Veřejný program: Múladhára a Svádištána

Maccabean Hall, Sydney (Australia)

1981-03-25 Mooladhara and Swadishthan, Sydney, Australia, 83' Chapters: Talk, Q & ADownload subtitles: CS,EN,IT,PL,PT,TR,ZH-HANS,ZH-HANT (8)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

2.veřejný program, Múladhára a Svádištána, 25/3/1981, Sydney, Austrálie  

Klaním se všem hledačům pravdy. Nedávno jsem vám něco málo řekla o prvním centru, které se jmenuje Múladhára, a o Kundaliní která je vědomím a přebývá v trojúhelníkové kosti. Této kosti se říká sacrum – sakrální. Jak jsem vám říkala, toto je síla čistého přání, síla čistého přání, která ještě nebyla probuzena a která se ve vás ještě neprojevuje. Spočívá v tomto místě a čeká na okamžik, kdy vzestoupí a dá vám vaše druhé narození, váš křest, který vám dá mír. Dá vám vaši seberealizaci. Toto čisté přání se má sjednotit s vaším Duchem. Dokud nebude naplněno, ti, kteří hledají, nebudou nikdy spokojeni, ať udělají cokoli. Toto centrum je velice důležité, protože je to první centrum, které bylo vytvořeno, když se Prapůvodní bytost pustila do svého díla. Je to centrum nevinnosti, která je svatostí. Jako první byla na této Zemi stvořena svatost. Toto centrum je velmi důležité u všech lidských bytostí, protože zvířata nevinnost mají, zvířata ji nikdy neztratila, zatímco my máme právo – nebo lze říci – my máme svobodu vzdát se jí. Můžeme to udělat, můžeme ji tím či oním způsobem zničit prostřednictvím svých takzvaných představ o svobodě. Toto centrum má sílu dát nám moudrost. Moudrost je slovo, které nelze vysvětlit. Moudrost je rovnováha mezi vaším chápáním, co je dobré a co je špatné. Pokud opravdu chápete, co je pro vás dobré, co je dobré pro vašeho Ducha – to je moudrost. Když je toto centrum probuzené a není poničené, pak opravdu víte, co je to moudrost.

Například člověk, který má toto centrum opravdu silné, dokáže rozeznat, kde je sever nebo jih. Díky magnetizmu Matky Země je toto centrum vytvořeno elementem Matky Země. Takže magnetizmus, který je v Matce Zemi, je v tomto centru přítomen. Když ptáci letí celou tu dlouhou cestu ze Sibiře do Austrálie, daří se jim to díky tomuto centru, protože vědí, zda letí směrem na sever, nebo na jih. Mají vrozenou moudrost rozeznat kudy se stěhovat, a proto by člověk měl vědět, že toto centrum je také v našem nitru, jenže my jsme ztratili smysl pro soudnost, protože jsme ztratili svůj vnitřní magnetizmus. Nevinný člověk je opravdu jako magnet a přitahuje k sobě lidi, tak jako květina k sobě přitahuje včelu. Existují ryby, v nichž bylo zjištěno skutečné magnetické pole, a v některých byl dokonce nalezen opravdový magnet, který mají některé ryby, a ty pak vědí, jestli míří na sever, jih, východ nebo západ. Toto centrum v nás může být poničeno různými způsoby, jak jsem vám říkala posledně. Když se podíváte sem nahoru, uvidíte modrou čáru, která jde dolů. Toto je síla našeho přání, pomocí níž si přejeme. Je to citová stránka lidské bytosti. Když člověk svou citovou stránku zanedbává nebo ji nerespektuje, pak toto centrum znecitliví. Značně se poničí. Citová stránka není v této moderní době lidskými bytostmi dobře pochopena. Nerada to říkám, ale je skutečně pravda, že pokud toto centrum zničíte, první věc, která přijde, je impotence nebo přílišná aktivita. Například násilníci a jim podobní se objevují, je-li toto centrum zanedbáváno. Obě věci jsou v očích Boha totéž, jakýkoli extrém je špatný. Lidé, kteří říkají, že můžete získat osvícení pomocí sexu, jsou opravdu, nevím, jak je nazvat… Protože Ona je vaší Matkou, která sedí tady dole. Ona je pouze vaší Matkou, Ona nemá žádné jiné dítě a Ona je nejsvětější ze svatých. Ona je Duchem svatým ve vašem nitru, a pokud chcete sex po své Matce… Nevím, jestli to lidé zde chápou. V Indii toto není možné, nedokážeme tento nesmysl pochopit. Je to tedy stejná urážka vaší Matky, jako když se někteří lidé pokoušejí urazit Matku Marii, tím, že dávají Krista a Ji do velmi podivných souvislostí. Něco takového, můžeme říci, se tedy děje, když začnete takto mluvit. Je opravdu velký hřích toto dělat své vlastní Matce, která je Kundaliní, a proto jsem vám onehdy říkala, že jsem viděla, že někteří lidé mají Kundaliní, která pořád hází hlavou a celá se láme a cítí se naprosto bezmocná, protože velmi zeslábla, neboť svatost toho člověka zmizela.

