Трите канала Caxton Hall, London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Публична програма в Какстън Хол Лондон, Англия – 23 октомври 1978 г. Без съмнение всеки ще трябва да премине през този процес, но колко от тях наистина искат да бъдат себе си. Има определени хора, които казват, че търсят. Когато ги попитам какво търсят, отговарят: „Ние търсим радост, мир, щастие…“ Някои от тях се притесняват дали го заслужават или не, дали наистина да познават своето Себе или не. Има два вида проблеми относно подобни търсачи . Единият, който наричам „левостранен“ проблем на Ида нади, е където хората са много емоционални, потиснати, понасят върху себе си целия гнет от страна на другите. Те казват: „Ние не заслужаваме тази висока позиция, Майко. Как можем да получим Себереализация? Ние сме грешници. Как може така – да сме високоеволюирали души, когато сме вършили грях, грешили сме?“ Това е единият тип. Другият е на човек, който използва своята рационалност и си мисли: „Как е възможно това? Как можем да получим Реализация?“ Мнозина от тези хора не могат да повярват, че би могло да съществува явление вътре в нас, което изработва Себереализацията. Те дори не разбират, че Бог е състрадание, Той е любов. Чудя се дали подобни хора от тази категория наистина също вярват в Бог, в Неговата всемогъща природа. Може и да имат фотография в домовете си. Ако Той е състрадание, ако Той е любов, тогава няма да позволи собственото Му творение да бъде разрушено от глупави човешки същества, от някакви глупави хора. Така че и по двата начина човек Read More …

Възлите в трите канала Caxton Hall, London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Публична програма в Какстън Хол Възлите в трите канала Лондон – 2 октомври 1978 г. Кундалини се издига, но това не е краят, защото човешкото същество е инструментът, в който светлината се проявява. Но след като веднъж е проявена, не е задължително тя през цялото време да решава проблеми. Съществува възможността – най-вече е възможност – светлината да излезе извън стаята. Отвън, тя е удивена, че може да излиза. Но също може да се оттегли леко, може да излезе, може да трепти, може леко да се смали. Понеже такива каквито са, човешките същества са навлезли в три усложнения. Веднага щом станете човешки същества, тези три усложнения започват. И поради тези три усложнения трябва да се знае, че ако трябва да се измъкнете от тях, трябва да разсечете определени възли, които са на наречени грантхи на санскрит и които междувременно ви дават тази лъжа. Лъжата е, че си мислим, че всичко, което виждаме в този свят, е наука и е само това, което виждаме, а не нещо отвъд. Всички подобни неща наистина са лъжа, защото докато не се издигнете до реалността, вие вярвате в тях. В крайна сметка какво е Бог и какви са целите тези приказки за религия? Какво са приказките са Христос? И що за приказки са тези? Така че всички тези проблеми дени вид се иднетифицират с вас, вие през цялото време абсолютно вярвате в тази лъжа. Вие сте по-загрижени за лъжата, отколкото за истината. Дори да сте загрижени за истината, когато сте Read More …

Satya Yuga: The Unconscious Caxton Hall, London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Сърцето и значението на Ом 1978 г. Тази лява страна на Сърцето е свързана с вашата (физическа – б. пр.) майка и с Шива – съществуванието. Вие получавате вашето съществувание чрез нея и чрез Шива и Парвати. Те са вашите родители, и двамата са ви родители що се отнася до съществуването ви, а Сърцето ви е толкова прекрасен център. Ако искате някой да отстъпи или нещо подобно, вие намирате друг голям инат. Да, казвали сме ви, че можете да го шубитирате, да правите всички тези неща, но тук има един много прост метод, който ако знаете как да правите – просто си помислете за неговото сърце и му направете бандан. И можете да го направите така чудесно, можете да разтопите този човек абсолютно без никакви трудности, ако знаете как да третирате сърцето му. Вие трябва да се понравите на сърцето му и това е най-доброто привличане, казвам ви, и най-добрият таен метод, чрез който можете да внесете добро в този човек, докато разговаряте с него. Да предположим, че сега Аз започна да споря с вас интелектуално, вие ще се откажете от Мен за нула време, но Аз трябва да използвам силата на сърцето ви и да вляза в сърцето ви; и ето как работи това. Така че винаги когато искате да направите нещо такова, просто се смирете в сърцата си; това е първото нещо. Най-напред трябва да смирите себе си в сърцето си и от там после да работите върху сърцата на другите. Просто направете Read More …