Veřejný program: Jste součástí Božské Bytosti (nekontrolováno)

Caxton Hall, Londýn (Anglie)

1980-12-01 You Are Part Of The Divine Being London Source NITL HD, 92' Download subtitles: CS,EN,FI,FR,NL,ZH-HANS,ZH-HANT (7)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Veřejný program: Jste součástí Božské Bytosti, 1/12/1980, Caxton Hall, London (UK)

Do mého domu byste se všichni nevešli, tak jsem si myslela, že je lepší přijít sem, tady jsme všichni!

Dnes je poslední den pro naše sahadžajogíny (před Matčinou cestou do Indie). Musíme pochopit určité velmi důležité věci o sobě a naší organizaci, která je Božská. Nyní k vám mohu mluvit v širších souvislostech, ne o jednotlivých problémech a věcech, protože už nejste jen jednotlivci. Stali jste se nedílnou součástí Božské Bytosti a jste probuzenými buňkami, měli byste pochopit v širším smyslu, co s tím dělat. První věc, kterou musíme vědět, je, že jsme realizované duše a že máte realizaci a jste svatí. Máte všechny síly, které jen svatý může mít. Žádný světec nikdy neměl více sil, než máte vy a to se projevuje. Žádný svatý neměl takové znalosti, které dnes máte vy. Budete se divit – žádná z dosud napsaných knih nedokázala povědět o duchovní bytosti, která je ve vás, jak jste poznali prostřednictvím Sahadža jógy. Člověk to musí přijmout.

Je to tak. Kdokoli z nich, kdokoli napsal nějakou knihu – řekla bych, dokonce ani Ádi Šankaračarja, nedokázal vysvětlit tolik věcí, které znáte vy. Ale kvalita Ádi Šankaračarji je vysoká, nebo lidí jeho typu – Markandeji nebo Buddhy. Jejich kvalita je velmi vysoká, protože jsou to extrémně čistí lidé. Čistota! Dosáhli individuální spásy velmi vysoké úrovně. Zatímco vy jste lépe dosáhli své kolektivní spásy. Ale jednotlivě jsou velice kvalitní. Myslím tím, že nepochybovali o Božské síle, neměli pochybnosti o Bohu. Neměli nikdy žádné pochybnosti a byli velmi důstojní.

Nikdy se nezabývali svými malichernými životními problémy. Pro ně to bylo příliš malicherné, než aby o tom přemýšleli. Čímkoli, co je tak nicotné, trávíme tolik času. Vím, že to tak muselo být, protože koneckonců jsme lidé a přicházíme do Sahadža jógy s lidským vědomím a pak teprve získáváme realizaci. Takže doba čištění je velice krátká. Zatímco oni měli tolik času se očistit. Například Mojžíš byl inkarnací, velmi čistou formou osobnosti. Ježíš byl absolutně nejčistší formou inkarnace. Ale oni jsou našimi ideály, zatímco my jsme se stali z lidské existence prorokem. Vy tedy velmi dobře chápete obojí, jaké slabosti mají lidské bytosti, jaké jsou jejich problémy, jak se dostanou od reality, jak jsou oklamáni.

Ale stále nepoužíváme naši vibrační sílu tak, jak bychom měli. A to je hlavní věc, kterou vám chci říci – že všichni máte vibrační síly. Když začneme používat své vibrační síly, nebudeme ještě znát protokol a důstojnost, s nimiž bychom měli k používání této síly přistupovat. Je to síla božstev v nás a je to rituál, kterým necháme tuto sílu v nás působit. Jak víte, lidé dávných věků dělali díky této síle mnoho zázraků, ale byli to velmi důstojní lidé. V jejich povaze nebyla lehkovážnost a nebyly v nich zbytečné problémy bez duchovní hodnoty. Když použijete své vibrační vědomí, neměli byste tyto síly používat zbytečně. Například jedete do kina, je velký provoz a myslíte si, že kvůli tomu použijete své vibrační síly, abyste se do kina dostali. To je lehkovážné, na tom nezáleží. V Sahadža józe nezáleží na tom, zda chodíte do kina nebo ne.

