Sahasrara Puja: Watch Yourself Campus, Cabella Ligure (Italy)

Сахасрара Пуджа Кабела, Италия – 5 май 2002 г. Трябва да кажа, че днес е много велик ден – да честваме Сахасрара, пуджата на Сахасрара. Отварянето на вашата Сахасрара е много уникално събитие. В целия свят имаше много малко такива хора – някои суфи, някои светци, някои хора в Китай и това беше всичко. Но на много малко, на много малко от тях беше отворена Сахасрара. Каквото и да казваха или да пишеха, никога не беше разбрано от хората. В действителност хората ги измъчваха, разпъваха ги и вършеха всякакви ужасни неща, защото не можеха да понесат някой да получи Реализация.  Така че днес е велик ден, защото Сахасрара беше отворена колективно. Всеки от вас е получил това. А също и по целия свят има много хора, чиято Сахасрара е отворена. Разбира се, има нужда много повече от тях да разберат колко велико събитие е колективното отваряне на Сахасрара. След получаване на Реализация някои израснаха много, много израснаха. Те много добре разбраха Сахаджа Йога и развиха своята дълбочина, а съзнанието им е наистина велико осъзнаване на единението с Божественото.  Да бъдат едно с Божественото е най-голямата благословия за човешките същества. Досега те бяха човешки същества на по-ниско ниво на съществуване. Имаха проблемите на това ниво завист, омраза; всички съвременни проблеми – да се биеш с другите, да ги безпокоиш, да ги разрушаваш и да не ги обичаш. Всички тези проблеми съществуваха, защото тяхната Сахасрара не беше отворена. Затова главната ни задача е да отворим Сахасрара на хората по целия свят нещо, Read More …

Пуджа на Вирата Melbourne (Australia)

Мелбърн, Австралия – 10 април 1991 г. Заради разстоянията и понеже също нямахме ашрам в Мелбърн, откривам, че колективът тук все още не е подходящо сработен и затова мисля, че най-доброто нещо днес трябва да боготворим Вирата. Вирата е Първичният Баща, може да кажете, или Този, който е в нашия мозък и действа за нашата колективност. При издигането си Кундалини в крайна сметка приключва, пронизвайки областта на фонтанелната кост. Преди да навлезе в Него, тя навлиза в Сахасрара. Сахасрара е областта, която е заобиколена от хиляда нерва, а медицинският термин за нея е лимбична област. Хилядата нерва са свързани с шестнадесетте важни нерва на Вишудхи. Ето защо се казва, че Шри Кришна има 16 хиляди съпруги, т.е. Той имаше всичките си сили като Негови съпруги, а Аз имам всичките Ми сили като Мои деца. Така че когато растем в нашето извисяване, в нашата дхйана, трябва да отидем в Сахасрара. Ако Сахасрара не беше отворена, нямаше да можем да направим тази масова Себереализация. Как е свързана? Колективът е така свързан с днешната Сахаджа Йога. Преди това Кундалини стигаше само до Агнйа чакра, но когато стигне до Сахасрара, тя просветлява всички нерви и всички тези нерви изглеждат като пламъци, които са много тихи, красиво оцветени и много пъстроцветни. Те изглеждат толкова отпускащо и така красиво, че няма по-красива гледка в целия свят, мисля, която човешките същества могат да видят. Така че преди Сахасрара да бъде отворена, за нея сега ще имаме пуджа в Рим, както знаете, трябваше да се стигне до колектива, Read More …

Sahasrara Puja: Nirananda Laxenburg (Austria)

