Семинар Ден 1, Въпроси и Отговори, Съвети към реализираните души (India)

© Шри Матаджи Нирмала Деви Създаването на чакрите и Кундалини Борди, Индия – 26 януари 1977 г. Ще се опитам да обхвана въпросите, които сте Ми задали, но трябва да кажа, че бях много щастлива да чуя повечето от тях, защото показват, че интересът ви става все по-фин, че вече знаете за грубата страна на чакрите и сега искате да познавате по-фините форми. Първият въпрос, който следва да се разгледа най-напред, е как чакрите се настаняват в човешките същества , по кое време, на кое стъпало от живота; защото би трябвало това да е първият въпрос. Той е като да питаме кога се появява зародишът в семето, нещо такова. И преди съм ви казвала, че когато човешкото същество умира, то не умира напълно. Само част от него умира и тя е предимно от елемента земя, а другите елементи остават. Оставащата част от тялото изчезва и не можете да я видите, защото не е в пълната си човешка форма. Тя продължава да намалява по размер и Кундалини напуска тялото и застава извън него, извън тялото. Атма – това, което наричаме Духа – също напуска тялото и остава извън него, и това всъщност е оставащото тяло. Физиката на новото тяло е различна от нашата физика. Можем да кажем, че светлината, която е угаснала, притежава цялото тяло, но то е без светлината. Светлината излиза от това тяло. По същия начин е при човешкото същество, което умира, а Духът и Кундалини напускат тялото, стоят близо до тялото. А процедурата, която следва, е голяма и Read More …