Великденска Пуджа

Kilya Hotel Kilyos, Kilyos (Turkey)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Великденска Пуджа 

Истанбул – Турция, 21 април 2002 г.

       Днес сме дошли тук, за да се поклоним на Христос и на Неговата Майка. По стечение на обстоятелствата Майката на Христос дойде и живя в Турция. Не е ли удивително, че след разпъването на Христос тя трябваше да дойде и да остане тук? Чудя се дали Той е пристигнал пръв тук или е дошъл по-късно с нея. Но казват, че е бил в Кашмир, а тя също е била там. Напълно е възможно в своето пътешествие да са били там. Така че ние сме тук, за да им се поклоним. Според Сахаджа Йога тя беше инкарнация на Махалакшми. И тя беше тази, която пожертва своя син за религията. Но за съжаление никой не разбра нейното значение. Никой не видя каква велика духовна личност беше. Само чрез Сахаджа Йога можете да разберете, че тя беше толкова велика личност, дала живот на Христос. За голямо съжаление хората не я уважаваха, особено в ислямския свят. И затова в културата на исляма няма място за жените.

         Моят опит в това отношение е много печален. Основахме организация за рехабилитация на изоставени жени и всички, които подадоха молба, бяха мюсюлманки. При положение, че Мохамед казва: “Трябва да уважавате своята майка.” Независимо от това всички тези жени  – някои от тях имат по осем-десет деца – дойдоха в дома за изоставени. Разбира се, ние сме длъжни да им осигурим място, да се погрижим за тях, да им дадем подслон, защото не вярваме във всичките тези ограничени идеи за религията.

         Най-важна е човешката религия! Трябва да обединим всички религии заедно. Това е най-тежката задача, защото мюсюлманите не уважават християните, християните не уважават индусите. Имам предвид, че се случва нещо нелепо – всички са за Бог, за работата на Бог и за Неговата любов. Но независимо от това в тях няма уважение, няма любов. Тъкмо обратното – всички се карат, сражават се, убиват. Навсякъде! Много е печално, че в името на религията и Бог хората трябва да стават толкова жестоки и абсурдни. Единственото решение е да им се даде Себереализация – Реализацията, която в Корана е наречена “мирадж”. Но се казва, че никой не може да получи “мирадж”. Мохамед Сахиб е получил, но повече никой не може да я получи. Като че ли ограничиха хората да получават Себереализация. Това не е вярно. Всички човешки същества могат да получат Себереализация, независимо дали са от Африка, от Англия, Америка, Индия – откъдето и да е! Всички могат да получат своя “мирадж”.

         Трябва да се разбере, че нито едно човешко същество не е създадено на тази земя, за да се бие, да воюва с друго. Дори животните не воюват! Тогава защо човешките същества трябва да се сражават, да правят това в името на религията, в името на Бог? Христос дойде на тази земя, за да създаде единство на религиите. Но дори християните започнаха просто да воюват, да доминират над другите. Това е голям свят от неразбории, в който всички воюват в името на Бог, в името на религията.

         Нашата религия е глобална, това е единна религия. Ние уважаваме всички божества, всички богове и богини. Уважаваме ги и им се покланяме. Не сме толкова глупави, та да не разбираме, че всички те са единно цяло. След получаване на Себереализацията разбирате също, че всички те съществуват в нашата нервна система, съществуват в нашите чакри. Там са не само защото всичко това е разказано от историята. Това наистина е факт. Всички те работят заедно за възкресението на целия свят. И най-великата работа, която извърши Христос, това е Възкресението. И в това Възкресение Той страда много, премина през много лишения и тогава самото му тяло беше възкресено.

         В същата светлина работи и Сахаджа Йога – това че получавате Реализация означава, че получавате  вашето възкресение. Всичките ви погрешни идеи изчезват, всичката ви глупост изчезва и се появява не нещо друго, а любов и разбиране.

