Sahasrara Puja: Sincerity Is The Key Of Your Success Dollis Hill Ashram, London (England)

Пуджа на Сахасрара Ашрама в Долис Хил, Лондон – 5 май 1980 год. Можем да кажем, че на 5 май 1970 г. за първи път колективният Дух на Бог се отвори. До момента благословиите на Бог стигаха до човешките същества индивидуално, като милост, и те получаваха своята Себереализация индивидуално, един по един. А методът за индивидуална Реализация беше точно противоположният на колективния. Първо, хората трябваше да установят своята дхарма, да се пречистят напълно, жадувайки през цялото време за спасението си, насочвайки вниманието си към спасението си, Ишвара пранидхана (Ишвара – Бог; пранидхана – стремително желание, молитва, медитация), както му казват, мислейки за Бог, молейки за Неговата милост и действайки със скрупули, по един дхармичен начин, за да се запазят чисти. Те трябваше да контролират умовете си, да контролират действията си по такъв начин, че да се придържат абсолютно към централната пътека. И когато успявах да преминат през всички тези изпитания и имунитет… и когато заслужеха, само тогава милостта на Майката им даваше Реализация. Тази схема течеше известно време. Тези малцина, които получиха Реализация, направиха чудесни неща в подготовка за Сахаджа Йога. Имаше ги във всички сфери на живота, но бяха много малко и уникални. Например в Индия и на много други места в древни времена те откриха уникалните дарове на Майката Земя, които наричате свайамбху, създадени от само себе си. Тези камъни или изображения от камък, които бяха изхвърлени от Майката Земя, бяха открити от тези светци. Те направиха светилища там, боготворяха ги и чрез това поклонение накара тези изображения Read More …

Diwali Puja: Today is the day to take an oath Dollis Hill Ashram, London (England)

Diwali Puja. Dollis Hill ashram, London, England. 20 October 1979. ….On the 14th day, he was killed by Shadanana, Kartikeya, was the son of Parvati and Shankar who was a very powerful expression of Rudra Shakti, is that He is the killing power of God. And He was created specially for this purpose, to kill Narakasura. Then the – this one was, this rakshasa, was such a menace and he had ruined so many people’s lives. He has done such a havoc and people didn’t know how to find protection. That time, when Narakasura was killed by the Shakti in the form of Shadanana, Kartikeya, there was celebration all over. People celebrated the next night and the next night was the darkest night of the whole year, is tonight. The 15th day of the waning moon is called as amavasya [new moon]. So this is the darkest night. There are always dark nights every month once, but this is the darkest night of the whole year and just before this Narakasura was killed. And all the lights are put in the house and lots of these lamps are burnt. Of course electricity lights are different from these, as you know, that they burn badhas all the time. So, after the death of Narakasura, he had a big army of his own when he was very powerful and he had hypnotized many people, so to get rid of the residual ones altogether, they lighted all these lamps, so that all those Read More …