Miracle of Pure Desire and Kundalini Awakening New Delhi (India)

2001-0321 Public Program New Delhi (Hindi) [Translation from Hindi to English] Despite being [self-realized], people go up and down in Sahaja yoga. It’s not that once people get self-realization then they don’t have to do anything. After getting a realization, it depends upon the extent of their seeking and sincerity towards Sahaja yoga. If you are sincere then once the kundalini rises in you, you have a very beautiful experience and you go into thoughtless awareness very quickly. I was telling this to someone today that why human beings keep on thinking. Every moment and on everything humans keep on thinking. Suppose, this is a carpet. So now humans think, from where this was bought, what was the price, and other unnecessary thoughts. Instead of just admiring it about its beauty and appreciating the beautiful art. And sometimes because of the un-necessary thinking, humans can become mad as well. So reacting to each and everything you see it a big mistake. This is because the reactions come because of your ego or the conditionings which you have acquired. You are reacting because you are actually not ‘just observing’. If you just observe and not react, you will be able to appreciate the object properly. A lot of people have spoken about coming to such a state of being. It is not that I am the only one who has said this. But those people would have not known how to achieve that state or make it happen. Because they would Read More …

Public Program Day 2 (India)

Public Program. Madras (India), 7 December 1991. Прекланям се пред всички търсачи на истината. Вчера в самото начало ви казах, че истината е това, което е. Ако не сме намерили истината, трябва да бъдем скромни и честни към това, защото истината е за наше благо, за добруването на нашия град, на нашето общество, на нашата страна и на цялата вселена. Това е много специално време, в което всички вие сте родени, когато хората трябва да получат своята Реализация. Това е Възкресението, както е описано в Библията, това е времето на Kийама, както е описано от Мохамед Сахиб. Това е много специален момент, когато Нала – както знаете, Нала дамайанти акйан – Нала се сблъсква с демона Кали. Той много се ядоса на Кали и каза: „Ти унищожи моето семейство, унищожи моя мир, и въвлече хората в бхрам, в илюзии, така че по-добре да те убия.” И заплаши Кали, че ще приключи с него завинаги. Тогава Кали каза: „Добре, нека ти кажа моята махатмйа. Нека ти кажа защо аз трябва да бъда тук. Ако те убедя, можеш да не ме убиваш, но ако не мога, можеш да ме убиеш – и продължи. – Днес всички онези, които търсят истината, търсят своята Реализация, Атма Сакшаткара, онези, които отиват към гири и кандхарас, в планините и в долините, търсейки Бог по цял свят, тези хора ще бъдат родени като обикновени домакини по времето на Кали Юга. Там ще има бхрам, без съмнение, хората ще бъдат в сабхрам (заблуда). Ще има илюзия и объркване Read More …

Public Program Day 1 (India)

Public Program. Madras (India). 6 December 1991. Покланям се на всички търсачи на Истината. Ако сме истинските търсачи на Истината, то трябва да бъдем честни и искрени в това, така че да сме искрени към себе си и да сме оправдали съществуването си на този свят. Има толкова много садхака (ученик), от сутрин до вечер те извършват някакви ритуали, някакъв вид медитация, някакъв вид бхакти, някакво четене. Но човек трябва да разбере какво сме постигнали, къде сме. Като Майка бих казала: „Мое дете, толкова много си направило в търсенето си, но какво си открило? Постигна ли висшата реалност? Имаш ли това, което е описано в писанията?” Относно песента, която се пееше днес на марати, искаше Ми се да бяха изпели нещо на санскрит, много са добри по санскрит, пеейки също нещо на Ади Шанкарачарйа или нещо такова. Утре ще го направят. Самата тази песен беше написана от Намадева през 12-ти век, а по-късно пак като поет отиде в Пенджаб, където Нанак Сахиб много го уважаваше и го помоли да пише на пенджабски език. Той учи пенджаби и беше написал дебела книга, а в „Грантх Сахиб” имаше много стихове от нея. Той беше обикновен шивач, много обикновен шивач и отиде в друго село да се срещне с друг светец, наречен Гора Кхумбар, Кхумбар значи „грънчар, който прави грънци”; та Гора Кхумбар се беше захванал да приготвя глината за работа. Намадева просто застана пред него и каза: „Дойдох тук да видя този Ниргун, безформеното, да видя чайтанйа, а тук то е в Read More …

Swadishthan, Thinking, Illness Part 1 Hilton Hotel Sydney, Sydney (Australia)