Naše představa svatosti začala být tak zvrácená, tak zvrácená… A jako by to nebylo málo, máme dnes guruy, kteří nám vykládají, jaká je to prospěšná věc a jak se za to dostaneme do nebe. Vlastně mají úplnou pravdu, když říkají, že půjdete do bezedné jámy, protože bezedná jáma znamená peklo. Nač k tomu potřebujete gurua? Vlastně jste se v tomto umění stali mistry. Když jsem přišla do Anglie, žasla jsem, že vše se točí kolem sexu… Mluví jen a jen o sexu, od rána do večera, vůbec to nechápu. Všichni důležití lidé takto mluví. Mluví neustále o sexu, v jednom kuse, o ničem jiném než o sexu, to je tak nečisté, tak oplzlé. Mluví o sexu se zvířaty, s dětmi, o sexu s … Nevím, co se to s lidskými bytostmi děje. Jak mohou být tak slizcí? Nepřekvapilo by Mě, kdybychom po nějakém čase měli koupelny ve svých přijímacích pokojích. Víte, existuje něco jako naše soukromí a něco jako přijímací pokoj, kde se setkáváme s lidmi. Jak můžete o těchto věcech mluvit a jak o tom můžete diskutovat? O věcech, které jsou tak soukromé, tak posvátné, a takto je ztratíte nebo v tom ztratíte rovnováhu. Toto je jedna z věcí, která se nám děje, protože Bůh nám dal vnitřní svobodu a my si můžeme dělat, co chceme. Ale ztratili jsme moudrost, o tu jsme přišli. Nevím, proč. Zda za to může průmyslová revoluce nebo kdo, nevím. Ztratili jsme však moudrost chápat, že tyto věci jsou škodlivé. Pokud nechápeme, pak můžeme logicky říci, proč dostaneme nemoci. Díky volnému sexu mají všichni námořníci podle zákona v každém přístavu možnost dostat injekci na všechny možné komplikace, které pocházejí z jejich sexuálního života. Proč nejste zdraví napořád? Ztratíte zdraví, všechen šarm z vaší tváře zmizí, bude propadlá a bude vypadat hrozně. To je dobré znamení, protože je vidět, že příroda na to reaguje. Takže člověk musí být moudrý, aby pochopil, že Bůh nám tuto věc nedal proto, aby nás to poškodilo, ale abychom vedli dobrý, normální život v manželství. Ne na to, abychom promarnili své síly na tyto věci. Když o tom však lidé začnou přemýšlet, pak je to ještě horší. Pak se stane to, že naše pozornost se odtud posune na druhou stranu a přejde do žluté části, přejde do mozku. Když o tom začnete přemýšlet, pak z vás rozhodně budou impotenti, nepochybně už v raném věku. Protože sex je spontánní.

Když o něm začnete přemýšlet, když vaše oči budou těkat sem a tam, buďte si jisti, že vaše pozornost přešla k něčemu, co omezujete jen na to jedno místo, co je však jinak a probíhá jen ve chvíli, když jste určitým způsobem citově spontánní. Je to velmi staromódní mluvit dnes o těchto věcech, ale pokud v tom nebudete opatrní… Najděte si statistiky o americké mládeži a budete žasnout, kolik z nich trpí strašlivými nemocemi. Když jsem jela do Ameriky, zjistila jsem, že devět z deseti mladých lidí, kteří za Mnou přišli, trpělo těmito strašlivými chorobami a většina z nich byla impotentní. Je to šokující pravda a je třeba tomu čelit, a ne říkat: „Ó, já jsem v pohodě, já jsem v pořádku.“ Nemá smysl dívat se na věci takto, podívejte se na statistiky, které jsou k dispozici. Pochopte, že v této oblasti je něco špatně, a prostřednictvím své moudrosti na toto téma vyvoďte závěry. No a druhé centrum, kterému říkám Svadhištána, je také velice důležité centrum v nás. První centrum se stará o všechno naše vyměšování, má čtyři okvětní plátky, tak jako pánevní pleteň, která se díky tomuto centru projevuje, je to fyzický plexus v nás a má také čtyři podpleteně. Takže další centrum, které máme, je Svadhištána, což je druhé centrum. Druhé centrum má šest okvětních plátků a na hmotné úrovni napájí a projevuje se jako aortální pleteň, která má také šest podpletení. Toto centrum je pro nás v současné době velice důležité, extrémně důležité. Zanedbání tohoto centra může podle Mě vytvořit spoustu problémů. Toto centrum, jak vidíte, je spojeno s mozkem a zodpovídá za naši činnost, je to centrum naší tvořivosti. Když přemýšlíme o budoucnosti, když děláme jakoukoli fyzickou práci, používáme pro tyto účely toto centrum. Člověk musí pochopit, že v dnešní době dostáváme mnoho nemocí jen proto, že jsme neporozuměli tomu, jaká je funkce tohoto centra. Hlavní funkcí tohoto centra je přeměňovat tukové buňky pro využití v šedé hmotě v hlavě. Když moc přemýšlíme, když pořád plánujeme budoucnost, když plánujeme do všech detailů, pak chudák toto centrum musí tvrdě dřít, aby vyprodukovalo nové a nové buňky pro použití v našem mozku. Kromě toho musí vykonávat mnoho jiných funkcí. Musí se starat o játra, o slezinu, musí se starat o slinivku, ledviny a u žen také o dělohu. Pokud začnete příliš přemýšlet, pokud budete v jednom kuse přemýšlet a nebudete moci přestat, pokud váš mozek bude přemýšlet pořád dál a celý ten proces přemýšlení se jaksi vymkne vaší kontrole, pak chudák toto centrum to vše musí zpracovat a vám odejdou játra. Když játra odejdou – určitě víte, že játra jsou jedním z nejdůležitějších orgánů v našem těle, protože vyživují naši pozornost, „čitu“. Vyživují naši „čitu“, a kdykoli se tato pozornost naruší, je to proto, že v nás existují určité jedy.

