Šrí Krišna púdža: Nejdynamičtější síla lásky

Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šrí Krišna púdža: Nejdynamičtější síla lásky, 28/08/1973, Bombej, Indie

…Božským. Pokud si kupříkladu uvědomuji jen svoji hlavu, tak to nestačí. Když znám pouze svůj krk, tak to také nestačí. Když znám jen své nohy, nestačí to. Ale čím více znám sebe sama, tím se stávám dynamičtější a tím více vyzařuji do okolí. A všichni ti velikáni, kteří kdy existovali, nebo všichni, o kterých říkáme, že byli velikáni, jsou významní, protože jejich odkaz žil v mnoha lidských bytostech. V atmosféře cítím tu srdečnost, stejně jako vy, protože víte, že vám nejsou cizí, že jsou vašimi bratry a sestrami. V Púránách je o nich tolik příběhů, že… Nebudu je jmenovat, ale kdysi se v džungli potkali dva bratři. Domnívali se, že jsou nepřátelé a chtěli spolu bojovat. Když začali bojovat, nedokázali se jeden do druhého trefit. Pak vytáhli šípy, ale ani ty nefungovaly. Udivilo je to. A když se jeden druhého zeptal: „Kdo je tvoje matka?,“ zjistili, že mají stejnou matku. A tak jim došlo, že si nejsou ani cizí, ani nepřátelé, že jsou ze stejné slitiny. Jakou sladkost a krásu získali díky tomuto uvědomění! A jaký pocit bezpečí plyne z pochopení, že po celém světě máme bratry a sestry, kteří jsou niterně spojeni s Božským, a že jsme spolu propojeni touto láskou. Když mluvím o lásce, lidé si myslí, že se z vás snažím udělat slabochy, protože ti, kteří milují, jsou považováni za slabé. Přitom nejdynamičtější silou na světě je právě láska. Tou nejprůbojnější silou je síla lásky. A i když z lásky trpíme, tak je to díky tomu, že na to máme sílu, nikoli z naší slabosti. Například v Číně byl učitel, který učil bojovat kohouty. Tamní král donesl své kohouty k učiteli a požádal ho: „Prosím, nauč je bojovat.“ Po měsíci, když si král své kohouty vyzvedával, byl udiven, že kohouti jen tiše stojí a nic nedělají. Řekl učiteli: „Co jsi udělal s mými kohouty? Nejsou agresivní, jen stojí. Jak budou bojovat? Bude se konat souboj, kde mají předvést svou sílu. Co s tím?“ Učitel řekl: „Jen si je vezmi.“ Odvezl si tedy ty dva kohouty a dal je do arény k ostatním kohoutům, kteří přišli zápasit. Tito dva kohouti stáli úplně v klidu. Ostatní kohouti začali dorážet a týrat jeden druhého. Ti dva kohouti jen stáli a pozorovali je. Všechny ostatní kohouty jejich chování zaskočilo a domnívali se, že jsou velmi silní, a tak prchli. Láska, o které mluvím, Boží láska, vás dělá nejen silnými, ale také dynamickými. Je to ta nejzářivější síla, jakou si dokážeme představit. Jedině když je láska obklopena hrubostí a je ztracena v hrubosti, tehdy se zdá, že je slabá a spoutaná. Když ale láska začne proudit, pak její dynamická síla dokáže přemoci všechny ďábelské síly světa. Když lidé získají realizaci, automaticky odpadá ego, docela ve velkém měřítku, mohu říci. Protože vy říkáte, že vibrace proudí, neříkáte, že to vy je dáváte. A když odpadne ego, občas se stane, že pocítíte, že máte všechno, po čem jste kdy toužili, raději o tom tedy nemluvit. Když čelíte jakémukoli odporu, vyhýbáte se mu a držíte si odstup. Nechcete čelit nesouhlasu, žádnému negativnímu odporu, ať už se projevuje mluvou, nebo dokonce ďábelskými metodami. Utečeme od toho a myslíme si: „Ó Bože! Jak se k tomu postavit?