Co se děje v jiných sférách, 30/06/1980, (nekontrolováno), Caxton Hall, Londýn, Anglie

(Location Unknown)

1980-06-30 Public Program, What is Happening In Other Lokas, 23' Download subtitles: CS,EN,FR,IT,PL,RU,TRView subtitles:
Download video (standard quality): Watch on Youtube: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Chtěla bych vám povědět o tom, co se děje v jiných částech vesmíru, které nevidíme, kterých si nejsme vědomi. Možná vás to bude trochu děsit. Ale nastal čas, abyste se dozvěděli o tom, jak jsme na tom ve vztahu k celku. Jaké jsou plány Božského? A jak je máme naplnit? Teď už je většina z vás tady realizovaných, uvědomělých duší. Někteří z vás jsou zde poprvé, takže také dostanete svou realizaci. Ale společným bodem vás všech je, že jste hledači – hledači Boha, hledači míru, hledači lásky. To je společným bodem. Ale toto hledání k vám nepřišlo pro vaše vlastní dobro, pro individuální vzestup nebo pro nějaké dosažení místa, odkud už není návratu, ale proto, že toto je poslední soud, kterému všechny lidské bytosti musí čelit. Musí si tím projít a dosáhnout toho, zaujmout poslední místa v Božím království. Dnes sedíte naproti mně, ale už jste se Mnou byli dříve, mnohem dříve. Avšak speciálně dnes, když jste u Mě, přišli jste sem, abyste se to dozvěděli a sami viděli, že jste schopni snést pravdu, lásku, požehnání Boha. Že dokážete vstoupit do Božího království a stanout pod jeho vládou se všemi Jeho silami, které z vás prýští. Už to bylo dříve slíbeno. Všechny sliby se musí naplnit. Všechna svatá Písma musí vyjít na světlo a musí se prokázat. Musíme si ale uvědomit, že se tu svádí tvrdá bitva mezi satanskými silami a Božskými silami a všechny ty satanské síly, které jsou symbolizovány jako ďáblové, se v jazyce sanskrtu nazývají rakšasové, asurové a tak všelijak, a zrodili se na této Zemi, aby zničili Boží království. Představte si to. Jaká troufalost! Ale oni chtějí zničit toto království Boha ve vašich srdcích. Království Boha existuje a bude existovat, je věčné. Vytvořilo vesmíry za vesmíry. Vytvářelo lidská stvoření od améby až do této podoby. Dovedlo vás do tohoto stavu, že jste dnes právě tady, abyste dosáhli svého nejvyššího cíle. A všechno se to děje teď. V této kritické chvíli, v této drahocenné chvíli, kdy máte vstoupit do Božího království. Všechny tyto síly jsou stvořeny proto, aby vás stáhly dolů. Je ve vaší moudrosti, abyste pochopili, že ty síly jsou velice jemnohmotné, subtilní, neskutečně lstivé a nad vaše chápání. Dokonce i poté, co jste nabyli realizace, stavu uvědomění, si můžete povšimnout, jak na vás útočí, pokoušejí se vás stáhnout dolů, strhnout s sebou. Tato bitva se však neodehrává podle vědomého plánu, tak jako dříve. Když sem přišel nějaký rakšasa, tak bylo správné ho zabít. On přišel jako rakšasa, přišel jako ďábel, tak byl zabit, hotovo. Ale dnes přicházejí jako boží lidé, jako boží lidé – tak se nazývají, jako boží ženy. Nazývají je bohy, mistry, guruy. Přišli oděni do hávu náboženství. Tito dávní rakšasové se opět narodili a vstoupili do myslí lidí. Tisíce a tisíce hledačů už takto zajali. Představte si, jaká je to riskantní a nebezpečná situace. Vstoupili do myslí lidí, kteří jsou hledači, kteří jsou těmi, kdo si zaslouží toto