Různé. Mohou to být tělesné i duševní jedy, mohou to být emocionální jedy, existují různé jedy, zejména tělesné a emocionální. Jdou do našich jater, která je zpracovávají. Funkcí jater je to řešit. Pokud ale játrům nedáváte dostatek energie, kterou ztrácíte přílišným přemýšlením, pak chudák toto centrum zůstává pozadu a nemá žádnou výživu. Nikdo se o ně nestará, tak začne lenivět. Jakmile zleniví, všechno horko se nahromadí v játrech a takový člověk nemůže dostat horečku, až nakonec dostane cirhózu a umře. Když lidé moc přemýšlejí, začnou být z přemýšlení unavení. Samé přemýšlení, v jednom kuse přemýšlení. Tak si pomyslí: „Pojďme nějak od toho přemýšlení utéct, pojďme udělat něco, co nás nakopne jinam.“ Takže začnou brát nějakou drogu nebo se dají na pití, dají se na alkohol a tak dále. Všichni světci na světě říkali, že alkohol je pro život nebezpečný. Důvodem je, že alkohol jde proti našemu vědomí, to je fakt, a vy víte, že poté, co si dáte skleničku, je vaše vědomí zamlžené nebo vzrušené, není normální. Proto říkali: „Ne!“ V Sahadža józe neříkám: „Nedělejte to a ono!“ Já jen chci, abyste přišli do Sahadža jógy a dostali realizaci, pak už alkohol nebudete žádat. Toto je mnohem lepší způsob. Proč se vás ale ptali… například když čtete Mojžíše, Mojžíš jasně řekl, že toto jsou silné nápoje, naprosto jasně, nevím, jestli to lidé čtou, a že bychom se jim měli vyhýbat. Nevím, jestli to Židé dělají. Nemělo by se to pít, řekl to naprosto jasně. Abrahám řekl totéž, že pití není dobré. Proč o tom všichni tito proroci mluvili? Protože oni všichni jsou zrozeni v tom zeleném políčku v našem nitru, všichni jsou umístěni na tomto zeleném místě, kde získáváme svou výživu – a je jich deset. Ve svém nitru máme deset zdrojů výživy, tak jako má výživu zlato, a proto neztrácí svůj lesk. Stejně tak mají i lidské bytosti deset zdrojů výživy. Těchto deset zdrojů výživy je reprezentováno velkými proroky. Tento princip se v sanskrtu nazývá Ádi Guru, Prapůvodní mistr. Inkarnoval se na tuto Zem jako Abrahám, Mojžíš, Lao-c´, Konfucius, Sókrates, nedávno také jako Sai Náth ze Širdí, ne ten druhý člověk, a další velcí lidé, jako Nanak a Džanaka. Všichni tito velcí světci přišli na tuto Zem, aby nám řekli, jak se udržovat ve středu, jak se držet svých zdrojů výživy, jak být lidskými bytostmi. Tak jako má uhlík čtyři valence, my máme deset valencí. Těchto deset valencí v sobě musíme udržovat, to nám přišli proroci povědět. Pokud vám ale někdo řekne například: „Nepijte,“ polovina této haly bude prázdná. Pokud řeknete: „Nemůžete mít nezávazný sex,“ pět lidí odejde. To je ten problém. Tady o tom nikdo nechce nic vědět, ale to je velice nebezpečné. Ať se děje cokoli, musíte se držet svého středu. Musíte být ve středu. A držet se svého středu znamená nezacházet do extrémů, být umírnění. A umírněný život je nejlepší způsob. A i když jste doposud takoví nebyli, nevadí. Kundaliní je dnes už tak silná, že ať už jste kdysi dělali cokoli, i tak celkem bez problémů získáte svou realizaci. O tohle tedy nejde, ale snažím se vám říct, proč o tom tito proroci mluvili. Proč to řekli. Mohamed Sáhib je dalším prorokem, který řekl: „Nepijte!“ Je jedním z nich, je úplně stejný, není mezi nimi žádný rozdíl. Mezi Mojžíšem a Mohamedem Sáhibem není žádný rozdíl, mohu vám to dokázat prostřednictvím vibrací, sami to můžete poznat prostřednictvím vibrací, že jsou to stejní lidé, říkali tutéž věc bez jakéhokoli rozdílu. To jen lidé bojují, nevím proč, nemohu pochopit, jaký mají důvod kvůli těm dvěma bojovat. Byli stejní, kázali tutéž věc. Když Mojžíš překročil tu řeku a byl vytvořen most, byl tento most symbolem Kundaliní, která pro vás vytváří most, po kterém můžeme překročit Void v našem nitru. Je to velmi symbolické.