“ Naproti tomu člověk, který je negativní, který má v sobě nenávist, se stane… (maráthí), což znamená člověk, který se chvástá. Takový člověk vede velké řeči. Domnívá se, že všechny přesahuje a může oblafnout celý svět. Bere na sebe zodpovědnost. Založí velký ášram nebo něco jiného, kde se usadí, se vší svou ignorancí, a začne lidem předávat svoje takzvané vědění. Lidem jeho metody imponují, a tak mu padají k nohám. Zatímco realizovaní sedí tiše doma a jen se diví, co to ti hlupáci dělají. Teď ale není správná doba na to, aby realizovaní seděli doma a divili se a smáli se pošetilosti lidí, kteří ještě nejsou realizovaní. Ani litovat je, ale vyjít ven, vyjít ven s mečem lásky a získat si celý svět. Je to zcela, zcela zásadní. Jestliže má být stvořené zachráněno, pak o tom nesmíte mlčet. Všechny nesprávné představy o lásce, všechno klamné chápání lásky musí přestat. Je třeba vědět, že se jedná o dynamickou sílu. A ta vám nedovolí sedět v pohodlí a těšit se sami sebou, těšit se klidem a požehnáním, když se tím netěší i zbytek světa a nahrává zloduchům, kteří přišli na tento svět, aby ničili a nastolili satanovu říši na této Zemi. Dny, kdy lidé museli trpět, jsou pryč. Kristus pro nás trpěl. Kristus samozřejmě nikdy netrpěl, protože On netrpí. Nikdy neplakal… Byl jako ti kohouti, velmi mocná osobnost. Dnes ale nastal čas, abyste jasně pochopili vlastní sílu, která ve vás je. Ať si ti, kteří jsou na hrubé úrovni, dělají hlavu kvůli své nejistotě, kvůli svým problémům a svým organizacím, ale ne kvůli těm, kteří mají realizaci. Už mnohokrát jsem vám říkala, a dnes se to také připomnělo, že když jste realizovaní, nikdy nejste sami. Na Zemi bylo hodně realizovaných lidí, ještě než jste se narodili, a oni stále existují a neustále vám touží být ku pomoci. Naše šástry je nazývají čirandžívové (věčné bytosti), znáte je. Jsou to nirandžanové (čistí, jsou prosti lži). Jak jsme mluvili o Bhairavovi a Hanumánovi, oni všichni existují a jen čekají, až je zavoláte. Jednou jsme šli na trh a kvůli něčemu tam vyvstal problém. Byl tam se mnou jeden sahadžajogín. Byl se mnou. Chtěla jsem vidět jeho reakci. Snažil se s tím člověkem dohadovat, vysvětlit mu něco. Pak řekl: „Mádadží, už můžeme jít.“ Když jsme vyšli z obchodu, řekla jsem: „Co s tím budeš dělat?“ Odpověděl: „Už jsem požádal Hanumána, aby se o to postaral.“ A On tu práci udělal. Sice na hrubé úrovni, ale stane se to. Když něco nezvládnete, můžete to přenechat komukoli z nich a oni se o to tuze dobře postarají. Protože to vy jste na pódiu, ne oni. Oni jsou ti v pozadí. Oni jsou ten štáb. Ale vy musíte otevřít pusu! Jestliže ale začnete rozvažovat, co na to řeknou? Oni jsou připraveni pomoci vám úplně se vším, ale nakolik se vy opíráte o svou ochranu? Nakolik se opíráte o to, co je vaše, o vaše poznání sebe sama? Probíhá zde velká válka. Vy si toho nejste vědomi? Někteří z vás ano. Někteří z vás si to plně uvědomují, protože ten boj sami zažili. Probíhá velká válka. Obzvlášť teď, kdy se znovu narodilo deset démonů. A vy, tak