Veřejný program: Jak poznat sám sebe (nekontrolováno)

Harrow, Londýn (Anglie)

1979-10-19 Getting To Know Yourself Harrow NITL HD, 39' Download subtitles: CS (1)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Veřejný program: Jak poznat sám sebe, 19/10/1979, (nekontrolováno), Harrow, Anglie

Dnes jsme se tu sešli, abychom se dozvěděli něco o sobě, a ne o druhých. Víme, že jsme lidské bytosti a že nás Bůh stvořil od malé améby až po tuto složitou strukturu zvanou člověk. Ale má s tím nějaký plán? Proč nás stvořil jako lidskou bytost, která je podle mě tak krásná? S jakým záměrem nás stvořil? Dospěli jsme k tomu, abychom pochopili, jaký účel má naše stvoření? A právě proto je nutné, abychom časem dosáhli tohoto stádia, kdy člověk pozná, kým je. Jste pouze svým tělem, svou myslí, svou inteligencí, svým egem, svým superegem, nebo je ve vás něco, co vás přesahuje? Existuje nějaký spodní proud, který působí na celé stvoření i na vás? Máte nějakou roli v celém plánu Všemohoucího Boha? Pokud ano, jaká je to role a kde ve vztahu k Němu stojíte? Mám-li vám říct, že ve vašem stvoření je velký smysl vašeho vlastního bytí a že neznáte svou hodnotu, nemáte mi jen věřit, ani mě popírat, ale zachovat si otevřenou mysl vědce. Stejně jako hypotézu, když vám něco předložím, musíte se prostě sami přesvědčit, jestli to vychází, nebo ne. Nuže, uvnitř nás existuje nástroj, živý nástroj, který je velmi krásně umístěn, jak je vidět na tomto obrázku, postupně vytvořený Bohem tak, jak jsme se vyvíjeli ze stavu améby do tohoto stádia. A tyto rozdílné dráhy, které vidíte, tři různé dráhy, jsou vnitřní dráhy našeho autonomního nervového systému, které nazýváme jako sympatický a parasympatický nervový systém. Všechno bereme jako samozřejmost. Své vlastní bytí, lidskou bytost, bereme jako samozřejmost. Nikdy nepřemýšlíme – jak jsme k tomu všemu přišli? Považujeme za samozřejmost mnoho věcí, mnoho zázraků, jako že se z květu stane plod, že se z malého semínka stane obrovský velký strom. Nyní je však třeba odpovědět na otázku, proč a jak se tyto věci dějí. Nastal čas. Tento čas musel někdy přijít, je zaslíben v mnoha Písmech. Možná nastal čas, abyste se přesvědčili, zda je to pravda, nebo ne. Zde je ukázán nástroj, který je v nás umístěn, je ukázán zde a… nazývá se Kundaliní. Je umístěn v trojúhelníkové kosti naší bytosti, je tam velmi pěkně umístěn. Je to klíčící síla v nás, klíček. V hindštině nebo sanskrtu ji nazýváme ankur, která, když v nás vyklíčí, dává vzniknout nové bytosti, což známe ze všech Písem, kde tomu říkají druhé narození. Musíme získat druhé narození. Je to popsáno ve všech Písmech, ve všech uznávaných Písmech. Co je toto druhé narození? Není to nějaký umělý rituál nějakých nepovolaných lidí. Lidé mluví o seberealizaci, mluví o Všepronikající síle, která je nad vším. Existuje však taková síla? Existuje něco, co nás přesahuje a co nevidíme? Nyní je na nás, abychom to viděli a zjistili, ale jak? Jak jsme se stali lidskými bytostmi? Nevíme. Spontánně. Jak se z květiny stane plod? Prostě spontánně. Je to živý proces. Všechno je to zabudované, je to v semínku, je to v květu. Je to ve vás, abyste se tím stali. Je to spontánní, sahadža. „Saha“ znamená s, „dža“ znamená zrozený. Je to ve vás vrozeno, je to spontánní. Nic s tím neuděláte. Nemůžete se postavit na hlavu, nemůžete dělat žádná cvičení, nemůžete skákat, nemůžete nic recitovat, ale musí se to stát uvnitř vás. Jak se to stane? Jak se rozsvítí světlo? Řekněme, že existuje svíčka, která není rozsvícená, musíte přinést jednu rozsvícenou svíčku a tamtu rozsvítit. Je to velmi jednoduché. Svíčka je připravena k