Пуджа на Шри Бхайраванатх Garlate (Italy)

Пуджа на Шри Бхайраванатх

Италия, 6 август 1989 г.

Мисля, че не разбираме значението на Шри Бхайраванатх, който управлява Ида нади. Ида нади е канал на Чандрама – Луната. Това е каналът на охлаждането. 

Работата на Бхайраванатх-джи е да ни охлади. Например ако някой усеща горещина от его или черен дроб, ако някой е много гневен, Бхайраванатх-джи измисля начини за да го охлади. 

Без съмнение Шри Хануман помага на левостранните и депресираните хора, но това прави още повече Бхайраванатх. […]

Пуджа на Шри Махакали San Diego (United States)

Пуджа на Шри Махакали

Сан Диего, САЩ – 19 юни 1989 г.

Днес решихме да имаме Пуджа на Махакали.

Трябва да разберем, че Махакали  цялостно е отражение на Ади Шакти в цялост. Или, можем да кажем, Ади Шакти отговаря, Тя управлява всичките тези три сили. Но Нейното цялостно проявление е Махакали, в смисъл че е желанието на Всемогъщия Бог.

Така че първо, Тя е Ади Шакти и отговаря за всичките три сили. И ето защо, можем да кажем, […]

Shri Mahakali Puja: Desire Within & Havan Lonavala (India)

Пуджа на Махакали 

Лонавала, Индия – 19 декември 1982 г.

Добре дошли на всички Сахаджа йоги в тази велика страна на Йога. Днес преди всичко трябва да установим желанието вътре в себе си да бъдем търсачи търсачи и да постигнем нашето пълно израстване и зрялост. Днешната пуджа е за цялата Вселена. Цялата Вселена трябва да се освети от това желание. Желанието ви трябва да бъде толкова силно, че да излъчва чистите вибрации на Махакали Шакти, която е чистото желание за постигане на Духа. […]