         В началото беше трудно, зная, да се започне тази работа. В Индия и навсякъде открих, че хората са толкова невежи и човешките същества се ненавиждат едни други. Намират някакво обяснение, някакво… Не зная какви идеи имат – исторически ли, но се ненавиждат. Тази ненавист я имаше в Индия, а също и на другите места. Хитлер дойде, защото ненавиждаше хората. Това беше инкарнация на сатанинска сила и той извърши всякакви ужасни неща. Как убиваше хора. Не можете да си представите, че човешко същество може да се държи по този начин! Убиваше деца, убиваше възрастни в газовите камери. Такива ужасни неща! Когато отидох в Германия, искаха да видя всичко това. Казах: “Не мога да видя това. Не съм в състояние да го видя.” Но съпругът ми отиде и когато се върна беше болен седем дни. Толкова е болезнено, толкова е нечовешко да се държиш така, да убиваш хора под влияние на определени обстоятелства, на определени концепции и неверни идеи.

         Не зная що за идея е имал Хитлер, та е започнал да преследва и да убива евреите. Всякакви неща са се случвали на тази земя. В името на религията – ето кое е най-лошо от всичко! Навсякъде хората убиваха в името на религията. Религията учи всички да обичат, да обичат Бог и да се обичат един друг. Как може да ни учи да ненавиждаме и да убиваме? Изненадващо е! Всичко това все още продължава! Тази глупост все още продължава и само Сахаджа Йога може да преустанови тази безсмислица. Трябва да я спре! Защото, в края на краищата, всички сме човешки същества!

         Ето защо всички трябва да получите вашето възкресение, както Христос получи своето. А такова възкресение е възможно сега на тази земя, където сега съществува Сахаджа Йога. Мохамед Сахиб нарече това “мирадж”, описа това много добре, много ясно. Но кой иска такова нещо? Хората искат да получат своя “мирадж”. Ако някой се опита да направи това, другите се изправят срещу него, казвайки, че това е нещо странно, погрешно.

         Искам да кажа, че това се случи с всички тях, всички те страдаха заради човешкото невежество. Всички… Дори и по отношение на Мен – критикуват ме. Но Аз съм по-силна, защото любовта е много по-силна от всичко останало. И това работи сега по целия свят. Навсякъде хората осъзнават, че този вид ненавист, този вид неверни идеи по отношение на другите е абсолютно опасен. И колкото повече хора узнаят това, уверена съм, с това ще бъде свършено. Имаме много такива случаи. Дори сега, само защото следвате определена религия, хората ви ненавиждат. Имам предвид, че не мога да разбера! Невъзможно ми е да си обясня, защо се случва това, толкова погрешно е да се ненавижда което и да е човешко същество в името на Бог, който го е създал. Те не разбират Бог и Неговата любов. 

Например животът на Христос – просто вижте. Беше едва на 33 години, когато беше разпънат. Майка му трябваше толкова много да страда! Защо, защо го разпънаха? Защото учеше на любов. На никого не се хареса идеята хората да се обичат един друг. Как можете да помогнете на хората, ако не обичате? Поради какви причини помагате на другите? Защото обичате, ето защо искате да се наслаждавате на другите и да ги разбирате. Щом започнете на обичате другите, ще изчезне този мит. Да предположим, че си се родил християнин, мюсюлманин или индус, какъвто и да е. Какво те кара да мислиш, че си различен от другите? Раждате се по един и същи начин. Заченати сте от вашите майки по един и същи начин, на вид сте еднакви – имате нос и очи. Какво ви прави различни? Мисля, че тук се намесва политиката. Нещо много низко – да се разделят хората в името на Бога и религията. 

         Обратно на това Сахаджа Йога трябва да обедини всички хора в името на Бог, да ги направи едно цяло в името на Бог! Да предположим, че някой живее в Южна Африка или в такова отдалечено място, каквото е Бенин, и стане Сахаджа йоги. Там хиляди станаха Сахаджа йоги. Всички са ваши братя и сестри. Ваше семейство. Ако отидете там, ще се отнасят с вас като със свои собствени деца. Като към свои роднини. Никога няма да помислят от каква религия сте дошли или от каква секта. Нищо подобно! Бях поразена от това как обичат! 

         Всъщност любовта е вродено качество на човешките същества, вродено качество. На всяко човешко същество беше дадено това съкровище – способността да обича. Но тази способност толкова намаля, стана толкова мъничка, че с тази способност хората се бият. Убиват се един друг. Най-големият грях е да се убива в името на религията. Не зная как могат да вярват, че избивайки се взаимно можем да попаднем на Небето! Те попадат в най-лошия ад! Разбира се, тази идея донякъде затихна, но все още съществува. Виждате, че такъв вид глупост се случва всеки ден. И досега продължават с това.

