Дивали Пуджа, Важността на Медитацията

Los Angeles (United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Дивали Пуджа

Лос Анджелос, САЩ – 3 ноември 2002 год.

Пожелавам ви много щастлива Дивали. Такава радост е за Мен да ви видя всички тук, че всички вие сте приели Сахаджа Йога по толкова красив начин. Това е нещо ваше, Себето е ваше собствено, Духът е ваш собствен, но трудното е да станеш Духът. Мисля, че просто е изпълнено ваше желание. Именно по този начин сте получили своята Себереализация.

Както много добре знаете, Себереализацията не може да бъде дадена насила. Тя може да се осъществи само чрез вашето желание, само чрез вашето посвещение. Няма никаква полза да се говори за това. Никаква полза няма някой да бъде убеждаван. Това, което осъществява нещата, е вашето желание. Толкова е просто. Енергията на вашето вътрешно желание осъществява всичко.

По целия свят има много хора, които получиха своята Реализация, но не са тук. Аз помня всички и вие трябва да си спомняте за тях. Днес е хубав ден,в който можем да мислим за всички в този свят, които са озарени. Това е истинската Дивали – озарението на всички човешки същества. Не е някаква свещ, не е някаква лампа, това са човешки същества. Ако са озарени, повече не съществува никакъв проблем. Проблемът идва с хората, които не са озарени, защото са в тъмнината. Те вървят в тъмнината и някои от тях изобщо не знаят, че са напълно невежи по отношение на Реалността.

След като веднъж дойдете в Сахаджа Йога и се озарите, виждате в тази светлина. В тази светлина като начало започвате да виждате кое е добро и кое е лошо. А след това красиво израствате в нея, точно както тези цветя, които през цялото време са щастливи и непрекъснато раздават радост.

По същия начин, когато сте озарени с тази светлина, вие не търсите нищо, имате всичко в себе си. Поддържате светлините включени.

Друго нещо, което можете да правите, е че чрез своята светлина можете да озарявате други хора. Както направихме тук: запалихме една свещ и с нея огряхме всички. Така че всички вие можете да правите това, защото получихте тази светлина вътре в себе си. С нея можете да озарявате другите и те могат да почувстват радостта на своя Дух.

Ето, тук сега са поставени толкова много светлини. По същия начин вие сте светлините за целия свят. Не е достатъчно само да получите светлината. Трябва да давате светлина на другите, трябва да озарявате другите, точно както тези свещи.

Щом започнете да правите това, ще осъзнаете какво сте получили и тогава ще се самоуважавате, ще се държите по начин, по който се държи един светец. Можете да бъдете светци, без да афиширате каквото и да е. Вътре в себе си просто развивате онзи красив, изключително красив характер, който дава радост. Не желаете да лансирате каквито и да е фалшиви идеи за себе си, защото всичко, което е истина, е с вас. Няма никаква нужда да казвате някому някаква неистина за себе си. Хората сами ще разберат, че сте реализирани души, просто ще почувстват фината ви природа, вашата същност, независимо дали идвате от Индия, от Англия или от Америка.

Всички притежавате океана от любов и познание в себе си. Бъдете сигурни, че той е изцяло налице и най-напред вие се насладете на своя океан от любов.

Най-напред вие се насладете, а след това можете да дадете и на другите. Не е необходимо да ви казвам да се обичате един друг. Вие просто обичате, просто разбирате, просто разпростирате своята светлина помежду си.

Понякога се разочаровате от хората на своята страна или град, или село, че не са озарени. Най-доброто, което можете да направите, е да осъществите това озарение. Вие трябва да го осъществите.

Знаете, че при Мен първоначално дойде само една много стара жена и получи Реализацията си от Мен, а сега всички вие сте тук. Ето така и вие можете да вършите работата по даване на Реализация. Не е необходимо да правите никакви изчисления, не е необходимо да изразявате благодарност. То просто е налице и работи.

Какво правите за светлината? Просто гледате. Поставяте свещта и получавате светлина. Това е същото: озарението ви е такова, че ще даде светлина на хиляди и хиляди хора по целия свят. Както знаете, има много страни, до които трябва да стигнем, и ще направим така: просто установявате къде трябва да отидете и да работите. На първо място вие сте в състояние да давате Реализация. В състояние сте. Бъдете убедени, че можете да давате Реализация на хората и че за целта нямате нужда от никаква помощ. Един единствен човек може да прави това; хиляди могат да го правят.

