Гуру Пуджа, Как Да Станем Гуру Nirmal Temple, Cabella Ligure (Italy)

Гуру Пуджа, Как Да Станем Гуру, Cabella Ligure, 20 July 2008
 

Днес е много велик ден за всички Сахаджа йоги. Понеже Сахасрара се отвори във вас, можете да почувствате съществуването на Бог. Да се каже, че има Бог, не беше достатъчно. А да се казва, че няма Бог, беше също много, много грешно и хората, които са го казвали, са страдали. Само след получаването на Реализация знаете, че има Бог и че има вибрации. Това е много благоприятно събитие за целия свят. […]