямате благоразумие в това отношение, никой не може да ви помогне. Би трябвало да имате пълно благоразумие що се отнася до това кое е правилно и кое е грешно. Тогава Шива е с вас. Но ако си позволявате всякакви подобни глупости, това е себеразрушително, трябва да кажа. Но що се отнася до Себето, онова, което е разрушително, е Шива. Това, което наричаме Себе, е силата на Шива.

Той разрушава по много начини, по много начини. Вие можете да изгубите своята репутация, можете да изгубите здравето си, можете да изгубите богатството си, всичко може да ви се случи, докато не бъдете довършени напълно… Познавам също хора на смъртно легло, а започват да говорят за пари – какви пари да получи тя, как той ще получи пари и разни такива. Вместо да говорят за Бог или за Себереализация, те говорят подобни неща. За толкова благородно нещо. Но ако погледнете Шива, Той не притежава нищо, Той не иска нищо. Каквото и да Му давате като самарпана (дар, приношения – б.р.) или нещо такова, Той не го приема, а го предава на Шакти: „Прави каквото искаш да правиш.”

Тя е Тази, която изработва всичко във ваша полза, да ви направи щастливи. Той не се безпокои за това. В този случай вие трябва да зарадвате на Шива! Той няма да се опита да ви се хареса, вие трябва да извървите целия път, за да Му се харесате. Много е труден Шива. В Корана не е писано отделно за Аллах или за Шива, не е обособено. Защото хората, с които трябваше да се занимава, всички бяха необразовани, глупави хора. И така в него не са дадени всички подробности за това, че Бог е в различни форми. И така те (мюсюлманите – б. р.) знаеха, че има само един Аллах. Но не направиха нищо да покажат  разликите между тяхната работа и тяхното дело. Шакти е Тази, която обича, съгласна съм. Но Тя също може да се ядоса, няма край на това.

Сега трябва да ви кажа, като на Сахаджа йоги, да развивате вашите качества, за да доставите удоволствие на Шива. Твърде много въздишате по разни неща, има твърде много „искам”. Всичко това не е необходимо. Разбира се, Аз искам да живеете добре, прекрасно, не глупаво – да ходите в джунглите или да се държите като хипита –не е в това въпросът. Въпросът е, че от сърце трябва да се откажете от обвързаността. Личност, която е Шива бхакта (поклонник на Шива – б. пр.), не я е грижа за пари, не се интересува от пари. Тя е много щедра личност, изключително щедра. Просто е щедра. Хората казват, че този човек е глупав, като се държи по този начин, както я кара. Но Аз не мисля така. Това изобщо не е описанието. Описанието на човек, който е бхакта на Шива, е, че не се интересува от парите и е много щедър. Каквото и да поискате от него, той ще ви го даде.

Махавира беше такъв. Махавира отиде на медитация в градината си и Вишну, като Шри Кришна, дойде и му каза: „Виж, нямам дрехи. Ти имаш тази дреха, защо не ми дадеш половината от нея?” Махавира отговори: „Добре, вземи ги. Можеш да я вземеш цялата. – и продължи – Моят дом е тук, просто ще си облека други дрехи”. Това, което направи, не беше да покаже, че нудизмът е много велико нещо. Но ако видите джайнистите – какво да се прави – те вдигат големи, огромни статуи на Махавира, показвайки го абсолютно гол. Имам предвид, че това е извратеността на човешкия ум. Би трябвало да знаете защо Той го е направил. Той беше толкова необвързан, така необвързан, за да даде дрехите си. Така че каква е вредата? Това не беше да се изтъква или нещо такова. Но хората не разбират благородството. А джайнистите са най-малко благородните.

И така, качеството на всички тези велики инкарнации също не е разбрано. Понеже има някакъв вид илюзия. Например Шива винаги е с много малко дрехи, много малко. А какво яде Той? Никой не знае. Какви са Неговите желания и какво иска Той? Никой не знае. За Него е нормално ако човек с огромно познание за музиката ще пее или ако някой щурав идва и пее. За Него това няма значение. Той не е педантичен каква е музиката, какви са нотите, дали нещо е наред или не, не. Той е отвъд всички тези неща. Той е отвъд всички тези формалности, които имате за всичко, отвъд тях е. Самият Той е духовността, Той е отвъд всички тези неща. Дали сте музикант или артист, каквито и да сте, Той ще се радва. Той е наслаждаващият се и ще се радва на каквото и да е просто нещо, каквото и да е дадено от сърце, ще му се радва. Той ще се радва на всичко, което е изразено от сърце. Той не е обусловен, че нещо трябва да е модерно или да е еди-какво си. Той не е обусловен. Той не мисли по начина по който мислят човешките същества, които ще седнат и гледат под лупа всичко – дали си подхожда с нещо или не. Дори за изкуството, дори за нещо, което е създадено от нечие сърце, хората ще се опитат да обезсърчат човека.