slabí… Pořád jste malé děti, o tom není pochyb, protože jste získali realizaci teprve před pár dny. Pokud však budete chtít, můžete růst velmi rychle. Mohou z vás vyrůst skuteční velikáni. Všichni můžete růst. Jen je třeba se rozhodnout, že musíte růst vnitřně. Sami jste přišli na tolik věcí, které člověka vedou k růstu. Já vám mohu dát jídlo, ale růst musíte sami. Kdekoli uvidíte negativitu, musíte se postavit a říct: „Tohle je negativita, nic jiného, ať se vám to líbí, nebo ne.“ Takto dáte tomu člověku lásku, ne nenávist. Vést jenom sladké řeči, to není správná představa lásky. Ne. Matka někdy dítěti dokonce vynadá. To neznamená, že ho nemá ráda. Když je to nezbytné, musíte lidem říct, že jde o negativitu. Realizovanému člověku samozřejmě nebude napomenutí vadit, protože on touží po nápravě, ví, že potřeboval napomenutí. Nástroj musí být opraven. Ale člověku, který tohle nechápe, musíte tuto svou lásku vnutit. Dokážete lásku předat, i když sedíte zde. Mnoho lidí zkusilo obalit láskou lidi, kteří se pokoušeli být podlí, a dosáhli skvělých výsledků. Tito lidé se obrátili a přišli zpět. Stačí použít ruku a dát na dotyčného pozornost a takto rukou kroužit. Obklopí ho láska a ten člověk zas přijde. Není pochyb o tom, že existuje negativní a pozitivní, ale nic mezi tím, to si musíte pamatovat. Mezi těma dvěma neexistuje kompromis. Buď je to světlo, nebo tma, nebo pozitivní versus negativní. Rozhodně jsou to dva póly, mezi nimiž je boj. A v celé hře je největší problém to jediné – vaše vůle. Protože vaše přání je respektováno. Vaše vůle je plně respektována. Pokud máte přání stát se velikánem této lásky, můžete jím být. Jednou jsem potkala psychiatra, který měl velmi napadené superego. Řekla jsem: „Co je to s tebou?“ Odpověděl: „Moje dětství. V dětství se mi nedostalo moc lásky.“ Řekla jsem: „Teď jsem tu já. Pojď na můj klín, přijmi moji lásku.“ Řekl: „Chci, aby má láska proudila, Matko. Chci se plně otevřít, úplně, bez jakéhokoli strachu.“ Řekla jsem: „Tak s tím prostě začni. Neboj se toho, že lidé něco špatně pochopí, toho, co řeknou.“ Co lidé řeknou, nemá žádnou váhu. Láska najde naplnění jen v lásce, tím že druhé miluje.“ Řekla jsem: „Jen nech svou lásku proudit a poznáš, jak to funguje. Zkrátka se rozhodněte: „Budu milovat lidi.“ A jakmile se takto rozhodnete, celé nebe, všechna síla nebes, vám padne k nohám. Věřte mi to. Z určitého úhlu pohledu jsem obyčejná žena v domácnosti. Někteří říkají: „Mátadží, jak by šlo být jako ty?“ Proč ne? Jsem zrovna taková jako vy. Mám stejné problémy jako vy. Já ale vím jednu věc, že nejsem ničím jiným než ztělesněním lásky, té lásky, která je Božská a bez které nemohu existovat. V každičkém okamžiku života nechávám lásku proudit, nechávám ji proudit. Každý záchvěv mé mysli nese lásku. A to dá člověku veškeré síly. Když si přečtete… Četla jsem Déví Mahátmjam, kde se mluví o ďáblovi, který se postavil Prapůvodní Matce, Božské Matce, a který se Jí smál: „Ty, ženo! Co mi můžeš udělat, jsi žena?! Co mi můžeš udělat?“ Ona se na něj usmála a řekla: „Dobrá, pojď ke Mně a uvidíme.