Shri Bhoomi/Dhara Puja Shudy Camps Park, Shudy Camps (England)

Shri Bhoomi/ Shri Dhara Puja, Shudy Camps (UK), 3 August 1986.
Днес ние сме се събрали да направим пуджа на Майката Земя.
Наричаме я Бхуми пуджа, Шри Дхара Пуджа. Тя е наречена Дхара. Както знаете, дха означава „поддържам” Ра-дха – тази която поддържа енергията, е Радха. И Дхара е тази, която самата е поддръжка. Тя ни поддържа нас. Ние живеем на нея Както знаете, Майката Земя се върти със страшна скорост, и без нейната гравитация ние нямаше да съществуваме тук. […]

Майката Земя и Махалакшми Пуджа Surbiton Ashram, London, Surbiton (England)

Майката Земя
Сърбитън Ашрам, Англия – 21 август 1983 г.
…Да кажем нещо за връзката на Сахаджа Йога с Майката Земя. Много е важно да разберем значимостта на Майката Земя. Тя е била много мила към всички вас. Изсмуквала е вашите вибрации. Давала ви е всичко, което виждате наоколо. Днес трябва да разберем връзката, символичния израз на Майката Земя вътре в нас.
Казвала съм ви и преди, че Кундалини, която е три пъти и половина навита, […]