Виждала съм хора, които имат подобна обусловеност. А едно важно нещо за Шива е, че Той няма обусловености относно нищо, нищо. Затова Го наричат маст-маулаа – Той изобщо няма обусловености. Ако имате каквито и да е обусловености във вашия ум, тогава не сте бхакта на Шива. Хубаво, би трябвало да сте добре облечени, би трябвало да го правите това, но не бива да имате обусловеността, че ако не го правите, сте извън кастата, извън модата, извън това… Много трудно е за хората да не я приемат. Всякакви видове моди които идват в днешно време, всякакви. Питам: „Какво е това ?” – „О, такава е модата”. Има ли някой бог зад тази мода или някое божество, което ви е казало тези моди? Днес идва някоя мода, утре ще изчезне.

И така, това, което ви казвам, е, че ако трябва да боготворите Шива, вие трябва да раз-обусловите себе си. Вие живеете в света на Сахасрара. А иначе, ако някой е облечен неподходящо, край с него! Друг е облечен прекалено обикновено – свършено е с него! Човешките същества имат способността да критикуват всички. А да се критикуват всички, в това няма нищо фундаментално, понеже ако го правите по вибрации, човек може да ви разбере. Но не е по вибрации, а просто защото това не била модата.

Каква е модата на Шива? Кажете Ми! Каква мода следва Той? Каквото и да Му дадете, Той е щастлив. Каквото и да Му дадете, го яде. Той е изпълнен с такава признателност, защото Той олицетворява радостта. Той е мир и радост. Ако сте поклонници на Шива, то не бива да имате никаква обусловености, от никакъв род. Имам предвид, че обикновено Аз също нося семпли сарита, много обикновени. И се случва хората да мислят, че съм много бедна жена. Аз съм бедна, понеже не Ме е грижа за пари, не се притеснявам. Така че трябва да знаете, че Шива е най-големият бедняк, най-чистият Бог. Той не облича никакви аланкара (украшения – б.р.), не носи нищо, просто живее с тялото си. Защото Той не е нищо друго освен въплъщение на наслаждението, нищо друго освен пълната форма на наслаждението и радостта.

И така друго качество на Шивабхакта (поклонник на Шива – б. р.) би трябвало да е радостта. Би трябвало да сте радостни от всичко – каквото и да видите, какъвто и тип личност да видите. Така че единственият начин да го направите е да се окажете от човешкото качество критикуване – да критикувате другите. Както ако англичани влязат в индийски дом, казват: „Не ни харесва това”. „Да, какво не харесвате?” „Ние не харесваме килима”. „Аз не харесвам това” само по себе си е срещу вашата Шакти. После, ако да речем американец влезе в английски дом, той ще каже: „Аз не харесвам това”. Това е много често срещано. Всички казват: „Аз не харесвам това, не харесвам онова”. Кои сте вие да говорите „Това ми харесва” или „Не ми харесва”? Хората не осъзнават, че говорейки всички тези неща, показвате, че нямате Принцип на Шива във вас.

Мога да разбера някой, който не може да ходи – добре, за такъв човек е позволено да използва бастун или нещо, разрешено е. Но ако той пък казва, че не харесва еди-кой си, защото другият е използва бастун, това показва, че е егоист. Самият той използва бастун и иска да създаде правило или закон в една демократична страна, та хората да ходят с бастуни в ръце. Много е трудно. На Запад е често срещано, вижте, да имате еди-каква си шапка, да имате еди-какви си дрехи, да се носи определен чирот (?). Има обусловености за всички тези неща. В днешни дни прическите на жените са много смешни, защото не слагат масло на косата. Те нямат никаква мазнина по косата си. Ако някой ще се среща с тях, си измиват косата. Не мисля, че така изглеждат много хубаво. Разбира се, не казвам, че е нужно да имате толкова много масло по лицата и ушите си. Но кое е толкова важно?

