Sahasrara Puja, Continue To Live A Life of Reality

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Сахасрара пуджа

Кабела, 9 май 2004 г.

Днес е много важен ден в живота ни като Сахаджа йоги. Това е денят на отварянето на Сахасрара – много харизматично нещо, което се случи. Никога не съм очаквала, че през живота си ще успея да го направя – както всъщност сторих – и че на толкова много от вас ще бъде отворена Сахасрара. Без това събитие никога нямаше да разберете какво е Истината. Бяхте изгубени, както всички останали.

Преди всичко, Сахасрара е единственият начин за възприемане, разбиране и познаване на реалността. Вие успяхте да разберете какво е действителността и се наслаждавате на състоянието, в което знаете какво е реалността. Голяма благословия е, че Сахасрара беше отворена и всички вие получихте вашата Реализация. Иначе всичко останало са празни приказки, няма смисъл, няма разбиране. И затова Моя първа задача беше да отворя Сахасрара. И то проработи, заработи добре, а Сахасрара на всички вас се отвори. Забележително е! Никой не може да повярва, че толкова много от вас са с отворена Сахасрара, но Аз мога ясно да видя сега светлината на върха на главите ви.

Без съмнение, забележително е това, което сте постигнали. То е заради искреното търсене, искреното търсене, което сте проявили. Аз не съм направила нищо, защото вие бяхте налице, като лампи, които Аз просто запалих и толкова. Не е толкова голяма работа, каквото е състоянието, което постигнахте – състоянието на просветление. И вие го получихте, защото копнеехте за него, работихте за него и го постигнахте. Много е похвално. Мисля, че повалите не са за Мен, защото Аз само отворих Сахасрара, а онова, което постигнахте вие, хората, ми носи голяма радост. Защо хората не могат да го разберат? Защото Сахасрара не е отворена. И не можете да говорите с хората, не можете да им кажете нищо, защото те просто не разбират. С отварянето на Сахасрара разбирането ви се подобрява много. Ето това се случи с всички вас.

Сега съм много радостна, че толкова много хора с отворена Сахасрара седят тук. А има и мнозина, които не са дошли. Огромно постижение за човешките същества е, че на колективно ниво Сахасрара е толкова отворена, чрез което вие узнавате истината, абсолютната истина. Каквото и да сте научили след вашата Реализация, то е абсолютната истина. Вече не спорите, не задавате въпроси, просто го знаете и го приемате като познание. Толкова е прекрасно това. Сахасрара съществуваше, но не беше отворена, а когато се отвори, как хората разбраха Мен и законите на Божественото. Такава благословия на Божественото е, че беше отворена вашата Сахасрара, за което вие сторихте всичко необходимо. А Майка – нищо. Вие упорито и решително търсихте истината. Искахте да знаете истината и така се получи всичко. В противен случай никакви пари, никакви усилия, нищо не би помогнало. Сахасрара трябваше да се отвори от само себе си. 

Ето как вие изграждате, бих казала, ето това направихте и правите за себе си, и то донесе толкова красиви събития. Аз нямам никаква заслуга за това. Нямам. Всичко, което направих, е да ви накарам да разберете, че е важно вашата Сахасрара да бъде отворена. Никакви аргументи повече, никакви предложения повече, нищо освен как вашата Сахасрара да се отвори, казвайки ви каква е истината.

Всъщност, при това положение, какво още може да каже вашата Майка? Само да продължавате да водите живот в реалността и пълен с разбиране. И всичко, което ще откриете, е истина. А как да използвате истината, е вашето постижение. Хората са сковани, защото нямат познание. Знанието от книгите не е знание. Познанието трябва да идва отвътре, вътре от нас! И това се случи поради отварянето на Сахасрара.

Във всички страни се случи и ще стане по целия свят, така че много хора ще получат Реализация. Но мисля, че едно е важно – вие, хората да не се обвързвате емоционално с Реализацията, не и емоционално. А да има едно реалистично, истинско обвързване – то е налице, вече се случи и действа. Когато сте в състояние да давате Реализация на другите, тогава ще разберете значимостта на Реализацията. Докато не я използвате, няма да разберете каква е силата на Реализацията. Така че трябва да знаете как да използвате тази сила, която е вътре във вас, която започна да работи и би трябвало да ви даде такива огромни способности. 

Моето здраве е малко влошено – все пак съм доста възрастна – но все още не се чувствам никак уморена. Говорейки пред вас, се чувствам така прекрасно, че тук има толкова много Сахаджа йоги, чиято Сахасрара е отворена и те й се радват. Бих искала да ми задавате въпроси, но можете да напишете въпросите си и да ми ги изпратите с писма. Тогава ще се опитам да им отговоря. Така ще е по-добре.

Много ви благодаря. Бог да ви благослови. Растете в Сахаджа, растете вътрешно, във вашето същество.

Нека Бог да ви благослови. Давам ви всички Мои благословии!