Пуджа за Рождения ден на Шри Матаджи New Delhi (India)

  Пуджа за Рождения ден на Шри Матаджи Делхи, 21 март 2001 г. Днес всички Вие се събрахте да празнувате Моя 78-ми рожден ден. С любящите си ръце окачихте тези красиви балони като за деца. Както ви казах вчера, трябва да станете наясно със себе си. Просто се опитайте да разберете дали обичате другите така, както  Мен. Това е много по-лесно да се изясни чрез интроспекция – доколко обичате ближните и доколко се грижите за тях. Ако това се случи, много от проблемите на Сахаджа Йога ще бъдат разрешени много бързо. Както вече съм ви казвала, хората в Сахаджа Йога все още преследват парите. Те мислят, че тук може да спечелят. Аз съм учудена. Тук не е мястото, където това може да стане. Тези хора ще бъдат изобличени много бързо. Ако сте загрижени за вашето влияние в Сахаджа Йога като лидер, вие също печално грешите. Това не е мястото да станете политик или да заработите пари – по-добре идете на съответните курсове. Ако сте дошли в Сахаджа Йога, това, което трябва да получите, е океан от любов в сърцето си, който също да установите в другите. Именно любовта ви помага да действате така красиво и меко. Както винаги съм казвала, ако обичате своята страна, никога няма да можете да бъдете нечестни. У вас няма да има други интереси, освен освобождението на вашата страна. В нашата страна имаше две велики цели – някои от вас може би не знаят. Някои хора издържаха в тези мъчителни условия, само защото обичаха своята страна. Read More …

Birthday Puja, Sincerity Sydney (Australia)

Puja for the 67° Birthday, Sydney (Australia), 21 March 1990. Какъв ентусиазъм по целия свят! Целият Сидни, мисля, е затрупан от вашите цветя. И толкова хубави думи, картички и писма, и прекрасни стихове, и децата пеят толкова хубаво. С думи не може да се изрази това ликуване и това чисто усещане на щастие. Вие имахте нужда от Майка, която да ви гледа, да се грижи за вас и да съумее да ви трансформира с много мъдрост. На всеки Рожден ден откривам, че сърцата на Сахаджа Йогите също се разрастват и те вече не са капки, а са част и частица от океана. И самият океан ще ги направи силни и ще си грижи за тях. Океанът ще ги подхранва. И същият този океан ще ги води. Затова връзката между капката и океана трябва да бъде напълно установена. Ограничеността на капката трябва напълно да се разтвори във величието на океана. С грижа и благи думи можем да задълбочим колективността, и с искреното желание да сме колективни. Желанието за колективност трябва да е много искрено. Така ще започне това разрастване на вашата същност. На първо място е нужна искреност към самите вас. Разбира се, понеже идваме от състоянието на капка – от една капка, от една ограничена капчица, от тази фаза – то отново и отново затъваме в тези ограничения. Но ние трябва да виждаме своята мечта какво ще бъдете след това, какво искате да бъдете след това. Така самата ви искреност към идеята, че искате да сте колективни, ще счупи всички Read More …

Birthday Puja, Our maryadas (Australia)

Пуджа за Рождения ден Мелбърн, Австралия – 17 март 1985 г. Много съм радостна да видя всички вас да празнувате Моя рожден ден, както и да имате национална програма. Добра комбинация имаме през месец март. Счита се, че е пролетта в Индия – Мадхумас, това е, което пеете – Мадхумас. И както знаете, на 21ви март е равноденствието и е един вид баланс и център на всички знаци в хороскопа. Толкова много центрове трябваше да достигна Аз, а също така съм родена на Тропика на Рака, като вие сте в Тропика на Козирога и Айерс Рокс е точно на Тропика на Козирога, точно в центъра. Толкова много комбинации трябваше да се изработят.  И така, принципът на израстването е да сте в центъра, да сте в баланс, да бъдете в мариадите на центъра. Принципът е да бъдете в границите на центъра. И така, какво се случва ако не се придържаме към границите, към мариадите? Тогава получаваме блокажи. Ако се придържаме към мариадите, няма да можем прихващаме блокажи. Много хора казват: „Защо са ни марйади?” Да кажем, имаме границите, мариадите на този красив ашрам тук и някой ви атакува от всички страни, от всички страни на Воид, и така, ако излезете извън Воид, получавате блокаж. Ето защо трябва да се придържате към границите, а да се придържате към границите е трудно, когато имате два проблема: единият е егото, другият е суперегото. Сега на Запад суперегото не е такъв проблем. Егото е проблемът и то се намесва много фино, Аз мога да видя Read More …

