6th Day of Navaratri, On Drinking

Sydney (Australia)

Feedback
Share

Шеста нощ

Сидни, Австралия – 17 октомври 2007 г.

Всички вие сте Сахаджа йоги и между вас не би трябвало да има разногласия. Всички би трябвало да мислите едно и също, нали? Съжалявам, толкова много стоят отвън. Влезте, влезте. Може ли да преместите пианото отзад?… Чувате ли Ме всички?…

Радвам се да ви видя всички тук. Бог да ви благослови.

Днес в магазина имаше една жена. Тя дойде и пожела да получи своята Реализация – и я получи, получи я много добре. Виждате ли, от вас зависи – има много търсещи, но трябва да ги намерите и да ги изведете напред.

Не знам не искате ли да наемете зала, трябва да се плаща за това, но нима от всичко трябва да се спестява? Толкова сте много и можете да си позволите да имате зала, да седнете всички и да се чувствате удобно в нея. Наистина, всички вие сте Сахаджа йоги, братя и сестри, и неудобствата не ви притесняват; но щом можем да се настаним по-удобно, следва да го направим. Толкова сте много, че можехте да наемете зала…

Не, не, Аз не съм притеснена; Аз дойдох чак от Индия! За Моето удобство не се тревожете. Виждате ли, където и да сте, където и да правите програма, Аз ще дойда. Докогато е възможно, все ще идвам.

Животът е много по-комфортен в последно време, но когато работех по селата, се придвижвах с биволска каруца. Имате снимката и можете да видите как съм пропътувала много мили на биволска каруца. Знаех, че трябва да направя всичко това, ако искам да има Сахаджа йоги, че трябва да работя при такива условия. Бях добре подготвена. Никога, никога не съм се почувствала вътрешно изтощена. Напротив – когато се срещам с всички вас, се чувствам изпълнена с щастие.

Кажете сега, някой от вас има ли проблеми? Има ли някой някакви проблеми?…

Йогини: Аз имам проблем… Алкохолът е голям проблем в семейството ми.

Шри Матаджи: Но тук семействата са по-здрави отколкото, да речем, в Англия, където се разпадат след известно време. Поне тук са много по-здрави…

Йоги: Шри Матаджи, ние в Америка имаме следния проблем – търсачите получават Реализация, но не остават в Сахаджа Йога.

Шри Матаджи:  Не остават ли? Защо?

Йоги: Не зная, Шри Матаджи.

Шри Матаджи: Нямат пълна Реализация. Ако имат пълна Реализация, ще трябва да дойдат. Не са пълни, а половинчати. Какво, пият ли? Там е работата. След като сте дошли в Сахаджа Йога, не можете повече да пиете. Сигурно затова не искат да идват. Но направете им бандани и шубит. Кои са те – майка ви, баща ви?

Йоги: Майка ми и баща ми, а също и приятелите ми. Имат Реализация, но не стават Сахаджа йоги.

Шри Матаджи: Понеже пият. Виждате ли, всичките ваши страни търсят удоволствие в пиенето – в цяла Европа – и това създава неприятности, пиенето е техният живот и те не могат да се измъкнат от него. Но ние имаме начини. Трябва да им правим бандани. Ако всички заедно им направите бандан, няма къде да избягат. Бандан трябва да се направи. Всички вие трябва да направите бандан. Така се справиха в Индия, а вие знаете колко силна е Сахаджа Йога в Индия. Това е защото, когато видят, че родителите или децата, или пък някой друг не идва, всички го изработват с правене на бандани. Но най-важното е редовно да идвате в Сахаджа Йога, редовно. Не бъдете половинчати, днес да дойдете, а после – не. Това не е правилно. Така не можете да напредвате. Всички вие трябва да идвате редовно на програмите, защото, както знаете, Реализацията не е лесно нещо. Никой преди не я е получавал. Сега вие я имате, но трябва да я поддържате и пазите. Когато вие се развивате, и домашните ви се променят.