         Какво можем ние, Сахаджа йогите, да направим в това отношение? Трябва да помислим. Нека да видим – в каквато и религия да сте родени, всичко е наред. Трябваше да се родите в някаква религия, не можете да паднете от небето. Така че в каквато и религия да сте родени, не сте вързани за нея! Обвързани сте от религията на любовта и радостта. А когато продължавате да плачете, да ридаете и да се учите на нещастие, и да се борите… Как може така? Ние сме човешки същества, не сме животни. Дори кучетата не правят така. Защо ние, човешките същества, трябва да се убиваме един друг и да правим нещастен нашия живот и живота на другите? Защото ако ненавиждате другите, вас също ще започнат да ви ненавиждат. “А” ще ненавижда “Б”, “Б” ще ненавижда “А” и тогава целият човешки живот и цивилизация няма да бъдат нищо друго освен омраза.

         Сахаджа Йога е, може да се каже, благословия за вас. Защото ви е дала всичките божества озарени вътре във вас и сега знаете, че принадлежите на Цялото, а не на някаква глупава идея.

         Много е забележително! Когато дойдох тук, знаех, че Мария е живяла тук. Знаех, че Богородица е живяла тук. Тук има дом на Дева Мария. Много ме радва да зная, че е живяла тук. Така че казах – трябва да я боготворим. В края на краищата тя беше Майка на Христос! Майката е майка! Какво значение има дали е християнка, хиндуистка, мюсюлманка – няма значение! В името на своята любов Тя позволи да бъде разпънат Сина й, заради целия свят и вселена. Що за майка?! Можете ли да намерите подобна майка в този свят, която да позволи синът й да бъде разпънат… Толкова мъжествена, любяща и глобална личност. И тук ние… Съвпадение е, че е живяла тук. Защо е дошла, защо е дошла тук? Могла е да премине без да спре. Дошла е и е живяла тук. И сега тук има нейн дом и заради този дом християните основаха култ и започнаха да се сражават с мюсюлманите, а мюсюлманите започнаха да се бият с християните. Каквото и да направите, те ще воюват. В природата им е да се сражават! Не помагат на другите, не си помагат един на друг, изобщо! Просто се опитват да са държат странно и много досадно.

         В Индия имаше много хубави хора, които ни учиха, че трябва да се обичаме един друг. Независимо от това в Индия хората се сражават.  В тази страна имаше толкова много суфи, точно както и в Индия, имаше велики светци, много велики светци. Навсякъде. Някои от тях бяха мюсюлмани, някои – хиндуисти. И хората пяха песни в тяхна част… Но им се покланят поотделно и хората се сражават дори в тяхно име. Искат да намерят нещо, поради което да се бият. Истински бойни петли, казвам ви. Няма го човешкото качество в тях, което е любовта, което е обичта. Трябва да се наслаждавате на любовта един към друг. Те загубиха способността на обичат и в това е цялата беда!

         Какво значение има, че някой се е родил в Китай, а друг в Индия или където и да е?! Човешкото същество трябва да има способност да обича. Трябва да имате способността да обичате.

         Моят опит показа и друго. Тръгнах със съпруга си в Китай. В Китай по това време на изпитваха добри чувства към индийците, не зная защо. Но с Мен бяха толкова добри, просто да не повярвате. И толкова благоприятни в отношението си към Мен! Всички бяха поразени от начина, по който се отнасяха към Мен. “Какво става? Защо са така добри към Вас? В Китай не обичат индийците.” Казах: “Това е мит. Не видях такова нещо в китайците! Те се отнасят изключително добре и с уважение към Мен.” Какво съм направила за тях? Ще останете поразени: в хотела падна едно от Моите сребърни украшения от нозете ми. След това отпътувах много надалеч, а те ми изпратиха гривната в колет. Можете ли да си представите?! Толкова надалеч! Трогнах се до сълзи. И казах, че китайците са много любящи, изключително любящи хора.

