Лакшми Татва, (реч по повод Дивали) Bramham Gardens, London (England)

Лакшми Татва (реч по повод Дивали) Ашрама Брахман Гардънс, Лондон – 27 октомври 1981 г. А днес искам да ви разкажа за празнуването на тази нощ, наречена Лакшми пуджа; това е денят, в който боготворим Лакшми. Така че човек трябва да разбере, че Лакшми представлява силата, чрез която еволюираме. Това е силата, чрез която получаваме изкупление – изкупващата сила; чрез която се подобряваме от едно по-нисше същество към едно по-висше Себе.  Като начало, вижте, е формата на Лакшми. Първо е Лакшми. Та Лакшми излезе от големия водовъртеж, наречен Амрутмадх, за който ще ви изнеса друга лекция някой друг път. Но Лакшми, която се появи от разбиването на океана, представлява вашето търсене на собственото ви благосъстояние. Така че най-напред имаме първични търсения, като на храна; в животинския стадий търсим храна. И с това търсене само понякога се развивате като много коварни животни, друг път като много жестоки, а понякога като много покорни животни, защото те не можеха да намерят храна и трябваше да се крият; или – в лукави. Така че храната беше началото, бих казала, на Лакшми Татва (Принципът на Лакшми – б. пр.). Но когато Тя наистина стане Лакшми, тогава Тя има форма, която подсказва, че Духът на Лакшми е за тоталното благосъстояние на човешките същества, за цялостното добро. Тоталното е различно от частичното, защото при еволюцията – разберете – вие растете частично, докато достигнете стадии, в който наистина постигате вашето пълно благосъстояние. А сега знаете, че без Реализация вашето благосъстояние няма смисъл.  И Тя се издигна от морето, Read More …