Дивали пуджа: Нуждата от искреност

Los Angeles (United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Дивали Пуджа

Лос Анджелис, САЩ – 9 ноември 2003 г.

(Липсва малка част от началото на речта – бел.пр.)

Светлините на вашите сърца заедно правят една по-силна светлина за целия свят, за да се движи той в правилната посока. Това е ден на огромна радост и онези, които се присъединят към него, също разпространяват огромна радост. Хората говорят, че има проблеми, но за нас няма проблеми, защото при нас няма тъмнина, никъде не виждаме тъмнина, а само светлини, светлини и светлини.

Онова, което липсва, е нашата искреност. Трябва да бъдем много искрени с нас самите, защото това не е просто любов назаем или радост назаем, а те идват вътре от източника и се леят, леят, леят.

Ето това трябва да бъде пробудено и тази любов трябва да потече, а всички наши маловажни неща, като ревност, завист и състезание, и други подобни, трябва да бъдат отмити. И могат да бъдат премахнати ако сърцата ви са пълни с любов. 

Днес е ден за разпространение на тази любов, така че всеки да се почувства просветлен и щастлив и да забрави дребните си проблеми. Щастлива съм, че успяхте да вземете зала – наистина е късмет, че я получихме – защото хората се притесняваха дали ще намерим зала. Но това просто се случи и трябва да знаете също, че цялата наша съдба също е направлявана и за нея се грижат. Вече сте благословени хора, няма никакво съмнение за това. И не бива да се тревожим за дреболии и незначими въпроси. Всичко ще се получи много добре, ще видите, ако просто го оставите на вашата съдба, която е много извисена, много велика. Ще стигнете много далече във вашата собствена съдба. Всяка дума, която казвам, е за да докаже, че онова, което казвам, е истина. Каквито и маловажни проблеми да имате, всички ще бъдат изчистени. Всички те са послания от Божественото и не бива да се тревожите за дреболии – за пари, за работа. Това не е ваша работа. Вашата съдба ще ги разреши. Имате обещанието, че ще се грижат за вас. Надявам се, че вярвате на това обещание и сте изключително радостни. 

Благославям ви от цялото си сърце, всички вас, с една щастлива и благоприятна Дивали.

Благодаря ви много.