Прекланям се пред всички търсачи на истината. Трябва да знаете, че истината е това, което е. Не можем да я осмислим с човешкото си съзнание. Не можем да я подреждаме, не можем да я манипулираме, не можем да я организираме. Тя е това което е, била е и ще бъде. И какво представлява истината? Истината е, че сме заобиколени или сме проникнати, или сме захранвани, обгрижвани и обичани от една много фина енергия, която е енергията на Божествената любов. Втората истина е, че ние не сме това тяло, този ум, тези обусловености, това его, а сме Духа. Не е нужно да приемате сляпо това, което казвам, защото сляпата вяра води до фанатизъм. Но подобно изследователи, трябва да държите ума си Буден и да изпитате върху себе си, това което казвам, и ако е вярно, трябва откровено да го приемете. Благодарение на науката, ние знаем толкова много за нашата цивилизация, за нашия напредък. Това е напредъкът на дърво, избуяло твърде много нагоре, но ако не познаваме корените си, ще бъдем унищожени. Следователно е важно да познаваме корените си. И това, бих казала, са нашите корени. Както може да видите, в нас има седем центъра и тези фини центрове са разположени по протежение на гръбначния стълб и в мозъка. Те се грижат за нашите физически, умствени, емоционални и духовни нужди. На физическо ниво те се проявяват като дават енергия на нашите плексуси, които се грижат за разрешаване на физическите ни проблеми. Отдясно, енергията, която се доставя по тази жълта линия, финият канал, Read More …

Сахасрара чакра, Есенцията на Сахасрара е интеграцията New Delhi (India)

Сахасрара чакра Делхи, 4 февруари 1983 г. Днес е последният ден в Делхи и днес Аз ще ви разкажа за последния център. И така, този последен център – Сахасрара – се намира в лимбичната област на мозъка. Главата ни е като кокосов орех. Кокосовият орех има коса, после твърда черупка, после черна обвивка, а вътре в нея е бял. Отвън е черупката на косовия отрех, а вътре е пространството, водата. По същия начин е направен и нашият мозък. Затова кокосовият орех е наричан Шри Пхал. Това е плодът на силата, която е Шри. Силата Шри е десностранна сила, а левостранната сила е Лалита. Има две чакри: лявата – Лалита, а дясната е Шри. Тези две чакри работят (едната) в Дясната страна като силата на Махасарасвати, а (другата) в Лявата – като силата на Махакали. Централната сила е Кундалини. Тя трябва да се издигне, да прониже чакрите, да навлезе в лимбичната област и да освети седемте питхи – седалищата на седемте чакри. И така, Кундалини преминава през шестте чакри, навлиза в лимбичната област, осветява всичките седем питхи в мозъка, които са разположени по дължина на средната линия на лимбичната област. Нека започнем от задната част – тук е Муладхара чакра (в основата на тила – бел. пр.). Около нея е Свадистхана (зад ушите – бел. пр.). След това е Набхи, после – Сърцето, после – Вишудхи и после – Агнйа. И всички тези шест центъра са комбинирани, за да направят седмия. Това е много важно нещо, което трябва да знаем. Шри Read More …

Агнйа чакра, Вратата към Рая New Delhi (India)

Агнйа чакра Делхи, 3 февруари 1983 г. Днес ще научим за центъра Агнйа. Агнйа чакра, която е разположена на пресечната точка на оптическата хиазма. Очните нерви отиват назад в противоположна посока и там, където се присичат, се намира този фин център. Той има последователна връзка с останалите центрове чрез продълговатия мозък. Центърът има две листчета. Този фин център действа от една страна чрез очите, а отзад – чрез изпъкналостите на тила. Това е физическата страна на центъра, третото око, за което някои говорят. Имаме две очи, с които гледаме, и трето – по-фино око, чрез което виждаме. Ако виждате това око, значи сте далеч от него. Например, ако си виждате очите, това означава, че виждате отражението си, не реалността. Ако виждате нещо, означава, че го гледате. Така че хората, които казват, че виждат око – например тези, които вземат ЛСД и всички подобни неща – започват да виждат друго око. Те просто го виждат и си мислят, че третото им око се е отворило. Всъщност, вие сте много далече от него. Ето защо го виждате. Отидете ли на надсъзнателно ниво в Дясната страна, а от Лявата – на подсъзнателно, тогава виждате това око. Но в Сахаджа Йога трябва да виждате чрез това око. Като прозорец – може да гледате един прозорец, но ако гледате през него, не виждате прозореца. Хората, които поддържат илюзията, че можем да виждаме третото око и че поради това нашата Кундалини е събудена, безкрайно грешат. Това е един много тесен участък, през който обикновено вниманието не Read More …

Вишудхи чакра New Delhi (India)