В живота има също друго нещо, което ви прави много егоцентрични. Вие искате да впечатлите хората. Ако облека дреха или нещо друго, тя трябва да впечатлява. Тоест, дори и да впечатлява – какво от това? Ако змия се приближи до вас, тя ще ви ухапе, каквито и дрехи да носите, от която и държава да сте. Всички подобни отъждествявания не са поведение на бхакта на Шива. Един Шивабхакта трябва просто абсолютно да се изгуби в захлас от радост. Много са особени относно прическите, много особени относно дрехите – не знае какво специално има в това. С всичко това какво печелят? Нищо. Стават ли популярни? И от този вид популярност, която е толкова повърхностна, каква е ползата?

Вие трябва да имате уважение, уважение към вашето същество. Не само като човешки същества, но и като Сахаджа йоги. Вие сте поклонници на Шива, вас не ви е грижа. Не се тревожите. Както и да е, Шри Шива е тук, във вас и вие греете със силата на Кундалини във вас. Можете да бъдете много добре облечени, можете да бъдете всичко. Но ако вашите вибрации са лоши, каква е ползата? Ако не можете да преценявате хората по техните вибрации, а по глупави неща като дрехи, мустаци – това  има ли някаква стойност? 

В Сахаджа Йога вашата ценностна система трябва да бъде Сахадж. Аз съм виждала много хора да казват: „Не харесвам къщата им, не харесвам това…” Сахаджа йогите трябва да се откажат от това изречение: „Не харесвам…” То е нишиддха,  трябва да бъде отхвърлено от Сахаджа йогите. Ако не харесвате нещо, не сте Сахаджа йоги. Разбира се, ако има някой, който е анти-Сахадж и всякакви такива… Но казвайки „Аз не харесвам”, какво ще спечелите? Това е загуба на енергия. Поради това съм виждала в Сахаджа Йога хора, които Ми създават проблеми, толкова много проблеми. Само защото са толкова много его ориентирани. „Този мъж е лош, тази жена е лоша, той е такъв, онакъв…” Понякога съм учудена. Защото, когато онези хора дойдат при Мен, съм удивена, че те са много мили. 

Но хората са също много егоцентрични. Също както съм виждала хора да не си дават труд да идват на колективни медитации, на пуджи. Защото са получили работа. Има общо единадесет пуджи (през годината – б. пр.), но те не идват. Понеже са много заети. Поне на една пуджа трябва да дойдете. Но онези, които са поклонници на Шива,  се радват не на друго, а само на пуджите. Цялото им същество е абсолютно вибрирано от бхакти към Шива. За тях това е най-важното нещо за правене.

Също има хора в Сахаджа Йога, които се опитват да правят пари от Сахаджа Йога. Много грешно, много грешно, много грешно. Сахаджа Йога е за да ви дава пунйа (заслуги за добри дела – б. р.), да ви дава благословии и ако това не е стигнало до ума ви, по-добре се откажете от Сахаджа Йога. Много лесно можете да се присъедините към някакъв бизнес или злоупотреби. Докато се опомните, ще бъдете в затвора. Но за да се радвате на вашите духовни сили, трябва да научите определени неща. И едно от тях е се раз-обусловите от „Аз не харесвам”  или „Аз харесвам”. Това изречение трябва да си отиде от езика ви!

Харесването или не харесването са само за хора, които имат ограничено виждане. Вие трябва да се научите да цените. Вашата сила на оценяване ще ви покаже колко духовно сте надарени. А вашата сила на наблюдение ще ви покаже какво наблюдавате. Например някои хора идват и Ми казват: „Не харесвам тази жена; тя носеше странно сари”. Аз имам предвид, какво е това? Или „Не я харесвам, защото си слагаше ръката на главата.” И какво от това? Понеже си изграждате ваша собствена представа за хората и искате всеки да бъде такъв, вие не го харесвате. Дали го харесвате или не, никой няма да се промени. Защо си хабите енергията?

