Význam púdže (11 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

Už jsem vám to říkala dříve, ale dnes vám chci znovu říct, jaký význam má púdža. Význam spočívá v tom, že když konáte púdžu, uznáváte Mě. Díky vašemu rozpoznání, uznání a odevzdání se se božstva začnou radovat. Jsou nesmírně šťastná, že jste to rozpoznali, že jste se plně ztotožnili, že Mě chápete v Mé úplné podobě, že se jim přibližujete, stejně jako se starší bratři cítí šťastní, když se s nimi setkávají ti mladší. Začnou tedy uvolňovat Mé vibrace s větší silou – mnohem větší silou. Viděli jste, že po púdže, když někdy nevstřebáváte vibrace, jsem trochu unavená, protože vibrace začnou vycházet ze všech čaker a vy je nevstřebáváte, takže proces dávání a přijímání není vyvážený. Identifikace je na Západě velmi pomalá kvůli mentální aktivitě. Vaše připoutanost k mentální aktivitě a k racionalitě je velmi velká. Díky púdže se vás vibrace snaží odpoutat od vaší mentální činnosti, od vaší racionality, a pak jste umístěni do říše božské existence. Cokoli jiného, dokonce i Moje přednáška, což je vlastně mantra – ale i ta vám dává mentální aktivitu. Začnete o tom přemýšlet. Tím, že o tom přemýšlíte, si pak myslíte, že znáte Sahadža jógu. Pak tím, že si myslíte, že ji znáte, se stáváte egoistickými. Myslíte si, že toho tolik víte o Sahadža józe. To opět svým způsobem pomáhá nafouknout vaše ego. Že si začnete myslet, že toho o Sahadža józe tolik víte. Největší sevření západní bytosti je sevření racionality – analyzování. Začnete všechno analyzovat. Což je odfouknuto jen díky púdže, jako když je plod hotový, okvětní lístky květu, z něhož plod vzešel, se odfouknou a zůstane plod. Toto úplné odpoutání se je možné i během jediné púdže. Ale i to vyžaduje čas, protože i púdža je racionalizována; púdža by se měla provádět srdcem, cítit v sobě lásku, že uctíváte svou Matku, která je inkarnací Ádi Šakti; je to velmi velká věc. Dělejte ji svým srdcem, ne myslí. Proto víte, že nedovolujeme mnoha lidem, aby přišli na púdžu, protože to vytváří další smršť racionality. Jakmile se odpoutáte sami od sebe, všechny vaše problémy se stanou tak nepatrnými, tak jako když vidíte z nebe z letadla všechny ty vzdálené věci, které nejsou tolik důležité. A problémy, které se odehrávají v domech dole, se vás nedotýkají. Dostáváte se nad mraky a přebýváte v oblasti onoho prostoru božské lásky. Pak všechny vaše malichernosti, které vás dráždí, všechny vaše takzvané životní problémy, to vše zmizí a pak teprve můžete být efektivnější, mnohem efektivnější, protože se stanete zdrojem božské lásky. Cítím, že púdža je jediný způsob, jak můžete zastavit svou mentální aktivitu. Sahadža jógu nelze pochopit rozumově. Mentálně možná ano, ale abyste se tím stali, musíte se zcela odpoutat. Musíte to překročit, protože to omezuje váš postup. Vše, co zde děláte, má určitý význam, ale není to mentální význam, má to božský význam. Například i to, že Mi teď malujete chodidla – to, co děláte, znamená, že Mě především rozpoznáváte. Pak význam těchto chodidel – tato chodidla pracují, tančí už tisíce a tisíce a tisíce let. Jako například používáme citróny. Racionálně nedokážeme vysvětlit, jak mohou citróny člověka vyléčit, ale dělají to. Viděli jste, že lidé byli vyléčeni z duševních potíží, z posedlostí. Nemůžete to vysvětlit racionálně. Z božského hlediska lze vysvětlit, že má faktor, který dokáže absorbovat cizí posednutí. Ale proč a jak? To je mimo vaši mysl. Nerozumíte tomu, nemáte takový nástroj. A tak přichází na řadu to, že je třeba Sahadža jógu přijmout. Jedině tak se můžete stát sahadžajogínem. Přijetí je jediná cesta. Pokračujte v přijímání, abyste se mohli rozvíjet. Tak jako malá rostlinka začne přijímat vše, co jí Matka Země dá, a roste. Nesnaží se Matku Zemi pochopit. Nedělá to. Chce jen růst na bohatství Matky Země. To je to, co je púdža, kterou vás požehnává Božské, abyste vystřelili ze všech svých fyzických, mentálních, emocionálních a takzvaných duchovních existencí, které hledaly, do říše, kde jste hledali vy. Dnes se tedy musíme rozhodnout, že ohledně toho nebudeme vyvíjet žádnou racionální činnost, jinak nebudete mít ze Sahadža jógy, která je vaším úspěchem, radost. Přestaňte ji racionalizovat. Dělejte púdžu svým srdcem. Všechny tyto kroky, které budete dělat, mají velmi, velmi velký význam, který vám vysvětlím někdy jindy, ale toto vysvětlení vás nemůže zavést příliš daleko. Je příliš nepatrné na to, abyste mohli vstoupit do celkového pochopení. Takže nejlepší je to vstřebávat, vstřebávat a užívat si to. Proč chcete proniknout do celého mechanismu elektřiny? Jednoduše elektřinu používejte. Celý mechanismus je pro vás hotov, je pro vás připraven. Nesnažte se to předjímat, představovat si to ve své malé mysli. Musíte vědět, že se musíte stát oceánem, a ne se snažit pochopit oceán kapkou, kterou je váš mozek. Pokud si to uvědomíte, pak se můžete stát oceánem. Vaše hranice se díky púdže prolomí a vy splynete s nekonečnem. Rozmetá vaše limity a vaše omezení. Řekněte své mysli, aby vás během púdže neobtěžovala, pak to bude fungovat. Nechť vám Bůh žehná! Ale jste malé děti, takže to nevadí. Je to příjemný úkol. Je třeba si rozvinout trošku pochopení, že je zde o této inkarnaci určitý protokol. A neměli byste se ho snažit překračovat. A největším protokolem je skromnost, pokora. Jedině pokora vám umožní získat tuto skvělou příležitost, abyste Mě mohli uctívat. Nejste-li pokorní, nemůžete Mě uctívat. Nejde o rituál, jde o růst uvnitř nás samých. Zastavte nyní svou duševní činnost, jednoduše nepřemýšlejte, teprve pak to začne fungovat. Nechť vám Bůh žehná!