         Тръгнах на програма. Имаше конференция на ООН. Не зная защо, но на летището дойдоха китайските момчета и взеха целия ми багаж. Закъснявах много. Мероприятието беше обявено за 10 часа, а Аз пристигнах със самолета около 9,30 ч. Качиха ме в колата, натовариха багажа ми и казаха, че трябва да отпътуваме директно на конференцията. Съгласих се. Отидох там. И за съвсем кратко време тези момчета просто се привързаха към Мен. Когато конференцията завърши, те чакаха в отвън. Не можете да повярвате – същите тези китайци, които са против индийците! Но и това не беше всичко. Докараха две леки коли, едната за Моето кресло на колела, а другата – за Мен. Заведоха ме на най-добрите места за пазаруване. Попитах: “Какво ще правите?” Казаха: ”Ще отнесем креслото Ви горе.” Можете ли да си представите! Не са Мои роднини, никога преди не съм ги виждала. След това един от тях каза: “Майко, утре няма да мога да дойда.” Попитах го защо. Той каза: “Утре се женя.” Учудих се: “Тогава какво правиш цял ден?!” Отговори : “Наслаждавам се на Вашето присъствие.” “На такава възрастна жена като Мен? Млади човече!” “Не, не, наслаждавах се. Утре ще доведа невестата си да се срещне с Вас.” Сълзи се появиха на очите ми – такава любов, такава любезност! Нищо не съм направила за тях, нищо. Не съм им давала никакви пари. Нищо. До самото заминаване бяха много внимателни с Мен. Много млади хора, всичките по-млади от 25 г. И носиха креслото ми на ръце три етажа. Молих ги: “Не правете това, не искам.” Но те казаха: “Не, не, искаме да видите, искаме да бъдете там.” Попитах защо. “Ще бъде добре за всички тях.” Помислих си, какво ги кара да мислят така? Толкова просветлени хора, казвам ви. С любовта се озарявате, с любовта получавате разбиране и такава дълбока любов съществува вътре във вас. Но ще дойдат политиците и ще ви разкажат история, ще дойде някой и ще ви каже – хайде, сражавайте се. Именно така направиха някога с младежта в Германия.

         Но сега хората се променят. Целият свят трябва да се измени, защото толкова много изстрада. И това не е религия, не е учение на светци. Не, не – дяволската сила ви учи да ненавиждате другите. Това е най-лошото нещо. Искам да кажа, че не познаваме цялото наслаждение от любовта, цялото наслаждение от чистата любов.

         Сега виждате всичките проблеми на църквата, едни, други… Не мога да разбера, глупави хора! Създадоха толкова много закони. И с всички тези закони, каквито и да са те, каквито и да са причините става така, че бедните деца страдат! Нямат чувство за чиста любов. Никой не разбира какво е това чиста любов, а тя всъщност е тяхно вродено качество, бих казала – рождена собственост. Но не знаят как е възможно да се обича някой чисто! Всичко това е много, много низко. 

Човешките същества не трябва да са такива. Дори животните не са такива. Но човешките същества могат да стигнат до всякаква крайност. Цялото богатство на красотата, цялото богатство на творчеството, цялото богатство на изкуството, на артистичния характер, цялото богатство на наслаждението от живота е свършено! Ако сте бойни петли, не можете да видите нищо добро в никого и в нищо. Ще воюват с другите и ще се сражават помежду си. Това е факт! Могат да кажат: “Трябва да се сражаваме.” Добре! Сражавайте се! Но след това те се сражават и помежду си! Мъчат своите братя и сестри. Искам да кажа, че главното е, че те не обичат никого. Тогава за какво им е религията? Какво е направила религията? Как може религията да учи на такива ужасни неща каквото е омразата към своите!? Това се среща не само сред християните, мюсюлманите, хиндуистите – навсякъде човешките същества са станали много мръсни и порочни.

         Казват, че това е Кали юга. Не мога да разбера как можете да загубите своята сила да обичате. Именно това е, за което говори Христос. Много ясно говори за любовта. Той каза: “Обичай ближния както обичаш себе си.” Срещали ли сте нещо такова? Невъзможно е да намерите такива хора. Какво правят християните, следващи Христос? Какво правят мюсюлманите, следващи Мохамед? А хиндуистите, които следват Шри Рама – какво правят те? Намират ли се редом със своите учители? Намират ли се редом с тези инкарнации? Ни най-малко.