Понякога има музиканти, които не са така добри. Спомням си, веднъж се върнах вкъщи и попитах Моя баща как свири един музикант, той каза: „Той е много смел, много смел.” Попитах го какво се е случило, а той отвърна: „Той пее без да го е много грижа и понякога пее фалшиво, излиза извън таал (или тала, ритъм – б. р.), няма значение, но пее. Той е много смел, химматвара.” Разбрах, че това е начинът, по който той оценяваше. Когато този човек започна да пее, разбрах, че е точно такъв, но Моят баща възклицаваше „Еха, леле” и го окуражаваше. Разбирате ли, Аз видях в баща си тези божествени качества – как толерираше, не точно толерантност, а как просто да оценяваше. Той ценеше всякакви неща. Ако Сахаджа йогите притежават това състояние на оценяване, те ще се радват на всичко. Защото убивате вашето наслаждение, знаете ли го? Вие тук сте различни типове хора, с различни облекла, от различни семейства и от толкова много страни. За Мен вие сте нищо друго освен Сахаджа йоги, Мои деца, това е всичко. Няма да ви оценявам по дрехите или прическите ви, не. Всички модерни неща са изключително обуславящи. И те ви обуславят толкова много, че вие ставате безотговорни. Като Сахаджа йоги ставате безотговорни.

Вашата първа и най-важна отговорност е Сахаджа Йога. Тъй като би трябвало да знаете що за работа е това. Това е такава велика работа, да трансформирате целия свят – това е Моята мечта. И на тази възраст Аз мисля същото. Та ако това е Моята мечта, какво би трябвало да е вашето отношение? Такова, че всички вие трябва да отидете и да разпространявате Сахаджа Йога. Това е главното нещо. Аз ви викам на тези пуджи, просто за да ви обновя, бих казала, да ви дам повече енергия и всичко това. Но ако вие само го приемате като велика благословия и стоите вкъщи, няма полза от това. Вие трябва да разпространявате Сахаджа Йога!

Бях изненадана, когато казаха, че в Лукноу (Индия – б. пр.) има само двеста Сахаджа йоги. Как може така? Когато за първи път отидох в Лукноу, имаше поне 3000 Сахаджа йоги, а нямахме уговорена зала или нещо. И можете ли да си представите, изведнъж откривам, толкова много хора са си отишли?! Как може тук да има двеста Сахаджа йоги? Или вие лъжете, или не ви бива за нищо.

И така, отговорността на всички Сахаджа йоги, на всички Сахаджа йоги, първо и преди всичко е да разпространяват Сахаджа Йога. На колко хора сте дали Реализация? Къде сте говорили за Сахаджа Йога? Виждала съм, че дори в самолета, ако пътувате, някой там ще Ми каже: „Това е моят гуру, такъв велик гуру, знаете ли”. Открито, без срам за техните ужасни гуру. Докато вие много се срамувате да говорите за Сахаджа Йога. Никога публично, освен ако нямате програма или публична програма и всякакви такива. Вие нямате също и време за Сахаджа Йога, много заети хора сте.

И така, ако трябва да следвате Шива и Неговите благословии през цялото време, и Неговата защита, то трябва да бъдете Сахаджа йоги от много високо качество. То се проявява, когато всички вие излезете да разпространявате Сахаджа Йога. Това е нещото, което липсва. Аз съм много щастлива, че в Австралия Сахаджа Йога се е разпространила толкова много. Не зная какво се е случило на такова отдалечено място като Австралия. В началото Аз имах някои спънки, но сега се разпространява добре. Също в Австрия се разпространява. А също в Италия.

Но другаде просто не се разпространява. Какъв е проблемът? Проблемът е, че лидерите излизат да разпространяват Сахаджа Йога. Да речем, за Англия Аз пътувах от север на юг и от изток на запад – във всички посоки. Но имаме много бедни, много слаби Сахаджа йоги там. Трябва да ходите в университетите, при по-младите хора. Ако хипи движението може да се разпространи, защо не и Сахаджа Йога? То се разпростира мълниеносно, защо не и Сахаджа Йога? 

За всички тези неща съществуват и Аз трябва да ви предупредя – бъдете внимателни! Ако сте получили Реализация, имате отговорността да давате Реализация на другите и да разпространявате Сахаджа Йога. Ако не можете да го направите, тогава опазил ви бог. Няма какво да ви кажа. Трябва да си направите интроспекция – „Какво направих за Сахаджа Йога? Какво получих от Сахаджа Йога?” И съм сигурна, че след тази шриприйа (?, равносметка – б. р.) вие ще посветите себе си на Принципа на Шива във вас. 

Принципът на Шива не е размърдал във вас, той е много суров, много е силен. Вие трябва да се посветите и да се отдадете. Най-висшето е това – над всяка друга работа, над всяко друго действие. И така, с това Аз моля Шива да ви даде благословии, пълните благословии, така че вие да се трансформирате в личности на Шива.

Бог да благослови всички ви!