Преминете от сваха към свадха Brompton Square House, London (England)

(разговор със Сахаджа йоги) Бромтън Скуеър, Лондон – 3 март 1986 г. Това е последното нещо, което използвах в Моите лекции в Делхи – че Шри Кришна е казал, че човешкото съзнание върви надолу, а корените на човешкото съзнание са в мозъка. И когато човешките същества тръгнат надолу, те се движат в посока обратна на Божественото. Това е всичко, което Той каза. Не е казал повече от това. Вижте, онова, което се случва, е че сме родени в Бхавасагара. Ясно е, нали? На това ниво… (чува се неясно – б.пр.) Когато човешкото съзнание започне да расте, същността на Бхавасагара е сваха, а целта е свадха . Сваха означава горене – изгаряне на всичките отрови, изгаряне на всичко. А свадха е Единственият; тоест, сва е Духът, а дха означава поддържащият. Така че когато дхарма на Духа влезе във вас, тогава вие ставате Гуру. Така че в Бхавасагара тя е сваха и свадха. И вие трябва да се придвижите от сваха към свадха. Ако стигнете до състоянието свадха, тогава Махалакшми се пробужда във вас и вие започвате да се издигате по-високо. Това се нарича урдхобати, движението по посока извисяване. Посоката на падане се нарича адхобати. Адхобати започва, разберете, понеже да се върви надолу е много лесно, най-напред. Второ, когато сте по стълбите, върху тях, виждате много хубаво стъпалата надолу – имам предвид, че виждате хубавата платформа, която слиза надолу, но не и висините. И просто тръгвате надолу, лесно е. А първото стъпнало, на което стъпвате, е Свадхистхана. Но преди стъпалото за Набхи, Read More …