“ A jedním úderem mu sťala hlavu. Toto jasně ukazuje, že pozitivní může negativní připravit o krk. Není v tom žádné násilí. Ten rozdíl vám musí být jasný. Když se negativnímu podřízne krk a je nastoleno pozitivní, tak jde o nejvyšší nenásilí, jaké lze někomu udělit. Viděli jste, co negativita dělá lidem, negativitu už poznáte. Viděli jste, jak lidé trpí kvůli mrtvým duším, které mají na sobě. A ony také velice touží po lásce. To byste žasli, že pokud je opravdu milujete, ony ke mně samy přicházejí a říkají: „Spas mě, Matko.“ S vámi ke mně přicházejí někdy jen pro toto, abych je spasila. A když jim slíbím znovuzrození… Ale ďáblové existují, ďáblové existují. Jak jsem vám už říkala, Kali juga připravila krásné pódium, na němž se má odehrát úžasné drama, ve kterém Rávana musí milovat Sítu jako Matku, Kansa musí padnout k nohám Rádhy. Možná nevíte, že Krišna chtěl zabít Kansu. Toho času to byl Jeho strýc. On v sobě ale začal vnímat city své matky: „Koneckonců, je to můj bratr.“ Tak požádal Rádhu a Ona ho zabila. Rádha, která vždy milovala celý svět. Ona je ztělesněním lásky, a to Ona zabila Kansu, protože se to muselo stát. Pokud jdete na ruku Bohu a On si přeje někoho zabít, tak musí být zabit. Především však musíte být plně v rukou Božích. Je to jen Jeho láska, co zabije tělo. A když se zpívají písně o Jejich síle a vítězství, viděli jste, jak všechny moje čakry začnou pracovat a vibrovat. Protože síla těchto vítězných dnů stále přetrvává a bude pracovat skrze vás. Ale co váš chabý nástroj, který se rozvíjí tak pomalu? Doba, kdy musí vládnout láska, Satja juga, pokud má nastat, tak jen skrze vaše úsilí, teď! Před Sahadža jógou nebylo úsilí. Ale teď je všechno vaše úsilí Božské. Ať uděláte cokoli, skrze kterýkoli sympatický systém, zvládnete to díky parasympatiku, takže neděláte vůbec nic. Sami ale vnímejte, co je v sázce. Vy jste ti vyvolení, jak by bylo jinak možné, že jste jediní, kdo získal realizaci a tolik se posunul? Někteří jste ji získali před pár dny a dostali se velmi daleko. Proč? Jste vyvolení a musíte na sebe vzít úděl být kanálem Boží lásky, která je dynamickou silou, která promění celou koncepci nenávisti, na jejímž základě vznikly státy a všechny ty rozdíly. Občas si řeknete: „Jak? Jak se to může stát?“ Dnes už jsou dny Gókulu pryč. (místo Krišnova dětství) Přemýšlela jsem o tom. O době, kdy Krišna hrával na svoji flétnu a zkoušel svoji Sahadža jógu na obyvatelích Gókulu. Ó, v různých životech jsme to zkoušeli, zkoušeli a zkoušeli! Nic nefungovalo. Ale teď to secvakne, jako jiskra. A začne řetězová reakce. My ale musíme mít silné nástroje, aby toto nesly. Jinak se vyhodí pojistky. Jedině skrze vaši pozornost můžete pocítit sílu, která je ve vás. Jen musíte vnímat svou pozornost a přestat se vším falešným. Vnitřně poznáte vše, co je falešné, rozpoznáte to a odhodíte to. Přijměte jedině pravdu, a ta vám dá tu sílu být skutečným nástrojem, schopnost být kanálem té síly lásky. Tím se nemyslí, že máte být egoističtí. Nedokážete takoví být, ani kdybyste chtěli. Nedokážete nikomu ublížit, ani kdybyste chtěli. Mnozí říkáte: „Mátadží, dáváš realizaci kdekomu.