Преминете от сваха към свадха Brompton Square House, London (England)

(разговор със Сахаджа йоги) Бромтън Скуеър, Лондон – 3 март 1986 г. Това е последното нещо, което използвах в Моите лекции в Делхи – че Шри Кришна е казал, че човешкото съзнание върви надолу, а корените на човешкото съзнание са в мозъка. И когато човешките същества тръгнат надолу, те се движат в посока обратна на Божественото. Това е всичко, което Той каза. Не е казал повече от това. Вижте, онова, което се случва, е че сме родени в Бхавасагара. Ясно е, нали? На това ниво… (чува се неясно – б.пр.) Когато човешкото съзнание започне да расте, същността на Бхавасагара е сваха, а целта е свадха . Сваха означава горене – изгаряне на всичките отрови, изгаряне на всичко. А свадха е Единственият; тоест, сва е Духът, а дха означава поддържащият. Така че когато дхарма на Духа влезе във вас, тогава вие ставате Гуру. Така че в Бхавасагара тя е сваха и свадха. И вие трябва да се придвижите от сваха към свадха. Ако стигнете до състоянието свадха, тогава Махалакшми се пробужда във вас и вие започвате да се издигате по-високо. Това се нарича урдхобати, движението по посока извисяване. Посоката на падане се нарича адхобати. Адхобати започва, разберете, понеже да се върви надолу е много лесно, най-напред. Второ, когато сте по стълбите, върху тях, виждате много хубаво стъпалата надолу – имам предвид, че виждате хубавата платформа, която слиза надолу, но не и висините. И просто тръгвате надолу, лесно е. А първото стъпнало, на което стъпвате, е Свадхистхана. Но преди стъпалото за Набхи, Read More …

Пуджа на Шри Вишнумайа London (England)

Пуджа на Шри Вишнумайа Уимбълдън, Англия – 01 септември 1985 г. Днешната Пуджа на Вишнумайа – сестрата на Шри Кришна – не беше планирана като международна пуджа, каквато правим. Но казват, че заради любовта на Бог, когато всичките поклонници се събират, Бог също трябва да разруши много правила и ето как се прие да бъде проведена тази пуджа. Мисля, че е добра идея да бъде направена поне веднъж. Тя беше пожелана чрез вашата любов и посвещаване и ето така пуджата наистина ще бъде изпълнена. Съвсем спонтанно се случи да бъда в Англия по това време, защото ако трябваше да се направи тази пуджа, то това трябваше да стане в Индия. Защото това е пуджата на божеството Вишнумайа, чието семенце е лесно да бъде посято в западните страни. Сега цялото програмиране на Шакти беше направено по такъв начин, че първо имаме Майка като Шакти, Първичната Майка, а после както знаете има три Шакти, излизащи от Нея – Махакали, Махалакшми, Махасарасвати. След това трите Шакти имат деца, братя и сестри. Така преди да бъде създадена – както казваме – силата на жената или съпругата, беше създадена силата на сестрата. Както знаете, Брахма, Вишну и Махеша бяха родени за тези три Шакти и те всички имаха сестри, които бяха омъжени. Както Парвати, сестрата на Вишну, беше омъжена за Шива. Много важно е да се разбере, че тези три сили винаги въздействат на чакрите и ако разберете как действат тези три сили, тогава ще разберете важността на Вишнумайа. Вишнумайа е силата на сестрата в Read More …

Майката Земя и Махалакшми Пуджа Surbiton Ashram, Surbiton, London (England)

Майката Земя Сърбитън Ашрам, Англия – 21 август 1983 г. …Да кажем нещо за връзката на Сахаджа Йога с Майката Земя. Много е важно да разберем значимостта на Майката Земя. Тя е била много мила към всички вас. Изсмуквала е вашите вибрации. Давала ви е всичко, което виждате наоколо. Днес трябва да разберем връзката, символичния израз на Майката Земя вътре в нас. Казвала съм ви и преди, че Кундалини, която е три пъти и половина навита, е разположена в триъгълната кост. Сега този дом на Кундалини е наречен Муладхара и е представен в Вселената като Майката Земя. А на пуджа е представен като кумбха . Досега в движението на нашето съзнание сме се опитвали да разберем Всемогъщия Бог и всичките пет елемента, наречени основни. Опитвали сме се да разберем другите четири елемента освен Майка Земя. Така трябваше да бъде, защото докато разбирането на всички тези четири елемента не бъде доведено до определена степен, Майката Земя не може да се изрази. Все едно четири от вашите чакри да са блокирани – не можете да вдигнете Кундалини и да получите Себереализация. Не може да имате масов еволюционен процес. Ето защо имахме йагйас, всички други методи за възбуждане на четирите елемента. Беше боготворена водата, беше боготворен въздухът, небето, небосвода, светлината. И така се дойде до времето на Христос, когато светлината беше боготворена. Но днес, при наличието на Сахаджа Йога, ние всъщност сме на новото на Майката Земя, защото това е ерата на Водолея. Водолей е същото като Кумбха – това е Майката Земя. Read More …

Пуджа за Рождения ден на Гуру Нанак Nirmala Palace – Nightingale Lane Ashram, London (England)