Вишудхи чакра Делхи, 02 февруари 1983 г. Пророците са родени и оставят следа в нашето съзнание, ново измерение в нашето разбиране за религията, дхарма, което трябва да бъде асимилирано и да бъде разбрано, че каквото и да са казали предишните пророци, то трябва да се разпростре върху нещо друго. Така че можем да кажем, че Мохамед каза, че всички онези пророци, които са идвали на Земята, са създали нова следа и също са подкрепили човешките същества с една нова еволюция, отваряйки една нова епоха. Идеята на човешките същества за новаторство е, че трябва да се откажем от всичко старо и да станем нови или смятат, че новаторството означава абсолютно ограничени и сходни условия, в които човек трябва да израсне. Това е причината за глупостта на много хора на Запад, както и на Изток. Когато и да започне нещо ново, като да речем, че първо на този свят се появи велик светец, и отрие, че хората следват и почитат идоли по неправилен начин – понеже уж в Библията е казано, че не бива да се въпроизвежда и почита онова, което е създадено от Майката Земя – хората създават от тази нова религия пълната й противоположност, използвайки думите на светеца, че нищо не бива да бъде почитано, въпреки че той е казал “онова, което се възпроизвежда от Майката Земя”. По целия свят има толкова много неща, което са създадени от Майката Земя, но те не бива да бъдат почитани като ги възпроизвеждаме или правим техни изображения. Когато подобен светец умре, казвайки, че Read More …

Сърце – Чакрата на Богинята New Delhi (India)

Семинар “Сърцето” Ню Делхи, 1 февруари 1983 г. Много съм впечатлена, че в песента, която изпяхте, се казваше, че Богинята може да разреши всеки проблем. Това е знак, че Сахаджа йогите са достигнали до голямо разбиране за себе си и за другите. Чакрата на Богинята лежи зад слънчевия сплит в гръбначния стълб, над Войд – Бхавасагара. Тя пази моста, по който търсачите трябва да преминат. Докато негативните сили се опитват да атакуват търсачите, Богинята помага на децата си да преминат през Океана. В детството антителата се оформят в слънчевия сплит. Те са войните на Деви. До 12-годишна възраст се разрастват и умножават и в крайна сметка се разпростират в цялото тяло на човека, така че то става в състояние да се справи с всякакво външно въздействие. Антителата знаят как да воюват. Те са много сигурни в себе си и познават неприятелите си. Всички тези послания са вградени в тях. Когато някой противобожествен неприятел от какъвто и да е вид влиза в тялото чрез храна, чрез думи, чрез дяволски хора, чрез черна магия, тези антитела се обединяват и колективно се бият с нападателя. Тези, които нямат добре развито Централно сърце, страдат от голяма несигурност в живота си. Ако се опитвате да контролирате децата със страх, по-късно те стават много страхливи. Някои от тях се страхуват от тъмнина, други от нощта, а трети от всичко. Защото антителата, които са вградени в телата им, са недостатъчно на брой и това прави центъра на Сърцето много уязвим. По-късно, когато детето тръгне на училище или Read More …

Набхи чакра New Delhi (India)

Набхи чакра Ню Делхи, Индия – 31 януари 1983 г. Музиката беше много красива и извисяваща за всички вас. Ефектът на музиката в Сахаджа Йога е невероятен и ако един Сахаджа йоги пее песен, е толкова велико, че въздейства като мантра върху Моето същество. Много съм благодарна на г-жа Веногопалам, че изпълни такава прекрасна песен днес. Напълно Ме трогна. След това Гевин Браун беше много мил. Той е англичанин, много мил и сладък Сахаджа йоги, един от първите Сахаджа йоги от Запада, които срещнах. Днес ще ви разкажа за Набхи чакра, която отговаря за искреността на търсенето. Набхи чакра е центърът, който контролира или се проявява на физическо ниво чрез слънчевия сплит. Набхи чакра има две страни, едната е лява, другата е дясна и третият аспект е в центъра. В лявата страна е Груха Лакшми, в дясната страна е Раджа Лакшми или Гаджа Лакшми, а в центъра е Лакшми, която еволюира в Махалакшми. Когато търсенето започне, човешкото същество първо започва да търси храна. Храната е много важна за всички животни. Ако нямат храна, тогава не могат да съществуват, така че търсенето започва с храна, и когато подслонът е намерен, тогава те се опитват да намерят вода. Така този център е направен от вода и в него обитава божеството Шри Вишну или Нарайана, а Неговата сила, както ви казах, е Лакшми, а след това Махалакшми. В Сахаджа Йога ще откриете, че постепено започвате да развивате една сила, след това друга. Всеки, който дойде в Сахаджа Йога, ако е истински и не Read More …

Public Program Vienna (Austria)