Пуджа на Сахасрара Люксембург,  Австрия – 5 май 1985 год.  Днес на това красиво място, създадено от кралицата на Австрия, сме се събрали, за да изпълним пуджа на Сахасрара. Само когато навлезем в царството на Сахасрара имаме право да изпълняваме пуджа на Сахасрара. Преди никой не е говорил за Сахасрара, никой не е правил пуджа на Сахасрара. Ваша привилегия е, че сте в царството на Сахасрара и можете да изпълните тази пуджа. Това е ваше право, вие сте избрани за това. За вас е много привилегировано място да влезете в Сахасрара, във Вирата, да обитавате в нея като светци.   Нека да видим какво е свойството на клетките на Сахасрара. Това са специално създадени чрез работата на Свадистхана клетки, преминаващи през всички чакри. В даден момент те достигат до Сахасрара и тогава са в състояние да управляват дейността на мозъка, без да се обвързват с другите елементи на този свят. По същия начин Сахаджа йогите не бива да се обвързват с другите клетки в тялото на тази Вселена – човешките същества.  Първото нещо, което се случва на един Сахаджа йоги на нивото на Сахасрара, е, че той става “отвъд”, атит – излиза извън обсега на много неща. Става калатит, отива отвъд времето. Времето е негов роб. Ако трябва да отидете някъде, внезапно откривате, че всичко действа в същото време, когато сте в състояние да свършите това нещо. Така например ако трябва да хванете влака, а пристигате късно на гарата, виждате, че влакът е закъснял за вас. Нещата се случват по такъв Read More …

Shri Ekadasha Rudra Puja: We have to drop out many things Judy Gaddy’s Apartment, New York City (United States)

Пуджа на Екадеша  Рудра   Ню  Йорк, 17 септември 1983 г.        Днес е денят, наречен според индийския календар Паривартани Екадеши. Днес е единадесетият ден от цикъла на Луната. Единадесетият ден е Екадеша. В Сахаджа Йога също знаете за Екадеша Рудра, която е тук на челото и която в края на краищата ще разруши всички онези неща, които не са нужни повече. Тук е Екадеша, тоест единадесет. Но днес е специален ден, в който ще използваме силата на Екадеша, за да извърши Париварта, тоест трансформация. Тя не е за разрушение, а за трансформация. Днес е особен ден да бъдем в Ню Йорк, където използваме разрушителните сили за трансформация на Вселената. И така, днес е много велик ден, в който ще трансформираме хората чрез проявлението на силите на Екадеша. Те са единадесет и са разположени върху челото, и знаете как действат. Десет от тях излизат от разрушителните сили на Войда. Войд също има десет разрушителни сили. Разрушаващата е разположена тук долу, извън десетте. Така че когато личността е в своята разруха – например, ако хващате рак, тогава може да чувствате силно пулсиране тук, в най-горната точка на вашия Войд или туптене – но от това не следва логично, че ако има пулсиране, имате рак; но ако имате рак, пулсирането ще продължава. Това означава, че жизнената сила се опитва да го изтласка. Но препятствията там започват да се натрупват от двете страни.  А в центъра е Вишудхи чакра, центърът на Вирата. Шри Кришна става Вирата, великото Първично същество. И така, това е единадесетата Read More …

Easter Puja and Havan, The Creation of Lord Jesus Nirmala Palace – Nightingale Lane Ashram, London (England)

Великденска пуджа Нирмала Палъс, Великобритания – 11 април 1982 г. В последните си лекции ви разказах как Христос бе сътворен първо в небесата. В Деви Бхагават – ако сте я чели – Той бе сътворен като Махавишну и е споменато много ясно, че Той бе създаден първо като яйце. Пише го в тази книга, която е написана може би преди около 14000 години. Това е книга, която предсказва появата на Христос, и ето защо хората, особено на Запад, на Великден си подаряват яйца в знак на приятелство. И така, първо съществуването дойде на Земята като едно яйце, което беше Христос, и една част от него се пази в това състояние, а останалата бе употребена от Светия Дух, от Махалакшми, за сътворяването на Христос. В тази древна книга е наречен Махавишну, т.е. най-великата форма на Вишну. Но всъщност Вишну е Отецът, а Той е Синът, създаден от Светия Дух. Бих искала след моята лекция да бъде прочетен, ако имате книгата, целия текст – как е сътворен Христос и кога. Той плака за Своя Баща и втори път плака на кръста, плака в продължение на години и след това Христос, в състоянието на Махавишну, бе благословен от Своя Баща, който Му каза: “Твоето място ще бъде по-високо от моето и ти ще си “Адхара”, т.е. опората на вселената. Вижте как от Муладхара Той става Адхара. Всичко това става на небесно ниво, на ниво “Вайкунтха”. Може да се каже, че после Той бе роден от Светия Дух, който беше Майката на Христос на Read More …