Пуджа за Рождения ден на Шри Ганеша

House in Pratishthan, Pune (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа за Рождения ден на Шри Ганеша

Пуна, Индия – 10 февруари2008 г.

/превод от хинди на английски/

Днес е много важен ден за всички нас, Сахаджа йогите, защото днес е роден Шри Ганеша. Шри Ганеша е Този, когото боготворим и заради когото получихме нашата Реализация. Колкото и често да си спомняте за Него, докато не знаете Неговите специални качества, не можете да Го достигнете. Неговото специално качество е, че Той е Шудха Сварупа, въплъщение на чистотата и пълният Господар на Вселената. Той е инкарнация на Върховното, на Брахман.

Чрез идването си на този свят, Той създаде сангит (музиката), таал (ритъма) и сур (нотите). Само чрез Неговата милост хората стават едно с музиката, таллин. Едно малко момче дойде на земята, а свърши такава велика работа! Той даде толкова много неща на всички и дори днес е активен. Няма значение колко много пуджи правите на Шри Ганеша – все не са достатъчно. Мнозина казват: „Не виждаме Шри Ганеша, дори след като толкова Го почитаме, не Го достигаме”.

Той е Всемогъщ, Вездесъщ и е във всичко, но вие не можете да Го разпознаете, докато не сте реализирани. След вашата Реализация можете да разпознаете какво е Шри Ганеша. Шри Ганеша е Чистота, чистият Дух. Когато Той е събуден в нас, тогава нямаме повече въпроси. Тогава имаме успехи, каквото и начинание да предприемем. Откриваме радостта във всичко, което правим. Той е въплъщение на Радостта и дарява радост на всеки. Да се служи на Него е парамдхарма (най-висшата дхарма). Да Му се служи означава да се грижим за малките деца, да им служим, да сме сигурни, че няма жестокост спрямо тях. Това много Му се харесва. Такова въплъщение на Любовта, такъв чистосърдечен Шри Ганеша бе роден днес. 

Това е значението на този ден. Ако днес се помолите за каквото и да е желание, то Шри Ганеша ще го изпълни. Негово право е да изпълнява всички наши желания, защото всички вие сте реализирани. Помолете Го от цялото си сърце и Той ще ви помогне по всякакъв начин, във всеки момент, във всеки миг. 

Днес е много велик ден, защото същинският чист Дух се роди днес. А Той вече имаше така вечно състояние, че много хора не можеха да разберат и да пишат за това. Те пишеха само каквото разбираха, но понеже сега сте реализирани, вие можете да разберете, че чрез силата на името на Шри Ганеша можете да получите Реализация. Дори само чрез споменаването на едно Негово име всяка болест или всяка болка ще изчезне. А ако не сте реализирани, не можете да Го разберете. Ето защо хората биват подвеждани и вършат грешни неща. Но с благословиите на Шри Ганеша вие можете да направите толкова много неща и нито ще сте алчни, нито ще имате някакви проблеми. Защото Той върши цялата работа за вас.  

Той се грижи за вас. Въпреки че е малко момче, Той се грижи за вас. Шри Ганеша е много могъща сила, чрез която се извършва много работа. За Мен Той е най-чистият и е Мой собствен. Аз доста Го притеснявам – когато някой се опитва да Ми създава проблеми, Го моля да се заеме с този човек и да го оправи. Когато такъв човек е неуправляем за Мен, когато е труден и Аз мога да се справя с него, тогава Шри Ганеша върши работата. 

Днес е много благоприятен ден, защото Той се е родил днес. Освен това е Панчами (петият ден). Панчами е признат, защото на този ден носим дрехи – каквито и дрехи да носим днес, то е за да бъде нашето тяло подходящо покрито. Чувството за свян (срам и целомъдрие), което тялото ни има, е заради Него – Ладжа Рупена Самстхита. Така че ако имате някакво чувство за свян, то е заради Него. То ще ви донесе огромна полза.   

Вие не можете да се чувствате радостни, докато не почитате Шри Ганеша. Боготворейки Шри Ганеша, вашата радост расте, ставате радостни, защото Той е Ананд Сваруп (олицетворение на радостта). Поради това и двете неща отбелязваме днес – Неговия рожден ден и Неговата помощ. Ние вземаме Неговата помощ при всяка работа, която вършим. Такъв е нашият начин. Но не виждаме какво трябва да направим, за да Го пробудим. Вниманието ни не се насочва в тази посока. Не чувстваме, че трябва да станем като Него, че трябва да постигнем състояние, в което Шри Ганеша да е събуден в нас. И чрез което никога не бихме дръзнали да тръгнем по грешния път. Тези, чиито корени са здраво свързани с Ганеша, са специални, защото Шри Ганеша ги възпира. Те не могат да се радват на грешни действия. Голямата благословия на Шри Ганеша е, че вие дойдохте в такъв радостен живот. 

Така че днес в службата за Него вие пеете в Негова възхвала и слава, така че да може да Му се достави удоволствие. 

Моите вечни благословии за всички вас!