rozsvícení, tak jen musíte přiblížit jednu svíčku ke druhé a ta se prostě rozsvítí. Je to takto jednoduché. Ale obtížné je, že rozsvícenou, osvícenou svíčku nezískáte snadno. A pokud ji získáte, zmasakrujete ji. Měli jsme na zemi už mnoho takových lidí, kteří o tom mluvili, kteří o tom mluvili, kteří by tu práci udělali, ale byli zmasakrováni, zabiti, otráveni a ukřižováni. Vždy jsme popírali pravdu. Nechtěli jsme ji přijmout. Jaký byl důvod? Protože jsme se ztotožnili s nepravdou. Je těžké skočit do něčeho a spoléhat se na něco, co jsme nepoznali, a snadné spoléhat se na něco, co jsme poznali – tedy na naše ego. Nuže, tyto tři síly v nás působí. Jedna vychází z pravé strany a jde nalevo …vychází z pravé strany, ta první… Vstaň a ukaž to. Nuže, tato síla (na levé straně… ano) – v sanskrtu se tento kanál nazývá Ida Nádí – a tato síla je silou, díky níž existujeme, která nám dává sílu existence. A stejně tak může stejná síla ničit, protože opak existence je ničení. Druhou silou, kterou máme, je síla tvoření, která se pohybuje od levé strany mozku směrem dolů k pravé straně. Centrální síla, kterou zde vidíte, je síla, díky níž jsme se vyvinuli. A nakolik jste toho dosáhli, nakolik jste lidskou bytostí, to je vyjádřeno tím, kam až dospělo vaše vědomí. Ale vidíte, že zde je mezera, kterou je třeba zaplnit. A to je mezera, o které mluvím. A pro tuto mezeru máte zvláštní sílu, které se říká zbytková síla nebo klíčící síla, která je zde svinutá a uložená, připravena pro vaše klíčení – je to Kundaliní. Takže tady máme nástroj (mikrofon), který má také smyčky. A pokud není připojen k síti, nemá žádný význam. Stejně tak pokud váš nástroj není zapojen do sítě, nemáte žádný význam, protože musíte objevit, co je absolutní. Stále žijete s relativitou. Proto je všechen ten zmatek, ať už mluvíte o komunismu, kapitalismu, o demokracii nebo o jakémkoli jiném ‚ismu‘, je to stále jen zmatek. Důvodem je to, že jste nenašli své absolutno, co je vaše absolutno, které je ve vás, ve vašem srdci, tam uvnitř, umístěné jako váš Duch. Bůh se odráží ve vašem srdci jako váš Duch, zvaný Átma. Dokud se vaše pozornost nedostane k tomuto Duchu, mluvit o něm, dělat s ním cokoli, je naprosto zbytečné. Musíte se skutečně znovu narodit. Je to uskutečnění, ke kterému musí dojít. Není to mluvení nebo provádění nějakého rituálu či čehokoli jiného. Musí se to odehrát ve vás. Bez toho, aby se to stalo, to nemá žádný význam. A děje se to a stalo se to, neboť tisíce lidí tím byly požehnány. Když tato Kundaliní stoupá a proniká těmito šesti centry, nejprve vás sjednocuje. Těchto šest center představuje různé aspekty vašeho bytí. Když tato Kundaliní stoupá, sjednocuje vás s vaším Já. Například vaše mysl jde na jednu stranu, vaše tělo jde na druhou stranu, vaše srdce jde na třetí stranu. Všechny tyto části se sjednocují skrze pronikání této Kundaliní, skrze tato centra, kterých je šest nahoře a jedno dole. To jedno dole slouží k ochraně. Pouze lidské bytosti vědí, že existuje něco jako nevinnost. Nejnižší centrum se týká vaší nevinnosti. Ve vědě nikdy nepomýšlíme na to, že existuje něco jako nevinnost a že nevinnost hraje v našem fyzickém bytí velmi velkou roli. Pro lidské bytosti je nemožné, aby si to uvědomily, protože samy jsou v rozkladu. Věda vás například analyzuje a rozebírá. Možná budete muset mít jednoho lékaře na jedno oko a druhého na druhé oko. Tento stav je tak špatný, že jste totálně rozebráni, a nevíte, jak v sobě všechno propojit. Nuže, tato Kundaliní, když stoupá, projde tím vším a pronikne do oblasti fontanelní kosti, která se nazývá Brahmarandra, a vy se stanete zajedno s