Фините елементи New Delhi (India)

Фините елементи Индия Тур – 16 декември 1998 г. /частта от лекцията на английски/ Казвах им, че индийският вид познание е доста по-различно от западния ум. Ако погледнете, на Запад ако някой каже нещо, хората искат да имат експериментално доказателство за това. Ходят по учени или при други, които разполагат със знанието, за да кажат дали написаното в книгите е истина или не. Биха подложили на проверка дори Христос, биха оценявали дори Моисей, биха проверили всеки, сякаш са най-интелигентните и способни хора. И пишат книга след книга срещу тях. Това е толкова подтискащо, сякаш хората, които са казали нещо (истинско – б.р.), са го сторили когато не са били с ума си. Останалите не го приемат, обикновено. А ако го приемат, стават абсолютни фанатици. Според индийския начин на разбиране, първо ако велик риши (мъдрец – б.пр.) или велик муни (учен – б.пр.), или ако велик светец каже нещо, то е казано. Защо просто не го чуете? Понеже все пак вие не сте равни на светците. Каквото е казал, то е негов опит, негово познание и нямате работа да го съдите или да казвате: “Това е истина, онова не е истина”. Ние (индийците – б.р.) го приемаме. А щом получите Себереализация, ясно е написано, че тогава трябва да израстнете, да стигнете съвършенство и едва тогава можете да видите за себе си дали това, което един или няколко души са казали, е общовалидно. Така че подходът е различен. От една страна, ако започнете да растете чрез науката или нещо подобно, няма да Read More …

За сутрешната и вечерната медитация New Delhi (India)

За сутрешната и вечерната медитация Делхи, Индия – 27 ноември 1991 г. Днес се срещнах с всички вас след доста време, а всички ние би трябвало да разбираме от Сахаджа Йога. Сахаджа Йога е еволюирала за благото на целия свят. И всички вие сте нейни проводници. Вашите отговорности са твърде много, защото всички вие сте проводниците й. Ако даваме вибрации на някое дърво или на някой храм или където и да е другаде, ако даваме тези вибрации, тя няма да се активира, няма да проработи. Само чрез вашата работа и вашата решимост ще се разпространи. После, трябва да разберем, че има един недостатък в Сахаджа Йога. Въпреки че тя е сахадж (спонтанна) и вие я получавате много лесно, макар и да сте я постигнали по сахадж начин, е много трудно да я поддържате, защото ние не живеем в Хималаите. Не живеем на никакво подобно място, където няма друго обкръжение освен духовната среда. Ние живеем сред всякакво обкръжение и поради това имаме множество обусловености, които са залепнали за нас. Така че в Сахаджа Йога трябва да изработим чистотата в нас и да станем чисти. Например ако имаме канали и някой от каналите не е наред, както при канала за електричество, то електричеството не може да преминава през него. Ако е кранче за вода и нещо го е запушило отвътре, тогава водата не може да мине през него; същото е и с Чайтанйа (вибрациите). Те текат по нервите, които трябва да бъдат изчистени и чисти и е ваша отговорността да ги поддържате Read More …

Интроспекция Shudy Camps Park, Shudy Camps (England)

Интроспекция, Шюди Кемпс, Англия – 18 юни 1988 г. Тази година, мисля, че няма да имаме публични програми във Великобритания, поради някои обстоятелства тук. Каквото и да е това обстоятелство, което променя програмата ни, веднага трябва да разберем, че зад тази промяна стои някаква цел. И трябва да я приемем с отворено сърце. Божественото иска от нас промяна. Да речем, че Аз вървя по пътя, а хората казват: „Майко, изгубихте се по пътя”. Добре. Аз никога не се губя, защото съм със самата себе си. Но трябва да тръгна по определен път, в това е въпросът. Трябва да го направя. И ето защо се оказвам не на този път и сякаш съм се изгубила. Ако имате подобно разбиране, ако имате такова удовлетворение в сърцето си, тогава ще откриете, че животът си заслужава много повече, отколкото си мислите. А иначе, мисля си каква беше причината да решим твърдо да правим публични програми през тази година, а накрая да нямаме. Причината е, че трябва да се консолидираме. При растежа на едно дърво, което е живо, се случва така, че то се движи в определена посока до някаква точка и после трябва да смени посоката, защото не му достига слънце или водата не стига на определени нива. Така че дървото се променя. По същия начин трябва да разберем, че сме в ръцете на Божественото. И ако някои планове се променят, това рефлектира върху нас и трябва да разберем защо се случва това. А причината за нас е, че трябва да се консолидираме. Консолидацията Read More …