„Духът ви интегрира” – Четвърта публична програма, 30 септември 1982 г. – зала „Урания”, Виена, Австрия Покланям се на всички търсачи на Истината. В последните Ми лекции ви разказах за тези центрове, Които са разположени в долната част на тялото. Днес бих желала да се спра на останалите три центъра, които са разположени тук, тук, и тук. Те са много важни за човешките същества. Когато хората са изправили глави като човешки същества, Този център е установил едно ново измерение. Центърът се нарича Вишудхи чакра. И той има 16 венчелистчета, които се проявяват в симпатиковата или парасимпатиковата нервна система; 16 (под)плексуса, които се грижат за нашите очи, нос, гърло и език; за очите, за част от очите и за цялото изражение на лицето. Когато човек е его-ориентиран, той си дърпа глава назад, ето така. А когато е ориентиран към суперегото, навежда главата си надолу ей така. Този център е изключително важен за човешките същества и за Сахаджа Йога, защото ръцете играят голяма роля в Сахаджа Йога. За да хванем универсалния език, трябва да използваме ръцете си – това е най-доброто, да речем, за слепите хора, за глухите или за немите хора, най-доброто за тях е да използват ръцете си. Така че тези ръце, въпреки че изразяваме себе си, движейки пръсти или чрез жестове, все още не са просветлени. Когато този център се просветли, тогава ръцете също стават просветлени. Центърът има две страни, една отдясно и една отляво. Левият център блокира, когато човек се чувства виновен и пречи на издигането на Кундалини. Read More …

Анахата, Вишудхи и Агнйа, Публична програма Guildhall Theatre, Derby (England)

Шри Матаджи Нирмала Деви Анахата, Вишудхи и Агнйа Бирмингам, Англия – 11 юли 1982 год. Йоги: Дами и господа, огромно удоволствие е за мен още веднъж да ви представя нашата Майка Нирмала Деви. Шри Матажи: Нека Бог ви благослови. Благодаря ви. Аз съм радостна за това че д-р Уорън можа да ви обясни тези чакри, за които ви говорих вчера, защото в една кратка лекция не е възможно да се обхванат всички тези точки. И ако получите Реализация и се развивате, тогава можете да слушате Моите касети, които са стотици, и да разберете познанието, което е обширно като океан. Както ви казах вчера, след като получите просветление, вие ставате познанието. Това е много объркващо твърдение, хората не разбират какво означава да станете познанието. Неотдавна един господин дойде при Мен и каза: “Моят гуру вече ми даде познанието”. А Аз попитах как. Той отвърна: “Ами той ми каза, че ми е дал познанието”. Попитах го: “Но все пак, какво е това познание? Как можеш да вярваш, че той ти е дал познанието?” Тогава той каза: “Не, Майко. Той ми докосна челото и видях светлина”. Аз му отвърнах: „Ти и преди можеше да виждаш светлината. Как така си получил познанието?” Тогава той се замисли и попита: „Какво би трябвало да се случи ако съм получил познанието?” Отговорих му: “Виж човека, който седи до тебе – той е различен, той е Сахаджа йоги. Той знае какво е Кундалини, знае какъв е твоят проблем, какви са блокажите на твоите чакри, също така знае какви Read More …

Публична програма – от Муладхара до Воид Guildhall Theatre, Derby (England)

Публична програма – от Муладхара до Воид Дерби, Англия – 10 юли 1982 г. Благодаря на всички Сахаджа йоги от Дербишайър и Бирмингам, че Ми дадоха възможността да говоря пред търсачите на това място. Има търсачи в модерните времена – това е нещо много уникално. Преди нямаше търсачи, поне не толкова много. Имаше хора, които търсеха парите, както има много такива в наши дни, които биха преобърнали света за власт. Имаше много, които търсеха онези няколко перли на Божието блаженство, но все пак малцина. Причината беше съзнанието, колективното съзнание на човешките същества, което не им даваше възможност да бъдат способни или да имат нужда от някакво търсене. Но днес е толкова хубава комбинация, че има търсачи от високо ниво, родени на тази земя. Търсещите са на масово ниво. Те не са един или двама тук-там, седящи на върха на планина, пещера или нещо такова, опитвайки се да медитират, а има толкова много търсещи, които се чувстват неудовлетворени от себе си, от това, което имат. Те смятат, че трябва да има нещо отвъд. Тези, които чувстват, че не са открили все още смисъла си, тези, които чувстват, че трябва да открият целта на живота си, тези, които чувстват, че трябва да има нещо по-висше от това, в което са. Всички тези хора са търсачи не от днес, а от хиляди години. По времето на Христос нямаше никакви, трябва да кажа, защото дори онези, които Христос взе като Свои ученици, бяха фактически принудени; а Той трябваше да ходи и да ги търси, Read More …