Най-тежкият проблем на Европа – истинският проблем – е, че пият. Пиенето е главният проблем и е причина да не искат да идват в Сахаджа Йога. Те могат да оставят родителите си, но не и да дойдат в Сахаджа Йога. Това е трудното с тях. Родителите може да се оставят. В случай, че не се присъединяват към Сахаджа Йога, трябва да покажете, че това не ви харесва. Защо не искат Сахаджа Йога? Проклятието на Европа е, че всички пият и това е много трудно да се преодолее – нещастните хора не могат да се откажат, превърнали са се в роби, роби на пиенето. Но с вашето поведение и вашата любов съм сигурна, че можете да ги вразумите. Каква им е ползата? Тези, които пият, умират много рано. Сигурно сте чували, че много скоро умират. Но въпреки това не осъзнават, че не бива да се пие, защото алкохолът се продава свободно.

Това е най-големият проблем на Европа, но знаете ли, в Америка е още по-зле. Проблемът на Америка е толкова безумен, че тези, които са Сахаджа йоги, не могат да убедят родителите си и те мислят, че са свободни да правят, каквото си искат. Някои Сахаджа йоги са загубили родителите си в много ранна възраст, много ранна възраст. Също така някои родители са имали сърдечни пристъпи, и не само сърдечни, но и всякакви други болести. Много странно е, че не разбират колко е важно да получат Реализация.

Така че трябва да се опитате да говорите с тях: „Каква е целта на живота ви?” Трябва да ги попитате: „Каква е целта на живота ви? Да живеете ли искате или да умрете?” Питайте ги така. Ако ви кажат, че искат да умрат, оставете ги да умират. Кажете им: „Да ви донесем ли вино, когато умрете?” Използвайте хумор. Вземете ги на присмех, така те ще разберат, че е глупаво да пият и че са станали роби, роби на пиенето. Те не пият, защото са свободни. Тъй като пият, умират, и то много бързо. 

Толкова е сложно състоянието на днешното общество, че съм виждала хора, които са били богати и са имали хубави деца, но са престанали да бъдат родители. Загубиха децата си, нямат и пари. Останали са на улицата. Пиенето е най-добрият начин да пропилеете всичките си пари. Може би си мислят, че като им казвате: „Не пийте”, сте заинтересувани от парите им. Бог знае какво си мислят, Аз не разбирам психиката на хората, които пият. Мисля, че някакви бхутове им внушават подобни идеи и те не могат да оставят пиенето, което е много погрешно. Къде, в коя книга – искам да кажа такава като Библията – пише, че е добре да се пие? Христос пиел ли е? Следват християнството, следват християнството, но не и Христос. Това е. Христос никога не е пил. Родителите му не са пиели. Какво им дава основание да мислят, че имат правото да пият? И по-специално християните. Много са глупави да мислят, че пиенето е тяхно право. После пиенето им създава проблеми. Навярно знаете какви са тези проблеми. Можете да разберете какво става, когато хората се напиват, какво им се случва, къде отиват, какво е положението им. Можете да видите – къде са приятелите им, какво правят, как живеят. Ще бъдете учудени, че вече си отиват.

Ако убедено им предадете вашата мъдрост, те ще се опомнят. Трябва да говорите с тях. Не бива да се стеснявате. Трябва да им кажете до какво води пиенето, какво уж толкова велико има в него.

Проблемът на Европа е, първо, пиенето. Вторият проблем е родителските грижи. Родителите не разбират, че са отговорни за децата си, че цял живот те ще са техни деца и трябва да се грижат за тях. Не може да се измъкнат от задълженията си. Първо на първо, защо трябва да имате деца? А ако имате деца, трябва щете-не щете да се грижите за тях. Но съм видяла, че хората в Европа са изключително глупави. Не могат да схванат простия факт, че щом не можем да се грижим сами за себе си, то кой ще се погрижи за децата ни? Пълна безотговорност. Самото общество е такова, че всички в него мислят, че е правилно да се пие. Индийците, които в Индия не пият, идват тук и започват да пият. Когато дойдат тук, си мислят, че това е нещо чудесно и започват да пият. Познавам много такива, които отивайки в чужбина, се пропиват.

Това е главният проблем. Трябва открито да говорите за това на всички – че пиенето е глупост, че ставате глупци и плащате за това. Трябва да плащате, за полудеете – представяте ли си? Ако използвате хумор и ако можете да им кажете истината, Аз съм сигурна, че те са достатъчно интелигентни, за да разберат. Но трябва непрекъснато да им го повтаряте.