Душата и Духът Volterra (Italy)

ДУШАТА И ДУХЪТ Волтера, 25 юли 1986 г. Началото на беседата не е записано. Този запис започва от момента, когато Шри Матаджи е стигнала до средата на обяснението си за връзката между душата и Духа. Шри Матаджи използва аналогията за светлината, водата и чашата, в която се съдържа водата. Както ще стане ясно, светлината е Духът, чашата – тялото, а водата, която отразява светлината, е душата. Записът започва тъкмо когато Шри Матаджи си служи с тази аналогия – бел.пр. Шри Матаджи: … Тогава светлината влиза там. Чашата е тялото. Петте коши (аури) са налице. Тези пет коши се ръководят от петте елемента, чиято същност (вероятно на кошите – не е ясно, б.пр.) може да бъде наречена казуален (причинен, пораждащ) елемент на… Грегоар: … казуален елемент на петте елемента. Това, което знаем на санскритски език като Атма, това ли е душата плюс Духа или е само Духът? Шри Матаджи: Дживатма е душата, а Атма е Духът. Грегоар: Значи ли това, че Дживатма е Духът, но индивидуализиран, принадлежащ на една личност? Шри Матаджи: Не, не. Дживатма е душата – с тези пет елемента. Тези пет елемента придават вашата собствена идентичност, вашия собствен характер, собствените ви особености и т.н., в зависимост от разположението им във вас. Това е причинният елемент, причинният агент на елементите, които са във вас. Тези причинни агенти действуват върху чакрите и чрез чакрите действуват върху по-грубата субстанция. Тоест от финото към по-финото и към най-финото, ако можем да се изразим така. Най-финото е Духът, по-финото е душата, финото са Read More …

Преминете от сваха към свадха Brompton Square House, London (England)

(разговор със Сахаджа йоги) Бромтън Скуеър, Лондон – 3 март 1986 г. Това е последното нещо, което използвах в Моите лекции в Делхи – че Шри Кришна е казал, че човешкото съзнание върви надолу, а корените на човешкото съзнание са в мозъка. И когато човешките същества тръгнат надолу, те се движат в посока обратна на Божественото. Това е всичко, което Той каза. Не е казал повече от това. Вижте, онова, което се случва, е че сме родени в Бхавасагара. Ясно е, нали? На това ниво… (чува се неясно – б.пр.) Когато човешкото съзнание започне да расте, същността на Бхавасагара е сваха, а целта е свадха . Сваха означава горене – изгаряне на всичките отрови, изгаряне на всичко. А свадха е Единственият; тоест, сва е Духът, а дха означава поддържащият. Така че когато дхарма на Духа влезе във вас, тогава вие ставате Гуру. Така че в Бхавасагара тя е сваха и свадха. И вие трябва да се придвижите от сваха към свадха. Ако стигнете до състоянието свадха, тогава Махалакшми се пробужда във вас и вие започвате да се издигате по-високо. Това се нарича урдхобати, движението по посока извисяване. Посоката на падане се нарича адхобати. Адхобати започва, разберете, понеже да се върви надолу е много лесно, най-напред. Второ, когато сте по стълбите, върху тях, виждате много хубаво стъпалата надолу – имам предвид, че виждате хубавата платформа, която слиза надолу, но не и висините. И просто тръгвате надолу, лесно е. А първото стъпнало, на което стъпвате, е Свадхистхана. Но преди стъпалото за Набхи, Read More …

