Sahasrara Puja, Continue To Live A Life of Reality

Campus, Cabella Ligure (Italy)


Feedback
Share

Sahasrara puja, „Continue to live a life of Reality“,. Cabella Ligure (Italy), 9 May 2004.

Днес е много важен ден в живота ни като Сахаджа йоги.

Това е денят на отварянето на Сахасрара – много харизматично нещо, което се случи. Никога не съм очаквала, че през живота си ще успея да го постигна – както всъщност стана – и че на толкова много от вас ще бъде отворена Сахасрара. Без това събитие никога нямаше да разберете какво е Истината. Бяхте съвсем изгубени, като всички останали. Преди всичко, Сахасрара е единственият начин за възприемане, разбиране и познаване на реалността. Вие успяхте да разберете какво е реалността и се наслаждавате на състоянието, в което знаете какво е реалността. Голяма благословия е, че Сахасрара беше отворена и всички вие получихте Реализацията си. Иначе всичко останало са празни приказки, няма смисъл, няма разбиране. И затова Моя първа задача беше да отворя Сахасрара. И се получи, заработи добре, а при всички вас Сахасрара се отвори.

Забележително е! Никой не може да повярва, че толкова много от вас са с отворена Сахасрара, но Аз мога ясно да видя сега светлината на върха на главите ви. Това, което сте постигнали, е забележително, без съмнение. То е заради искреното търсене, искреното търсене, затова сте го постигнали. Аз не съм направила нищо, защото вие бяхте налице, като лампи, които Аз просто запалих, и толкова. Не е толкова голяма работа, понеже вие постигнахте вашето състояние – състоянието на просветление. И вие го получихте, защото копнеехте за него, работихте за него и го постигнахте. Много е похвално. Мисля, че похвалите не са за Мен, защото Аз само отворих Сахасрара, а онова, което постигнах във вас, хората, Ми носи голяма радост. Ще разберете, че понеже Сахасрара не е отворена, не може да говорите с хората, не можете да им кажете нищо, защото те просто не разбират.

С отварянето на Сахасрара разбирането ви се подобрява много. Ето това се случи с всички вас и сега Аз съм много радостна, че толкова много хора седят тук и тяхната Сахасрара е отворена. А има и мнозина, които не са дошли. Огромно постижение за човешките същества е, че на такова колективно ниво Сахасрара е отворена, чрез което вие узнавате истината, абсолютната истина. Каквото и да сте научили след вашата Реализация, то е абсолютната истина. Вече не спорите, не задавате въпроси, просто го знаете и го приемате, като познание. Толкова е хубаво това, че я имаше – ала не беше отворена – а когато се отвори, как хората разбраха Мен и законите на Божественото. Такава благословия на Божественото е, че беше отворена вашата Сахасрара, за което може да кажете: „Майко, ние не направихме нищо“. Не е така. Вашето търсене на истината беше упорито и решително.

Искахте да знаете истината и така се получи всичко. В противен случай никакви пари, никакви усилия, нищо не би помогнало. Сахасрара трябваше да се отвори от само себе си. Ето как вие изграждате, бих казала, ето това направихте и правите за себе си, и то донесе толкова красиви събития. Аз нямам никаква заслуга за това. Определено трябва да кажа, че ви накарах да разберете, че е важно вашата Сахасрара да бъде отворена. Никакви аргументи повече, никакви предложения повече, нищо освен как вашата Сахасрара да се отвори, казвайки ви каква е истината. Всъщност, при това положение, какво би могла да каже вашата Майка? Само да продължавате да водите живот в реалността и пълен с разбиране. Във всичко ще откриете, че има истина.

а как да използвате истината, е ваше собствено постижение. Хората са изгубени, защото нямат познание. Знанието от книгите не е знание. Познанието трябва да идва отвътре, вътре от нас, разберете! И това се случи поради отварянето на Сахасрара. Станало е в много страни и ще стане по целия свят, много хора ще получат Реализация. Но мисля, че едно е важно – вие, хоратаq да не се обвързвате емоционално към нея, не и емоционално. А да има едно реалистично, истинско обвързване – то е налице, вече се случи и действа. Тогава ще сте в състояние да давате Реализация на другите, тогава ще разберете значимостта на Реализацията. Докато не я използвате, няма да разберете каква е силата на Реализацията.

Така че трябва да знаете как да използвате тази сила, която е вътре във вас, която започна да работи и ще ви даде такива огромни способности. Моето здраве е малко влошено – все пак съм доста възрастна – но все още не се чувствам никак уморена, говорейки пред вас, Аз се чувствам така прекрасно, че тук има толкова много Сахаджа йоги, чиято Сахасрара е отворена и те й се наслаждават. Всъщност, бих предпочела да Ми задавате въпроси, но можете да напишете въпросите си и да Ми ги изпратите с писмо. После ще се опитам да им отговоря някога. Така ще е по-добре. Много ви благодаря. Бог да ви благослови. Растете в Сахаджа, растете във вашето същество. Нека Бог да ви благослови. Давам ви всички Мои благословии!