Pracovali tak tvrdě, aby vám řekli, co je výživa, jak se musíme udržovat ve středu, protože pokud jste na zdroji výživy, jak říkal, jen pak stoupne vlákénko Kundaliní. Není to jen jedno vlákno, které by mělo vzestoupit. V podstatě jsem už viděla lidi, u kterých vzestoupila celá a zůstala nahoře. Bylo to tak u mnoha lidí, ale problém spočívá v tom, že Kundaliní stoupá, nemá však na vzestup místo. Máte vyřízenou Svadhištánu a další čakru, která je v tomto centru, což je … v pořádku… V tomto centru je… nazývá se Nábhí čakra, což znamená pupeční centrum. Pokud zde máte nějakou překážku, Kundaliní přirozeně, přestože stoupá v plné síle, všechno – všechna vlákna spadnou a jen jedno nějak vzestoupí nahoru a otevře Sahasráru. V naději, že pokud bude otevřena, přibudou další vlákna…, sestoupí milost a Sahasrára se možná otevře více. Takže toto je ten problém, proto říkali: „Veďte umírněný a klidný život,“ a o tom také kázali. Pojďme se podívat na to, co se stane, když zacházíme do krajností. V tomto centru, jak jsme viděli, spočívá naše vnitřní výživa. Pokud se snažíte překročit tuto či tamtu stranu, podívejme se, co se stane. Za touto stranou je podvědomí, pokud tam zajdete, vstoupíte do kolektivního podvědomí. Na druhé straně, pokud se pohybujete směrem k nadvědomí, vstoupíte do kolektivního nadvědomí. Na této straně jsou všichni ti lidé, na levé straně jsou lidé, kteří jsou pořád nespokojení, velmi úskoční, pochmurní, strašliví lidé, ti, kteří zemřeli, kteří se nechtějí narodit a kteří pořád chtějí lidi trýznit. Ti stále existují na této straně. Jsou to vetřelci, mohou vás posednout a dělají to. Na pravé straně jsou lidé jako Hitler, kteří jsou velice ctižádostiví, kteří zemřeli kvůli svým ambicím a podobně, ale stále tam existují. Ať už vstoupíte na tuto stranu, nebo na tu druhou, zajdete do krajnosti a budete prostě posedlí. Je to velmi nebezpečná oblast, do níž vstupujete. Nedávno jsem se dívala na BBC program – někteří lékaři objevili zajímavou věc. Říkali, že rakovinu spouští – a teď velice pozorně poslouchejte – rakovinu spouští určité proteiny, které nazývají protein 58 a 56 nebo tak nějak. Tyto proteiny na nás mohou zaútočit z nějakých neznámých oblastí v nás, které jsou v nás zabudovány od našeho stvoření. Jaké jsou to oblasti, to vám říkám už dlouhá léta. Jsou to levá a pravá strana, dva extrémy. Co tedy děláme, když jdeme napravo. Pravá strana je oblast, ve které příliš přemýšlíme a kde promítáme sebe sama do budoucnosti. Pokud takto pokračujete, pak se z vás stane člověk, kterého zajímá budoucnost více než přítomnost. Střed je přítomnost. Začnete do toho tedy promítat svou mysl. Když do toho začnete příliš promítat mysl, začnete se pohybovat na tuto stranu. Pak si každý, kdo je asketický člověk, myslí, že když jste velmi asketický člověk, musíte žít v celibátu a další nesmysly…

Toto vše je úplně nesmyslné. Pokud žijete v celibátu, vůbec vám to nepomůže, právě naopak, z takového člověka se stane nesmírně suchá osoba a nakonec umře na infarkt. Taková osoba je tak tvrdohlavá, tak vznětlivá, že si člověk musí vzít klacek, má-li ji potkat. Mají sklon k proklínání. Vůbec je nezajímá zdraví druhých lidí ani nic jiného, mohou člověka proklít a to je jejich práce – proklínat lidi, jednoho po druhém. Jsou to nesmírně suší lidé, mohou se dát na sociální péči ve jménu Boha nebo budou pracovat do zemdlení pro chudinu a myslet si, že zachraňují chudé a dělají to a ono. Když je však uvidíte jinde, jasně pocítíte, že takoví lidé úplně hoří. Mají příšerná játra, velmi výbušnou povahu a vůbec v sobě nemají přívětivost. Nevyzařují žádný magnetismus, všichni lidé od nich utíkají pryč. Víte, jsou jako vařená kapusta a každému sedí na hlavě. „Udělej toto, udělej tamto. Toto jsi ještě neudělal. Co děláš?