         Причината, поради която не ги обвинявам, е че нямат Реализация. Не знаят за своя Дух. Ако нямате Реализация, нищо не можете да разберете, никакво наслаждение или каквото и да е друго. Искам да кажа, че ако отидете в Германия не можете да гледате всички тези неща, които са извършили. Ще изпаднете в несвяст, виждайки всичките тези нечовешки жестокости. Ако отидете в Япония, ще видите какво се е случило с Хирошима. Боже мой!  Разтреперих се, не можех да го понеса! Как може човешко същество да бъде толкова жестоко! Ужасно!

         Искам да кажа, че в наше време някои хора убиват собствените си деца! Това е прекалено! А противоположност на това е Сахаджа Йога, в която обичате всички хора, защото са човешки същества, родили са се с вас в същото време и сте длъжни да си помагате един на друг и да се обичате.

         Това е най-важното и ако можете да го развиете, ще бъдете много, много силни Сахаджа йоги и Божественото ще ви помага, ще получите благословията му. Божественото ще ви помага и ще ви изведе от всички неприятности и затруднения ако сте любяща личност. Това е и благословията на Кали юга. По-рано тя не съществуваше. Ако сте любяща личност, Божественото ще положи всички усилия, а да реши вашите проблеми и да накаже тези, които ви безпокоят. Трябва да кажа, че такъв е Моят личен опит. Никога нищо не правя – не проклинам, не се карам на никого, не крещя. То автоматично работи. Дори не казвам на Божественото да направи нещо. Бих казала, че Божественото е най-справедливата личност. Именно то осъществява цялото правосъдие.

         Никой не може да страда, когато е под ръководството и любовта на Божественото. Повярвайте ми. Това е благословията на Кали юга. Съгласна съм, че Кали юга е ужасна, хората са ужасни и т.н. Но има едно нещо и то е, че Божественото стана много бдително. По-рано не беше така. Ако Христос се беше родил в днешно време, нямаше да бъде разпънат! Това се случи само защото не се роди през Кали юга. Много голяма благословия е – никого не могат да мъчат, никого не могат да безпокоят. Единственото, което трябва да правите, е да бъдете скромна личност, да имате добър характер и сте длъжни да бъдете много любяща личност. Това е всичко. Ще се наслаждавате на любящ характер и ще получите благословия, защото сте любяща личност. Искам да кажа, че не съм учудена от това как Божественото се грижи за вас, от големите чудеса, за които хората ми разказват. Не се учудвам, защото зная, че Божественото стана крайно бдително по отношение на добрите и приятни хора. То ще се грижи за вас, ще ви поддържа, ще направи всичко за вас. Удивително е, че стана толкова активно!

         Колко много страда Мохамед! Всички много страдаха! Но не и сега. Сахаджа йогите няма да страдат! Повярвайте ми. Самото Божествено ще се грижи за тях, всичко ще бъде под контрол, казвам ви. Хората ми пишат от цял свят – писмо след писмо как им е била оказана подкрепа, как са им помогнали. Много е удивително, как са били спасени…

         Така че трябва да вярваме в себе си и наистина да обичаме хората. Трябва да бъдем скромни и да обичаме и цялата тази любов ще ви помага през целия ви живот. Това е и посланието на Христос. Той каза: “Прости им”. Колко любящ беще Той макар те да не знаеха какво вършат. С голяма любов се отнесе към хората, които го разпънаха: “Господи, моля Те, прости им, те не знаят какво правят.” Можете ли да си представите какъв любящ характер има Христос! 

         И сега, когато празнуваме и го боготворим, трябва да се поклоним на този характер вътре в нас, на това, че също сме любящи хора, обичаме се един друг. По целия свят Сахаджа йогите се обичат. Разбира се, може да има един или двама, които не са съвсем добри, но повечето, 99% от Сахаджа йогите се обичат.

         Благословията ми към вас е следната: нека в този ден Бог да ви даде много любов и способност да обичате вътре във вас. Трябва да имате това в себе си. То напълно ще измени живота ви и ще станете толкова могъщи личности, могъщи Сахаджа йоги. Можете да направите истински чудеса, ако развиете разбирането за любовта.

         Бог да ви благослови!