Projev k jogínům: Rady pro meditaci bez úsilí (nekontrolováno)

Londýn (Anglie)

1980-01-01 Advice for Effortless Meditation, London, UK, 8' Download subtitles: CS,DE,EN,ES,FA,FI,HU,IT,NL,PL,PT,RU,TA,ZH-HANS,ZH-HANT (15)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Projev k jogínům: Rady pro meditaci bez úsilí, 01/01/1980, (nekontrolováno), Londýn, Anglie

Stejným způsobem přicházejí vibrace, jsou vyzařovány. Vy se jim musíte vystavit. Nejlepší je nevkládat do toho žádné úsilí. Nedělejte si starosti, ve kterém místě máte problém. Řekněme, že mnoho lidí během meditace, když jsou někde napadeni, tak se o to dál starají. Nemusíte si s tím dělat starosti. Prostě to nechte být a ono se to samo vyřeší. Jde to dobře? Takže nemusíte vynakládat žádné úsilí. To je to, co je meditace. Meditace znamená vystavit se Boží milosti. Tato milost sama ví, jak vás vyléčit. Ví, jak vás uzdravit, jak se sama usadit ve vaší vlastní bytosti, jak udržet vašeho Ducha probuzeného, ví všechno. Takže se nemusíte starat o to, co máte dělat nebo jaké jméno máte použít, jaké mantry máte říct. Při meditaci musíte být naprosto bez úsilí, plně se otevřít a musíte být v tu chvíli naprosto bez myšlenek. Dejme tomu, že existuje možnost, že nebudete bez myšlenek. V tu chvíli musíte jen sledovat své myšlenky, ale nezaplétat se do nich. Postupně zjistíte, že jakmile vyjde slunce, tma zmizí a sluneční paprsky proniknou do každé skuliny a do každé částečky a celé místo se prosvětlí. Stejně tak se zcela prosvětlí vaše bytost, ale pokud v tu chvíli vynaložíte úsilí nebo se pokusíte něco v sobě zastavit či se tomu pokusíte dát bandhan, nepodaří se to. Jedinou cestou k meditaci je být bez úsilí, ale neměli byste být v tomto směru letargičtí – měli byste být bdělí a sledovat to. Na druhou stranu mohou lidé prostě upadnout do dřímoty. Ne! Musíte být bdělí. Pokud usnete, nebude to fungovat. To je druhá stránka věci. Pokud jste v tom líní, nic nebude fungovat. Musíte být bdělí a otevření, naprosto vědomí, zcela bez úsilí – naprosto bez úsilí. Pokud jste absolutně bez úsilí, meditace bude fungovat nejlépe. Nemyslete na žádné své problémy, na to, jaké čakry máte napadené, na nic. Jen se otevřete. Podívejte, když svítí slunce, celá příroda se vystaví slunci a přijímá požehnání slunce – bez úsilí. Nevkládá do toho žádné úsilí, pouze sama přijímá. Když přijímá sluneční paprsky, pak sluneční paprsky začnou působit a aktivovat se. Stejným způsobem začne působit i Všepronikající síla. Nemusíte s ní manipulovat. Nemusíte ohledně ní nic dělat. Jen buďte bez úsilí, naprosto bez úsilí. Neříkejte žádná jména. Neřešte, jestli je vaše Ádžňa napadená, tohle je napadené, tamto je napadené. Vypracuje se to. Bude to pracovat tak dlouho, jak jen to půjde, a učiní zázrak, který musí učinit. Nemusíte si s tím dělat starosti. Umí svoji práci. Ale jakmile do toho vložíte úsilí, ve skutečnosti pro ni vytváříte překážku. Takže není třeba žádného úsilí, buďte naprosto bez úsilí a řekněte: „Nech to být, nech to být“ – to je vše. Není třeba pronášet žádné mantry, kdybyste zjistili, že je to nemožné, pak můžete použít mé jméno, ale ani to není třeba. Když ke mně vztáhnete ruku, to je dostatečná mantra, toto gesto samo o sobě je mantrou. Víte, není třeba to více zdůrazňovat, ale tato myšlenka, v mysli, emoce by měla být taková, že musíme vztáhnout ruce, a to by mělo fungovat. Když je tato emoce naprosto úplná, není třeba říkat žádné mantry, jdete nad to. Takže člověk musí být naprosto bez úsilí, absolutně bez úsilí. Tak to je. Meditace je pro váš vlastní vzestup, je určena pro vaše vlastní kapitálové zisky, které musíte získat. Ale jakmile se do ní dostanete, získáte také své síly. Jako když se stanete guvernérem, pak získáte síly guvernéra. V této chvíli nemusíte myslet na nikoho jiného. Nevkládejte svou pozornost na nikoho jiného, ale jen přijímejte, jen přijímejte. Nemyslete na žádný jiný problém, jen na to, že musíte být bez úsilí, naprosto bez úsilí. Nejlépe to bude fungovat u lidí, kteří to jednoduše přijímají. Máte problémy – proto jste tady, ale nemůžete je vyřešit, musí je vyřešit Božská síla. To je třeba plně pochopit, že své problémy nemůžeme vyřešit. Je to nad naše síly, abychom vyřešili své problémy. Nechte je tedy v rukou Božské síly a vystavte se bez úsilí, naprosto bez námahy. Pohodlně a správně se posaďte s oběma nohama na zemi, s oběma rukama takto uvolněnýma. Udělejte si pohodlí, vůbec byste se neměli cítit nepohodlně. Buďte uvolnění. Protože budete sedět nějakou dobu. A pokuste se zaměřit svou pozornost na mě, uvnitř sebe, pokud to dokážete, na moji Kundaliní, pokud to zvládnete. Můžete vstoupit do mé Kundaliní, jen ruce by měly být takto, narovnané. Takže klíčovým slovním spojením je ‚bez úsilí‘, naprosto bez úsilí, ať už meditujete přede mnou, nebo před mou fotografií.