Božským. Pak splynete s touto Všepronikající silou a stanete se kolektivně vědomými. Stanete se. Není to přednáška o tom, že jsme všichni bratři a sestry, všichni se musíme mít rádi, musíme vytvořit Spojené národy a to a ono. Je to proces, který se uskutečňuje. Tím, že se to ve vašem vědomí stane, tím, že to vaše vlastní bytost začne pociťovat. Dokonce i dítě to vnímá. Dokonce i dítě se může narodit realizované. A pak už je potřeba jen dekódovat, na vašich prstech, když dojde k osvícení, se osvítí všechna tato centra sympatického nervového systému a vy začnete všechna tato centra cítit v rukách. Měli jsme například někoho, kdo ke mně přišel poprvé – jednoho z prvních – a ten prostě nemohl pochopit, jak je možné, že se stal kolektivně vědomým, ačkoli vibrace začaly proudit jeho rukama a on cítil vibrace. Pak jednoho dne řekl, že ho pálí kořen tohoto prstu. Toto je prst pro hrdlo, na pravé straně, pro fyzickou stránku. A řekl: „Když si vzpomenu na svého otce, tento kořen jakoby pálí.“ Řekla jsem: „Zavolej mu a zjisti, co se s ním děje. Musí mít zánět průdušek nebo potíže s krkem. Protože tyto části jsou pro otce a tyto jsou pro matku.“ Zatelefonoval tam a od matky zjistil, že otec má zánět průdušek. Ale pak to postupně začnete používat a žasnete, že jste se skutečně stali nedílnou součástí velké bytosti, jako malá buňka v celém těle, jako mikrokosmos v makrokosmu. Vztah je nastaven a vy se stáváte kolektivně vědomými. Znovu říkám, stáváte se. Teprve pak pocítíte mír, blaženost, která vám byla přislíbena. A vy cítíte, že vibrace vámi proudí jako chladný vánek ve vašich rukách. Je to popsáno v Písmech, je to popsáno v Déví Mahátmjamu, že to pocítíte jako chladný vánek. Nedávno mě překvapila jedna židovská dívka, jedna sahadžajogínka, která mi řekla, že v hebrejštině se tomu říká Ruah, což znamená vítr. Duch svatý, Duch se nazývá Ruah, což znamená chladný vítr. A dokonce i v Bibli nebo kdekoli jinde, v jakémkoli Písmu, zjistíte, že chladný vánek je vyjádřením Ducha svatého, a vy začnete vnímat chladný vánek, který je všeprostupující. Řekněme, že existuje člověk, který je posedlý, pak zjistíte, že je to trochu odlišné. Ten člověk se přede mnou může začít třást. Ale po kratičkou dobu, nečiní to žádnou potíž. Všechny nesprávné představy o Kundaliní pocházejí od lidí, kteří ohledně ní byli opravdu naivní. V první řadě člověk, který není seberealizovaný a zároveň není velmi svatým člověkem, člověk, který není na takové úrovni, nemá co mluvit o Kundaliní. Nemá k tomu žádné oprávnění. Jako když sem přijde nějaký vesničan a strčí prsty do zástrček. Když řekne, že Kundaliní znamená šok a elektřina znamená šok, je to úplně stejné. Neviděla jsem ani jednoho člověka – byla jsem teď v různých zemích a v mé vlastní zemi – tisíce lidí dostaly realizaci bez jakéhokoli šoku, tance nebo skákání. Nic se neděje vně, všechno se děje uvnitř. Ale pouhýma očima můžete vidět, jak Kundaliní pulzuje. Pouhýma očima může kdokoli, ať už realizovaný, nebo nerealizovaný, pokud je tam překážka, v jednom z těchto center – druhém nebo třetím, pak to můžete vidět velmi jasně. Dokonce to můžete sledovat stetoskopem a můžete vidět, jak pulzace stoupá a jak pulzace stoupá sem do hlavy. Je to tak zřetelné. Nuže, bude lepší, když tomu budeme věřit. Udělali jsme spoustu hloupostí tím, že jsme nevěřili. Je to spontánní, je to živoucí, prostě to vyzařuje. Nic s tím nemůžete dělat. Nemůžete za to platit, vybírat poplatky – to je urážka. Je to urážka myslet si, že můžete platit za něco, co je duchovní. Lidé, kteří vybírají peníze ve jménu Boha a žijí z těchto peněz, jsou ti nejodsouzeníhodnější. Za duchovno nemůžete platit ani halíř. Je to láska Boha. Jak byste si ji mohli koupit? Je to jen o uspokojení lidského ega. Hýčkají vaše ego a vy si myslíte, že za to můžete zaplatit, jdete do toho a pak kvůli nim přijdete o všechny peníze a začnete říkat: „Ach, Bože, co se stalo? Přišli jsme o všechny peníze, dali jsme mu vše a ten člověk utekl.