Shri Ganesha Puja: They Are All Incarnations

Campus, Cabella Ligure (Italy)

2003-09-13 Ganesha Puja Talk, Cabella, Italy, DP-RAW, 14' Download subtitles: CS,EN,FR,HU,IT,PT,TR,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video (standard quality): Download video (full quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribe

Шри Ганеша Пуджа

Кабела Лигуре, 13 септември 2003 г.

(Шри Матаджи поканва децата да излязат и седнат на сцената)

Сега пред нас са малките деца. Те са превъплъщения. Те са тези, които ще поведат човечеството към огромен напредък; трябва да се грижим за човечеството. Те са хората на утрешния ден. А ние сме тези на днешния. А какво им даваме като пример за следване? Каква е тяхната цел в живота? Трудно, много е трудно да се каже. Но със Сахаджа Йога те ще вървят по подходящия път, ще се държат по подходящ начин и всичко ще се превърне в една различна маса от нови Сахаджа йоги.

Но е задължение на по-възрастните Сахаджа йоги да се грижат за децата, да им дадат по-добри морални стандарти, да живеят по-добре, така че децата да следват вашия живот и да станат наистина добри Сахаджа йоги. Това е огромна отговорност и може би ние не я осъзнаваме, не я разбираме, но те (децата) са малки създания по подобие на великите души и трябва да ги възпитаваме и да се грижим за тях по подходящ начин, и да ги обичаме с голяма загриженост. Това трябва да бъде разбрано. Проблемът с по-възрастните хора при нас е, че смятат, че не бива да обръщат внимание на децата, че не бива да се тревожат за тях и да ги разбират. Ние си мислим, че сме прекалено интелигентни, прекалено добри и че няма смисъл да си хабим енергията с децата. Това е проблемът на по-възрастните.

Но днес, когато седим тук за да почитаме Шри Ганеша, трябва да знаем, че всички те (децата) са инкарнации на Шри Ганеша и трябва да им обръщаме необходимото внимание, да се отнасяме към тях с нужното разбиране. Намирам, че определена част от децата са добре възпитани, много спонтанни, но има и други, които нямат представа какво правят. Така че задължение на възрастните е да им дадат представа какво правят, да ги накарат да разберат себе си и да уважават себе си. Същото се отнася, бих казала, и за по-възрастните Сахаджа йоги, които трябва да се грижат за своите по-малки братя и сестри. В нашето семейство, наречено Сахаджа Йога, има всякакви хора, всякакви характери, всякакво поведение. Разбира се, не бива да има прекалена строгост, нито пък униформеност (еднаквост – бел.пр.), а в разнообразието трябва да има красота, да има красива насока да бъдем едно с останалите. 

Проблемът е в това какво правим за целта. Какво да направят вързастните за да постигнат всичко това? С какво да допринесем истински за техния живот? Първото нещо е да им кажем кой е Шри Ганеша, кои са качествата на Шри Ганеша и какво представлява. Какво въплъщава и какви качества има. И щом започнат да разбират – че въпреки че Той е малко момче, но е толкова щедър, толкова мил, толкова прощаващ – ще останат изненадани, защото те също са малки и ще последват примера му.

Намирам, че някои деца тук са много чувствителни, много добри. Други са непослушни, а трети не разбират какво правят тук. Както и да е, но всички те все пак са деца. И онова, което трябва да направим, е да се грижим за тях, да ги уважаваме и да им дадем пълната представа за Шри Ганеша.

Мисля, че всеки трябва да има статуя на Шри Ганеша вкъщи, така че децата като я видят, да попитат: “Кой е това? Какво прави?”. Ще се изненадате как ще ви разберат, как ще разберат качествата му и как ще се справят. Важно е за всички вас да имате поне една статуетка на Шри Ганеша у дома си, за да можете да кажете на децата си: “Всички трябва да станете като него”. 

Какви са качествата на Шри Ганеша? Децата няма да разберат целомъдрието – прекалено малки са. Няма да разберат и други подобни качества. Но едно ще разберат – честността, да бъдат честни. 

Постепенно ще откриете, че трудните деца ще се оправят, нещата ще потръгнат. Защото вижте, те не разбират Моите лекции, не разбират какво казвам. Но има и още нещо – ако има някакви обсебвания в тях, те ще се проявят – и то ясно – защото децата са толкова невинни и открити. Тяхната невинност ще ги изправи пред реалността. 

Надявам се, че всички вие се грижите за децата си, насочвате ги правилно и ги издигате до нивото, на което те разбират какво е тяхното място, какви качества трябва да притежават, защо трябва да бъдат уважавани. Ще се учудите да видите как тяхното поведение променя поведението на всички други деца.

Трябва да кажа, че никой не бива да си мисли, че сте много пораснали, (само) защото можете да пазите тишина, да седите мирно и други подобни. Вие сте израснали само ако можете да попиете качествата на Шри Ганеша. Виждала съм много големи хора, които все още нямат такива прости качества като целомъдрие и честност. Нямат ги и не могат да ги имат, защото не ги смятат за важни. Така че оставям на вас да откриете Шри Ганеша във вас.

Аз се наслаждавам на тяхното присъствие, защото са толкова невинни и толкова простодушни и ги харесвам много. Така че не бива да се плашите или да се страхувате от лошото им поведение. Напротив, трябва да знаете, че те заслужават много повече любов, много повече разбиране и много повече възможности за да израснат. Надявам се, че на вашата възраст те ще бъдат велики Сахаджа йоги. Ще разберат какво правим тук. Трябваше да се изправя срещу планините от глупост на по-възрастните хора, но при децата това го няма. Те ще бъдат много открити, много мили и ще разбират любовта.

Бих казала, че можем да разрешим на тези деца да излязат вън и да си играят, а някой да се грижи за тях, така че да останете на спокойствие.

(Никой не се помръдва, а децата също продължават да седят на сцената и да не се движат)

Кой ще ги изведе навън? (смях) Можете да ми дадете цветята. Ако някой е донесъл цветя, ще ги приема.

(Децата започват да поднасят цветя на Шри Матаджи)

Благодаря ви… Много ви благодаря…
(Авинаш подканя майките да изведат децата си навън, за да играят, както Шри Матаджи помоли, и моли Юва шактите да помогнат).