Пуджа за Рождения ден на Гуру Нанак Лондон, 01 ноември 1982 г. Днешният ден съвпада с деня на огромната пълна луна, деня на Богинята, на Шарада Инду –  луната през есенния сезон. На този ден луната е най-голяма – естествено не в Англия –в Индия и тя хвърля най-силната светлина. Чудесно е, че Гуру Нанак е роден на този ден. Както знаете, в Индия хората празнуват рождените дни по дните на пълнолуние, наречени титхи, а не както тук според слънцето. Тази велика личност е родена в Пенджаб, където хората не бяха наясно с Божиите пътеки. Той винаги се грижеше за Дхармата през всичките си животи, защото Той е Първоучителят и като такъв е поставен да се грижи за нашия Войд, да ни поддържа и да ни бъде образец да съвършен Учител. Той винаги се раждаше или в най-труднодостъпни места, по хълмове, долини, планини, или сред ужасни хора, които се нуждаеха от помощта му, което е още по-трудно.  И така, в Индия по онова време Пенджаб беше считан за място, където хората не уважаваха Бог и традиционните хиндуистки идоли – статуите, които излъчваха вибрации. Те тачеха парите и властта, правят го и сега. По онова време местният владетел силно желаеше да наложи исляма сред хората, за което им даваше пари и мнозина приеха исляма. В резултат на което хиндуистите започнаха да мразят мюсюлманите и между двете религиозни общности се разгоря голяма вражда. Ето така, при тези обстоятелства, с тази препирни между последователите на Мохамед и на хиндуизма се инкарнира Той, макар Read More …

Shri Yogeshwara Puja: God of Yoga Chelsham Road Ashram, London (England)

Пуджа на Йогешвара Лондон, 15 август 1982 г. Днес е велик ден за всички нас и празнуваме превъплъщението на самото Първично същество на тази земя като Шри Кришна. Много аспекти на Неговото същество са били описвани пред вас в Моите лекции, но най-великият аспект на това Първично същество е, че Той беше Йогешвара. Той е Богът на Йога, Йогешвара. Той е господарят на нашата връзка с Божественото. Без Неговото разрешение и одобрение не можем да бъдем Сахаджа йоги. Той беше Йогешвара и истински Йоги е човек, които получава пробуждане на Йогешвара вътре в него. По думата “Йога” разбираме връзката на нашето внимание с Божествеността. Но все още не осъзнаваме какво се подразбира, какво означава, какво би трябвало да стане с нас. Разбира се, вие получавате сили. Щом станете Духа, веднага получавате сили. Едната от тях е Колективно съзнание, която е дарба от Шри Кришна и така започвате да усещате колективността. Вашето его и суперего се всмукват навътре и се освобождавате от вашите карми и обусловености, започва формирането на един нов период. В какво се състои специалното, величието на Йогешвара? Той е Ишвара за вас. Той е Ишвара за всички йоги и Неговата същност е такава, че за Него всичко е една игра, Лийла. За Шри Рама това не беше игра. За него животът беше сцена, на която Той показа как да се води един много дхармичен живот като Мариада Пурошоттама. Шри Кришна се въплъти, за да покаже, че Той е Лийладхара – Този, който играе Лийла, играта. Всичко е една Read More …

Guru Puja, Establishing the Guru Principle Nirmala Palace – Nightingale Lane Ashram, London (England)

Найтингел Лейн, Лондон – 4 юли 1982 г.  Събрахме се всички тук да разберем начина и метода на установяване на Принципа на нашето Водачество. Крита Юга означава времето, когато трябва да направите нещо; Крита – “когато е свършено”. Така вие сте каналите на този начин, на извършването на Божествената работа. Вие сте каналите на Всемогъщия Бог и Неговата сила. От една страна, трябва да носите достойнството, славата и съзнанието, че сте Гуру, а от друга, трябва да се отдадете на Всемогъщия Бог. Цялото ваше достойнство, вашият авторитет идват от Него. И трето, трябва да видите Неговата игра, начина, по който Той създаде тази вселена и вас в едно игриво настроение. Така че подобен вид настроение, изпълнено с бодрост, би трябвало наистина да кипи във вас. Досега идеята за гуру беше такава – той никога не се смее, никога не се усмихва, винаги е ядосан. Това ставаше за водачи, които не трябваше да подържат контакти с хората, а си висяха, вързани здраво с въже някъде в Хималаите. А ние сме лице в лице с цялата Вселена, която трябва да получи от бълбукащия поток на вашата любов. Но това не означава да бъдете лекомислени, защото не можете да бъдете. Божествената игра не е  повърхностна, тя е изпълнена с радост. И в тази радост няма двойственост. Така, за да достигнете до установяването на вашия Принцип на Гуру, първо би трябвало  да знаем как се разрушава той. Както всичко останало, ако нещо не се подържа, се разрушава. Ако не обръщате внимание, да кажем, на Read More …

Easter Puja and Havan, The Creation of Lord Jesus Nirmala Palace – Nightingale Lane Ashram, London (England)