Public Program, Confusion: the Subtle Slavery Doctor Johnson House, Birmingham (England)

Public Program Човек трябва да осъзнае, че съвремеността е време на объркване. Вие не знаете какво искате. Не знаете какво искате да питате. Не знаете дали това, което правите, е правилно или не. Объркването е необходимо. Без объркване не изпадаме в отчаяние. Без отчаяние не търсим. Но объркването е видимо само, когато човек достигне определена област на съзнание или – можем да кажем – степен на съзнание. Да речем, по времето когато Моисей дойде на земята, тогава отчаянието беше различно; така различно, че хората искаха да излязат от робството. Те имаха различно разбиране как да организират обществото по особен модел, така че да се постигне максимална ефективност от обществото. И това беше критичен момент. По онова време ситуацията за евреите беше извънредна, даже застрашителна. Това се е случвало в много страни, с много поколения – да стигнат до състояние, в което да се чувстват крайно отчаяни. Робското положение по онова време беше много явно, но преди това хората не се притесняваха от робството. Приемаха го, имаха го за даденост, а после дойде време, когато почувстваха робството и си казаха, че повече не го искат. И дойде водач. Този водач изработи нещата за тях. В днешно време същeствува много фино робство, което ежедневно ни изяжда, което е толкова себеразрушително, че дори не го осъзнаваме и така биваме разрушени. Разрушението работи по толкова различни начини, че ако действително не пробудим себе си за истината, има вероятност да не остане нищо от Творението. Има хора, които изнасят надути лекции. Срещала съм се с Read More …

Публична програма Ден 3, Съзидателната сила, Централният канал Brighton Pavilion, Brighton (England)

Централният канал Съзидателната сила Брайтън, Англия – 15 май 1982 г. Сигурна съм, че Фил трябва да ви е обяснил механизма на нашата еволюция. Kакто ще видите пред вас, съществуват различни центрове на различни нива на тялото и всички тези центрове обозначават различните етапи от нашата еволюция. Tези центрове не могат да се видят. Tе са фини центрове, разположени в медула облонгата/спиналис, което означава в гръбначния стълб и също в мозъка. Kакто ви казах вчера, Бог ни е създал за тази цел и всичко беше направено много красиво, с огромно състрадание и грижа. Направено е много деликатно и всички тези центрове показват в нас един вид израстване, което се е проявявало последователно. Но на човешкия етап, ние сме все още в преходен етап, защото не знаем смисъла на нашия живот. Смисълът на живота ще ни стане известен единствено, когато сме във връзка с тази сила, която ни е създала. която ни е накарала да еволюираме. Силата, която пожела нашето сътворение, която се задейства за нашето сътворение и ни накара да еволюираме. С тези три линии са показани. Лявата страна е силата на желанието,която се грижи за миналото, подсъзнанието и колективното подсъзнание, а другата сила, която се задейства е от дясната страна, която се грижи за действието, задействането, сътворението до етапа, когато живота започва да приема неговата форма. След това стига до въглеродния атом. Въглеродния атом е много важен повратен елемент, който бе създаден, когато той има четири валенции, които не могат да се отклонят. Това дойде, като специален катализатор, можем Read More …

Публична програма ден 2, Съвети за Дясната страна Brighton Pavilion, Brighton (England)

Съвети за Дясната страна Брайтън, Великобритания – 14 май 1982 г. Сега, преди всичко е по-добре да задавате въпроси, защото вчера когато започнахме тази сесия с въпросите, хората малко се отклониха. По-добре е сега да се задават въпросите, които имате, защото всички сте търсачи. Вие всички сте търсачи и сте търсили, така че най-добре е да задавате въпроси сега, така че да мога да вмъкна отговорите в Моите лекции. Няма въпроси? Това означава, че Сахаджа йогите са станали доста способни да обясняват Сахаджа Йога и Аз съм много горда с тях. Когато отидох в Австралия, хората от вестниците Ме попитаха: „Майко, всички ваши последователи учени хора ли са?” Отговорих: „Не, те са съвсем обиновени хора. Те трябва да са много обикновени и нормални хора”. Но те казаха: „Начинът, по който знаят за нещата, ни изненада и почувствахме, че са учени”. Отговорих: „Цялата ерудиция е вътре във вас”. Цялото познание е вътре във вас. Ако само можете да получите светлината там, ще можете да видите цялото познание във вас. Не е необходимо да ходите никъде за това познание. То всичко е отвътре, всичко е изградено вътре. Създадени сте толкова красиво отвътре, за да може да станете Духът, така че Аз не трябва да правя много по въпроса. То просто си действа. Единствено човек трябва да знае какво да очаква; да стане Духът, каквото трябва да е вашето очакване. И това логически трябва да го разберете. Трябва да е логическо заключение. Не просто, защото Аз казвам нещо, или защото сте станали членове Read More …