За Дивали на целия свят много е важно да даваме Реализация на хората. Много е важно.

В Сахаджа Йога има много хора, които са малко разочаровани от себе си. Особено от своето минало. Забравете миналото. То не е важно. Това, което е важно, е настоящето – какво трябва да правите в настоящия момент.

Не е нужно да се тревожите за миналото: „Направил съм това, направил съм онова“.

Каквото и да е извършено – край! Сега гледайте към бъдещето – какво можете да направите за него. По един или друг начин (със светлината) вие виждате пътеката. Отказахте се от цялата тъмнина, знаете колко далече да стигнете, как да се срещнете с хората и как да разпространявате Сахаджа Йога. Това е нещо, което вече е във вас. Обаче преди всичко трябва да установите връзката си с него.

Ако сте установили връзка с океана в себе си, определено можете да осъществявате нещата, при това по много красив начин. И ще се удивите колко успехи ще постигнете.

Ще се удивите на успеха си, че сте излезли от невежеството и притежавате светлината! Със светлината наистина отстранявате тъмнината, без да е необходимо да мислите за това. Просто я отстранявате, защото притежавате светлина. Но ако нямате светлина, тогава няма никаква полза да говорим за това, не е необходимо да правим нещо, защото няма да постигнем никакъв успех. Напротив, това ще бъде провал, и то от най-лош вид. А това може да се окаже много опасно за хората. И в Сахаджа Йога имаме много забавни случаи. Но мисля, че един по един си давате сметка: „Това не е трябвало да се прави; онова беше неправилно“. Трябва да открием какво е това, което ви заслепява в тази страна.

Америка е силно парично ориентирана. И това се е разпространило по целия свят. Бидейки парично ориентирани, вие наистина пощурявате и чувствате, че трябва да извличате парична полза от Сахаджа Йога. Някои не мислят така, но все още тичат подир „правенето на пари“. За вас изобщо не е необходимо да правите пари или да откривате за себе си начин да се осигурите парично. Вашата сигурност е вградена във вас. Затова всичките външни, абсолютно ненужни неща не бива да ви заслепяват.

Ако притежавате светлина, можете ясно да виждате. Много ясно виждате тази божествена помощ в своя живот. И се удивявате как Божественото ви е помогнало в различни случаи.

Аз получавам писма от хората, които пишат: „Майко, много Ви благодаря, отървах се от своя проблем, отървах се от враговете си“, всякакви такива неща. Но Аз нищо не съм направила! Вашата светлина е тази, която е отстранила тъмнината.

Ако си невеж, единствено светлината може да отстрани тъмнината и на невежеството ти. В действителност не знаем колко голяма е силата на светлината.

Както виждате тук, всяка светлина излъчва толкова много не само енергия, но и очертава цялостна картина. Така че можете да разпознаете.

Например можете да разпознаете дали някой е реализирана душа или не е. Не се налага да приближавате до него или да полагате някаква специална грижа или каквото и да е друго. Просто ще знаете дали тази личност е реализирана. Много е учудващо, но съм имала случаи, в които хората не могат да разберат кой е реализирана душа. Ако знаете кой е реализирана душа, половината от проблема ви е приключен. Вторият проблем е как да убедиш този човек какво е способен да направи. Откривам този проблем и при сахаджа йогите. Те, по целия свят, са в състояние да вършат много велика работа. Могат да откриват толкова много неща, които обикновените хора не могат да открият. Сахаджа йогите веднага могат да разберат пред какъв човек застават. Такава е разликата, тоест вие знаете истината. Истината за всеки, истината за цялата ситуация, истината за това дали някой просто се хвали или си съчинява някаква история, или по някакъв начин е двуличен. Не е трудно, защото сега имате зрение, можете да виждате чрез своята светлина какво е неправилно или е добро в другите.

Такава благословия е за вас, че не могат да ви измамят. Защото за вас се грижи Божественото, през цялото време сте направлявани от Божественото.

Вярвате в Божественото, имате вяра в Божественото – много е важно.

Както вярвате на свещта, така вярвате, че Божественото ще ви дава светлина, ще ви сочи пътя, ще ви отведе на правилното място, за да извършите правилното нещо.