Семинар, Махамайа Шакти, Подобряване на Муладхара University of Birmingham, Birmingham (England)

Махамайа Шакти Семинар в Бирмингам – 20 април 1985 г. В начало лекцията не е преведена. Shri Mataji: Please be seated. Is it all right this one? Are you recording alright? Sahaja Yogi: Yes Mother So this is how Mahamaya plays They had planned everything. They had all the arrangements made and the sari was missing. All right. So they came and told Me that the sari’s missing, so now what to do? You can’t have puja without the sari, according to them. So I said, “All right, let’s wait. If it arrives in time we’ll have it; otherwise we can have it later. But I was least disturbed, least upset. Because I do not have a mental conception of it. But if you have a mental conception, “Oh, we have programmed everything, arranged everything. We have done this and now it’s fizzling out.” Doesn’t matter. Nothing is fizzling out. [laugh] But that is what we cannot do. Because you asked Me today, “What is Mahamaya?”, this is what it is. [laugh] You must learn to accept whatever comes your way. That’s one of the things. And here where we feel frustrated, angry, upset and spoil our joy, one of the things, because we make a mental projection. Mentally we calculate something. This has to be. And it’s really in a way a subtle ego feeling. Because I thought, “That’s what is destined, all right. We’ll have it tomorrow. What does it matter?” In any case I told Mr. Srivastava Read More …

Ракшабандан и Марйади Montague Hall, Hounslow (England)

Ракшабандан и Марйади Хоунслоу – Лондон, 11 август 1984 г. Част от лекцията не е преведена: After the great tour of UK I feel very confident that Sahaja Yoga is taking its roots, and you can see some of the plants coming up. It’s surprising, when I declared that it may be the last tour I’ll be doing of UK that things have started working out. Everywhere we went it was very good and successful, specially certain places it was very miraculous. You must have heard about the lady who would not go out of her house, was suffering from agoraphobia, and the press challenged us that she should be cured because she can’t go out of the house. And only on her photograph and treatment she got cured, and now she’s walking about, and they have given a big report saying that ‘The Guru fulfills Her promise’. This is one of them and there are many things have happened of this kind, of which you should get the report. I must say I found all the sahaja yogis very cooperative, very alert, very helpful and extremely progressive. And I was happy that they are trying to come up and improve themselves, build themselves up, and are doing much better than what I had expected, really. I was very, very enamored by all of them, and I hope that by the time it is 12 years, we’ll be all absolutely top class sahaja yogis of the world. Днес е един Read More …

Пуджа за Рождения ден на Гуру Нанак Nirmala Palace – Nightingale Lane Ashram, London (England)

Пуджа за Рождения ден на Гуру Нанак Лондон, 01 ноември 1982 г. Днешният ден съвпада с деня на огромната пълна луна, деня на Богинята, на Шарада Инду –  луната през есенния сезон. На този ден луната е най-голяма – естествено не в Англия –в Индия и тя хвърля най-силната светлина. Чудесно е, че Гуру Нанак е роден на този ден. Както знаете, в Индия хората празнуват рождените дни по дните на пълнолуние, наречени титхи, а не както тук според слънцето. Тази велика личност е родена в Пенджаб, където хората не бяха наясно с Божиите пътеки. Той винаги се грижеше за Дхармата през всичките си животи, защото Той е Първоучителят и като такъв е поставен да се грижи за нашия Войд, да ни поддържа и да ни бъде образец да съвършен Учител. Той винаги се раждаше или в най-труднодостъпни места, по хълмове, долини, планини, или сред ужасни хора, които се нуждаеха от помощта му, което е още по-трудно.  И така, в Индия по онова време Пенджаб беше считан за място, където хората не уважаваха Бог и традиционните хиндуистки идоли – статуите, които излъчваха вибрации. Те тачеха парите и властта, правят го и сега. По онова време местният владетел силно желаеше да наложи исляма сред хората, за което им даваше пари и мнозина приеха исляма. В резултат на което хиндуистите започнаха да мразят мюсюлманите и между двете религиозни общности се разгоря голяма вражда. Ето така, при тези обстоятелства, с тази препирни между последователите на Мохамед и на хиндуизма се инкарнира Той, макар Read More …