Důležité je, jaké jsou vaše duchovní síly, jak daleko jste se dostali ve své duchovnosti. Na kině vůbec nezáleží. Jste svatí a ta svatost, které dosáhnete uvnitř sebe, to je to nejdůležitější. Jinak všechno ostatní, co se vás týká, nemá žádný význam. Tyto problémy nemají v duchovnosti žádný význam. Všichni sahadžajogíni si tedy musí uvědomit, že jste se znovu narodili a jste lidmi nového vědomí a máte mít takovou důstojnost. Uvedu jen příklad, protože jsem o tom dnes s někým diskutovala. Když někomu dáváte bandhan, prostě točíte rukou takhle nebo tak. Takto by se to nemělo dělat. Vaše ruce samotné je třeba respektovat jako ruce svatého.

Všechna božstva spočívají na vašich rukou a prstech, takže když musíte dát bandhan nebo cokoli jiného, musíte je použít správně. Používejte je tak, aby to bylo důstojné. Je nutno se úplně vyhnout jakémukoliv nedůstojnému či ponižujícímu chování. Když spolu vzájemně jednáte, musíte vědět, že vy všichni jste nyní v koloběhu božské moci. Musíte si jeden druhého vážit a skutečně se navzájem milovat. Měli byste mít k sobě vzájemnou úctu, protože vy všichni jste svatí. Každý světec musí ctít druhého světce. To je minimum z minima. A pokud se navzájem nerespektujete, vaše čakry přestanou fungovat, zejména višuddhi, protože se jedná o kolektivní záležitost. A také čakra Matky vyhasíná, protože pocit bezpečí je vám dán vaší kolektivitou.

O lásku mezi sebou je třeba nejen pečovat, ale také ji vyživovat a uctívat – měla by to být vaše ctnost. Neměli byste se k sobě chovat tak, jak se k sobě chovají druzí. Ne! Je to vzácnost! Když mluvíte s někým blízkým – řekněme s bratrem, sestrou, manželem, manželkou – musíte je respektovat, musíte si jich vážit, jinak to nemá žádný význam. Musíte si vážit svých rodičů mnohem víc, než kdy jindy, protože jsou sahadžajogíni, protože jsou svatí a jsou vašimi rodiči. Úcta je od začátku klíčovým bodem vzájemného vztahu. A úcta bez lásky nemá žádný význam. Vzájemný respekt a láska. Ať už někdo v životě zaujímá vysokou pozici a jiný nízkou, v Sahadža józe na tom nezáleží.

Kolik vyděláváte, jaké je vaše postavení v životě, kde žijete – není důležité. Nejdůležitější je, že jsme jedno a že jsme lidé, kteří se stali proroky. My jsme ti, kdo mají moc a sílu zvedat Kundaliní druhých. A taková síla do nás vstoupila, protože naše Matka nás velmi miluje a naší povinností je, abychom se navzájem milovali. A jak si Já vážím vás? Já nemusím, protože víte, že mezi vámi a Mnou je velká propast. Ale vážím si vás, protože jste svatí. A tam, kde nejsou ctěni a respektováni svatí, ta země chátrá a stává se ruinou. Nejprve se tedy musíte naučit, jak se navzájem respektovat, ctít jeden druhého. A to je velmi, velmi důležitý výcvik, který bychom měli mít.

Ať už je to váš manžel nebo manželka, ať je to váš bratr nebo sestra, otec, matka nebo dítě, respektujte je, važte si jich kvůli jejich svatosti! Nevím, jak na to reagujete, že okamžitě začnete přemýšlet o lidech, kteří vás nerespektují. Pomyslete na to, kolik lidí nerespektujete, kolika si nevážíte. Je to typická egoistická reakce, že si okamžitě začneme myslet: „Ten člověk mě nerespektuje! Ten člověk si mě neváží!“ Jen si pomyslete, kolika lidí jste si nevážili. Když tu nejsem, jsem zde mnohem víc. Nikdy jsem nebyla v Austrálii a víte, jak ohromně tito lidé šli nahoru – tak čistí, dobří a tak úžasní. Zde se to tolik nepovedlo, protože tady jsem musela opravdu tvrdě pracovat. Ne že by Anglie byla tak špatná. Pořád je tu pocit: „Matka je poblíž.

