Shri Saraswati Puja: The basis of all creativity is love Dhule (India)

Пуджа на Шри Сарасвати Дулия, Индия –  14 януари 1983 г. Чрез любовта се осъществяват всякакви творчески дейности. Вие виждате как Раулбай ме обича и на това място всички вие също получихте нова идея за създаване на нещо красиво. С увеличаването на любовта вашата съзидателност ще се развива. Така основата на цялата съзидателност на Сарасвати е любовта. Ако няма любов, няма творчество. Дори и в по-дълбок смисъл хората, които създадоха всички научни неща, го сториха от любов към всички, а не за самите себе си. Никой не прави нищо за себе си. Ако създават нещо за себе си, то трябва да стане за масова употреба, иначе няма никакъв смисъл. Дори и да вземем атомната бомба и всички подобни неща, създадени от науката, те също са много предпазващи. Ако учените не я бяха създали (атомната бомба – бел.пр.) тези хора нямаше да престанат да мислят за война. Сега никой на може да си помисли да води голяма война. Разбира се, води се студена война, но това постепенно ще спре, когато им омръзне. Цялата дейност на Дясната страна, на Сарасвати, в действителност трябва да завършва с любов. Започва с любов и завършва с любов. Всичко, което не завършва с любов, се свива и секва. То просто изчезва. Можете да видите, че дори и нещо да не се използва с любов, то просто секва. Основата трябва да бъде любовта. В противен случай всички тези неща, които правим, които са грубовати, които не се вписват в средствата за масова информация, които на се харесват Read More …