Имам предвид, че много са видели случаите, които съм имала с вас. Не съм ви казала колко много хора са ми писали, че са открили как се осъществяват нещата. Освен всичко това ние сме колективни, мили сме един към друг, не изричаме лъжи, не се опитваме да разрушим когото и да било. Това означава, че сме далече над всички човешки провали. И това се дължи единствено на светлината.

Можете да видите къде грешите. Просто виждате за самия себе си. Мисля, че за целта медитацията е най-важното нещо.

Трябва да медитирате всеки ден.

Онези, които не медитират, могат да пропаднат, защото медитацията е като поставянето на олио в лампата. Онези, които не медитират и мислят, че могат да се справят и без това, дълбоко грешат. Те трябва да медитират сутрин и вечер. Проблемът е в това, че всичко идва изкусно, толкова просто, че те не осъзнават, че медитацията е много важна. Типично!

Вие – не, но зная, че има много, които са получили Реализация, но не медитират. И техният стил на живот е различен, природата им е различна.

Медитацията е такова уталожващо нещо, такъв красив начин за връзка с Божественото, че всичките ви проблеми се решават по време на медитативното ви състояние.

Ако не медитирате, ако не следвате медитация, възможно е светлината ви да намалее. Няма да хвърля достатъчно светлина. Важно е, много е важно да откриете нещата за себе си и за другите в медитация. Мнозина питат как да медитират. Не правете нищо, просто навлезте в състояние на съзнание без мисли. Опитайте се да навлезете в състояние на съзнание без мисли и ако можете да постигнете това състояние на съзнание без мисли, това означава, че сте си свършили работата. Защото това е точката, в която вие сте едно с Истината, с Реалността, с Радостта – с всичко, което е толкова фундаментално.

Когато медитирате, опитайте се да не го превръщате в някаква церемония, не.

Медитацията е тишината във вас, тишината в мислите ви, и навлизането в дълбините на океана, който е във вас самите. Но да предположим, че не правите това. Аз веднага мога да разпозная тези, които медитират, и онези, които не медитират. За Мен не е трудно. Онези, които не медитират, винаги се колебаят. Объркани са. Не могат да разберат. Ето защо медитацията е най-важното нещо в Сахаджа Йога.

Точно както светлината бликва, когато електричеството протича и можете да видите (или да купите) нещо благодарение на нея, по същия начин медитацията е постоянна наличност на Божествената сила.

Тя ще намали всичките ви желания, стремежи, домогвания. Не само това, но отнема всичките негативни мисли. Отнема всичките объркващи неща.

И когато медитирате по този начин в съзнание без мисли, ще се убедите колко много ви се помага – вътрешно и отвън.

Силата, която работи, е страхотна – това съзнание без мисли!

Тези които не медитират не могат да отидат много напред в развитието си в Сахаджа Йога Вие трябва да опитвате да медитирате и да отидете до състоянието на съзнание без мисли. Така че, какво се случва с вас?

Ако сте в състояние на съзнание без мисли. Какво ви се случва?

Това, че получавате увереността, пълна увереност по отношение на Божествеността. Знаете, че я притежавате.

Виждала съм деца, които идват от нашето училище в Дхарамсала – изключително убедени и изключително смирени.

Попитах ги: „Какво правите?“.

Отговориха: „Майко, ние медитираме. Медитираме в училището вечер и тази медитация помага“.

Представете си, тези малки деца могат да кажат това! Така че защо вие също не разберете, че медитацията ще ви даде сигурност. Тя ще ви даде истинско просветление и пълна връзка с Божественото.

Каква е ползата да се практикува Сахаджа Йога без връзка с Божественото?

Познавам хора, които медитират, които са навлезли дълбоко в своето същество и са много развити. Познавам и хора, които са малко повърхностни. Вашата дълбочина е в съзнанието без мисли. Това е много важна точка, която трябва да достигнете.

Гледайки към нещо, ако сте в съзнание без мисли, тогава вие наистина ставате негови отражатели.

Това работи точно така.

Не зная колко дълго можете да се задържите в това състояние, но дори и за секунда да можете да го постигнете, ще започнете да го постигате за все по-дълго.

И преди много сме говорили за медитацията, но днес, виждайки всички тези горящи свещи, мисля, че всичките са медитативни. Всички са в медитация и затова горят.