Великденска пуджа Нирмала Палъс, Великобритания – 11 април 1982 г. В последните си лекции ви разказах как Христос бе сътворен първо в небесата. В Деви Бхагават – ако сте я чели – Той бе сътворен като Махавишну и е споменато много ясно, че Той бе създаден първо като яйце. Пише го в тази книга, която е написана може би преди около 14000 години. Това е книга, която предсказва появата на Христос, и ето защо хората, особено на Запад, на Великден си подаряват яйца в знак на приятелство. И така, първо съществуването дойде на Земята като едно яйце, което беше Христос, и една част от него се пази в това състояние, а останалата бе употребена от Светия Дух, от Махалакшми, за сътворяването на Христос. В тази древна книга е наречен Махавишну, т.е. най-великата форма на Вишну. Но всъщност Вишну е Отецът, а Той е Синът, създаден от Светия Дух. Бих искала след моята лекция да бъде прочетен, ако имате книгата, целия текст – как е сътворен Христос и кога. Той плака за Своя Баща и втори път плака на кръста, плака в продължение на години и след това Христос, в състоянието на Махавишну, бе благословен от Своя Баща, който Му каза: “Твоето място ще бъде по-високо от моето и ти ще си “Адхара”, т.е. опората на вселената. Вижте как от Муладхара Той става Адхара. Всичко това става на небесно ниво, на ниво “Вайкунтха”. Може да се каже, че после Той бе роден от Светия Дух, който беше Майката на Христос на Read More …

Пуджа за Рам-навами Chelsham Road Ashram, London (England)

 Пуджа за Рам-навами Челшъм Роуд, Лондон – 2 април, 1982 г. Днес специално ще говоря за Ведите и хаваните, които правим. Когато правим хавани, това е йагнйа. Йагнйа означава “чрез което знаем”. А това се прави, когато се използва сваха. И значи, че използваме принципа на огъня, за да изгорим онова, което е грешно във вашата сваха, а вие я събуждате, произнасяйки различни имена на Бог. Тя е била често призовавана по времето на Рама, когато хората са правели йагнйа.  Днес е рожденият ден на Рама. Причината беше, че хората просто започнаха да осъзнават, че има нещо по-висше и трябва да се почита това по-висше Себе, и си помислиха, че най-добре е да се прави йагнйа. Разбира се, чрез Лявата страна хората започнаха да почитат Бог, да се посвещават на Бог и да правят всичко свързано с бхакти (набожност), но главно преди Рама те се занимаваха с йагнйа и Ведите, чрез които се молеха на различните елементи. Елементите изграждат нашите чакри, а хората се опитваха да извикват божествата на елементите, но в действителност това е едно и също.  Като дете Рама учеше при един велик светец, Вишвамитра, който имаше ашрам, където Рама и неговите братя учеха, а по празниците се връщаха в бащиния си дом. Шри Рама имаше способността да убива демон само с една стрела. Дори една стрела беше достатъчна. А той беше малко момче, да речем седем-осем годишно, и хората се чудеха как Той може да го прави.  Тези йагнйа всъщност бяха създадени да призовават божествата в гръбначния Read More …

Пуджа за Рождения ден Chelsham Road Ashram, London (England)

Пуджа за Рождения ден Челшъм роуд, Лондон – 21 март 1982 г. Прекрасно е да видим днес толкова много Сахаджа йоги, които изглеждат като красиви лотосови цветя във времето на разцвет, изпълнено с аромата на вашата красота. Такова удоволствие е за Мен да бъда ваша майка и да предавам Божественото, силите на Божественото, красотата на Божественото на вас. Преди това не беше възможно, както знаете. Всеки правеше всичко възможно на своето ниво, но никой не можа да постигне това – да предаде тази красота.  Както знаете, Сахаджа Йога, или “Махайога” е изключително уникална система, каквато не е съществувала в миналото. Трябва да кажа, че тя се появи разбира се, защото Пара Брахма реши да приеме форма, но и всички вие решихте да дойдете на Земята, за да получите благословията. С една ръка не можем да извършим каквото и да било. Красотата на Сахаджа Йога е голяма, без съмнение, и съм сигурна, че много скоро хората ще осъзнаят, че това е единственият път и всички изгубени хора ще се върнат в Сахаджа Йога. Сигурна съм, че те ще постигнат това, което им се полага. Вие не трябва да правите нищо за Сахаджа Йога. Просто идвате и получавате своята Реализация.  Веднъж в Индия един човек дойде да Ме види и Ми разказа една дълга история за шефа си. След това Ми каза, че е потънал в дългове, че имал толкова много проблеми. Жена му била такава и такава, децата му били еди-какви си, той имал политически проблеми, имал всякакви проблеми, но после Read More …

Новогодишна пуджа Chelsham Road Ashram, London (England)

Новогодишна пуджа Челшъм Роуд Ашрам, Лондон – 31 декември 1981 г. Така че Новата година идва и тя следва, очаква се да е много динамична за Сахаджа Йога и Сахаджа йогите. Всяко ново нещо остарява и никога не става пак ново, така че каквото е минало, е минало – било що било. Понякога имаше много мили спомени, понякога и доста нерадостни; но като цяло ние растем – всичко го осъзнават, издигат се. Свършихме добра работа, изграждайки себе си по новому. Появиха се нови Сахаджа йоги сега, мисля, които се освободиха от летаргията и дребнавото си мислене, от своята завист, подмолност, заспалост и тесногръдие. Всички тези неща трябва да бъдат погребани в миналото. Те не са ни от полза. Те са товар, който носим за едното нищо. Днес се случи така, че прочетох едно много хубаво писмо, което стоеше при Мен, а не бях прочела, и което беше изпратено от Грегоар до Уорън. То наистина докосна сърцето Ми. Той беше загрижен заради завистта, от която хората страдат, и казваше, че тази завист е най-лепкавото и най-грозното нещо и че тя се появява като нещо, което предизвиква вашата любов, предизвиква разбирането ви или нещо от сорта. И после започваше да я обяснява. Това обяснение е изцяло на умствено ниво.  В Сахаджа Йога няма нищо такова като завист. Тя не съществува. В Царството божие не съществува нещо наречено „завист“, защото всичко е част и частица от една Личност. Така че една личност става важна, друга по-малко важна и това е само за момента. Read More …