Birthday Puja and Havan Mumbai (India)

Пуджа за Рождения ден Бомбай, 30 март 1983 г. Това беше любимата песен на Моя баща [за първия бхаджан, който е изпят на пуджата]. Мнозина винаги са Ме питали защо Бог създаде тази Вселена. Разбира се, не би трябвало да задаваме въпроси на Бог. Лесно е да се задават въпроси на Матаджи, когато Тя изнася лекция. Но Бог е отвъд въпросите. А защо Той създаде Вселената? Това е нещо като защо Аз нося всички тези украшения, тъй като не съм свикнала да нося украшения, но трябва да го правя. Трябва да го направя, просто за да ви доставя удуволствие, хора. Или можем да кажем, че Бог създаде тази земя, просто за да достави удоволствие на собствените Си деца, само за да ги зарадва, просто да ги накара да влязат в Царството Божие, да им даде всичко, което Той има.  Така че Той създаде това Творение по такъв начин, че да може да създаде Свой собствен образ, да го отрази и да го накара да се радва на себе си. Това е много взаимно ценене – андолан, както го наричаме. Каквото и да прави Той за нас, то е за Негово собствено удоволствие. И точно обратното – Неговото удоволствие би трябвало да е ваше удоволствие, също.  Щом това стане факт – щом удоволствието на Бог стане ваше удоволствие – вие влизате в тази красива арена на небесна радост, сваргйа ананд. Само че ако е едностранно начинание или едностранно усилие, се изгубва. Човешките усилия са едностранчиви, но усилията на Бог са такива, Read More …

Birthday Puja: Overcoming The Six Enemies Sydney (Australia)

Пуджа за Рождения ден Сидни, Австралия – 21 март 1983 г. Толкова е велико да бъда с вас, хора, днес на този благоприятен ден да бъда с австралийците, които са доказали, че са много добри Сахаджа йоги и са напреднали по един много бърз начин в своя духовен живот. Това Ми носи най-голямото удоволствие – да бъда тук с Моите деца. Както знаете, имам толкова много деца по целия свят освен тези, на които всъщност дадох физическо раждане. Трябва да помислим за всички онези, които днес са далеч от нас, на хиляди мили, и се молят на Всемогъщия Бог за духовното си извисяване. Човек трябва да се моли само за духовното си издигане. Тъй като се извисявате, получавате всичко останало, защото ако не се издигнете, не получавате нужното. Ето защо има проблеми. И даже днес трябваше да разреша някои проблеми преди да мога да дойда на пуджа. Но ако решите, че трябва да се извисите духовно вътре във вас, тогава трябва да получите всичко – всички благословии, които Бог иска да изсипе над вас, за да ви направи граждани на Неговото велико царство, където повече не сте съдени, повече не ви се налагат наказания, където повече не бивате подлагани на изпитания, а където ще пребивавате във вечната любов на Бог и на Неговата слава.   Преди около десет години не можех да повярвам, че за десет години ще съм в състояние да постигна този резултат. Не бива да съдим за напредъка на Сахаджа Йога според този на другите „пластмасови“ гуру. Да Read More …

Пуджа за Рождения ден Chelsham Road Ashram, London (England)