Dáme Jí všechny naše problémy a Ona je může vyřešit.“ I drobné problémy, které Mi přinášíte – to je v pořádku – ale teď jste schopni vyřešit své problémy i problémy ostatních. Pokud to není nic zásadního, nemusíte Mě obtěžovat a nemusíte se Mě na to ani ptát. Můžete se do toho pustit. Musíte se však na vše dívat z hlediska Sahadža jógy: Co a kolik toho pro Sahadža jógu děláte? Kolik toho řešíte pro Sahadža jógu? Toto bylo dnešní setkání sahadžajogínů. V zásadě musíme pochopit jednu věc: musíme růst a musíme naším růstem pomoci růst i druhým. Nikoli tím, že omezíme náš růst, ale právě naším růstem. Rostete pouze tehdy, když přimějete ostatní růst spolu s vámi.

Jinak k žádnému růstu nedojde. Cokoli řeknu, zapíšou do knih, někdy do mozků lidí. Ale musí to jít do srdce. Celý systém Sahadža jógy je o srdci, což je Duch. Duch je ta věc, o které mluvím. Je to Duch, jenž je tím obšťastněn. Bylo mi řečeno, že někteří lidé používají své ruce jako zbraň a podobně. To je velmi nebezpečné! Nepředpokládá se, že to všechno budete dělat pro sebe. Pořád jste jen svatí, ještě nejste bohové!

Takže takové věci nezkoušejte. Někteří lidé také mají ve zvyku někoho uhodit rukou. V mé přítomnosti, když řeknu, že je to v pořádku. Ale jinak byste neměli. Musíte respektovat, mít úctu. Používejte všechny něžné a jemné metody. Nikdy nedělejte nic, čím byste projevili neúctu vůči světci. Samozřejmě se snažíte u druhého udeřit negativitu, Já vím. Ale nemáte právo to dělat, ani někoho vyřadit, ani někoho vyhodit. Spadli byste hodně dolů.

To je vážná věc, kterou člověk musí pochopit. Máte všechny síly, abyste věděli, jak daleko zajít. Musíte se držet svých maryád. Nepřekračujte hranice, protože tyto věci vám dávají ego. Ego je ta nejnebezpečnější věc, které vždy čelíme. Zkuste zlepšit svůj jazyk. Buďte jemní. Buďte k sobě navzájem velmi jemní. Než přijedu, očekávám, že budete mít mnohem více lidí. Očekávám od vás úžasné věci.

Nevím, jestli jsem měla, ale darovala jsem vám něco tak fantastického, tak ohromného. Je to neuvěřitelné. Očekávám to od vás, bezpochyby, protože jste byli speciálně vybráni a Já už s vámi léta spolupracuji. Máte pásky v angličtině. Francouzi, chudáci, nemají pásky ve francouzštině a musejí je překládat. Nemají žádnou knihu ve francouzštině a mají velké problémy mi porozumět. Ale jak byli oddaní, jak hluboko jsou. Každý z nich přišel a řekl: „Matko, velmi Tě miluji. Miluji Tě.“ „Mám mnoho vad a nabízím se Ti.“

„Přijmete mě?“ Všichni to řekli tímto způsobem. Jen si to představte! Chci říct, byla jsem překvapena, jak Mi říkali všechny tyto věci a jak chápali své vady v sobě. Nyní musíme změnit náš přístup k finančním, materiálním, emocionálním, fyzickým a všem těmto věcem. Například někteří jsou sezdáni – manželství by měla být úspěšná. Pokud vaše manželství není úspěšné a šťastné, nebudete požehnáni, ani trochu. Snažte se, aby vaše manželství bylo velmi šťastné a úspěšné. To je velmi důležité. Manželství je instituce, kterou ustanovila Ádi Šakti.

Nemůžete je zneuctít. Nezahrávejte si lehkomyslně se svým manželstvím. Potom musíte také dovolit, aby se vám narodily děti, abyste dostali na tuto Zemi sestupující duše, jimž dáváme dobrou šanci vést velmi šťastný život. Ale pokud manželé nejsou šťastní a i když se narodí realizované duše, mají s vámi potíže, neprospívají a mají problémy. Nejprve tedy vytvořte rodinu štěstí a radosti. Někteří lidé si myslí, že když se vzdálí od sahadžajogínů, budou mít dobrý a šťastný manželský život. Je to naprosto špatné! Naprosto špatně! Pokud nemůžete vést šťastný manželský život v ášramu, nemůžete ho vést nikde jinde. Nejprve to zkuste v ášramu.

