Pre-Christmas Talk and Farewell Puja Montague Hall, Hounslow (England)

Пуджа на Шри Исус Ханслоу, Англия – 23 ноември 1984 г. Вчера беше чудесен ден за всички нас и Аз казах нещо от различно ниво. Говорехме през цялото време за светските неща, а те понякога са нещо много… мислим си, че са много важни. Но когато ви говорих вчера, надявам се всички да са разбрали, че трябва да скочим в друго измерение на по-фино разбиране на Сахаджа Йога.  Първо се безпокоим за семействата си, за децата си, за дома си; после – за брака си. Един след друг тези въпроси изникват и ние сме загрижени за тези неща, за дребните неща. После се загрижваме за ашрамите, които поддържахме, за проблемите на ашрамите – какво сме правили, с какви проблеми сме се сблъсквали, как хората създават проблеми. Ето как нашето човечество започна да придобива по-фино разбиране. И след това разбираме, че ние сме благословени от Бог, че има нещо велико, което винаги се грижи за нас, една по-висша Сила, някакво специално Внимание към нас. Ето какво осъзнахме.    Днес обяснявах как става това, как осъзнаваме, че Бог също ни помага. Всеки проблем е резултат от някаква причина, всеки проблем. Например Мона писа в писмо, че е карала по магистралата и колата излязла от контрол, а спирачките не могли да се задействат. А от дясно идвала кола, друга – от ляво, идвали коли срещу тях и зад тях. И тя почувствала, че това е краят за двете, за нея и другата йогини, с която пътували. Така че причината е била колата или спирачките, Read More …

Ракшабандан и Марйади Montague Hall, Hounslow (England)

Ракшабандан и Марйади Хоунслоу – Лондон, 11 август 1984 г. Част от лекцията не е преведена: After the great tour of UK I feel very confident that Sahaja Yoga is taking its roots, and you can see some of the plants coming up. It’s surprising, when I declared that it may be the last tour I’ll be doing of UK that things have started working out. Everywhere we went it was very good and successful, specially certain places it was very miraculous. You must have heard about the lady who would not go out of her house, was suffering from agoraphobia, and the press challenged us that she should be cured because she can’t go out of the house. And only on her photograph and treatment she got cured, and now she’s walking about, and they have given a big report saying that ‘The Guru fulfills Her promise’. This is one of them and there are many things have happened of this kind, of which you should get the report. I must say I found all the sahaja yogis very cooperative, very alert, very helpful and extremely progressive. And I was happy that they are trying to come up and improve themselves, build themselves up, and are doing much better than what I had expected, really. I was very, very enamored by all of them, and I hope that by the time it is 12 years, we’ll be all absolutely top class sahaja yogis of the world. Днес е един Read More …