Christmas Puja: You Have To Be Peaceful Chelsham Road Ashram, London (England)

Пуджа за Коледа Ашрам на Челшъм роуд, Лондон – 25 декември 1981 г. [записът започва с английски коледни песни изпяти от йогите; речта започва на 33:53 минута от видеозаписа и на 4:02 минута от аудиозаписа) Аз исках да бъда с вас, хора, в деня на Коледа, но никога досега не се беше случвало. Случи се така, че трябваше да бъда с вас днес и на Нова година. Нещо хубаво трябва да се случи следващата година, надявам се, трябва да се падне добър късмет. Работата на Христос беше много уникална. Цялото нещо беше много уникално, беше планирано по този начин. Защото Той трябваше да се роди на място и то беше много скромно, много скромно място. Понеже Той трябваше да ни научи на смирение. Думата „уча на“ на английски означава „говоря за нещо, казвам за нещо“. Но когато Аз казвам „уча на“, имам предвид да се създаде, да се реактивира това смирение.  Всъщност Той дойде на земята най-напред да създаде пространство вътре в Агнйа чакра, отстранявайки пречките на егото, препятствията на егото. Той трябваше да говори по онова време за смирение, защото управляваха римляните, а те бяха много арогантни, много недодялани, непохватни, недоразвити, бихме казали, изобщо неразвити. Както, можете да кажете, някои животни, които се появиха и по-късно бяха изхвърлени от еволюционния процес, защото бяха безполезни, прекалено агресивни или твърде големи по размери или нещо подобно. Точно такива бяха римляните. Ако погледнете телата им, дори рисуваните понякога, ще откриете, че не приличат на човешки тела, а на някакви животни – мускулите Read More …

Diwali Puja: Powers of the Gruha Lakshmi Chelsham Road Ashram, London (England)

Пуджа за Дивали Челшъм Роуд, Лондон – 1 ноември 1981 г. Днес ви казах за значението на Принципа на Лакшми в нас и за трите процеса, през които преминаваме.  Първият е Груха Лакшми. Всъщност се празнува най-вече на тринадесетия ден от лунния цикъл, когато се казва, че на домакинята трябва да се даде някакъв подарък. И най-доброто нещо, което може да получи тя, е някоя домакинска принадлежност. Така че хората й дават неща за домакинството и това е много реципрочно нещо, защото ако й дадете нещо за домакинството, от нея се очаква да ви готви. Много мил начин да и подскажете да ви сготви нещо. После, четиринадесетият ден е много важен, тъй като е денят на Богинята като сила, като енергия, защото именно Картикейа уби Наракасура, дяволът, който беше един от най-лошите и не можеше да бъде убит. Така че Шива и Парвати се ожениха с тази специална цел – те да са родители на този могъщ Шактипутра, тоест Синът на Шакти, познат като Картикейа. И Той се роди, за да убие ужасния дявол, наречен Наракасура. И го уби. Това е на 14-ия ден. Този ден е нещо като Хелоуин, защото това е денят, когато се отварят вратите на ада и всички дяволи са вкарани в ада. И ето защо на този ден човек трябва да си лежи сутринта, до колкото е възможно по-късно, така че всички дяволи да са хубаво натикани там, понеже някои може все още да витаят наоколо. По-добре е да бъдат оставени да си тръгнат. Имам Read More …

Лакшми Татва, (реч по повод Дивали) Bramham Gardens, London (England)

Лакшми Татва (реч по повод Дивали) Ашрама Брахман Гардънс, Лондон – 27 октомври 1981 г. А днес искам да ви разкажа за празнуването на тази нощ, наречена Лакшми пуджа; това е денят, в който боготворим Лакшми. Така че човек трябва да разбере, че Лакшми представлява силата, чрез която еволюираме. Това е силата, чрез която получаваме изкупление – изкупващата сила; чрез която се подобряваме от едно по-нисше същество към едно по-висше Себе.  Като начало, вижте, е формата на Лакшми. Първо е Лакшми. Та Лакшми излезе от големия водовъртеж, наречен Амрутмадх, за който ще ви изнеса друга лекция някой друг път. Но Лакшми, която се появи от разбиването на океана, представлява вашето търсене на собственото ви благосъстояние. Така че най-напред имаме първични търсения, като на храна; в животинския стадий търсим храна. И с това търсене само понякога се развивате като много коварни животни, друг път като много жестоки, а понякога като много покорни животни, защото те не можеха да намерят храна и трябваше да се крият; или – в лукави. Така че храната беше началото, бих казала, на Лакшми Татва (Принципът на Лакшми – б. пр.). Но когато Тя наистина стане Лакшми, тогава Тя има форма, която подсказва, че Духът на Лакшми е за тоталното благосъстояние на човешките същества, за цялостното добро. Тоталното е различно от частичното, защото при еволюцията – разберете – вие растете частично, докато достигнете стадии, в който наистина постигате вашето пълно благосъстояние. А сега знаете, че без Реализация вашето благосъстояние няма смисъл.  И Тя се издигна от морето, Read More …

