Shri Vishnumaya Puja London (England)

Shri Vishnumaya Puja. Wimbledon, London (UK), 1 September 1985.
Днешната пуджа на Вишнумайа, сестрата на Шри Кришна, не беше планирана като международна пуджа, каквато правим.
Но казват, че заради любовта на Бог, когато всичките поклонници се събират, Бог също трябва да наруши много правила и ето как се прие да бъде проведена тази пуджа. Мисля, че е добра идея да бъде направена поне веднъж. Тя беше пожелана чрез вашата любов и посвещаване и ето така пуджата наистина ще бъде изпълнена. […]