Shri Ekadasha Rudra Puja: Rudra is the destructive power of Shiva Como (Italy)

Пуджа на Екадеша Рудра Комо, Италия – 16 септември 1984 г. Взехте ли новото записващо устройство? Това ли е? Насочено ли е добре? Днес правим специална пуджа, извършваща прослава на Екадеша Рудра. Рудра е разрушителната сила на Шива, на Духа. Една сила, която е Неговата природа, е прошката. Той прощава, защото сме човешки същества, правим грешки, вършим грешни неща, изкушаваме се, вниманието ни се нарушава, така че Той ни прощава. Прощава ни също когато разваляме нашето целомъдрие, когато правим неморални неща, когато крадем и вършим нещо против Бог или говорим лошо за Него. Той прощава нашата повърхностност, ревност, лъст и гняв. Също Той прощава нашите обвързаности, дребнава завист, суета, чувството ни за собственост. Прощава всички наши егоистични прояви  и подчинението ни на лоши неща. Но всяко действие има съответното противодействие и когато прощава, Той мисли, че ви е дал голям знак за благоразположение. И това противодействие изгражда в Него нещо като гняв срещу онези, на които е било простено, а се опитват да правят по-големи грешки. Още повече след Реализацията, защото след нея имате такава благословия – вие  получихте светлината и при тази светлина продължавате да се държите за змията, Неговият страшен гняв нараства, защото вижда колко глупави сте били. С това ви казвам, че особено след Реализацията Той е много по-чувствителен към хората, на които е простено и им е дадено нещо толкова велико като Себереализацията. Ако пак вършат грешки, тогава Той е много по-гневен. В крайна сметка прошката намалява, а гневът се увеличава. Но когато Той прощава, в Read More …

Shri Ekadasha Rudra Puja: We have to drop out many things Judy Gaddy’s Apartment, New York City (United States)

Пуджа на Екадеша  Рудра   Ню  Йорк, 17 септември 1983 г.        Днес е денят, наречен според индийския календар Паривартани Екадеши. Днес е единадесетият ден от цикъла на Луната. Единадесетият ден е Екадеша. В Сахаджа Йога също знаете за Екадеша Рудра, която е тук на челото и която в края на краищата ще разруши всички онези неща, които не са нужни повече. Тук е Екадеша, тоест единадесет. Но днес е специален ден, в който ще използваме силата на Екадеша, за да извърши Париварта, тоест трансформация. Тя не е за разрушение, а за трансформация. Днес е особен ден да бъдем в Ню Йорк, където използваме разрушителните сили за трансформация на Вселената. И така, днес е много велик ден, в който ще трансформираме хората чрез проявлението на силите на Екадеша. Те са единадесет и са разположени върху челото, и знаете как действат. Десет от тях излизат от разрушителните сили на Войда. Войд също има десет разрушителни сили. Разрушаващата е разположена тук долу, извън десетте. Така че когато личността е в своята разруха – например, ако хващате рак, тогава може да чувствате силно пулсиране тук, в най-горната точка на вашия Войд или туптене – но от това не следва логично, че ако има пулсиране, имате рак; но ако имате рак, пулсирането ще продължава. Това означава, че жизнената сила се опитва да го изтласка. Но препятствията там започват да се натрупват от двете страни.  А в центъра е Вишудхи чакра, центърът на Вирата. Шри Кришна става Вирата, великото Първично същество. И така, това е единадесетата Read More …