Силата на Кундалини Chelsham Road Ashram, London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Силата на Кундалини Челшъм Роуд, Англия – 17 май 1981 г. Днес ще ви разкажа за Кундалини и за това как Кундалини е чистата сила на желанието в нас, как тя се проявява, как се събужда, за да ни даде нашата Себереализация. Това ще рече, че желанието е удовлетворено само тогава, когато получите Себереализация. В противен случай това желание не е проявено. То е само спящо. Това е една жива сила, защото тя е създала всичко в нас. Но до момента, в който не получите Реализация, до момента, в който не станете едно с вашия Дух, това не е изпълнено, не е проявена силата, която ви кара да тичате, да тичате след мисълта, че още не сте я осъществили, че не сте намерили вашето предназначение. И тя ще бъде там през цялото време. Тази сила е спяща и ви оставя впечатление за празнота. Следователно трябва да направим така, че тази сила да се прояви. Когато тази сила се проявява, притежава някои качества. Нейното първо качество е да върви срещу силата на гравитацията. Това ще рече, че едно нещо се издига и след това не пада. Човек трябва да се старае неговата природа да бъде такава, че да се стреми към нещо. Ако човек не се стреми към нищо, Кундалини не се издига. Например храната – когато слиза в стомаха, упражнява налягане върху стените на червата, предизвиквайки движенето надолу. По този начин когато Кундалини започва да се издига и да оказва натиск върху стените на чакрите, Read More …

Фината същност London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Долис Хил, Лондон – 8 юни 1980 г. Фината същност Само за хора, които са фини по природа, е възможно да разберат значението на Сахаджа Йога, да се придържат към нейните ценности и да ги опазват в този разделен свят. Светът е разделен и всеки се приближава към своето разрушение. Всички ценности, които хората преследват, са ужасни. Повечето са ужасни. Така че за Сахаджа Йога трябват хора, които се опитват да отстояват своята фина същност. Такива хора винаги са били малко по-различни от тълпите светски хора. Тези хора се изразяват по такъв начин, че чрез самото си съществуване като че ли се опитват да обединят целия свят. Например, усещате че има нещо в нас, което ни кара да се смеем на тези, които се смятат за много сериозни в делата си, а на нас ни се струва, че е глупаво да пропиляват живота си по този начин. Такъв е калибърът на отделните хора. Първо тези с подобен динамизъм в тях ще се установят в Сахаджа Йога. Не обикновените или бруталните хора. Тъй като вратите ни са отворени за всички и не се взема такса за нищо, идват всякакви хора. И когато дойдат, не знаят какво искат. Някои от тях може да бъдат ужасни; може да идват, за да вземат нещо, да откраднат дори. Виждала съм всякакви хора да идват в Сахаджа Йога. Такива хора идват като разберат, че нещо се раздава безплатно и после си отиват. Други, и те са особено неприятни, идват тук и Read More …

Вниманието London (England)

Шри Матаджи Нирмала Деви Вниманието Долис Хил, 26 май 1980 г. Днес ще ви говоря за вниманието. Какво е внимание, какво е движението на вниманието и какви са начините и методите за издигане на нашето внимание. Запомнете всичко в един по-широк смисъл. Нали? Но когато ви казвам всичко това, трябва да знаете, че говоря на всеки един от вас индивидуално, а не за другите. Винаги първото нещо, което човешките същества правите, когато ви говоря, е да се опитате да разберете за кого говори Матаджи. Това е най-добрият начин да отклоните вниманието си към нещо друго. Ако насочите вниманието си към себе си – “Това е за мене и само за мене” -, тогава ще има ефект, защото това са мантри. Иначе всичко е напразно, защото каквото и да ви се даде, го прехвърляте на някой друг. Така че вниманието, което имате, е единственият начин да познаете реалността. Важно е вашето собствено внимание, а не вниманието на другите нито вашето внимание към другите. Това ясно трябва да бъде разбрано. Ако разберете, че всико трябва да бъде за ваша консумация и че чрез вниманието ви трябва да издигнете себе си по-високо, тогава ще стане. В противен случай е все едно да ви дадат храна на вас, а вие я да я дадете на някой, който вече се е нахранил, а за вас да не остане нищо. И този някой може да не се нахрани, защото не знае, че сте му дали храна. Днес ще ви говоря за вниманието и трябва да разберете, Read More …

Sahasrara Puja: Sincerity Is The Key Of Your Success Dollis Hill Ashram, London (England)