Третият проблем е, че щом тук навършат пълнолетие, се отделят и са свободни. Но не мога да разбера – дължите живота си на родителите си, а как така изведнъж на осемнадесет или колкото там години ставате независими? Как е възможно? Като дърветата ли сме, които дават плодове и хората ги откъсват и ядат? Ние не сме дървета, ние сме човешки същества. Не можем да сме като дърветата, които не се интересуват от плодовете си, след като са откъснати. Това е много удивително. За нас индийците е безкрайно удивително, че могат да забравят за собствените си деца. Как така? Вашите писатели са описали много подобни случаи и тук се чудим как родители могат да бъдат така безразсъдни.

Каквото и да е, каквито и да са вашите майка или баща – бедни или богати, каквито и да са – те са ваши родители, а родителите трябва да се грижат за вас. Пълен абсурд е това, което правят – да карат децата да се грижат сами за себе си. Щом детето им навърши осемнадесет години, трябва само да припечелва и родителите му казват: „Хайде, оправяй се!” Искат да избегнат от отговорност. Откъде се взе това? Каква е тази нова мода? Така ли беше при Абрахам Линкълн? Така ли беше с Христос – Майка Му да Го изостави, да Му каже: „Хайде, върви да Те разпънат на кръста!”?

Как могат родителите да се държат така – да нямат сърце, да нямат любов към своите деца? Индия може и да не е много богата, но хората там обичат децата си.

И децата тук не слушат родителите си, понеже родителите им не се грижат за тях. Така че можете ли да си представите такова общество, религия или нещо друго – хората нямат връзка едни с други. Но в Сахаджа Йога всички ние сме свързани. Всички сме едно и искаме да сме заедно, с всичките ни така наречени различия. Ние сме индийци, африканци, англичани, но всички сме Сахаджа йоги. Ето какво трябва да им кажете: „Какви приятели имате? Идват само за да пият и си отиват. Дори не биха ви подкрепили при нужда. А нашите приятели са истински приятели.”

И Сахаджа йогите понякога правят грешки, но нищо. Те са Сахаджа йоги и са едно, те си помагат едни на други. Вижте колко много страни са дошли в Сахаджа Йога и какво приятелство има помежду им, каквото едва ли ще откриете сред хора, родени в една част на земята. Един друг няма да се познаят. Това е ужасно. Казвам ви, понякога много Ме учудва как родителите никак не мислят за това, че са родители. Родителите не мислят, че са родители и децата не мислят, че са деца на тези родители. Не знам откъде идва това. Заради парите е, казват, заради парите, парите, които печелят – добре. И какво правите с тези пари? Правите нещастни и себе си, и другите. Дори не уважавате парите, понеже като пиете, пилеете толкова много пари. Отиват ли за нещо полезно? Тук пиенето е – просто съм потресена. Много са се отказали за щастие, отказали са се и са щастливи. Така е, в Европа пиенето е като голямо обществено събитие и всеки си мисли, че е длъжен да пие, иначе не е член на обществото. Трябва да обезумеят, в противен случай са асоциални.

Сега родителите ще разберат – ако се обедините, можете да ги вразумите. Има хора, които са направили това. Всички Сахаджа йоги заедно са успели да доведат тези родители в Сахаджа Йога. Когато видят, че сте щастливи, че не лъжете, че сте честни и скромни, какво повече да искат? Те обаче ще ходят на църква, ще наричат себе си християни, а ще се държат като самия Сатана.

Вижте как само се държат. Въобще не се интересуват от децата си, понеже са придобили известни навици. „Защо не можете да оставите тези лоши навици?” – това трябва да питате родителите си. „Защо не оставите тази гнусотия, която ви кара да оскотявате?” От пиенето хората оскотяват, казвам ви, и цялата им ценностна система се срива. Какъвто и да сте, каквото и образование да имате, всичко е напразно, ако се отдадете на пиене. Напълно загубвате личността си. Държите се по несвойствен начин. Когато хората са пияни, вижте колко неестествено се държат.