“ Sami nebudou spát a nedovolí nikomu, aby se vyspal. Myslí si, že každý musí pracovat pod jejich taktovkou. To jsou lidé velmi orientovaní na ego, jak je ukázáno tady, a jsou to lidé, kteří se pohybují na pravé straně. Jakékoli přísné představy o náboženství vás mohou dostat na tuto stranu. A tato přísnost je pro lidi velice nebezpečná, protože vás odřízne od celku. Takový člověk může být chycen v nějaké pasti nebo může být posedlý nějakou osobností z pravé strany. Znám jednu ženu, která je velice slavná v Indii a dostala velké ocenění za svou sociální práci. Náhodně jsem se s ní poprvé setkala v letadle v době, když ještě neměla žádná ocenění a tak dále. Přišla s nějakými podivnými věcmi a chtěla sedět vpředu. Letuška řekla: „Omlouvám se, ale toto místo je rezervováno pro nemocné děti, které musí letět tímto letadlem, takže vám je nemohu poskytnout. A tady je jejich matka.“ Začala se dohadovat s tou matkou, říkat jí, kolik lidí vyléčila, „Co si o sobě myslíte?“ a tak dále. Poskakovala sem a tam a bránila, aby letadlo odletělo. Půl hodiny zdržovala a dohadovala se, aby si mohla sednout, kam chtěla, a letušku zahrnula spoustou nadávek. Úplně jsem žasla. A to měla být žena, která dostala nějakou cenu za mír. Já nevím, v jejím obličeji ani kolem ní žádný mír nebyl, všichni byli jejím velmi jednáním rozrušeni. Bylo opravdu šokující vidět tu osobnost tolik se vztekat a chovat se tak pedantsky. Hádala se o to sedadlo opravdu dlouho. Díky bohu ji dostali ven a letadlo odletělo. Říkám vám, že takoví lidé dokážou být tak zběsile vzteklí a tak přezíraví k vaší přítomnosti, že si na ně člověk musí dávat velký pozor. Mohou vypadat jako lidé, kteří mají v životě velké úspěchy, a chodí s nosem nahoru a podobně, ale zanedlouho zjistíte, že je to celé jen šaškárna. Tato orientace na ego může vést jen a jen k hlouposti. Člověk může být nesmírně hloupý a nevědět o tom, jak je hloupý, protože si myslí: „A co?“ Jednou za námi přišel jeden pán a měl manželku, které bylo pouhých 16 let, a jemu bylo 80. Přirozeně jsem si myslela, že to je její dědeček, a tak povídám: „To je vaše vnučka?“ Manžel Mě štípnul a říká: „To je jeho manželka.“ Řekla jsem: „Skutečně? Omlouvám se, nevěděla jsem, že je…“ Pán na to: „A co jako, můžu mít za manželku dvouleté dítě, co je na tom špatného?“ Řekla jsem: „Nic, jen se vám lidé budou smát, to je vše.“ Lidé dělají na světě všechny možné hlouposti a myslí si: „No a co?“ To je nejlepší způsob jak pokračovat se svou hloupostí, dokud ostatní neobjeví, že jste ten největší hlupák, který se chová scestně. Tato hloupost pochází z tohoto ega, které stoupá a obklopí celý mozek. Nevidíte nic kromě sebe, vidíte jen sebe. Můj pokoj, můj dům, můj, moje, moje. Nevidíte, že jsou tu i ostatní, že jste jim povinováni nějakým vztahem, že k nim máte být laskaví, že s nimi máte sdílet věci, vy pořád myslíte na sebe. A takoví lidé bývají posedlí z oblasti nadvědomí. V duchovním životě se takovým lidem stává, že začnou cítit, že jejich tělo leží zde a oni vstanou a sedí na stromě. Myslí si, že to je realizace nebo osvícení, jen si to představte. Není to však nic jiného než duch z nadvědomí, který vstoupil do toho těla, vzal je a položil je tam.