Силата на Кундалини Chelsham Road Ashram, London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Силата на Кундалини Челшъм Роуд, Англия – 17 май 1981 г. Днес ще ви разкажа за Кундалини и за това как Кундалини е чистата сила на желанието в нас, как тя се проявява, как се събужда, за да ни даде нашата Себереализация. Това ще рече, че желанието е удовлетворено само тогава, когато получите Себереализация. В противен случай това желание не е проявено. То е само спящо. Това е една жива сила, защото тя е създала всичко в нас. Но до момента, в който не получите Реализация, до момента, в който не станете едно с вашия Дух, това не е изпълнено, не е проявена силата, която ви кара да тичате, да тичате след мисълта, че още не сте я осъществили, че не сте намерили вашето предназначение. И тя ще бъде там през цялото време. Тази сила е спяща и ви оставя впечатление за празнота. Следователно трябва да направим така, че тази сила да се прояви. Когато тази сила се проявява, притежава някои качества. Нейното първо качество е да върви срещу силата на гравитацията. Това ще рече, че едно нещо се издига и след това не пада. Човек трябва да се старае неговата природа да бъде такава, че да се стреми към нещо. Ако човек не се стреми към нищо, Кундалини не се издига. Например храната – когато слиза в стомаха, упражнява налягане върху стените на червата, предизвиквайки движенето надолу. По този начин когато Кундалини започва да се издига и да оказва натиск върху стените на чакрите, Read More …

Нирмала Видйа Rahuri (India)

Нирмала Видйа(част) Рахури – Индия, 31 декември 1980 г. Това е специалната сила, чрез която вършим цялата Божествена работа, чрез която дори прощаваме. Когато казвате: “Майко, прости ни”, техниката, чрез която ви прощавам, е Нирмала Видйа. Техниката, чрез която ви обичам, също е Нирмала Видйа. Техниката, чрез която всички мантри се проявяват като такива и стават ефективни, също е Нирмала Видйа. Нирмала означава “чист”, а Видйа означава “познание”. Нирмала Видйа е най-чистото познание или познанието за тази техника. Тя създава спирали, енергията създава спирали, а също така и други образувания, чрез които действа и отстранява всичко, което е нежелано, нечисто, и го замества със своята сила. Това е техника, Божествена техника, която може и да не съм в състояние да ви обясня напълно, защото вашият инструмент не прави подобно нещо – той липсва у вас. Но сега виждате колко фина е тя. Само като кажете “Нирмала Видйа”, вие просто поканвате тази сила, цялата техника, да дойде при вас и тя го прави. Не бива да се тревожите. Това не се случва с никое правителство, нито пък някъде по света. Тук само се обръщате към “правителството” и всичко започва да действа – в абсолютно цялата вселена, във всяко създание. Тази техника се нарича Нирмала Видйа. Щом веднъж сте овладели тази техника, като й се отдадете, тя напълно, абсолютно се подчинява. Но Тя е Ганеша Шакти (Силата на Ганеша). Шакти на Невинността е силата, наречена Невинност – цялата сила, защото тя е Невинност. Така че Невинността поема нещата, тя ги управлява. Ето Read More …