Публична програма ден 1, Лявата страна, Проблеми на подсъзнанието Brighton (England)

Лявата страна Крайстчърч Хоув, Брайтън, Великобритания – 13 май 1982 г. … добри обусловености. В смисъл че по същия начин може да имате добри навици и лоши навици. Навиците могат както да потиснат или пречат на израстването ви, така биха могли да ви помогнат да се стабилизирате. Обусловеностите идват при вас от материята, с която си имате работа всеки ден. Когато едно човешко същество види материя, то я напада и иска да я използва за свои собствени цели. Човекът променя формата на материята за свои лични цели. Започва да се привързва към материята като към комфорт или като към нещо, което му помага или води в живота. Колкото повече започнете да зависите от материята, толкова повече си отива вашата спонтанност, защото се занимавате с мъртвото. Едва когато материята се превърне в мъртва същност, ние се занимаваме с нея. Когато тя е жива, не й обръщаме толкова голямо внимание. Мъртвата материя се загнездва в нас, когато започнем да използваме я за наши лични цели. Но как иначе да съществуваме? Това е въпросът, който хората могат да си зададат. Ако Бог ни е дал материалния свят и материята, за да я използваме, нима не трябва да ги използваме? Нима не бива да им се радваме? Но ние не се радваме. Преди… Себереализацията не можете да се наслаждавате на каквато и да е материя. Преди Реализацията единствено може да си създадете навик и да се превърнете в роби на материалното. Основополагащ принцип в икономиката е, че желанията ни като цяло никога не могат Read More …

Публична програма ден 2, Муладхара и Свадистана Maccabean Hall, Sydney (Australia)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Втора публична програма в Сидни Сидни, Австралия – 25 март 1981 г. Покланям се на всички търсачи на Истината. Онзи ден ви разказах малко за първия център, наречен Муладхара чакра, и за Кундалини, която е резидентното съзнание в триъгълната кост, наречена сакрум. Както ви казах, тя е чистото желание, което все още не е пробудено и не е проявено във вас, и тя е тази, която обитава във вас, очаквайки момента да се издигне и да ви даде вашето второ раждане, вашето кръщение. Тя ви умиротворява. Дава ви Себереализация. Това чисто желание трябва да е едно с вашия Дух. Така, докато то не се осъществи, онези, които търсят, никога няма да бъдат удовлетворени, каквото и да правят. Та този център е много важен, тъй като е първият, който беше създаден когато Първичното същество започна да върши работата. Това е центърът на невинността, която е святост. Първото нещо, беше създадено, беше святостта на тази земя. Този център е много важен за всички човешки същества, тъй като животните притежават невинност, не са я загубили, докато ние сме. Или, можем да кажем, ние имаме свободата да я изоставим. Можем да го направим, можем по един или друг начин да я разрушим чрез т. нар. идеи за свобода. Този център има силата да ни дава мъдрост. Мъдростта е такова нещо, такава дума, която не може да бъде обяснена. Мъдростта е равновесието между вашето разбиране за това кое е добро и кое е лошо. Където вие наистина разбирате какво е Read More …

Брахма Шакти New Delhi (India)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Брахма Шакти Делхи, 11 март 1981 г. Онзи ден ви казах, че вибрациите не са нищо друго освен Брахма Шакти, силата на Брахма. Силата на Брахма е тази, която сътворява, която пожелава, която еволюира и също дава живата сила. Тя е енергия, която ни дава живата сила. Не е лесно да се разбере какво е мъртва сила и какво е жива сила. Живата сила е много лесна за разбиране. Животното, дори и един малък червей, е жива сила. То може да се превръща в каквото си пожелае. Може да се спаси от опасност. Може и да е много малко животно, но тъй като е живо, може да се спаси. Но мъртвото нещо не може да помръдне себе си. В него липсва тази част на Себето. Като жива сила трябва да се опитаме да открием дали ще бъдем живи сили или мъртви. Живеейки на този свят, започваме да мислим за нашия комфорт – къде да живеем, какво да правим. Вижте, когато мислим за тези неща, мислим за мъртвото. Но когато мислим за това да имаме място или къща за ашрам, от гледна точка на това, че там ще се върши жива работа, тогава придавате живот на това място. Такава атмосфера трябва да се създаде – от всичко мъртво да създадем жива сила. Това е нещо много фино, което малцина разбират. Например, някой Ми носи снимка на Шри Ганеша и пита: “Трябва ли да почитам снимката на Шри Ганеша или не?”. Преди всичко трябва да видим дали Read More …