Пуджа за Рождения ден Челшъм роуд, Лондон – 21 март 1982 г. Прекрасно е да видим днес толкова много Сахаджа йоги, които изглеждат като красиви лотосови цветя във времето на разцвет, изпълнено с аромата на вашата красота. Такова удоволствие е за Мен да бъда ваша майка и да предавам Божественото, силите на Божественото, красотата на Божественото на вас. Преди това не беше възможно, както знаете. Всеки правеше всичко възможно на своето ниво, но никой не можа да постигне това – да предаде тази красота.  Както знаете, Сахаджа Йога, или “Махайога” е изключително уникална система, каквато не е съществувала в миналото. Трябва да кажа, че тя се появи разбира се, защото Пара Брахма реши да приеме форма, но и всички вие решихте да дойдете на Земята, за да получите благословията. С една ръка не можем да извършим каквото и да било. Красотата на Сахаджа Йога е голяма, без съмнение, и съм сигурна, че много скоро хората ще осъзнаят, че това е единственият път и всички изгубени хора ще се върнат в Сахаджа Йога. Сигурна съм, че те ще постигнат това, което им се полага. Вие не трябва да правите нищо за Сахаджа Йога. Просто идвате и получавате своята Реализация.  Веднъж в Индия един човек дойде да Ме види и Ми разказа една дълга история за шефа си. След това Ми каза, че е потънал в дългове, че имал толкова много проблеми. Жена му била такава и такава, децата му били еди-какви си, той имал политически проблеми, имал всякакви проблеми, но после Read More …

Birthday Puja: Guarding Against Slothfulness London (England)

Пуджа за Рождения ден Лондон, 23 март 1980 г. Рожденият ден на вашата Майка и всички подобни празненства имат много дълбоко значение, защото при такива поводи в атмосферата текат специални вибрации. Тогава всички небесни тела, вечните същности, боговете и богините пеят във възхвала и ето как цялата атмосфера е изпълнена с веселие и щастие. Човешките същества също изразяват своята благодарност. Изразяването на благодарността и любовта се прави по различен начин в различните страни, но същността остава същата, а се променя формата. Същността е като океана, който непрестанно се разлива към бреговете, а вълничките, които достигат бреговете, отново отскачат обратно и се образуват красиви фигурки. Когато всички тези вълни се полюшват заедно, линиите на любовта успокояват човешките същества, очароват човешките същества и цялото нещо е много блажено.  По такива поводи се развива специално чувство, което не можем да изразим с думи, така че изразяването може да бъде под всякаква форма. Но главното е изразяването. Бог е изразил себе си чрез Творението, създавайки това Творение. Цялото Творение трябва да изрази благодарността, като прославя Бог, и тази игра трябва да продължава вечно. Това е най-хубавото представление. Тези, които се увличат в тази игра, водят вечен живот. Този живот е безкраен, никога не прекъсва и обвързва цялата вселена с прекрасната си музика.  Днес специално трябва да говоря на хората, които се чувстват слаби да следват Сахаджа Йога, които са непостоянни, на които им липсва сила, които се страхуват да се захванат сериозно със Сахаджа Йога. Много е важно това непостоянство да бъде видяно ясно Read More …

Пуджа за Рождения ден Mumbai (India)

Пуджа за Рождения ден Бомбай, Индия – 21 март 1977 г. … the most honorable sahaja yogi, Justice Vaidya, and his most loving wife. Mr. Bakshi, (…tape interruption…) Dhumal, Mr. Gavin Brown who is an archeologist, Dr. Pramila Sharma, who is a Professor of Hindi and is a Master of Kabira’s literature, and then Mrs. Jane Brown who is a geologist, they are from Cambridge University; and our wise chairman Mr. Zachre, also the gracious singer Mrs. Shobha Gotu who has been very kind to come and sing, and in Marathi she said: „I am unable to do anything else, so Mother, I will just sing two bhajans for You.“ Всички Сахаджа йоги, които дойдоха тук, всички други хора, които се присъединиха към нас, които празнуват този Мой земен рожден ден… Много съм благодарна, много съм признателна и съм изпълнена с огромна радост и щастие. И Моите вибрации текат от очите Ми като сълзи, виждайки, че в тази Кали юга също има хора, които са признателни на една Майка, която дава нещо абстрактно, познато като вибрации. Всъщност Аз не ви давам… Аз не мога да давам или вземам, ще се изненадате. То просто се излъчва от Мен, то е Моята свабхава (природа, вродена същност – б. пр.) – трябва да бъде по този начин, не мога да направя нищо. То е същина, която съществува. Не можете да я превърнете в нещо друго. То действа от само себе си, продължава да работи; отвъд Мен е да се контролирам да не ви Read More …