království, kteří měli usednout na trůn a být korunováni, a přitom byli zničeni a trýzněni těmito strašlivými silami. Ale protože to není ve vašem vědomém plánu, nemůžete je vidět, nemůžete je cítit a nedokážete pochopit, jak jsou nebezpeční. Zatímco oni se naučili všechny metody, jak vstoupit do vašeho ega nebo do vašeho superega – aby vás ovlivňovali. Tuto bitvu budeme muset vybojovat. Pokud se máme naplno usadit v Božím království, musíme vědět, že musíme zdolat všechny tyto stahující síly. Sahadža jóga není pro obyčejné lidi, není pro lidi, kteří nemají odvahu, není pro zbabělce. Není pro lidi, kteří se honí za penězi a kteří se honí za všemi těmi materiálními věcmi – zejména ti, kteří přišli mezi prvními a jsou samotnými základy Sahadža jógy. Musí to být lidé skvělého formátu a s obrovskou touhou dosáhnout u sebe stavu osvobození, protože to jsou lidé, kteří osvobodí veškeré lidstvo. Oni jsou ti spasitelé. Oni jsou ti, kteří budou manifestovat spásu tohoto odsouzeného lidstva. Ti, co jsou slabí, mohou být posíleni, neboť energie spočívá v nich samých. Ti, kteří jsou nemocní, se mohou uzdravit. Ti, kteří jsou mentálně postižení, mohou být přivedeni k plnému vědomí. Ale není zde místo pro zbabělce. Musíte být odvážní a nadšení lidé. Z jednoho hlavního důvodu. Protože představujete sílu, která bojuje za Božské, za Boha všemohoucího. Vy jste jeho rukama. A také musíte být moudří. Hloupí lidé se pro to nehodí. Hloupost vám nikdy nepomůže vzestoupit. Musíte být moudří lidé. Neužiteční lidé, kteří se honí za nesmyslnými věcmi, nechte je jít tam, kam chtějí. Oni se zase vrátí zpátky, až nastane jejich čas a dojde na ně řada. Nemusí nás na to být mnoho. I hrstka lidí může zachránit svět, ale musíte být silní a naprosto ukotveni a vědomi si svých sil, svého Ducha, sil svého Otce, který je Všemohoucí. Nedělejte si starosti s tím, co se vám stalo předtím, než jste dostali realizaci. Ti, kteří příliš hloubají o těchto věcech, toho moc nedosáhnou. Minulost je minulost, je pryč. Dnes je dnes a vy tu sedíte proti Mně. A Já sedím proti vám. Je to současnost. Není možné vám vykreslit celou vizi té velké bitvy, která tu probíhá a jak byste se měli chránit, ten zmatek, který cítím, na lodi, na kterou jsem vysadila všechny Moje děti. Pokuste se udržet ve středu, udržet vážnost situace. A až budete dostatečně silní, budete veslovat na té lodi se Mnou. Přestaňte sami sebe proklínat, mučit se a přestaňte se cítit provinile, protože se tím velice, velice zeslabujete. Proč byste se měli cítit provinile? Tomu nerozumím. Představte si válečníka nebo vojáka, jak se cítí provinile v průběhu bitvy. Musíte být plní nadšení a plní odvahy. Všechny ty malé, drobné věci, které ničí vašeho Ducha – zahoďte je. Není tu místa na tyto módní výstřelky, jako je pocit viny. To je projev slabosti Západu. Pokud chcete rychle vyrůst, a pokud chcete, abychom toho všeho dosáhli, není času nazbyt. Musíte si uvědomit, že není čas na malichernosti. Ale není ani čas na to chodit kolem dokola. Vy se musíte teď zakotvit. Musíte se do toho dostat. Teď je na světě tolik realizovaných duší, jsou ještě dětmi, všude po světě. Dokonce i v Rusku – dokážete si to představit? Rusové vstoupí do Sahadža jógy! Byla jsem tam. Budou možná mezi