Public Program, Confusion: the Subtle Slavery Doctor Johnson House, Birmingham (England)

Public Program Човек трябва да осъзнае, че съвремеността е време на объркване. Вие не знаете какво искате. Не знаете какво искате да питате. Не знаете дали това, което правите, е правилно или не. Объркването е необходимо. Без объркване не изпадаме в отчаяние. Без отчаяние не търсим. Но объркването е видимо само, когато човек достигне определена област на съзнание или – можем да кажем – степен на съзнание. Да речем, по времето когато Моисей дойде на земята, тогава отчаянието беше различно; така различно, че хората искаха да излязат от робството. Те имаха различно разбиране как да организират обществото по особен модел, така че да се постигне максимална ефективност от обществото. И това беше критичен момент. По онова време ситуацията за евреите беше извънредна, даже застрашителна. Това се е случвало в много страни, с много поколения – да стигнат до състояние, в което да се чувстват крайно отчаяни. Робското положение по онова време беше много явно, но преди това хората не се притесняваха от робството. Приемаха го, имаха го за даденост, а после дойде време, когато почувстваха робството и си казаха, че повече не го искат. И дойде водач. Този водач изработи нещата за тях. В днешно време същeствува много фино робство, което ежедневно ни изяжда, което е толкова себеразрушително, че дори не го осъзнаваме и така биваме разрушени. Разрушението работи по толкова различни начини, че ако действително не пробудим себе си за истината, има вероятност да не остане нищо от Творението. Има хора, които изнасят надути лекции. Срещала съм се с Read More …