По същия начин разпознавам сахаджа йогите, които медитират. Зная и кои не медитират. И ако имат проблеми, зная защо проблемите са налице. Главното е връзката ви с Божественото и тя е възможна единствено, когато медитирате и останете в състояние на съзнание без мисли.

Това е точката, в която Божественото работи и ви помага.

Идва ви на помощ по такъв начин, че не знаете, че сте го достигнали. Затова състоянието на съзнание без мисли е първата точка, която всички трябва да постигнете. Много е важно. След това можем да постигнем нещо друго, но първата стъпка е съзнанието без мисли. Много е важно да станете съзнание без мисли , защото тогава няма мисли идващи отляво или отдясно, от настоящето или от бъдещето, а вие просто сте в настоящето. Това е нещо, което всички вие имате.

Не става въпрос за това, че Аз ви го казвам, а че всички го имате.

Но се закрепете, стабилизирайте се в съзнание без мисли.

Не е важно за колко време.

Въпросът е, че щом веднъж сте се докоснали до него, че след като веднъж сте го докоснали, ще продължите да го постигате.

Много хора медитират, но техният мисловен процес продължава. Те не са в покой на ума. Това е много важен момент.

Ако трябва да израствате, то трябва да сте в абсолютна връзка с Божественото чрез съзнанието без мисли.

Не е необходимо да се молите, не е необходимо да призовавате някого, нищо. То просто работи, защото е вътре във вас.

Мислите ви бомбардират от двете страни на ума. Всички мисли, които идват при вас, нямат никакъв смисъл за вас. Те не придобиват реална форма във вас. Сами по себе си сте океан и трябва да влезете в това състояние на съзнание без мисли.

Това е описано във всички велики писания, но не така ясно, както Аз ви го казвам. Не казвам, че някои от вас не постигат състояние на съзнание без мисли, така че не стават за нищо, не.

Но моля ви, опитайте, всички вие можете да влезете в състояние на съзнание без мисли.

Дори и да е за секунда, пак е много добра идея. После постепенно секундите ще се увеличават. Мисля, че това е отразяващ ум.

Ако погледнете нещо, може да изпаднете в състояние на съзнание без мисли, и тогава умът ви отразява дълбочината на онова, което виждате. Ето така всички ще станат действително много съзидателни сахаджа йоги.

Това, което откривам, е, че състоянието на съзнание без мисли не е установено от мнозина, което не е добре.

Днес, в деня на Дивали, бих казала просветлете себе си чрез съзнанието без мисли.

Не е трудно. То е във вас, защото мислите идват от едната или от другата страна. И те не са вълните на вашия мозък, не. Те са просто ваши собствени реакции. Но в случай, че медитирате в истинския смисъл на думата, тогава ще получите това съзнание без мисли, което е много важен момент. А всички онези глупави мисли, които нямат никаква полза за вас, ще изчезнат. Няма да ги има и тогава вашият растеж ще е възможен. Тогава израствате много добре.

Мнозина от хората тук ще кажат: „Майко, не притежаваме това състояние“. Опитайте. Опитайте това. Не вярвам, че не можете да го получите. Всички вие можете да стигнете до мисълта, „Аз мога да го постигна“ и тогава ще стане. При това не трябва да отхвърляте нищо, не трябва да виждате нищо, просто навлезте в медитация и ще се удивите как работи тя.

Разбира се, мнозина от вас са там, повечето от вас, но все пак, бих казала, увеличете това съзнание без мисли, тази област.

Днешният ден е много важен, защото е Дивали. Предполагам, че Дивали е Ден на просветлението, но на вътрешното просветление, което означава доколко сте в състояние на съзнанието без мисли.

И всичко се получава, защото сте океан от това, имате го вътре във вас. Само трябва да се доберете до него. Ако не проникнете в него, тогава не работи. Трябва само да се доберете до него и ще се удивите, че вие сте извор на такава радост, извор на толкова щастие, бих казала извор на истинско просветление.

И така, днешното послание е: докато медитирате, навлезте в съзнание без мисли. Никоя мисъл не е важна, защото тя е ваше собствено творение. Но ако трябва да станете едно с Божественото творение, трябва да постигнете състоянието на съзнание без мисли. Това е минимумът на минимумите.

Първо то стига до вас, а после постепенно ще расте и ще се удивите как ще сте в състояние да израствате в Сахаджа Йога като големи личности.

Много ви благодаря.