Easter Puja, Be Peaceful

House in Pratishthan, Pune (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Великденска пуджа

Пратищан, Пуна – 8 април 2007 г.

/Аплодисменти. Масата с поднесения на Шри Матаджи кейк е отместена. – б.р./

Днес е много  важен ден. /Майка моли да донесат микрофон – б.р./

Ало /Шри Матаджи проверява звука- б.р./, така е по-добре

Казах, че днес е много важен ден. Това е ново начало за вас, за всички вас. Опитайте се да разберете, че работихте много усилено до сега и искахте да направите много повече, отколкото сте в състояние. Това беше ваше желание и то ще се изработи, определено ще се осъществи. Ако вашето желание е силно, нещата ще се получат и ще имате голям шанс да помагате на хората, както сте помогнали на себе си. И да сте щастливи от това. По-добре е да решите да помагате на другите.  

Важно е, всички те трябва да бъдат благословени. Можете да го направите. Тук лежи вашето водачество – трябва да давате на другите. Повечето от вас са го получили за себе си, но трябва да го дадете на другите. Нека те да спечелят в своята духовност. Знам, много от вас получиха своята Реализация и сте дълбоки в нея, и сте щастливи. 

И така, бъдете щастливи и радостни; това е първият знак, че сте реализирани и сте получили Реализация. С нея можете да давате Реализация на другите.

Особеното на този ден е, че Христос се върна към живота, за да направи нещо за нас. И така, това е много важен ден за всички нас. Бих казала, че днес трябва да разберете, че сега имате тази сила да давате Реализация на другите. Вие я имате, но сега трябва да я използвате. Тези, които имат своята Себереализация, не трябва да хабят енергията си, а да се опитат да я дават. Този свят е пълен с хаос и все още продължават кавгите и битките. Така че ваша отговорност, ваш дълг ще е да говорите с тях и да им кажете, че най-важното е Сахаджа йогите да се омиротворят и да се радват на плодовете на Сахаджа Йога. Сигурна съм, че всичко ще се оправи. С много от вас се е получило и също ще стане с другите.

Това не е просто разговор, а нещо, което се случва. И така, опитайте се да запомните, че всички вие сте Сахаджа йоги и заслужавате много добра подкрепа от Мен и от Всемогъщия Бог. /смее се/ Няма защо да се разстройвате, това са различни тестове, които ще изработят добротата във вас, и ще видите резултатите. Ще намерите Сахаджа йоги, специални. 

Много е хубаво да видя толкова много от вас, които са се опитали да получат Реализация и които вече наистина са реализирани. Има много, които искат да получат Реализация. А има много, които са вече реализирани и могат много да помогнат на другите, които се нуждаят от тяхната помощ. 

Днес е добър ден да вземете решение за вашето бъдеще. Трябва да решите какво ще направите, за да помогнете на другите Сахаджа йогите да привлекат повече Сахаджа йоги. Трябва да разпространяваме Сахаджа Йога. Виждате, че има много проблеми и колкото повече стават Сахаджа йогите, проблемите ще стават по-малко, всички те ще бъдат решени. 

Пожелавам ви късмет, за това моля ви, опитайте се да установите подходящо и да затвърдите вашата Реализация. Надявам се да нямате съмнения за това. Ако имате някакви съмнения, може да Ми пишете.

Сега имаме много добри хора, които дойдоха в Сахаджа Йога. И така, ваша отговорност е да видите те да станат добри Сахаджа йоги и да се радват на благословиите. Радвам се да видя толкова много от вас, които дойдоха днес. Също имахме много хубав ден.

В живота на Христос се случи велико нещо – Той става, Той стана, Той вече беше Сахаджа йоги и се опита да направи много Сахаджа йоги, по възможност. Но по онова време хората не бяха толкова будни, каквито сте вие сега. Вие сте специални хора, които търсят и са намерили, и които могат да го дадат на другите. Това не е да го пазите за себе си. Ако сте го получили, не мислете, че сте получили последен шанс, а дайте шанс на другите.

Аз съм с всички вас. Ако някой от вас имат личен или друг проблем, трябва да Ми пише. Съжалявам, но няма да мога да ви дам нещо за този специален ден. /смях/

/Аплодисменти. Сахаджа йоги извикват “Боло Ади Шакти Шри Нирмала Мата ки джей!” – б.р./

Нека Бог да благослови всички ви.