“ Nemohu ji dát kdekomu, musí to být hledající muž nebo žena hledající v předchozích životech. Musíte pochopit, že cokoli jste získali, získali jste to po právu. Takže člověk může vypadat jako kdokoli obyčejný, ale není tomu tak, je to velký světec. Sedí zde jen velcí světci. A tímto centrem a zárodkem svatosti proudí absolutní Božskost. Jen dovolte, aby proudila skrze vás ven. Jedná se o Boží sílu. Není tedy vaše zodpovědnost přemýšlet nad tím, jestli přinese dobré nebo zlé. I když si myslíte, že to může přinést něco špatného, dle morálních norem této společnosti, nakonec všechno dobře dopadne. Proč musel být zabit Džarasandha? Proč musel být zabit Kansa? Proč musel být zabit Rávana? Samozřejmě, jejich zabití moc nepomohlo, to už vím. Protože ti, kteří byli zabiti, jsou zpátky v sedle. Ale stejně, vy nebojujte s těmito hroznými lidmi. Dostaňte se z vlastní bitvy. Mějte v pozornosti jen sebe sama. Kde jste vy? Co děláte vy? Jste na linii Božského, nebo v hrubosti? Každou chvíli toto zvažte, každou minutu jste v meditaci. Jen pomyslete na ten okamžik a na dynamiku toho okamžiku. Naplní vás síla, která zaplňuje každý okamžik. Bude do vás proudit skrze vaši Sahasráru a zcela obtočí celou vaši bytost a přemění vaše nitro v úplnou sílu Čaitanji a úplnou Boží sílu. Dovolte jí vstoupit, přijměte ji. Přijměte ji beze strachu. Nechte ji vstoupit. Každý okamžik, každý okamžik se udržujte bdělí. Jsme teď ve velmi ošidné době. Mám jen dvě ruce, to jasně vidíte. A ačkoli pan … říká, že mohu učinit cokoli, tak ano, mohu, ale nemůžu vás nutit něco dělat. Vaše přání bude plně respektováno. O vše ostatní může být postaráno kromě jedné věci – musíte se stát dokonalým nástrojem, dokonalým kanálem, dokonalou flétnou k dispozici mému Pánu, aby skrze vás hrál melodii lásky. Je na vás, abyste vyčistili svých sedm otvorů. Je na vás zbavit se své plytkosti a stát se niterně úplnými. On pak svou práci zná. On je tím umělcem. A vy jste nástrojem. Ta harmonická hudba z tolika duší dokáže naplnit uši těchto ďábelských lidí a dokáže proniknout až do jejich srdcí a vložit do nich lásku. Může se stát, že se sami vzdají svých ďábelských praktik a padnou Lásce k nohám. Krišna se má teď zrodit ve vás. Jako pětiletý chlapec šel zabít Káliju (had v řece Jamuně). Tento Krišna se má narodit ve vás. Usedl Kálijovi na Sahasráru a vtiskl na ni svá chodidla. Všichni lidé byli svědky této úchvatné události – Krišnova tance na Sahasráře Káliji. Krišna se musí narodit uvnitř vás. Když jste Krišnou, nemůžete Ho vidět. Vydejme se teď do stavu, který je nad slovy, nad myšlenkami, do oblasti bezmyšlenkového vědomí, ve kterém vás Božské zahrnuje svým požehnáním. Tito lidé dnes rozhodli, že bude púdža, a vy víte, co se mi děje, když ke mně děláte púdžu. A tak, vzhledem ke všem těm budoucím problémům, chci, abyste na této púdže všichni udržovali pozornost a plně ji využili pro svoje dobro. Díky této púdže získáte Matčinu ochranu, pro začátek. A když se mé čakry začnou pohybovat, dávají vám speciální síly lásky a požehnají všem vašim čakrám a zcela je naplní. Ráda bych tedy, i když přijdou uctívat jen dva lidé, abyste vnímali, že to děláte vy všichni. Můžete to cítit skrze jednotu. A požehnání z mé bytosti k vám budou proudit automaticky.