Пуджа за Гуди Падва, Медитация в съзнание без мисли New Delhi (India)

Пуджа за Гуди Падва Медитация в съзнание без мисли Делхи, 30 март 1976 г. Ние не можем да медитираме, можем само да бъдем в медитация. Когато казваме, че ще медитираме, това няма смисъл. Трябва да бъдем в медитация. Вие сте или в къщата, или извън нея. Не може да сте вътре в къщата и да казвате, че сте извън нея. Когато сте вън от къщата не може да казвате, че сте вътре в нея. По същия начин вие се движите в трите измерения на вашия живот като емоционално и ментално същество. Не сте вътре в себе си, но когато сте вътре, се намирате в съзнание без мисли и тогава не само че сте там, но и сте навсякъде, защото това е мястото, това е точката, където сте наистина в Универсалното. От там вие сте в контакт с Принципът, с Шакти, със Силата, която прониква във всяка частица от материята, във всяка мисъл, която е емоция, и е във всяко планиране и мислене на целия свят. Прониквате във всички елементи, които сътвориха тази красива земя. Прониквате в земята, прониквате в Акаша (етера – бел.пр.), в Теджа (мисълта – бел.пр.), в звука, но движението ви е много бавно. Когато казвате “аз медитирам”, тогава се движите и просмуквате с универсалното същество. Но вие не движите себе си, а просто разтоварвате себе си, за да се освободите от тежестта на нещата, които не ви позволяват да се движите. Когато сте в медитация трябва да позволите на себе си да бъдете в съзнание без мисли, Read More …