Měla jsem, už jsem vám to říkala, tři Američany, kteří přijeli z Ameriky a byli to známí velcí vědci. Přišli Mě navštívit a řekli: „Matko, musíš nás naučit jednu věc.“ „Jakou?“ řekla jsem. „Chceme létat.“ „Létat?“ řekla jsem, „už létáte, na co chcete létat?“ Řekli: „My ale chceme létat přes mimosmyslové vnímání.“ Řekla jsem: „To byste neměli dělat, protože pak budete zotročeni těmito duchy. A to chcete, nechat se zotročit těmi duchy?“ „Ano, ať je to cokoli – zotročení nebo něco jiného, chceme to získat a chceme mít to, co je potřeba, abychom létali.“ „Proč?“ řekla jsem. „Protože Rusové to dělají, Rusové provádějí experimenty s mimosmyslovým vnímáním. Takže my bychom to taky měli dělat.“ Řekla jsem: „Když oni půjdou do pekla, vy taky musíte do pekla?“ Řekli: „Ano, co je na tom špatného?“ Řekla jsem: „Nic, rozběhněte se a dvěma skoky tam budete cobydup. Co se Mě týče, Já bych to nedělala, Já vás nebudu posílat do věčného zatracení. Takže jsem se zeptala: „Kdo vás za Mnou poslal?“ Řekli, že nějaký Patandžálí. Víte, existuje chlapík jménem Patandžálí, který je novinář. Řekla jsem: „Tento Patandžálí vás poslal?“ „Ano, ten nás za vámi poslal.“ Byl to člověk, který měl ve zvyku opouštět své tělo a pohybovat se po všech možných místech. Byl to novinář, víte, takže míval čerstvé zprávy dříve než kdokoli jiný. Měl ve zvyku vybíhat ze svého domu a jeho žena byla překvapená, když jednoho dne donesl nějaký písek a řekl: „Víš, kde jsem včera byl? Byl jsem na … pláži a nesu ti odtud tento písek.“ Dostala opravdu strach. Třásl se tehdy před každou fotografií Boha nebo Krista a podobně, takhle se třásl, takže ho dovedla ke Mně a povídá: „Muž se tak třese, nevím, co se děje, je rozklepaný, asi má Parkinsonovu chorobu. Nevím, co se děje, v noci zmizí, všechno zamknu, ale on stejně zmizí, nevím co si počít, je to velmi šokující.“ Povídal mi, že někdy si jde sednout na strom. „Opravdu?“ řekla jsem. Tak jsem mu řekla, že je posedlý. Řekl: „Matko, prosím, zbav mě toho. Nechci ten nesmysl. Člověk neví, kde přistane. Zítra můžu viset kdesi ve vzduchu, už to nechci dělat. Možná se mé tělo už nevrátí.“ A to dnes lidé dělají. Vyvolávají duchy. Když vyvolají ducha nějaké osoby, ponechají si ho. Jako například děti… Malé děti umírají ve spánku. Když je matka tady a dítě má v Americe, řekne si, že si s ním popovídá prostřednictvím média. To je velice nebezpečná věc. S médii si nikdy nehrajte, je to velmi nebezpečné. Znám jednu takovou matku ze Švýcarska. Udělala to svému dítěti, které pak v Americe ve spánku umřelo. Protože ta vzdálenost je taková, že když je tady den, tam je noc, a ona to dělala během dne, když dítě spalo. Mluvila s dítětem, slyšela jeho hlas, dělala to všechno a dítě umřelo. „Nikdy se nepřibližujte k lidem, kteří pracují s duchy!“ To říkají všichni velcí lidé tohoto světa, ale nám je to jedno. „No a co?“ Jdeme za duchy, za mimosmyslovými zážitky, ke svým mrtvým předkům, ke svým bratrům a sestrám. Proč je obtěžovat, když jsou teď mrtví? Ať jsou volní! Dost jste se je natrápili, už když žili na zemi. Proč je nenecháte na pokoji? Ať jdou a znovu se narodí. My ale nejsme spokojeni. My říkáme, že ne, že s nimi musíme mluvit. Máme slepé věštce, držíme se za ruce, vyvoláváme duchy a tak dále. Víte ale, co se těm, kdo to dělají, stane? Především, nedostanou realizaci. Pro takové lidi je to velice obtížné. A i když dostanou realizaci, mají spoustu problémů. Viděla jsem, jak lidé zešíleli, protože tito duchové jsou ošklivá záležitost. Například kdybyste vyvolali Mě – jsem Indka, tak byste byli vydáni napospas Indii. Musíte vědět, že byste byli vystaveni Indii a neměli vůbec kontrolu nad lidmi, kteří by přicházeli z těch oblastí, a byli byste prostě polapeni. Posedli by vás. Posedli by vás, vaši rodinu, všechno. Je to fakt. Tyto hrozné bytosti se chovají… vábí nebo se snaží budit dojem, že vám pomáhají, ale tito lidé z vás jen tahají peníze. Budou však odsouzeni mnohem přísněji než kdokoli jiný. Lidé, kteří fungují jako média, jsou jasnozřiví… používají tyto věci a podobně, říkáme o nich, že jsou guruové z Tibetu, nic takového však neexistuje.