“ Nejen že vezmou vaše peníze, ale vloží do vás duchy, zhypnotizují vás. Vezmou vám peníze a vás zanechají s velkými problémy. Viděla jsem lidi, u kterých se objevily srdeční potíže, epilepsie, hrozné stavy, celé dny nemohou spát. Padají na ulici, poskakují, začínají křičet, řvát, vrčet jako zvířata. Máme se teď stát zvířaty? Nebo se máme stát ptáky, abychom létali? Čím se teď máme stát? Nebo jsou lidé, kteří skáčou jako žáby. Takže klesneme na tuto úroveň, nebo se staneme něčím víc? Když se podíváte do psychologie, Jung – doufám, že jste to četli – popsal, že se musíte stát kolektivně vědomými, pokud má dojít k realizaci. Mnoho psychologů existenci kolektivního vědomí přijalo. Říkají, že v nás existuje něco jako univerzální nevědomí, které nám dává sny a symboly univerzální povahy. Dotknete se toho, když dojde k realizaci, a to se vám musí stát, nejde to popřít. Nemůžete se o tom přít. Viděla jsem mnoho lidí, kteří i po získání realizace jdou domů a přemýšlí o tom. Co na tom vymyslíte? Co vymyslíte na tom, že se plod stane semenem a semeno se stane stromem a strom rozkvete a opět se stane plodem? Co si o tom můžete myslet? Co můžete napsat? Žádným těmto spisům nemůžete porozumět, dokud neobjevíte absolutno. Je to také relativní. Máte-li pochopit, zda je to pravda, nebo ne, musíte objevit absolutní hodnotu sebe sama. Je to tak široké téma, že už léta mluvím všude možně a zatím se to nedalo, řekla bych, ani trochu obsáhnout. Vydali jsme o tom velkou knihu – ještě jsme ji nedostali z Indie. Takže ti, kteří jsou intelektuálové, si ji mohou projít a uspokojit svůj intelekt. Ale není to otázka intelektu, protože vaše racionalita a intelekt jsou omezené. Já hovořím o neomezeném. Něco to musí nastartovat a toto nastartování se děje prostřednictvím této Kundaliní, která je ve vás. Žádný intelekt to nedokáže, jen Božská láska nebo někdo, kdo je tím požehnaný, a dokonce i lidé, když získají realizaci, to sami dokážou. Je to tak. Nemusíte mi teď jen naprosto slepě věřit, to není nutné, ale musíte se o to pokusit. Koneckonců, jaký je smysl vašeho života? Neptáte se na něj? Pokud to nezískáte, co se stane? – mohou lidé říct. Cokoliv. V dnešní moderní době například rakovina, infarkty, fyzicky cukrovka, všechny nevyléčitelné nemoci, roztroušená skleróza, to vše nás čeká, dna, všechny druhy nemocí, psychické problémy, lidé nemohou spát. Všechno to směřuje ke zkáze. Jste ničeni, protože jste nedosáhli absolutna, které je dnes pro vaši existenci nutné. Dnes je úplně jiná doba. Je třeba vědět, že nastal čas Posledního soudu. A takto budete souzeni. Toto je šance, kterou jste dostali, abyste se soudili, a pak vás bude soudit Bůh. Takže se tomu nemůžete vyhnout. Pokud se o to budete pokoušet, nepomůže vám to. Jako matka vám musím říct, že musíte mít sami se sebou trpělivost, respekt k sobě a musíte vědět, že jste nesmírně cenní, a nepromarnit se kvůli maličkostem, malichernostem. Celý život jsme promarnili nejrůznějšími nesmyslnými věcmi. Nemáme čas na Boha, nemáme čas na sebe a nemáme čas na něco, pro co jsme se narodili. Nechť vám Bůh žehná! Zkusme si udělat experiment. To je nejlepší. A pokud máte nějaké otázky, zeptejte se mě. Ale měly by to být rozumné otázky. Viděla jsem, že se lidé vždycky ptají na takové nesmyslné