Пуджа на Сахасрара Ашрама в Долис Хил, Лондон – 5 май 1980 год. Можем да кажем, че на 5 май 1970 г. за първи път колективният Дух на Бог се отвори. До момента благословиите на Бог стигаха до човешките същества индивидуално, като милост, и те получаваха своята Себереализация индивидуално, един по един. А методът за индивидуална Реализация беше точно противоположният на колективния. Първо, хората трябваше да установят своята дхарма, да се пречистят напълно, жадувайки през цялото време за спасението си, насочвайки вниманието си към спасението си, Ишвара пранидхана (Ишвара – Бог; пранидхана – стремително желание, молитва, медитация), както му казват, мислейки за Бог, молейки за Неговата милост и действайки със скрупули, по един дхармичен начин, за да се запазят чисти. Те трябваше да контролират умовете си, да контролират действията си по такъв начин, че да се придържат абсолютно към централната пътека. И когато успявах да преминат през всички тези изпитания и имунитет… и когато заслужеха, само тогава милостта на Майката им даваше Реализация. Тази схема течеше известно време. Тези малцина, които получиха Реализация, направиха чудесни неща в подготовка за Сахаджа Йога. Имаше ги във всички сфери на живота, но бяха много малко и уникални. Например в Индия и на много други места в древни времена те откриха уникалните дарове на Майката Земя, които наричате свайамбху, създадени от само себе си. Тези камъни или изображения от камък, които бяха изхвърлени от Майката Земя, бяха открити от тези светци. Те направиха светилища там, боготворяха ги и чрез това поклонение накара тези изображения Read More …

Birthday Puja: Guarding Against Slothfulness London (England)

Пуджа за Рождения ден Лондон, 23 март 1980 г. Рожденият ден на вашата Майка и всички подобни празненства имат много дълбоко значение, защото при такива поводи в атмосферата текат специални вибрации. Тогава всички небесни тела, вечните същности, боговете и богините пеят във възхвала и ето как цялата атмосфера е изпълнена с веселие и щастие. Човешките същества също изразяват своята благодарност. Изразяването на благодарността и любовта се прави по различен начин в различните страни, но същността остава същата, а се променя формата. Същността е като океана, който непрестанно се разлива към бреговете, а вълничките, които достигат бреговете, отново отскачат обратно и се образуват красиви фигурки. Когато всички тези вълни се полюшват заедно, линиите на любовта успокояват човешките същества, очароват човешките същества и цялото нещо е много блажено.  По такива поводи се развива специално чувство, което не можем да изразим с думи, така че изразяването може да бъде под всякаква форма. Но главното е изразяването. Бог е изразил себе си чрез Творението, създавайки това Творение. Цялото Творение трябва да изрази благодарността, като прославя Бог, и тази игра трябва да продължава вечно. Това е най-хубавото представление. Тези, които се увличат в тази игра, водят вечен живот. Този живот е безкраен, никога не прекъсва и обвързва цялата вселена с прекрасната си музика.  Днес специално трябва да говоря на хората, които се чувстват слаби да следват Сахаджа Йога, които са непостоянни, на които им липсва сила, които се страхуват да се захванат сериозно със Сахаджа Йога. Много е важно това непостоянство да бъде видяно ясно Read More …

Пуджа на Гуру в деня на Пришествието London (England)

Пуджа на Гуру в деня на Пришествието Лондон – 2 декември 1979 г. Преди месец казах на Рустам, че трябва да подготви пуджа за тази неделя, на пълнолуние и той попита как да я наречете – Пуджа на Гуру, Пуджа на Махалакшми или Пуджа на Шри Ганеша. Казах му да я обяви като пуджа на Гуру. Доста по-късно, когато тръгвах за Индия, Ме попита защо да не изпълним Коледната пуджа тук. Днес е много важен ден, защото много отдавна, когато Христос беше още дете, прочете в светите писания и заяви пред множеството, че Той е Пришествието – инкарнацията, която е Спасителят. Хората вярваха, че Спасителят ще дойде. На днешния ден, в неделя, Той е заявил, че е Спасителят. Затова тази неделя се нарича Неделя на Пришествието. Той трябваше да живее съвсем кратко, така че на много млада възраст да обяви, че е Пришествието. Забележителен е фактът, че никоя инкарнация преди Христос не е декларирала публично, че е инкарнация. Разбира се, Рама беше забравил, че е инкарнация. Някакси накара себе си да забрави това. Разигра майа върху самия себе си, за да стане напълно завършеното човешко същество – Мариада Пурушоттама. Шри Кришна съобщи този факт само на една личност – Арджуна – точно преди да започне войната. Авраам никога не каза, че е инкарнация, въпреки че беше инкарнация на Първоучителя. Самият Дататрейа никога не разгласи, че е инкарнация на Първичния учител, въпреки че дойде с Трите сили, за да води хората на Земята чрез невинността. Мойсей никога не каза това, въпреки Read More …

Как да преодолеем егото и да опознаем себе си, Медитация London (England)

Шри Матаджи Нирмала Деви Как да преодолеем егото и да опознаем себе си Долис Хил, Англия – 18 ноември 1979 г. Става нещо, с помощта на което Божието създание ще получи своя завършек и ще узнае своето предназначение. Това е толкова велико. Вероятно ние не го разбираме. Но когато казваме, че сме Сахаджа йоги, трябва да знаете, че за да бъдеш Сахаджа йоги, трябва да бъдеш еднакъв с Истината на Сахаджа Йога. И от колко много неправилни разбирания, които висят над вас, трябва да се освободите. Хората наричат това жертвоприношение. Не мисля, че това е жертва. Ако си помислите – нещо изниква на вашия път, вие се опитвате да преодолеете тази пречка. По същия начин, ако застанете в страни от вашите пречки, ще бъдете в състояние да разберете, че тези пречки стоят на вашия път и те не са ваши собствени, а че спират прогреса ви. Така че трябва да позволите на тези неправилни идентификации да излязат от ума ви и да се опитате все повече и повече да бъдете себе си, а не да сте в съзвучие с погрешни идентификации. Мисля, че това е един от проблемите на хората тук. Когато получавам някакво оплакване или нещо подобно, разбирам, че все още нивото на разбиране на Сахаджа Йога не е на необходимата висота. Това е огромна задача и за това, ако вие сте хората, които трябва да дойдат горе, ако вие сте хората, които трябва да се борят, трябва да разберете това напълно, а също и да разберете зад какво Read More …