Stojí to za to vyzkoušet. Jinak to nezvládnete. Protože pak chápete, jak sdílíte svůj život s ostatními a váš manželský život. Pokud jde o něco hmotného, například získání domu nebo získání nějaké věci, není to důležité. Váš dům by měl být ve vašem nitru čistý, chrám vašeho srdce. Nejsme zde proto, abychom stavěli domy, abychom hromadili peníze. Jsme zde, abychom své chrámy budovali v sobě. Skutečné chrámy, které rostou a jsou živými chrámy živého Boha v nás. Hmotné věci jsou důležité jen do určité míry. Není důležité potvrzení Sahadža jógou, ale nakolik jste skrze sebe Sahadža jógu uskutečnili.

Mnoho lidí si myslí: „Měli bychom dostat dobrý dům, protože jsme přišli k Mátádží.“ Ano, dostanete. „Získat dobrou práci.“ Dobře. Dostanete ji. „Zlepšit své finanční podmínky.“ Dobře. Všechno to se vám stane. Ale kolik jste dali Sahadža józe vy? Tím způsobem – kolik jste dokázali?

Lidé si někdy myslí, že stačí, darují-li peníze. Tak to není. Obohatit to svým srdcem, náklonností, přátelstvím, sladkým vzájemným porozuměním, potěšením ze vzájemné společnosti v té nejčistší podobě. Bez jakéhokoli úmyslu získat hrubý typ radosti či druh nízkého štěstí od někoho orientovaného na ego nebo sex. Ale je to čistá radost, čistá radost. Čistota je téma, kterému se musíme věnovat. Musíme se snažit být čistší a čistší. A čistota se skvěle projeví na vašich tvářích, ve vašem chování, v celé bytosti tak, jako byste tím byli. Vaše přítomnost sama o sobě ukáže, že jste sahadžajogíni. Nepotřebujete certifikát.

Nemusíte nosit nějaké speciální oblečení, abyste to vyjádřili, ale lidé z vašich tváří, z vašeho chování poznají, že jste svatí. Spíše se držte v zadních řadách. Buďte lidmi, kteří jen pozorují. Neměli byste se snažit být v popředí, stavět se do fronty jako první. Ne! Jste poslední, protože jste sami sebou. Oni nejsou. Oni nemají svoje vlastní jistoty. Snaží se najít jistoty v těchto věcech. Vy svoje vlastní jistoty máte.

Podle Ducha změňte všechny své priority a pak přijde vaše vlastní radost. Opravdu od vás očekávám fantastické věci a doufám, že se všichni spojíte, vypracujete to a vytvoříte něco fantastického. Nevím, jak jednotlivě o věcech vyprávět, ale už jsem se sahadžajogíny v Paříži mluvila a řekla jsem jim, že Sahadža jóga je velmi rychlá. Je to velmi rychlé. Je to taková rychlost, a pokud nebudete držet krok s tempem Sahadža jógy, budete vyhozeni. Musíte držet krok s tempem Sahadža jógy. Ti, kteří se tak či onak nedokážou udržet, nebo se z nějakého důvodu uzavřou nebo uváznou v chybném ztotožnění, ti odpadnou. Budete růst, pouze pokud budete držet krok s tempem Sahadža jógy V Indii to bude ohromné. Vím, že těchto pět let bude v Austrálii obrovských. Možná i v Anglii záleží na tom, zda jsou lidé schopni zvýšit tempo.

Bude to neuvěřitelně rychlé a musíte pochopit, že je nutné se zbavit všech svých pout a falešných identifikací, všechny nesmysly fanatismu nebo ztotožnění, že jste Britové a podobně. Staňte se sahadžajogíny a univerzálními bytostmi! Je to velmi důležité! Už nadešel čas. Od příštího roku to začne. Přeji vám tedy velmi šťastný nový rok a velmi, velmi šťastné a veselé Vánoce. Kéž vám Bůh žehná!