Amruta

Když posloucháte mé pásky, poznamenejte si body, které Matka řekla, a přesvědčte se sami. Takže vzdělávání v Sahadža józe je velmi důležité, jinak vaše inteligence bude rezivět.

Musíte mít úplné vzdělání o Sahadža józe, dávat jen realizaci není práce. Musíte je mít, takže ostatní musí vědět, že jste vzdělaní. Hodnotu vzdělání, které máte, nikdo předtím neměl, žádný svatý ji neměl. Takže jej nyní plně využijte.

Ať už jste v jakémkoliv věku, možná máte vzdělání, na tom nezáleží, ale měli byste všichni vědět, co je Sahadža jóga, co to znamená, jak to pracuje.

(Její Svatost Šrí Mátadží Nirmala Déví, Melbourne, Austrálie, 17. března 1985)

Jestliže jste v Sahadža józe noví, pak prosíme, získejte nejdříve svou seberealizaci zde.