prvními, protože vidí naprostou nesmyslnost toho tak zvaného náboženství. A těch religiozit a celé nesmyslnosti těch křivých lidí, kteří kážou náboženství. Pro falešné mistry, guruy už není v Rusku místo, ne více. Ale ani pro opravdové mistry tam není místo. Takže se tam musíte dostat a vstoupit tam přes jejich děti. A děti rozpoznají Sahadža jógu. Během deseti let všechno praskne. Nezáleží na tom, jak to uděláte, ale musíte to udělat. Pro Mě a pro Božské, vy jste tím nejdůležitějším. Nezáleží na tom, jestli je zemětřesení a spadne pár ohavných staveb. Pro Božské to nemá žádnou hodnotu. Důležité je, kolik z vás si je toho vědomých. Kolik z vás se rozvíjí. Kolik z vás je pevně ukotvených. Ti, kdo jsou příliš ustrašení, nemají v Sahadža józe místo. Znamená to, že stále hrají do karet těmto negativním silám. Představte si ustrašené lidi jako vojáky bojující za Sahadža jógu. Tím myslím … všechny síly, které jsou uvnitř vás, se projeví, když ukážete odvahu. Pokud nejste ani ochotni zvednout ruku, jak můžete zvednout meč a jít bojovat? V Indii jsou nyní tisíce lidí a tisíce Sahadža jogínů. A rychle se rozvíjí. A vy tady na Západě musíte vidět, jak se postupně rozvíjíme a jak se pevně zakotvujeme. Tady na Západě to trvá, než se zakotvíte. O tom není pochyb. Přestože realizaci získáváte rychleji. Indové jsou, jak Já vždycky říkám, tvrdým oříškem. Ale i Britové jsou takoví, v porovnání s ostatními Evropany. Ale i ti, kteří dostanou realizaci, někdy rychle odpadnou. Ale Britové, jakmile ji dostanou, tak si ji udrží. Jsou šikovní. Možná to mají ve své tradici. Ale neotálejte s tím, abyste se stali plně realizovanými, uvědomělými. Proč byste s tím měli otálet, abyste se stali plně uvědomělými? Prostě si to přejte, mělo by to fungovat. Je to pouze na vašem přání, ono to ve vás probudí. Přejte si to upřímně ze srdce, ne povrchně. Dneska je to móda být hledačem. Nic takového! Je to nutností! Nemůžete bez toho žít. Musíte to najít. Vy zkoušíte něco jiného. Lidé páchají sebevraždy, protože nebyli schopni najít smysl svého života. A proto je tak důležité, abyste začali se Sahadža jógou, ne jako v obchodním centru, kde si kupujete svého gurua, ale s naprostou vážností, protože musíte najít smysl svého života. Ale nejen smysl, ale také zjevné projevení smyslu vašeho života, to se musí stát. Sahadža jóga se začala rozvíjet ve třech fázích, tedy myslím tady na Západě. Nejprve lidé dostali realizaci, aby viděli, že je s nimi něco v nepořádku. Kde udělali něco špatně. Pozornost se zaměřila dovnitř, čímž si uvědomili, že mají problémy. Pokud neuvidíte své problémy a někdo vám řekne, že máte problémy, tak toho člověka praštíte, velice silně. Proto je lepší, když vy sami uvidíte, že máte nějaký problém. Jakmile ten problém uvnitř sebe uvidíte, budete dychtit po tom, abyste se dozvěděli, jak se ho zbavit. Ale pokud nevidíte problém, tak si myslíte, že odvádíte skvělou práci a že jste skvělí a v dokonalém stavu. Nebo jinak, pokud uvidíte vady, protože mi někteří lidé píší, že toto je špatné a tamto je špatné, a pak se začnou cítit provinile. Obě cesty jsou špatné, protože jedna vede směrem k egu, a ta druhá vás vede k superegu. Takže díky probuzení začnete vidět sami sebe: „Na které straně jsem? Jaký mám problém?