Фината същност London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Долис Хил, Лондон – 8 юни 1980 г. Фината същност Само за хора, които са фини по природа, е възможно да разберат значението на Сахаджа Йога, да се придържат към нейните ценности и да ги опазват в този разделен свят. Светът е разделен и всеки се приближава към своето разрушение. Всички ценности, които хората преследват, са ужасни. Повечето са ужасни. Така че за Сахаджа Йога трябват хора, които се опитват да отстояват своята фина същност. Такива хора винаги са били малко по-различни от тълпите светски хора. Тези хора се изразяват по такъв начин, че чрез самото си съществуване като че ли се опитват да обединят целия свят. Например, усещате че има нещо в нас, което ни кара да се смеем на тези, които се смятат за много сериозни в делата си, а на нас ни се струва, че е глупаво да пропиляват живота си по този начин. Такъв е калибърът на отделните хора. Първо тези с подобен динамизъм в тях ще се установят в Сахаджа Йога. Не обикновените или бруталните хора. Тъй като вратите ни са отворени за всички и не се взема такса за нищо, идват всякакви хора. И когато дойдат, не знаят какво искат. Някои от тях може да бъдат ужасни; може да идват, за да вземат нещо, да откраднат дори. Виждала съм всякакви хора да идват в Сахаджа Йога. Такива хора идват като разберат, че нещо се раздава безплатно и после си отиват. Други, и те са особено неприятни, идват тук и Read More …

Вниманието London (England)

Шри Матаджи Нирмала Деви Вниманието Долис Хил, 26 май 1980 г. Днес ще ви говоря за вниманието. Какво е внимание, какво е движението на вниманието и какви са начините и методите за издигане на нашето внимание. Запомнете всичко в един по-широк смисъл. Нали? Но когато ви казвам всичко това, трябва да знаете, че говоря на всеки един от вас индивидуално, а не за другите. Винаги първото нещо, което човешките същества правите, когато ви говоря, е да се опитате да разберете за кого говори Матаджи. Това е най-добрият начин да отклоните вниманието си към нещо друго. Ако насочите вниманието си към себе си – “Това е за мене и само за мене” -, тогава ще има ефект, защото това са мантри. Иначе всичко е напразно, защото каквото и да ви се даде, го прехвърляте на някой друг. Така че вниманието, което имате, е единственият начин да познаете реалността. Важно е вашето собствено внимание, а не вниманието на другите нито вашето внимание към другите. Това ясно трябва да бъде разбрано. Ако разберете, че всико трябва да бъде за ваша консумация и че чрез вниманието ви трябва да издигнете себе си по-високо, тогава ще стане. В противен случай е все едно да ви дадат храна на вас, а вие я да я дадете на някой, който вече се е нахранил, а за вас да не остане нищо. И този някой може да не се нахрани, защото не знае, че сте му дали храна. Днес ще ви говоря за вниманието и трябва да разберете, Read More …

Transformation, Morning Advice at Bordi seminar (India)

Morning Advice at Bordi seminar Bordi Shibir (India), January 27th, 1980 Всички се чувстваха много приятно, когато дойдоха тук, щастливи и усещаха, че вибрациите им бяха наред. Но не беше така. Така че бъдете нащрек, вижте – помолете се един друг, да ви проверят, бъдете смирени за това. Трябва да продължите да проверявате. Докато не се проверите, как ще разберете какво е това, от което блокирате? Помолете другите да ви проверят и бъдете смирени, много смирени за това. Не приемайте нещата за даденост, защото, докато не се трансформираме, Сахаджа Йога няма значение за вас. Виждате ли, това може да бъде много материален начин на изразяване на Сахаджа Йога – както това радио или този транзистор, или този високоговорител – просто излъчват. Трябва да знаем, че Сахаджа Йога не е просто, за да предава енергия през нас – всички останали материални неща предават енергия. Този микрофон предава енергията, този транзистор предава енергията и всички други такива неща просто предават енергията. Нищо не влиза в тях. Както … един артист пее и нищо не протича в радиото. По същия начин, ако нашата сила започне да тече, защото по някакъв начин Кундалини е била свързана в мрежата; тя не е свършила работата си, нито вие сте били честни със себе си. Така че трябва да абсорбирате притока на Ганг в себе си и да го асимилирате и да се трансформирате. Ганга ще протича, но ако тече през камениста местност, камъните няма да попият нищо от река Ганг. Но ако тече през плодородна земя, Read More …