Намразете това и кажете на родителите си колко ненавиждате пиенето.  „Не искаме да пиете. Защо пиете?” Можете да им кажете: „Защо пиете?”, защото като пият, се побъркват. По-добре да си извадят жълта книжка. Вие като Сахаджа йоги разбирате, че това е лудост и трябва да им кажете: „Мислим, че сте луди, като седите така и пиете. Какво искате? Какво ви носи пиенето? Вие трябва да търсите най-напред духовен мир. Не можете да го постигнете, ако пиете. Чували ли сте някой да е постигнал духовен мир с пиене? Когато умре, може би.”

Трябва да им се каже честно: „Защо пиете? Защо е нужно да пилеете парите си?” Видяла съм най-вече, че пият, понеже са в невежество и не знаят, че има по-висш и по-добър живот, в който можем да контролираме тялото си, да контролираме всичко. Когато го узнаят, ще разберат, че пиенето ги прави роби. Виждате ли, те са роби. И когато ви кажат нещо, трябва да им отвърнете: „Не искаме да слушаме роби. Всички вие сте роби.” Няма нищо лошо да им говорите така: „Вие сте роби и ние не искаме да слушаме роби.” 

Виждате ли, в Индия не знам как, но някак сме решили проблема. Хората не пият толкова много, защото от самото начало там пиенето се смята за много лошо нещо. Ако някое момиче узнае, че мъжът пие, никога няма да се омъжи за него. Така че обществото не приема пиенето и това е добре, докато вашето общество не е никакво общество, понеже няма приятелство, няма разбиране и никой не мисли за това как да се подобри животът. За какво мислят? Те са много себични и мислят само за себе си; себични в смисъл, че да станеш луд е много голяма себичност. Полудяват и продължават да стават все по-луди и по-луди и това е болест. „Вие вече сте болни хора и ние не искаме да следваме примера ви.” Не бъдете груби, но трябва все пак да им кажете, че пиенето е болест. Кажете, че Аз съм го казала – нямам нищо против!

Виждали ли сте пиян човек? Какво мислите за тях? Те са повече от луди хора. Хората полудяват, понеже нещо е станало с тях, а тези са луди, понеже пият. Та трябва да им кажете: „Вие сте луди. Заради вас ще пропадне цялата страна.” 

Виждала съм толкова неща, които стават на Запад, през целия си опит. Когато работя в Махаращра или на други места в Индия, няма проблеми с тях, ако са реализирани души. Но тук и с реализираните души имам проблеми. В Индия няма проблеми, ако са реализирани души – те са чисто реализирани. А тук има проблеми дори с реализираните души. Тук се намират Сахаджа йоги, които печелят пари по непозволен начин. Сахаджа йоги са, знам, но са направили така. Спасени са – но не и в Рая. Направили са така, че да бъдат спасени, но всичко се случва. Някои казват: „Майко, ние пием само по малко.” Но защо? Много често се чува: „Много малко пием.” Но защо? Защо искате да пиете и да си пилеете парите, питам ви Аз – да си пилеете парите?

Много е жалко, че всички тези хора, образовани и състоятелни, така си загубват ума – те не разбират какво правят. И ако родителите ви пият, то те са луди. Трябва да се отнасяте към тях като към луди, тогава ще се осъзнаят. Трябва да им натяквате: „Искате да пропилеете всичките си пари в пиене.” В Индия в това отношение имаме много силни Сахаджа йоги. Влизат в дома и счупват бутилките. Какво правят – счупват… всичко това!

Родителите стават, разбирате ли, странни, понеже не могат да разберат какво става с децата им. Но като Сахаджа йоги децата не харесват това и просто ги изхвърлят. Няма нужда от смирение спрямо лудите хора. Трябва да гледате те да се откажат от пиенето – много е важно – и да не се стеснявате заради това. Ако поправите родителите си, поправяте цялата нация.

Всички вие трябва да го изработите. Разговаряйте помежду си, кажете: „О, баща ми пие много.” Помолете приятеля си да дойде и да го постави на място. Можете да им се присмеете – та те са луди. Не ги вземайте на сериозно. Те са луди. Съжалете ги и ги поправете по този начин. Имате толкова много приятели. Пиенето е проклятието на Запада, а как е станало така – мисля, че се дължи на някаква сатанинска сила. Преди не пиеха толкова много, не. А сега, не знам, но толкова много такива се срещат по улицата.

