Guru Puja: You Have To Respect Your Guru Château de Chamarande, Chamarande (France)

Шри Матаджи Нирмала Деви Пуджа на Гуру Шамаранд, Франция – 29 юни 1985г. Надявам се, че казвате всички тези неща (мантрите – б.р.) ги слушате и казвате от сърце. Само тези, които са свързани с Бог, могат да почитат Шри Ганеша. А Шри Ганеша почита вашата Майка. Преди всичко, човек трябва да разбере, че тук имаме комбинация на Майка и на Гуру. Защото Гуру е много строг господар. Той не позволява никакви своеволия. А Майката е много мила. Но вие нямате чувства към Майка, нали? Вие правите всичко на думи – каквото слушате, то влиза в главата ви и си мислите, че сте станали напълно отдадени Сахаджа йоги. Както всички мюсюлмани вярват, че са отдадена на Бог, както християните вярват, че са отдадени на Бог. Само на думи сте такива. Знаете, че каквото и да кажа, то е факт. Нима не видяхте слънцето в ръката ми? Какво доказателство още искате? Всеки, който ви подвежда, без съмнение, е фалшив. Но да паднеш в капана на такъв човек… Ако кажете на едно дете, че Майка идва, то ще се бори и ще каже: “Аз отивам”. Ще вика и ще плаче. Какво става с вашите вибрации? Вие не използвате вибрациите си, а пропътувахте толкова път за Гуру Пуджа дотук. Кой е вашият Гуру? Кого ще почетете? Всеки, който пристига от някъде, веднага става важен. Как така? Това не се е правило никога преди. За първи път виждам нещо толкова ужасно! Ако правите така докато Аз съм жива, толкова много гурута ще изникнат след Read More …