Как да преодолеем егото и да опознаем себе си, Медитация London (England)

Шри Матаджи Нирмала Деви Как да преодолеем егото и да опознаем себе си Долис Хил, Англия – 18 ноември 1979 г. Става нещо, с помощта на което Божието създание ще получи своя завършек и ще узнае своето предназначение. Това е толкова велико. Вероятно ние не го разбираме. Но когато казваме, че сме Сахаджа йоги, трябва да знаете, че за да бъдеш Сахаджа йоги, трябва да бъдеш еднакъв с Истината на Сахаджа Йога. И от колко много неправилни разбирания, които висят над вас, трябва да се освободите. Хората наричат това жертвоприношение. Не мисля, че това е жертва. Ако си помислите – нещо изниква на вашия път, вие се опитвате да преодолеете тази пречка. По същия начин, ако застанете в страни от вашите пречки, ще бъдете в състояние да разберете, че тези пречки стоят на вашия път и те не са ваши собствени, а че спират прогреса ви. Така че трябва да позволите на тези неправилни идентификации да излязат от ума ви и да се опитате все повече и повече да бъдете себе си, а не да сте в съзвучие с погрешни идентификации. Мисля, че това е един от проблемите на хората тук. Когато получавам някакво оплакване или нещо подобно, разбирам, че все още нивото на разбиране на Сахаджа Йога не е на необходимата висота. Това е огромна задача и за това, ако вие сте хората, които трябва да дойдат горе, ако вие сте хората, които трябва да се борят, трябва да разберете това напълно, а също и да разберете зад какво Read More …

Сътворението New Delhi (India)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Сътворението Ню Делхи, Индия – 20 февруари 1977 Тази вечер решихме да говорим за Сътворението, но нашите организатори не успяха да Ми осигурят тебешир и дъска. Не зная, ще се опитам да обясня без рисунки. Това е много сложно. Ще се постарая да го направя разбираемо за вас, но ще ви помоля за пълно внимание от ваша страна към подобен сложен въпрос като Сътворението. Едно нещо днес е благословия … (на хинди встрани). Най-голямата благословия днес е, че много от вас могат да почувстват вибрациите. И не само това, но също така знаете и осъзнавате, че те могат да мислят и да обичат – и това е много голяма благословия. Разбира са, някои от вас не са ги получили, но тези, които са ги получили знаят, че вибрациите организират нещата, понеже издигат Кундалини, отиват до мястото, където е необходимо – от състрадание – и до тази част, където има недостиг. Те разбират, организират своята универсална природа и обичат. Отговарят на вашите въпроси, вие получавате отговори от тях. Това са живи вибрации. Тези вибрации са от Божественото. Това Божествено се нарича Брахма – Брахма Таттва, Принципът на Божественото. Можем да кажем, че процесът на Сътворението е вечен процес. Това означава, че семенцето става дърво и дървото става семенце, а семенцето става дърво. Това се повтаря – то е вечно. Така че не може да има начална точка и не може да има крайна точка. И така върви. Ето защо може да има различни състояния на съществуване, Read More …