Така че Сахаджа йогите, първо, самите те не трябва да пият и, второ, не трябва да допускат никой да пие – баща, майка, братя. Трябва да им кажете: „Вие сте луди. Вървете в лудницата.” Като им говорите така, ще се осъзнаят. Само вие можете да ги поправите. Аз мога да направя всичко, но най-напред тези хора трябва да се откажат сега от пиенето.

Вие като Сахаджа йоги сте много силни и трябва да изработите това с родителите си. Колко от родителите ви пият? Вдигнете ръце…

Трябва открито да се противопоставите на пиенето им. Трябва да кажете: „Не ми харесва да говоря с хора, които пият.” – така направете. Продължавайте така и ще бъдете учудени как ще се вразумят.

Всичко това напълно зависи от вас. Ако родителите ви пият, трябва да заемете много строга позиция. Имате и толкова много приятели, които да ви помогнат. Присмивайте им се. Някой може да ги изимитира как се държат, след като са пили, как се клатушкат. Не да ги обиждате, а да им покажете с имитация. Когато видят, че няма уважение и грижа към родителите, ще се оправят. Но дори и да пият, това вас не ви притеснява толкова много. Не ви притеснява, че пият, но трябва обаче да им кажете: „Вие сте луди. Накъде отивате? Какво ще стане с вас?” можете да говорите с тях, сякаш вие сте възрастните. И също така да внимавате да нямат приятели, които пият. Ако имат такива приятели, говорете така и с приятелите.

Вижте, вие не само носите отговорност и имате Реализация, но сте и напълно отговорни за това да подобрите родителите си, да подобрите братята и сестрите си. Трябва да ги командвате, да им се карате. Не трябва да се стеснявате – понеже те са луди, така да се каже. Това е много важно за Сахаджа йогите.

Опитът ми показва, че някои Сахаджа йоги, родени на Запад, които со получили своята Реализация и са много добри, прекрасни са, няма нужда нищо да им казвам, но са много смирени пред родителите си. Опитайте се да покажете, че това не ви харесва. Ако пият, не сядайте с тях, напуснете. Трябва да се стараете да порицаете всичко това. Няма нищо лошо. Ако някой ви говори остро, вие му отвръщате. А какво правите с тези пияници, които само седят и пият! Трябва да ги мъмрите. Само вие можете да подобрите вашето общество. Аз ви казвам това, но вие сте твърде покорни.

Колко от вас се противопоставят на родителите си, кажете Ми, вдигнете ръце – почти никой. Боите се от тях, от тези пияници? Те би трябвало да се боят от вас и да се скрият някъде. Ако в дома има бутилки, счупете ги. Разбира се, изхвърлете ги, счупете ги – ето как трябва да се борите с тях.

Ние как принудихме англичаните да напуснат Индия? – като протестирахме. Като оспорвахме господството им чисто и просто – и те си отидоха. Представяте ли си, без бой, без нищо, всички те си тръгнаха.

„Понеже – казват – е студено, затова пием.” Няма нужда, няма никаква нужда да се пие за това. Познавам толкова много, толкова много индийци – те не пият. А никога не са виждали толкова студена страна. Познавам и толкова много руснаци – и те не пият. И при руснаците е много студено, но те не допускат и родителите им да пият. Знаете колко смело се бият руснаците, как Хитлер искаше да ги завладее, но те го сломиха. Руснаците, бих казала, не следват разни моди… Руснаците са много, много храбри и са се преборили с родителите си. Сега в Русия имаме толкова много Сахаджа йоги. Може дори цяла Русия да стане реализирана душа, докато тук всички тези важни клечки, които се мислят за велики, ще свършат в някоя лудница.

Така че от днешната ми лекция запомнете, че имате пълното право да се противопоставяте на родителите си, ако пият. Те може да си мислят, че им искате парите. Но вие им кажете: „Не ви искаме парите.”

Ако вие сте водещите, а има такива, които водят, то помнете, че ако се противопоставяте на родителите си, какво има? Руснаците са много храбри, трябва да отбележа. Те смъмрят родителите си, били те началници. Защо? Защото са комунисти ли? Не – защото са хора с отворен ум. В края на краищата всички вие сте Сахаджа йоги и какво право имат те да ви се налагат? Кажете им: „Вие сте пияници. Ще мълчите.” Няма нищо лошо. Вие трябва да се борите, трябва да се борите с родителите си – много е важно.

