Easter Puja: You must forgive

The Pride Hotel, Nagpur (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа за Великден 

Хотел Прайд, Нагпур – 23 март 2008 г.

  Не знам как успяхте да дойдете всички вие, които сте тук за пуджата. Иначе, днес е много важен ден за всички нас, защото знаете как умря Христос. Той беше разпнат. Той беше качен на кръст и умря.

  Той говори за вас, хора. Помоли за прошка за всичко. Това, което трябва да научим от Неговия живот, е начинът по който Той знаеше да прощава, на всички нас. 

Ние трябва да простим на хората. Изглежда много трудно за хората да прощават и ако сте разгневени, тогава не можете да простите. Тогава повече не сте Сахаджа йоги; като Сахаджа йоги трябва да простите. Това е много важно, защото това е силата, която спечелихте, от Христос. 

Човешките същества правят грешки – това е част от техния живот. Но в същото време, като Сахаджа йоги, вие трябва да осъзнаете, че трябва да простите, че това е много по-важно отколкото да се гневите. Така че да простите на хората, значи сте сгрешили в нещо – според вас или според Бог – и трябва да простите. И ще се изненадате, че прошката е толкова велико и фино качество. Ако можете да простите, хората ще станат изключително чисти. Защото мръсотията е гневът вътре в нас, без съмнение.  

Да простиш е най-голямата благословия за човешките същества. Дори Христос каза същото: „Прощавам им, защото те не знаят какво вършат”. Така че ако Христос трябваше да каже това, тогава какво остава за вас? Ние всички сме човешки същества и ако сме правили грешки, тогава хората могат да се ядосат или да се разстроят, но най-доброто за вас е да простите. 

Простете затова, че правите нещо, което не е бивало да вършите. Най-великото качество на Христос беше, че Той знаеше как да прощава. Той прости на хора, които бяха извършили ужасни грешки, а Той им прости, защото ги обичаше. И ето защо вие също трябва да простите.  

Затова днес е специален ден. Специален ден за прошка. И ето защо казвам, че въпреки че може да си мислите, че е много късно, но трябваше да се съберем, защото Аз не исках да пропусна случая. Прошката идва от хора, които са много щедри, които са добросърдечни. Знаете, всеки прави грешки и ние можем също да сгрешим, но това значи, че ние имаме право да простим и имаме сърце да простим. Ако ги нямате, тогава не сте Сахаджа йоги. Трябва да се научите да прощавате и да прощавате без никакви уговорки. 

Днес е много специален ден заради онова, което Христос направи, а Той беше едно от най-могъщите божества или богове, може да се каже. Можеше да направи всичко и да ги унищожи, до един, заради непорядъчното им поведение. Но какво каза Той? Каза: „Аз прощавам” и помоли Бог също да прости. 

Така че каквито и да са вашите сили, каквото и да сте постигнали в живота, каквато и позиция да заемате…, но вие трябва да се научите как да прощавате, иначе изобщо не сте близо до Христос. Вие трябва да се научите да прощавате. Това е толкова велико качество, ако можете да прощавате – през цялото време. 

  И затова днес Аз исках да се срещна с всички вас. Исках да се срещна с всички вас и да ви кажа, че днес е денят за прошка. Това не означава да седнете и да мислите на колко души трябва да простите. Би било абсурд. Това ще е нещо, което витае в ума ви, вие си мислите, че сте си имали неприятности, че сте били в някаква бъркотия.

  Интересното е, че вие не знаете колко много сили имате и дори не прощавате. После, вие имате всички тези сили и най-голямата от тях, която сте получили, е да прощавате. 

Днес е ден за прошка. Да простите на хората, за които мислите, че са постъпили зле с вас или не са били много любезни към вас. Моля, опитайте да си спомните на колко души все още сте ядосани. Просто простете. Тогава сте ги наказали. Ако сте простили от сърцето си, тогава сте ги наказали. Върнали сте им каквото са искали или заслужавали. Така че това не е нещо много трудно, но хората си мислят, че е много трудно да се прости, защото имат определени големи представи за себе си. Тогава си мислят как така може да простят. 

  Аз не зная какви неща ви безпокоят, всичко може да ви разстрои, но в крайна сметка вие сте реализирани души. Вие сте получили второто си раждане и сте специални хора. Така че би трябвало да имате специално качество и това специално качество е да прощавате. Да простите, а не да продължавате да помните защо би трябвало да сте ядосани и защо да сте разстроени, а просто да помните какви неща трябва да простите. 

Просто простете. С каква цел? Това е нещо практично. Най-практичното. Да предположим, че някой ви зашлеви. Помислете: „Добре, ако някой ме зашлеви, какво би трябвало да направя? Да отвърна ли на шамара му?” Не. „Тогава да го попитам ли защо ми е ударил плесница?” Не. „А да си мисля ли, че трябва да е пълен глупак да направи подобно нещо?” Това няма да помогне. Напротив, ако просто можете да простите, да простите на човека, който е сторил нещо лошо… За вас е важно да простите, защото няма ефект върху вас… Но ако простите, ще има по-голям ефект. Вашата доброта, вашата праведност…

Но Аз мисля, че човешките същества намират за трудно да простят … нормално, обикновено…

А вие сте реализирани души, не сте само човешки същества и ето защо ви умолявам да помните, че вие имате силата да прощавате. Да простите на всеки, който ви наранява, който ви измъчва, който ви притеснява. Колко далече можем да стигнем? Просто помислете да му простите и ще се удивите, че той ще се промени. Той ще се промени, а вие също ще се радвате на това. 

Това е трудно за разбиране от хората, но просто опитайте. Просто опитайте каквото ви казвам. Ако някой ви наранява, просто му простете и вижте реакцията, реакцията в този човек и в себе си. Вижте какво се случва. Но ако искате да се забърквате в гняв или глупост или каквото и да е, тогава ненужно сте натоварили себе си с безполезни неща.  

Вие не бива да хабите енергията си да решавате какво е грешно, какво ви е сторил някой и какво вие би трябвало да му сторите. Не бива да го правим ние. Просто го оставете на мира и само му простете. Кажете: „Аз прощавам”. Вижте Христос. Толкова могъща личност, толкова могъщ бог. А когато беше разпнат, как Той помоли да им се прости, защото това е силата. Да кажеш „Аз прощавам” е много мощно нещо. Вие не губите сила, а напротив – вие се издигате по-високо в силата си, по-високо като личност. Просто простете. Толкова е лесно. Да кажете: „Аз прощавам”, просто ей така.  

Ето така живея Аз, защото хората имат свои пътища и правят каквото си искат, но Аз не им се ядосвам за това. Не се разстройвам от това, нито Ме засяга. Просто казвам: „Аз прощавам”, това е всичко. Ще бъдете изумени. Вътре в Мен това помага толкова много. Наистина, от голяма помощ е. 

Така че това е много хубаво качество, за което днес е специален ден. На кръста Христос каза: „Искам Бог да им прости, защото те не знаят какво вършат”. На кръста! Той го каза и онова, което трябва да научим ние, е да прощаваме. 

  За наше добро, а не за другите. Това ни помага. Ако простим, това ще ни помогне много вътре в нас. Това е посланието за днес и за постоянно, постоянно. Винаги, ако сте ядосани на някого, просто кажете „Прощавам”. Ако откриете, че някой ви притеснява или ви наранява, или ви тормози, каквото и зло да върши, просто простете. Само простете. Това е единственият начин. 

   Днес е много важен ден за нас. Аз съм толкова щастлива, че някои от нас са тук и че мога да ви говоря.

Благодаря ви.