Набхи чакра London (England)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Набхи чакра 1 февруари 1977 г. Набхи чакра e разположена в центъра тежестта на всяко човешко същество. Ако не беше там, това означава, че за вас ще има малък проблем да стигнете до правилното място. Има един вид проблем, от който повечето от вас страдат и който може би се дължи на наркотици или проблеми с нервите… дължи се на войната, или на някакво сътресение във вашата поддръжка. Например по време на Войната (Втората световна – б. пр.) хората изгубиха ценностите си, понеже изгубиха вярата си в Бог. Непорочните жени, които вярваха в непорочността, бяха брутално нападани. Много религиозни хора бяха преследвани. Разпаднаха се семейства. Много мъже бяха избити. А деца, жени и вързастни хора се разпръснаха. Едно много ужасна атмосфера на несигурност завладя всички тези нации. После дойдоха концентрационните лагери, разбирате ли, онези, които разтърсиха човешките същества, понеже човешките същества са много деликатни инструменти. Те са желаните създания. Те са най-висшите. А бяха доминирани от неща като бомбите, които са материя. По този начин Духът в човека умря. Хората загубиха вярата в праведността, в любовта. ‬ Тогава се изгради един нов модел на сигурността. Индустриалната революция го последва, като резултат. И изкуственото чувство на радост, на сигурност, на любов беше прието от обществото. Ето какво направи човекът със своята свобода, понеже войните са създадени от човека, те не са дело на Бог. Заедно с това много велики търсещи души се родиха на тази Земя. Те започнаха да търсят отвъд разните видове изкуствена сигурност, като Read More …

Семинар Ден 2, Внимание и радост (India)

Шри Матаджи Нирмала Деви Вниманието Борди Шибир, Индия – 27 януари 1977 г. Качеството на вашето вниманието се сменя според нивото и състоянието ви. И така накъде е насочено вниманието на човешкото същество? То не е във фиксирана точка! Можем да кажем, че вниманието е повърхността или острието на вашето съзнание; каквото и да съзнаваме, вниманието се обръща към него. Можем да направим следната аналогия: всички железни стружки имат силата да бъдат притегляни от магнита. Къде точно е тази сила не може да се локализира. Тя е навсякъде в желязото. Където и да е разположен магнитът, железните стружки биват притеглени. Вниманието ни е също като тези стружки – накъдето и да сме притеглени, то отива също натам. То съществува в цялото тяло, в смисъл че може да бъде отклонено навсякъде извън тялото, а също така и вътре в него, в случай че има някаква болка или неразположение. Вниманието ни се пренася по нервите и цялата нервна система, но има контролен център в мозъка. Ако този център бъде засегнат, можем да останем в съзнание, но без всякакво внимание. Също ако някой бъде ударен по Вишудхи чакра, може да се случи същото. Може да се случи дори и при по-ниско разположените чакри, ако някой бъде ударен по тях. Засегната чакра изгубва своето внимание, защото не усещате нищо в тези чакри. Разликата тук е, че вие като човешки същества можете да обърнете внимание на засегнатите места, ако пожелаете, дори те да са вдървени. Например, ако нечия ръка е вдървена, Аз мога да й Read More …

Семинар Ден 1, Въпроси и Отговори, Съвети към реализираните души (India)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Създаването на чакрите и Кундалини Борди, Индия – 26 януари 1977 г. Ще се опитам да обхвана въпросите, които сте Ми задали, но трябва да кажа, че бях много щастлива да чуя повечето от тях, защото показват, че интересът ви става все по-фин, че вече знаете за грубата страна на чакрите и сега искате да познавате по-фините форми. Първият въпрос, който следва да се разгледа най-напред, е как чакрите се настаняват в човешките същества , по кое време, на кое стъпало от живота; защото би трябвало това да е първият въпрос. Той е като да питаме кога се появява зародишът в семето, нещо такова. И преди съм ви казвала, че когато човешкото същество умира, то не умира напълно. Само част от него умира и тя е предимно от елемента земя, а другите елементи остават. Оставащата част от тялото изчезва и не можете да я видите, защото не е в пълната си човешка форма. Тя продължава да намалява по размер и Кундалини напуска тялото и застава извън него, извън тялото. Атма – това, което наричаме Духа – също напуска тялото и остава извън него, и това всъщност е оставащото тяло. Физиката на новото тяло е различна от нашата физика. Можем да кажем, че светлината, която е угаснала, притежава цялото тяло, но то е без светлината. Светлината излиза от това тяло. По същия начин е при човешкото същество, което умира, а Духът и Кундалини напускат тялото, стоят близо до тялото. А процедурата, която следва, е голяма и Read More …