Guru Puja, Establishing the Guru Principle London (England)

Guru Puja, “Establishing the Guru Principle”   Nightingale Lane Ashram, London (UK), July 4th, 1982
В най-благоприятното време, наречено Крита Юга, сме се събрали тук, за да разберем начините и средствата за установяване на нашия Принцип на Господаря.
Крита Юга. Крита Юга означава времето, когато трябва да направите нещо Крита – „когато е свършено”. Така вие сте каналите на този начин, на извършването на Божията работа. Вие сте каналите на Всемогъщия Бог и Неговата сила. От една страна, […]