1st Day of Navaratri: Innocence and Virginity Temple of All Faiths, Hampstead (England)

Пуджа за Наваратри Хампстед, Лондон, 17.10.1982 г. Много значимо е, че днес боготворим Деви в Англия. Както знаете, според Сахаджа Йога Англия е сърцето, където обитава Духът на Шива. И това, че Деви ще бъде почитана, тачена и боготворена в Англия е голяма чест, мисля, за всички Сахаджа йоги.  Човек трябва да се замисли защо се отдава такова голямо значение на една девица. Защо Девата е почитана така силно. Какви са силите на Богородица? Тя може да носи дете от такава величина, какъвто беше Исус. Можа да създаде Шри Ганеша от собственото Си тяло. Можа да опази невинната динамична сила на Своите деца, които са без его, които не са познали егото. Така че тази велика енергия и сила обитава в личност, която има много пурва пунйа, която е сторила много добрини в предишните си животи, която винаги е разбирала, че непорочността е по-висша енергия от която и да е друга енергия и би спасявала чистотата и непорочността с всички сили, с цялата си грижа. Както знаете, в нашето тяло тя е разположена под формата на Кундалини. Тоест, тя е Девицата. Тя е недокосната. Желанието човек да стане Духа е желание без никакъв дефект – нирмал. Няма никакво петно. Очакването е чисто. Няма никакво друго желание освен да бъде едно с Божественото. Всички други желания са си отишли.  Много трудно Ми е да говоря по тази тема в западните страни. Неловко е. Не искам никой от вас, мъж или жена, да развива в ума си чувство за вина. Защото, както Read More …

Пуджа за Дивали Temple of All Faiths, Hampstead (England)

Пуджа за Дивали Хампстед, Лондон – 9 ноември 1980 г. … английски, в смисъл че седнахме заедно и преведохме санскритските пуджи на английски и се опитахме да ги направим по-разбираеми за човешките същества. [към някого настрани: Ти трябва също да направиш пуджа. Наистина върви надолу.] Това е денят на вечерната пуджа на Махалакшми, не само на Лакшми. Има разлика между двете. Махалакшми е една от трите сили, от главните сили на Адишакти, както знаете – Махалакшми, Махасарасвати, Махакали. Тези три сили имат сили също на материално ниво, а и на фино ниво. Така че силата Махалакшми се постига след силата на Лакшми. Така че Лакшми има осем сили. Лакшми беше родена или излезе от морето, великият океан, който беше разбиван преди много хиляди години. А Тя излезе от морето, защото беше Дъщеря на океана. Ето защо е наречена Нийраджа – нийра значи „вода”, а джа – „роден от”. И това, раждането й, се случи преди хиляди години. Какво представлява Лакшми, вижте какво изразява символично? Тя изразява съзнанието, Лакшми изразява съзнанието, тъй като Тя излезе от морето. Както знаете, съзнанието започна първо да расте в морето. Животът започна своето съществуване в морето, като начало, а после се разви. Без живот няма съзнание. Първо е животът, защото всичко е джада, всичко мъртво, и после то се превръща в живот, тоест има съзнание. Така че съзнанието започна да расте в морето. Това е символичната проява. На грубо ниво можете да го разберете по този начин. Но всъщност финото ниво е точно обратното. Но Read More …

Пуджа и хаван за Наваратри Temple of All Faiths, Hampstead (England)

Пуджа и хаван за Наваратри Хампстед, Лондон – 19 октомври 1980 г. Освен това вече сте чували за значението на днешния ден в живота на Богинята. И че на този ден Равана беше убит и затова имаше чествания. Както много добре знаете, че всички сатанински сили, с които човек трябваше да се сблъска някога, се върнаха обратно на сцената и трябва да бъдат разбити. Най-големият проблем на днешните времена е, че тези сатанински сили са приели много фина форма и влизат във вашето психе и във вашето его. А вие сте светците, вие сте бхакта, поклонниците на Богинята. Това е много деликатно положение. Когато е налице объркване , когато светците са атакувани, нападателят може да бъде отстранен, но светецът се смесва или обърква с негативните сили, поради което е много трудно да го накарате да види светлината. И сте виждали тази ситуация много често. А колкото по-фини израствате вие, толкова по-фини стават те и започват да ви дават идеи, които са толкова негативни, но вие не можете да ги видите. Така че проблемът днес е много деликатен. Няма абсолютни светци и няма абсолютно лоши хора – такава смесица, объркване. Ето какво е Кали юга, модерните времена. Единственият начин да се освободите от тях (негативните сили – б. пр.) е да се отдадете. Това е единственият начин. Няма друг изход. Понеже когато се отдадете, (злите) духовете, негативностите, сатанинските сили просто изчезват, защото те са погрешните. Нямат работа да са тук. Нямат интерес към човек, който е отдаден на Бог. Те не Read More …

Гуру Пурнима Пуджа Temple of All Faiths, Hampstead (England)

Гуру Пурнима Пуджа Лондон, 29 юли 1980 г. Днес боготворите вашия Гуру, който е вашата Майка вероятно. Защо се провежда тази пуджа? Всеки трябва да знае, че е много важно за всеки ученик да боготвори своя Гуру. Но този Гуру трябва да бъде истински, а не Гуру, който просто експлоатира учениците си и не е упълномощен от Бог. Тази Пуджа се провежда, защото вие сте въведени в Божествените закони. Казано ви е какво е Дхарма на човешкото същество. Затова всъщност вие нямате нужда от Гуру. Можете да прочетете някои книги и да разберете какво представляват Божествените закони. Но Гуру трябва да следи вие да ги практикувате. Те трябва да се практикуват, да навлязат в живота ви. Нещо, което е трудно да се осъществи без Гуру, без коригираща сила. Много е трудно да се следват Законите на Бог, защото има много голяма пропаст между човешкото познание и Божественото познание и тази празнина може да бъде запълнена само от Гуру, който самият е завършен. Днес е Пурнима, което означава “пълнолуние”. Един Гуру трябва да бъде завършена, цялостна личност, за да говори за тези закони и да издигне своите ученици на онова ниво на разбиране, в което те ще „попият“ тези закони. Той е тук, за да запълни тази празнина и затова много съществено изискване е всеки Гуру да бъде Реализирана душа от много високо качество и високо еволюирала. Не е необходимо да бъде аскет или да живее в гората. Той би могъл да бъде обикновен стопанин. Би могъл да бъде крал. Всичките Read More …