Guru Puja: The State of Guru Leysin, Grand Hotel Leysin (Leysin American Schools) (Switzerland)

Пуджа на Гуру Леисин, Швейцария -14 юли 1984 г. Покланям се на всички Сахаджа йоги по света. Много вълнуващо е да виждаш толкова много от вас събрани тук да правят Гуру Пуджа. На това да почиташ своя гуру лично се гледа като на най-висша благословия. Но в Моя случай комбинацията е много по-различна, тъй като Аз съм ваша Майка и ваш Гуру. Затова можете да разберете как Шри Ганеша почиташе своята Майка. Всички вие сте създадени по подобие на Шри Ганеша, който почиташе Майка си, а после стана Ади Гуру, първият Гуру. Той е първичната същност на водачеството. Единствено Майката може да направи от детето водач. А майчинските качества у всеки гуру, бил той мъж или жена, може да направи от последователя гуру. Затова първо трябва да станете пророци, да развиете майчинските качества във вас, а след това можете да правите и другите пророци. Какво трябва да правим след нашата Реализация, за да станем Гуру? Думата гуру значи “тежест”, “гравитация”. Тежест означава личност, която е важна, която е дълбока, която е магнетична. Трябва да сте научили в Сахаджа Йога, че Реализация се получава при пълна липса на усилие. Затова обикновено Гуруто се старае да направи последователите си без-усилни, което е наречено Прайатна Шайтхилйа, което значи “намалете усилията се”. Без да правите нищо получавате вашата Прайатна Шайтхилйа, иначе вашата Кундалини не може да се издигне. Второто състояние е  Вичара Шайтхилйа, съзнание без мисли. Него също го получихте без да правите нищо. А третото е пълно отрицание на мислите, Абхава. И блаженството Read More …