Аз съм с вас. Бог да ви благослови.

Те ще се борят за демокрация, за това, онова. Всичко това е демонокрация. Какво има в демокрацията? Като пият, тяхна работа ли е да стоят над вас? Кои са те? Пияници. Сложете ги на мястото им. Трябва да се борите сега. Времето е дошло. Твърде много време сте чакали и сте ги търпели. А те какво са направили? Нищо.

Трябва да изтъкна, че руснаците са много умни и смели. Така е – нали знаете как прогониха Хитлер. Такъв човек като Хитлер побягна оттам. Как стана така? Понеже те поначало са честни и смели.

Ние не пием, а защо трябва да сме страхливци? Само пияниците може да са страхливци. Вие не сте пияници, така че трябва да сте смели и да се противопоставите на родителите си, да подобрите семейния си живот. Тук намирам, че семейният живот е така ужасен. Родителите се държат странно, майките се държат странно. Как могат да са такива? Как може вие да сте техни деца? Трябва да кажете: „Срамуваме се, че сме деца на пияници.” Те ще дойдат на себе си.

Руснаците са се отказали от пиенето. Тези, които са Сахаджа йоги, напълно са се отказали. Не знам какво ги е направило такива. Не ги интересуват нито пари, нито длъжности, нищо – Сахаджа йоги. Индийците имат наследственост, но и те… идват в Англия и започват да пият. Мислят, че хората не пият, понеже не са свободни. Що за представа – „Щом си свободен, ще трябва да можеш да пиеш.” Трябва да обезумееш. Това ли е свободата? Кажете им: „Вие сте луди. Като пиете, сте луди.” Кажете им, че Аз съм казала така.

Добре, убедени ли сте сега?

Всички чувствате ли вибрациите? Има ли някой, който да не чувства? Моля, вдигнете ръка. Виждате ли колко сте колективни, колко сте силни.

Но съм виждала как някои Сахаджа йоги толкова много се страхуват от родителите си, че се групират като двама пъзльовци. Трябва да сте смели и да им се скарате. Имате силите да го направите. Ако вие успеете да промените родителите си, ще свършите голяма работа за тях. Какво друго можете да направите за тях? Ако родителите се променят, вие сте свършили голяма работа.

Какво ще кажете? Твърде сте меки. Вземете с вас двама – трима  Сахаджа йоги и хубаво ги натупайте. Иначе те така или иначе ще ви тупат, след като се напият. Като пият, така правят. Много е тъжно. Всички вие живеете в свободни страни, но трябва да се борите. Няма да стане без борба.

Искам всички да се срещнете едни с други и да осъзнаете напълно, че сте Сахаджа йоги. Това значи, че сте благословени от Бог, че сте представители на Бог и няма да затънете в тези нечистотии. Уважавайте себе се, уважавайте се. Можете да кажете на родителите си: ”Не можем да ви уважаваме, след като пиете.” Кажете им. Можете да им кажете, че Аз съм го казала.

Вижте как се бори Христос. А те какви християни са? – само пият ли, пият. Но защо в Индия не пият? В Индия не пият. Просто живеят без пиене и се справят много добре.

Мисля да вземете от Мен смелостта да се преборите с родителите си. Когато дойда следващия път, не искам да виждам никой, който да ми казва, че родителите му не слушат… Когато са пияни, можете да ги ударите с някоя лъжица!

Дори в Русия пият много, но тези, които са получили Реализация, не пият – казвам ви, не пият! Затова мисля, че комунизмът е добър, понеже им е дал толкова смелост.

С цялата тази демокрация всички ставате демони, направо демони.

Обещайте Ми днес, че добре ще се справите с родителите си. Много ви благодаря. Ако някой има проблеми, кажете Ми.

Сър ЧП предава отговор на един йоги: Тези студенти, родителите им пият и са се разделили, създават много проблеми  и младите студенти много страдат от това.

Шри Матаджи: 

Още въпроси?

Не бива да ги обиждаме, но можете да им чупите бутилките, ясно ли е?

Бог да ви благослови.