Diwali Puja: Today is the day to take an oath Dollis Hill Ashram, London (England)

Diwali Puja. Dollis Hill ashram, London, England. 20 October 1979. ….On the 14th day, he was killed by Shadanana, Kartikeya, was the son of Parvati and Shankar who was a very powerful expression of Rudra Shakti, is that He is the killing power of God. And He was created specially for this purpose, to kill Narakasura. Then the – this one was, this rakshasa, was such a menace and he had ruined so many people’s lives. He has done such a havoc and people didn’t know how to find protection. That time, when Narakasura was killed by the Shakti in the form of Shadanana, Kartikeya, there was celebration all over. People celebrated the next night and the next night was the darkest night of the whole year, is tonight. The 15th day of the waning moon is called as amavasya [new moon]. So this is the darkest night. There are always dark nights every month once, but this is the darkest night of the whole year and just before this Narakasura was killed. And all the lights are put in the house and lots of these lamps are burnt. Of course electricity lights are different from these, as you know, that they burn badhas all the time. So, after the death of Narakasura, he had a big army of his own when he was very powerful and he had hypnotized many people, so to get rid of the residual ones altogether, they lighted all these lamps, so that all those Read More …

Пуджа за Гуру Пурнима London (England)

Пуджа за Гуру ПурнимаАшрама в Долис Хил, Лондон – 8 юли 1979 г. Днес е денят на Гуру Пурнима. Това е денят на пълнолунието – ето защо се нарича пурнима. Гуруто трябва да бъде като пълна луна, тоест напълно израснал, напълно съзрял. Има 16 кала или фази на Луната, а когато дойде пълната пурнима – денят на пълната Луна – всичките 16 кала са завършени. Знаете също, че във Вишудхи чарка има 16 под сплита. Когато Кришна е описван като Вирата, Той е наричан Сампурна – пълната инкарнация на аспекта на Вишну, защото е получил напълно завършени тези 16 фази. Така че днешното число е 16. Шест плюс едно – седем. Сега трябва да разберем значимостта на Гуру . Защо да имаме гуру, когато имаме Бог? Имаме Шакти, тогава защо да имаме гуру? Каква е нуждата да имаме гуру? Гуру означава „тежест“ – тежестта. Ние получаваме тежестта от магнитните сили на гравитацията на Майката Земя. Така че гуру означава „гравитация“, гравитацията в личността. Защо да имаме Гуру? Понеже да познаем Бог е лесно, особено в Сахаджа Йога, да бъдем едно с Него. Веднага щом получите Реализация в Сахаджа Йога, съвременната Сахаджа Йога, веднага придобивате правото да давате Реализация на другите. Казва се, че гуру е личност, която ви кара да срещнете Божественото. Това не е така, защото всяка личност със Себерализация в Сахаджа Йога може да издига Кундалини и да дава Себереализация на другите, веднага щом са докоснали Сахасрара или отворили Сахасрара. Но обикновено реализираната душа не може да го Read More …

Пуджа на Сахасрара London (England)

Пуджа на Сахасрара Долис Хил, Лондон – 5 май 1979 г. Така че днес е много, много важен ден – знаете го – защото в историята на Творението до времето на Христос в човешкото съзнание беше създадено само чувството за възкресение – че вие можете да възкръснете или можете да се родите отново. Това чувство се появи с тях. Имам предвид, че хората разпознаха, че това може да се случи на всички нас, някога. Но то не се случи, актуализацията никога не се осъществи. Това беше проблем. А без да навлезете в Реалността, за каквото и да се говори, то звучи въображаемо. Така че човек трябва да скочи в Реалността, в Истината. Това никога не се е случвало преди и, както съм ви казвала, ако се беше случило на един или двама, е без значение – изобщо – за масите и никой не го приема. И както течащата в пустинята малка рекичка, то се изчезва яко дим. Също Истината – каквато и да беше открита – никога не е имала никакви корени. И всякакви странни неща започнаха, с онази реалност, която онези хора проповядваха. Така че това трябваше да бъде кулминацията на човешкото съзнание, където човек става едно с Божественото, така че става едно със самия себе си. Трябваше да се случи. И това трябваше също да се случи по времето, което беше най-подходящото, най-доброто време. Защото докато човешкото желание не е много силно, докато човешката воля не е много силна и не моли за Реалността, Реалността не се задейства. Read More …