“ Začnete soudit sami na sebe. První soud začíná u vás samých. „Pane X a Y, posuďte se sám. Tady máte zrcadlo, teď se podívejte, takhle to vypadá.“ Takže začnete nahlížet sami na sebe a chcete se zbavit špatností, už je dál nechcete mít v sobě. Potom další problém nastane, když začnete posuzovat druhé. Když začnete posuzovat druhé, zhrozíte se: „Ó Bože! Ten má strašné vibrace, uteč pryč, nebo to od něj chytneš.“ Postupně se stáváte imunními. „Aha, už znám tento typ, s tím jsem se už někdy setkal, už znám tento typ, už to znám, už znám všechny typy.” Pak už neodsuzujete nikoho, ale milujete. A nahlížíte na všechny s láskou. Protože chcete, aby se druzí zbavili svých problémů, tak pomáháte, říkáte jim o jejich problémech a tím začínáte. A radost z dávání realizace se začne přenášet na ostatní. Pak začíná problém, když se rozhlédnete kolem sebe, Mluvím o Západní společnosti. Zjistíte, že vaše společnost je v troskách. Co je tu za problém? Proč ta společnost tak upadá? Co se s ní stane? Jaké základy se rozpadly? Co přestalo vyživovat lidské bytosti? Proč? Proč? A tak začnete přemýšlet o manželských institucích, o vztazích jeden s druhým. To se musí napravit. Musí vám to přinášet radost, opravdovou radost ze svazku a z lásky. A ve třetí fázi – ti velcí, kteří se pokoušejí sem narodit, na tuto Zemi – je jich mnoho. Jsou tady všude kolem. Zrovna teď se dívají na nás. Oni se musí narodit. Vy musíte být rodiči těchto dětí. Oni zničí všechny tyto satanské síly, protože vědí, co jsou zač tito ďáblové a jakým způsobem je zničit. Oni jsou odborníci. Viděla jsem mnoho z nich a vy jste je viděli také. Oni vědí, co je Kundaliní. Oni také vědí, jak ji zvednout. A oni vědí, jakým způsobem zneškodnit tyto bytosti. A potom celá společnost realizovaných duší pomůže povznést toto lidstvo. Do Sahadža jógy musí být přiveden každý. Všichni budou povzneseni. Musíme mít uvnitř sebe dostatečné množství sil. Takže ti, kteří přišli ke Mně dříve, mají větší zodpovědnost nežli ti, kteří přišli mnohem později, řekněme až po deseti letech. Oni do toho jen naskočí. Vy jste ti, kteří to musí všechno připravit. Takže zhodnoťte své sebevědomí a nesnažte se sami sebe za cokoli odsuzovat. V Sahadža józe je to už zapomenuto, a vy to víte. Vy všichni jste svatí. Tolik světců tady sedí, představte si to! Bohové zpívají. A andělé prýští všechnu svou radost na vás. To je ale setkání! To je ale síla! Tato příznivost setkání se děje nejenom v Anglii, nejenom v Evropě, ale děje se to v celém vesmíru. Kanály musí být dostatečně silné, aby se to mohlo projevit. A proto jsem vám dneska řekla, že vám musím sdělit něco opravdu důležitého. 27. července budeme mít velkou púdžu, to víte (Guru púdža, 1980-07-27) a Já bych chtěla, abyste přemýšleli o tom, co jsem vám dneska řekla. A také bych si přála, abyste sami sobě slíbili, že vystavíte pevné základy pro tuto Mahájógu na této Zemi a že přinesete požehnání zlatého věku na tuto Zemi, která byla vytvořena pro vás. Celé tvoření pak nalezne svůj vlastní smysl. Bůh vám žehnej. Chtěla bych vás požádat, abyste položili své ruce proti Mně – takto. Potom jsou silné vibrace. Tímto způsobem pak není nijak obtížné získat realizaci. Zavřete oči. Položte si chodidla rovně na zem, jak nejlépe to jde. Je to lepší.