Why we are seeking our Spirit? Hampstead Friends Meeting House, Hampstead (England)

“Why are we seeking our Spirit?” Public Programme,  Friends Meeting House, 120 Heath St, Hampstead,  London (UK), 23 October 1980. Днес някой дойде от Индия и Ми каза: „По-добре е да смениш името Сахаджа Йога с някое друго име“. Казах: „Какво мислиш за Маха Йога?“. Той много го хареса. Каза: „Сега хората смятат Сахаджа Йога за своя собствена и я ползват за собствени цели“. Казах: „Много добра идея. Ако я ползват, е дори по-добре. Защото самата дума подсказва, че единението трябва да е спонтанно. Те трябва да дават спонтанно единение. Ако твърдят това, трябва да го правят. Ако не го правят, тогава това е неправилно. Много е просто!“. Но той каза: „Във всеки случай Сахаджа Йога не отбелязва /не подсказва за?/ измерението, което е достигнала – че хората получават масово Реализация. Освен това той каза, че хората не разбират, че е дошло времето хиляди хора да получат своята Реализация. Вероятно не осъзнаваме в какво време сме родени. Толкова много хора търсят Бог. Никога в историята преди не е имало такова множество от хора, които сериозно да търсят Бог и искрено да искат да получат своето единение. Само в днешно време откривате, че са много почтени, много искрени и сякаш са родени търсачи. Имам предвид, че качеството им е на търсачи, характерът им е на търсачи. Не са удовлетворени от нищо друго освен от търсенето. Защо се случва това? Трябва да помислим за това. Защо хората не са удовлетворени от това, което имат? Защо не търсят сега материализма, или силите, които са Read More …

Публична програма, Важността на Брайтън Brighton (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Публична програма Брайтън, Англия – 15 ноември 1979 г. Името е толкова красиво – Брайтън . Трябва да направи блестяща цялата страна. Идвала съм тук два пъти и чувствах, че ако ми бъде дадена възможност, можем да сложим началото на Сахаджа Йога, по много велик начин, а впоследствие Брайтън може да се превърне в място за поклонничество. В Брайтън откривам смесени вибрации. Има море, а Майката Земя има специално значение. Но когато Божественото започне да се излъчва, злото се появява маскирано и започва да се бори с него, с Божественото. Ето защо има объркани вибрации тук. Но като цяло мястото е много добро и Сахаджа Йога може да прогресира. Вероятно са ви разказали за Сахаджа Йога. Саха означава „със”, а джа – „роден с теб”. Това е Йога, тоест единението с Божественото, което търсите и което е родено с вас. То е вътре във вас. Всички (инкарнации) са казвали: “Търсете го в себе си.” Дори и Христос го е казал. Това означава, че трябва да търсите. Вашата свобода не може да бъде отнета. Трябва да молите за това, тоест ако Бог можеше на съответното ниво от човешкото познание да ви трансформира в по-висше познание, без вие или вашата свобода да участвате в това, отдавна да го е направил. Но не е могъл. Във вашата свобода сами трябва да изберете Божественото. Определено търсите. Възможно е да не знаете какво търсите. Но едно е сигурно – не сте удовлетворени от това, което сте. Има нещо отвъд всичко Read More …

Трите канала Caxton Hall, London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Публична програма в Какстън Хол Лондон, Англия – 23 октомври 1978 г. Без съмнение всеки ще трябва да премине през този процес, но колко от тях наистина искат да бъдат себе си. Има определени хора, които казват, че търсят. Когато ги попитам какво търсят, отговарят: „Ние търсим радост, мир, щастие…“ Някои от тях се притесняват дали го заслужават или не, дали наистина да познават своето Себе или не. Има два вида проблеми относно подобни търсачи . Единият, който наричам „левостранен“ проблем на Ида нади, е където хората са много емоционални, потиснати, понасят върху себе си целия гнет от страна на другите. Те казват: „Ние не заслужаваме тази висока позиция, Майко. Как можем да получим Себереализация? Ние сме грешници. Как може така – да сме високоеволюирали души, когато сме вършили грях, грешили сме?“ Това е единият тип. Другият е на човек, който използва своята рационалност и си мисли: „Как е възможно това? Как можем да получим Реализация?“ Мнозина от тези хора не могат да повярват, че би могло да съществува явление вътре в нас, което изработва Себереализацията. Те дори не разбират, че Бог е състрадание, Той е любов. Чудя се дали подобни хора от тази категория наистина също вярват в Бог, в Неговата всемогъща природа. Може и да имат фотография в домовете си. Ако Той е състрадание, ако Той е любов, тогава няма да позволи собственото Му творение да бъде разрушено от глупави човешки същества, от някакви глупави хора. Така че и по двата начина човек Read More …

