Sahasrara Puja: Nirananda Laxenburg (Austria)

Пуджа на Сахасрара Люксембург,  Австрия – 5 май 1985 год.  Днес на това красиво място, създадено от кралицата на Австрия, сме се събрали, за да изпълним пуджа на Сахасрара. Само когато навлезем в царството на Сахасрара имаме право да изпълняваме пуджа на Сахасрара. Преди никой не е говорил за Сахасрара, никой не е правил пуджа на Сахасрара. Ваша привилегия е, че сте в царството на Сахасрара и можете да изпълните тази пуджа. Това е ваше право, вие сте избрани за това. За вас е много привилегировано място да влезете в Сахасрара, във Вирата, да обитавате в нея като светци.   Нека да видим какво е свойството на клетките на Сахасрара. Това са специално създадени чрез работата на Свадистхана клетки, преминаващи през всички чакри. В даден момент те достигат до Сахасрара и тогава са в състояние да управляват дейността на мозъка, без да се обвързват с другите елементи на този свят. По същия начин Сахаджа йогите не бива да се обвързват с другите клетки в тялото на тази Вселена – човешките същества.  Първото нещо, което се случва на един Сахаджа йоги на нивото на Сахасрара, е, че той става “отвъд”, атит – излиза извън обсега на много неща. Става калатит, отива отвъд времето. Времето е негов роб. Ако трябва да отидете някъде, внезапно откривате, че всичко действа в същото време, когато сте в състояние да свършите това нещо. Така например ако трябва да хванете влака, а пристигате късно на гарата, виждате, че влакът е закъснял за вас. Нещата се случват по такъв Read More …