6th Day of Navaratri, Complete dedication Weggis (Switzerland)

Пуджа за Наваратри Вегис, Швейцария – 19 октомври 1985 г. Днес е велик ден на Наваратри. Ние стоим на границата между шестия и седмия ден. Шестият и седмият са дните, в които Махасарасвати приключи своята работа и започна самото въплъщение на Шакти. И така, в дванадесет часа днес Деви поема Шакти върху себе си. Разбира се, знаете, че двете – Махакали и Махасарасвати – са сили на Шри Садашива. Първо Адишакти оформи себе си като Махакали, която е силата на желанието. Но всички тези сили не са нищо друго, освен силата на Божията любов. И така, в поредицата от тази огромна любов на Бог, Адишакти първо трябваше да се превърне в силата на желанието.  По същия начин Сахаджа йогите, които са дарени с тази сила на любовта, би трябвало да са изпълнени с желание в сърцето си – желанието да обичат. Това желание е доста по-различно от видовете човешка любов, които познаваме. При другите видове човешка любов, когато имаме връзка с някого, обикновено имаме очаквания и ето защо много се разочароваме. Очакванията ни препускат по-нависоко от нашето разбиране и реалностите. И така страдаме от разочарования и рухнали надежди. А любовта, която би трябвало да подхранва и изпълва, се превръща в неблагодарна работа. И когато това се отразява в хората, е желанието да бъдат обичани от всички, а не желанието да обичат другите. Всички да ви обичат, но колко вие обичате другите е въпросът. Естествено – всеки за себе си, така че наистина никой не обича. Но когато става въпрос за Read More …