разговор на хинди с д-р Талвар Mumbai (India)

Брахмачайтанйа и Читта (разговор на хинди с д-р Талвар и други Сахаджа йоги по време на Шиваратри) Бомбай, Индия – 27 февруари 1987 г. Сахаджа Йога Ми беше позната през цялото време. Това е уникално познание, с което съм родена. Не беше така лесно да я разкрия на другите и Аз исках да намеря начин да го направя. Най-напред помислих, че седмата чакра трябва да бъде отворена, което направих на 5 май 1970 г. Това е един вид тайна. Преди това Брахмачайтанйа беше Авйакта (непроявен – б. р.). Той не беше проявен. Не беше изразен от само себе си. И така хората, които успяваха да достигнат Брахмачайтанйа по някакъв начин, чрез постигане на „Реализация”, казаха: „Той беше Ниракар-ка-гуна” (без форма и гуни – б. р.). Вие сте като капка, която се разтваря в океана. Никой не можеше да каже, да обясни или да разкаже нещо повече за това. Великите инкарнации, които излизаха от този голям Океан на Брахмачайтанйа, също сториха възможно най-доброто да го споделят с най-добрите налични последователи, които бяха много малко, и да ги въведат в този Брахмачайтанйа. Но понеже Брахмачайтанйа не беше във вйакта (проявена – б.р.) форма, тези инкарнации се разтваряха в него. Както Гйанешвара прие своето самадхи. Хората казваха, че той не може да говори. Това трябва да се преживее. Така че много малко хора успяваха да го преглътнат. Никой не можеше да осъществи преживяването, усещайки го на върха на пръстите си или чрез сетивата, или чрез ума, или дори да го разбере чрез интелекта. Read More …

Набхи чакра London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Набхи чакра 1 февруари 1977 г. Набхи чакра e разположена в центъра тежестта на всяко човешко същество. Ако не беше там, това означава, че за вас ще има малък проблем да стигнете до правилното място. Има един вид проблем, от който повечето от вас страдат и който може би се дължи на наркотици или проблеми с нервите… дължи се на войната, или на някакво сътресение във вашата поддръжка. Например по време на Войната (Втората световна – б. пр.) хората изгубиха ценностите си, понеже изгубиха вярата си в Бог. Непорочните жени, които вярваха в непорочността, бяха брутално нападани. Много религиозни хора бяха преследвани. Разпаднаха се семейства. Много мъже бяха избити. А деца, жени и вързастни хора се разпръснаха. Едно много ужасна атмосфера на несигурност завладя всички тези нации. После дойдоха концентрационните лагери, разбирате ли, онези, които разтърсиха човешките същества, понеже човешките същества са много деликатни инструменти. Те са желаните създания. Те са най-висшите. А бяха доминирани от неща като бомбите, които са материя. По този начин Духът в човека умря. Хората загубиха вярата в праведността, в любовта. ‬ Тогава се изгради един нов модел на сигурността. Индустриалната революция го последва, като резултат. И изкуственото чувство на радост, на сигурност, на любов беше прието от обществото. Ето какво направи човекът със своята свобода, понеже войните са създадени от човека, те не са дело на Бог. Заедно с това много велики търсещи души се родиха на тази Земя. Те започнаха да търсят отвъд разните видове изкуствена сигурност, като Read More …