Žádná realizovaná duše by to nikdy neudělala. Žádná realizovaná duše by nikdy do nikoho nevstoupila. Žádný guru nemůže do nikoho vstoupit, věřte Mi, protože oni znají hodnotu vaší svobody. Nikdo z nich by to neudělal. Je to velice podlé. Vůči těm, kdo jsou mrtví, i vůči vám, kteří žijete a jste tak krásná bytost, stvořená Bohem. Necháte se posednout těmito nesmysly a černou magií… Nechápu, jak vy, vzdělaní lidé, se na to můžete dát. Možná jste velmi naivní, řekla bych, že jste naivní. Protože my v Indii tohle víme. Všechno to známe – materializaci a celý ten byznys, známe to moc dobře. Samozřejmě mladí lidé o tom dnes nevědí, protože Já jsem starobylá osoba, my jsme o tom všichni věděli, říkáme tomu Branumatí, nazýváme to Préta Vidja, Smašána Vidja, Bhúta Vidja. Existuje o tom knih a knih, jak se tyto věci dělají. Existuje černá magie, vúdú a další věci, které můžete jmenovat, ale moc o tom nevíte. Například mrtvá těla pohřbíváme do kostela. To je velice nebezpečné. Nevím, kdo to řekl, kde je to v Bibli napsáno, nerozumím tomu, proč byste měli mrtvá těla pohřbívat do kostela. Pokud chcete mít kostel pro mrtvá těla, v pořádku, ať si tam jsou s mrtvolami. Vy jste ale naživu, proč byste měli sedět na mrtvých tělech a dostat všechny ty bhúty, ty ďábly, kteří přicházejí a usedají na vaše hlavy? Pouze realizovaná duše by měla být pohřbena v kostele, jenom realizovaná duše. V Indii je zvykem všechna těla spálit kromě realizované duše. Protože ty se nikdy nepokoušejí nikoho posednout, nikdy se nesnaží obtěžovat, naopak pomáhají mnoha způsoby. Nejsou to lidé, kteří vám přijdou jen otravovat život nebo vás k něčemu podněcovat. Někdy má člověk radost, protože cítí, že za něj někdo převzal zodpovědnost. Vzali vám zodpovědnost, takže máte pocit úlevy. Na začátku to může být i pěkné, je to dobrý pocit: „Ó, cítím ve svém nitru takový mír.“ Protože do vašeho domu vstoupil někdo jiný a hodlá ho celý používat a vy zůstanete venku. A pak začnete být směšní. Takoví lidé si dávají takhle látku do pusy, vypadají takto, jsou opravdu velmi vystrašení a bojí se. Přede Mnou se samozřejmě takhle třesou, děje se všechno možné. A v této oblasti existuje další trend. Když řeknete, že tito lidé jsou posedlí a tak dále, tak ti na levé straně budou ještě horší. Levostranní lidé jsou ti, kteří se hodně zapojují do duchaření, nicméně existují dva typy činností s duchy: jeden může dávat nadvědomí a druhý dokonce podvědomí. A podvědomí je velmi snadno dostupné, neboť všichni ti duchové z podvědomí jsou všeteční vetřelci. Je to oblast podvědomí a oni jsou lstivé, nečisté bytosti. Když například žena umře v mladém věku, aniž by se vdala, ráda by obtěžovala nějakou vdanou ženu, protože žárlí. Proto máme v životě jistá pravidla a pokyny. Člověk by měl chápat, jak se tomu všemu vyhnout. Například psychologové. Ti nemají ponětí, o co tu jde. Léčí šílence. Už jsem vám říkala o Freudovi. Byl to nedopečený nedouk, protože věděl jen o té touze. Síle přání a touhy, kterou nazval podmíněnost a tak dále. Nevěděl ale, že existuje ještě jedna síla, což je naše ego, takže řekl, odstraňte všechny své podmíněnosti, nemějte vůbec žádné podmíněnosti. Kam tedy půjdete? Skončíte u: „Co je na tom špatného?“ U orientace na ego? Pak si vytvoříte další kult, tím že říkáte: „Musíme zničit náš kult.“ Pořád si budete říkat, že nejste k ničemu, že jste zbyteční, pořád se budete snažit zabít své ego, až se z vás stane samotář. Tyto dvě věci se stávají, když se v tomto centru pohybujete do krajností. Prostřednictvím tohoto centra jdete buď nalevo, nebo napravo. Skutečnost je však to, že toto je centrum tvořivosti. Tvořivosti a poznání Božského. Poznání Božského spočívá v tom, že po realizaci získáte chladné vibrace Ducha svatého.