Възлите в трите канала Caxton Hall, London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Публична програма в Какстън Хол Възлите в трите канала Лондон – 2 октомври 1978 г. Кундалини се издига, но това не е краят, защото човешкото същество е инструментът, в който светлината се проявява. Но след като веднъж е проявена, не е задължително тя през цялото време да решава проблеми. Съществува възможността – най-вече е възможност – светлината да излезе извън стаята. Отвън, тя е удивена, че може да излиза. Но също може да се оттегли леко, може да излезе, може да трепти, може леко да се смали. Понеже такива каквито са, човешките същества са навлезли в три усложнения. Веднага щом станете човешки същества, тези три усложнения започват. И поради тези три усложнения трябва да се знае, че ако трябва да се измъкнете от тях, трябва да разсечете определени възли, които са на наречени грантхи на санскрит и които междувременно ви дават тази лъжа. Лъжата е, че си мислим, че всичко, което виждаме в този свят, е наука и е само това, което виждаме, а не нещо отвъд. Всички подобни неща наистина са лъжа, защото докато не се издигнете до реалността, вие вярвате в тях. В крайна сметка какво е Бог и какви са целите тези приказки за религия? Какво са приказките са Христос? И що за приказки са тези? Така че всички тези проблеми дени вид се иднетифицират с вас, вие през цялото време абсолютно вярвате в тази лъжа. Вие сте по-загрижени за лъжата, отколкото за истината. Дори да сте загрижени за истината, когато сте Read More …

Satya Yuga: The Unconscious Caxton Hall, London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Сърцето и значението на Ом 1978 г. Тази лява страна на Сърцето е свързана с вашата (физическа – б. пр.) майка и с Шива – съществуванието. Вие получавате вашето съществувание чрез нея и чрез Шива и Парвати. Те са вашите родители, и двамата са ви родители що се отнася до съществуването ви, а Сърцето ви е толкова прекрасен център. Ако искате някой да отстъпи или нещо подобно, вие намирате друг голям инат. Да, казвали сме ви, че можете да го шубитирате, да правите всички тези неща, но тук има един много прост метод, който ако знаете как да правите – просто си помислете за неговото сърце и му направете бандан. И можете да го направите така чудесно, можете да разтопите този човек абсолютно без никакви трудности, ако знаете как да третирате сърцето му. Вие трябва да се понравите на сърцето му и това е най-доброто привличане, казвам ви, и най-добрият таен метод, чрез който можете да внесете добро в този човек, докато разговаряте с него. Да предположим, че сега Аз започна да споря с вас интелектуално, вие ще се откажете от Мен за нула време, но Аз трябва да използвам силата на сърцето ви и да вляза в сърцето ви; и ето как работи това. Така че винаги когато искате да направите нещо такова, просто се смирете в сърцата си; това е първото нещо. Най-напред трябва да смирите себе си в сърцето си и от там после да работите върху сърцата на другите. Просто направете Read More …

Публична програма, Наука / Тригунатмика Mumbai (India)

29.03.1975 Наука / Тригунатмика (Хинди) Чува се отзад, нали? Помолете ги да дойдат по-напред. Казах ви, че тялото на човека, неговият ум, мъдростта му, цялостната му личност, това, което има, е изградено от три вида сили. Едната сила или енергия, която ни дава съществуването ни в този свят, пребивава в човешкото същество като прана (жизнена енергия) и мястото й е в сърцата ни. Втората сила, която е в стомаха ни, чрез която сме еволюирали до нивото на човешки същества, е Дхарма, и третата е пълна с осъзнаване, благодарение на което сме постигнали подкрепата на нашето съзнание по много начини. Но всички тези три сили се откриват във Всепроникващата божествена любов на Всемогъщия Бог. Тази Всепроникваща сила на Божествената любов на Всемогъщия Бог активира всички тези три сили и ги обединява. Например, в един инертен обект, Джада васту, в него също виждате вибрации, които наричате „електромагнитни вибрации”, дори това също е форма на прана (жизненост), но е в състояние на сън. Но когато се пробуди, тогава става прана (подвижна). Онова, което е в мъничката амеба, което е в стомаха и причинява чувство на глад в човешкото същество, е събудено под формата на Дхарма. Дхарма е във всичко. Както казах, дхармата на златото не е да е жълто на цвят. Неговата дхарма не и да правите украшения от него. А неговата дхарма (качество) е, че при никакви обстоятелства не потъмнява, не се разваля. Третото нещо е осъзнаването или съзнанието, което е много по-развито в умовете на човешките същества. Човекът сега е станал Read More …