Трите канала Caxton Hall, London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Публична програма в Какстън Хол Лондон, Англия – 23 октомври 1978 г. Без съмнение всеки ще трябва да премине през този процес, но колко от тях наистина искат да бъдат себе си. Има определени хора, които казват, че търсят. Когато ги попитам какво търсят, отговарят: „Ние търсим радост, мир, щастие…“ Някои от тях се притесняват дали го заслужават или не, дали наистина да познават своето Себе или не. Има два вида проблеми относно подобни търсачи . Единият, който наричам „левостранен“ проблем на Ида нади, е където хората са много емоционални, потиснати, понасят върху себе си целия гнет от страна на другите. Те казват: „Ние не заслужаваме тази висока позиция, Майко. Как можем да получим Себереализация? Ние сме грешници. Как може така – да сме високоеволюирали души, когато сме вършили грях, грешили сме?“ Това е единият тип. Другият е на човек, който използва своята рационалност и си мисли: „Как е възможно това? Как можем да получим Реализация?“ Мнозина от тези хора не могат да повярват, че би могло да съществува явление вътре в нас, което изработва Себереализацията. Те дори не разбират, че Бог е състрадание, Той е любов. Чудя се дали подобни хора от тази категория наистина също вярват в Бог, в Неговата всемогъща природа. Може и да имат фотография в домовете си. Ако Той е състрадание, ако Той е любов, тогава няма да позволи собственото Му творение да бъде разрушено от глупави човешки същества, от някакви глупави хора. Така че и по двата начина човек Read More …

Възлите в трите канала Caxton Hall, London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Публична програма в Какстън Хол Възлите в трите канала Лондон – 2 октомври 1978 г. Кундалини се издига, но това не е краят, защото човешкото същество е инструментът, в който светлината се проявява. Но след като веднъж е проявена, не е задължително тя през цялото време да решава проблеми. Съществува възможността – най-вече е възможност – светлината да излезе извън стаята. Отвън, тя е удивена, че може да излиза. Но също може да се оттегли леко, може да излезе, може да трепти, може леко да се смали. Понеже такива каквито са, човешките същества са навлезли в три усложнения. Веднага щом станете човешки същества, тези три усложнения започват. И поради тези три усложнения трябва да се знае, че ако трябва да се измъкнете от тях, трябва да разсечете определени възли, които са на наречени грантхи на санскрит и които междувременно ви дават тази лъжа. Лъжата е, че си мислим, че всичко, което виждаме в този свят, е наука и е само това, което виждаме, а не нещо отвъд. Всички подобни неща наистина са лъжа, защото докато не се издигнете до реалността, вие вярвате в тях. В крайна сметка какво е Бог и какви са целите тези приказки за религия? Какво са приказките са Христос? И що за приказки са тези? Така че всички тези проблеми дени вид се иднетифицират с вас, вие през цялото време абсолютно вярвате в тази лъжа. Вие сте по-загрижени за лъжата, отколкото за истината. Дори да сте загрижени за истината, когато сте Read More …

Satya Yuga: The Unconscious Caxton Hall, London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Сърцето и значението на Ом 1978 г. Тази лява страна на Сърцето е свързана с вашата (физическа – б. пр.) майка и с Шива – съществуванието. Вие получавате вашето съществувание чрез нея и чрез Шива и Парвати. Те са вашите родители, и двамата са ви родители що се отнася до съществуването ви, а Сърцето ви е толкова прекрасен център. Ако искате някой да отстъпи или нещо подобно, вие намирате друг голям инат. Да, казвали сме ви, че можете да го шубитирате, да правите всички тези неща, но тук има един много прост метод, който ако знаете как да правите – просто си помислете за неговото сърце и му направете бандан. И можете да го направите така чудесно, можете да разтопите този човек абсолютно без никакви трудности, ако знаете как да третирате сърцето му. Вие трябва да се понравите на сърцето му и това е най-доброто привличане, казвам ви, и най-добрият таен метод, чрез който можете да внесете добро в този човек, докато разговаряте с него. Да предположим, че сега Аз започна да споря с вас интелектуално, вие ще се откажете от Мен за нула време, но Аз трябва да използвам силата на сърцето ви и да вляза в сърцето ви; и ето как работи това. Така че винаги когато искате да направите нещо такова, просто се смирете в сърцата си; това е първото нещо. Най-напред трябва да смирите себе си в сърцето си и от там после да работите върху сърцата на другите. Просто направете Read More …

Набхи чакра London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Набхи чакра 1 февруари 1977 г. Набхи чакра e разположена в центъра тежестта на всяко човешко същество. Ако не беше там, това означава, че за вас ще има малък проблем да стигнете до правилното място. Има един вид проблем, от който повечето от вас страдат и който може би се дължи на наркотици или проблеми с нервите… дължи се на войната, или на някакво сътресение във вашата поддръжка. Например по време на Войната (Втората световна – б. пр.) хората изгубиха ценностите си, понеже изгубиха вярата си в Бог. Непорочните жени, които вярваха в непорочността, бяха брутално нападани. Много религиозни хора бяха преследвани. Разпаднаха се семейства. Много мъже бяха избити. А деца, жени и вързастни хора се разпръснаха. Едно много ужасна атмосфера на несигурност завладя всички тези нации. После дойдоха концентрационните лагери, разбирате ли, онези, които разтърсиха човешките същества, понеже човешките същества са много деликатни инструменти. Те са желаните създания. Те са най-висшите. А бяха доминирани от неща като бомбите, които са материя. По този начин Духът в човека умря. Хората загубиха вярата в праведността, в любовта. ‬ Тогава се изгради един нов модел на сигурността. Индустриалната революция го последва, като резултат. И изкуственото чувство на радост, на сигурност, на любов беше прието от обществото. Ето какво направи човекът със своята свобода, понеже войните са създадени от човека, те не са дело на Бог. Заедно с това много велики търсещи души се родиха на тази Земя. Те започнаха да търсят отвъд разните видове изкуствена сигурност, като Read More …