věci, že se tím ztrácí čas, a těm, kteří o to opravdu stojí, se to opravdu nelíbí. Takže pokud o to nestojíte, můžete klidně odejít. Pokud to chcete získat, je to velmi jednoduché. Určitě se to podaří. Není v tom žádný problém. A pokud máte nějaké rozumné otázky, můžete se zeptat. Vůbec žádné otázky? Takže jen čekáte, až to dostanete? To je nejlepší, nejlepší skupina, jakou jsem zatím měla možnost poznat, to musím říct. Uvidíme, co se stane. Dobře. Jen takhle položte ruce. Sundejte si boty. A moc se nevyptávejte. Lidé se ptají: „Proč bychom si měli sundávat boty?“ Prostě proto, abyste měli kontakt se zemí, zrovna tohle místo je tak dobré, že mi připadá, že jsme opravdu přímo na zemi. Tak si sundejte boty – je to velmi jednoduché – a takto položte ruce, takto. Teď si můžete zavřít oči, pokud můžete. Někteří z vás nemohou, protože můžete zjistit, že se vám mihotají oči nebo že je prostě nemůžete úplně zavřít, a některým se možná trochu třesou ruce. Všichni takoví lidé by měli oči otevřít. Ostatní by měli oči zavřít. Prosím, sedněte si takto s nohama kousek od sebe. Řekněte tamtomu pánovi, aby si také sedl takto s oběma nohama na zemi. Ano, to bude lepší. Pokud si sundáte ponožky, bude to ještě lepší. (řeč v hindi…) Pokud máte něco těsného, řekněme, na zádech nebo, řekněme, v pase nebo tak, tak to trochu uvolněte, pokud je to těsné, velmi těsné. Pokud ne, je to v pořádku. Můžete si sundat i brýle. Nechte oči zavřené a sledujte, zda se vám netřesou víčka nebo ruce či prsty. (řeč v hindi…) Zjistíte, že když budete sledovat své myšlenky, většina z vás zjistí, že k vám žádná myšlenka nepřichází. Tomu se říká bezmyšlenkové vědomí nebo já tomu říkám osvícené bezmyšlenkové vědomí, protože samádhí znamená osvícené vědomí. Toto je nirvičár samádhí. Dochází k němu velmi rychle. (řeč v hindi…) A pak to jednoduše ucítíte na svých prstech, nejprve ucítíte, možná někteří z vás ucítí trošku teplý vánek a pak ucítíte, jak k vám přichází chladný vánek. Také se při tom budete cítit velmi uvolněně. Cítíte to? Cítíte to v rukách? Jak se cítíte? Cítíte v rukách chladný vánek? Dobře. Prosím, nechte oči zcela zavřené, dobře, dokud neucítíte, jak vám do rukou proudí chladný vánek. (řeč v hindi…) Všichni, kteří cítíte chladný vánek v rukou, zvedněte ruce, ať se podívám. Je to dobré. Je to dobré. Ještě ne? Dobře, nechte zavřené oči. Je to dobré. Všichni, kdo dříve byli u nějakého gurua a necítí vibrace, ať zvednou ruce; ti, kteří byli u nějakého gurua. Ale vy vibrace vnímáte, takže je to v pořádku. Ti, kteří dříve byli u jiného gurua a teď necítí chladný vánek v rukou. Pokud jste nebyli u žádného jiného gurua, pak je to v pořádku, ale pokud jste byli u nějakého gurua, u někoho jiného, pak prosím zvedněte ruku. Je to v pořádku. Jste v pořádku, uvidíte. Byl jste u nějakého gurua? Byl jste. Dobře. Pojďte sem. Musím vás vidět. Pojďte dolů. Pojďte do první řady. Musíme se na vás podívat. Kdo další byl u gurua? Jen pojďte dopředu. Ti, kteří byli u gurua, prosím, pojďte dopředu. Nechte prosím oči zavřené, dokud to nezískáte. Nechte oči zavřené. Pouze s těmi, kteří byli u gurua, bych se ráda setkala zde, pokud vám to nevadí, prosím, přistupte na minutku. Prosím, přistupte. Není třeba se mě bát. Jsem vaše Matka, pojďte sem. Pojďte, nic se nestane. Jen pojďte. Prosím. Posaďte se. (řeč v hindi…) Nyní všichni, kteří cítí chladný vánek, prosím, zvedněte znovu ruce, je jich tolik. Nyní prosím dejte ruce dolů. Ti, kteří necítí chladný vánek, prosím, zvedněte ruce. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Teď bych se na ně ráda šla podívat. (řeč v hindi…) Jděte a podívejte se na ně.