A musíte vědět, jak ostatním zvedat Kundaliní, musíte vědět, jak napravit sebe sama, musíte také vědět, jak poznat vše o těchto centrech, a musíte vyřešit všechny absolutní otázky, které máte v mysli. Toto se vám musí stát. Tato realizace se musí odehrát, protože získat ji je vaše právo. Nyní jste lidská bytost a musíte se stát super-lidskou bytostí. Já ohledně toho nedělám nic, jak jsem říkala, jen vám proplácím váš bankovní účet. Pokud jsou ale vaše bankovní účty moc nalevo nebo napravo, je to dost těžké, je třeba dát hodně známek milosti a je to jakýsi kontokorent. Takže musíte pochopit, že je lepší být ve středu. K těmto věcem se nepřibližujte. Proč, na co? Co z těchto věcí získáte? Chcete jít ke svému Duchu? Chcete se stát svým Já? Proč? Jen tu a tam něco málo dostat? Proč chodíte k těm strašným lidem? Vezmou vás do tak strašlivé krajnosti, z které se možná nikdy nedokážete vrátit. Překvapilo Mě, když Mě v Londýně jeden lékař, kterého znám z příbuzenstva, přišel navštívit a povídá: „Ztratil jsem všechna svá zaměstnání, všechno a nemůžu pracovat, protože mám depresi. Nevím, co se mi stalo. Jsem v hluboké depresi. Ztratil jsem elán do práce. Nic necítím, jsem prostě ztracený případ. Mám velkou depresi. Pokaždé, když se snažím pracovat, zase se propadnu do deprese. Jsem velmi unavený.“ Zeptala jsem se ho: „Šel jsi k někomu z těch tantriků nebo k někomu podobnému?“ „Nikdy. Ale můj děda byl tantrik.“ Ten praktikoval černou magii a nyní kvůli tomu trpěl jeho vnuk. Později se vyléčil. Máme zde jednoho Australana, který byl lékařem v Rusku. Jeho babička měla ve zvyku brávat ho jako dítě na hřbitov od útlého věku. Velmi dobře si to pamatuje. Po nějaké době začal trpět depresí, přišel o práci, protože nemohl pracovat. Míval bolesti hlavy a děly se mu různé věci. Míval křeče v rukou. Když za mnou přišel, vyléčil se, ale trvalo to nějakou chvíli, protože v sobě měl už od dětství otisky těch duchů. Takže člověk musí vědět, jak si mrtvé držet od těla. Musíte být v přítomnosti, ne v oblasti mrtvých. Vše, co je mrtvé, skončilo. Všimli jste si někdy, že by opice začala křičet a vřískat a podobně, když nebo než jí umře mládě? Jakmile umře, opice odejde. Nestará se. Totéž dělají psi a další zvířata. Nestarají se, vědí, že je to pryč. Proto se říká – když někdo umře, myslete na Boha, zpívejte písně a tak dále a neoddávejte se tomu příliš. My jsme však všechny tyto věci zapomněli a to, jak se někdy zabýváme mrtvými těly, zašlo příliš daleko, takže většina z nás, pokud toto děláme, žije jen v minulosti. Žijeme v minulosti a takoví lidé vidí duchy a věci a někteří z těchto lidí viděli Mou minulost, třásli se přede Mnou, všichni se přede Mnou takhle třesou. Všichni se třesou a nemohou rovně sedět. Pořád se třesou a třesou, jejich těla se pořád třesou, nemají nad svými těly žádnou kontrolu. Takže člověk musí chápat, že tyto věci jsou pro lidské bytosti krajně nebezpečné. My jsme lidské bytosti, ne mrtvá těla, to nejsme. Nejhorší věc ale je, že ti, kteří si v takových věcech libují, jsou napadeni proteiny, o nichž mluví lékaři a které nejsou nic jiného než mrtvé duše. Lékaři říkají „proteiny“, protože tomu nerozumí. Jsou to však mrtvé duše. Rakovina je způsobena pouze útokem mrtvých duší. Nenarazila jsem na jediný příklad, který jsem léčila, a to jsem jich léčila hodně, který by nebyl ovlivněn nějakým duchem. A po realizaci ucítíte napadení – tady i tady.

Toto jsou dvě Svadhištány, takto označené. Doufám, že teď si dáte ruce takto a dostanete rovněž realizaci, zatímco k vám mluvím. Jen takto, obě chodidla mějte rovně na zemi, jen takto. Právě jsem vám říkala, že když si dáte dlaně takto, nejprve začne proudit chladný vánek. Ano? Když však už realizaci máte a přiblížíte dlaň k někomu jinému, abyste to vyzkoušeli, pocítíte napadení tady. To znamená, že to není oprávněné. Neoprávněná práce s Božským. Mohou to být podvědomé oblasti, nad- vědomí, mohou to být psychologové, kdokoli tam může mít napadení. Když pracujete na své mysli. Vaše mysl je superego, tady to modré je mysl, a když jste z jakéhokoli důvodu šli k někomu nebo sami měli co do činění s černou magií, můžete tady mít napadení – říkáme tomu levá Svadhištána. A když zde máte napadení, musíte říct, že věříte v Božskou práci, v čistou práci Božského, říká se tomu Nirmala Vidja. Nirmala znamená čisté. Je to čisté poznání techniky, jak zvedat Kundaliní. Když řeknete toto, spraví se to a ti duchové vás opustí. Přišlo za Mnou dost lidí, kteří už byli šílení, a ptali se: „Jak pomocí Kundaliní léčíte šílené lidi? Jak to děláte?“ Nijak, jen jim probudím Kundaliní. Když se Kundaliní probudí, jakmile vejde do tohoto centra, což je druhé centrum uvnitř nás, dojde k osvícení. Probudí se zde Božstvo tvořivosti. A s tím světlem ta temnota ve vás prostě zmizí. Prostě zmizí. Může se tak vyléčit i epilepsie. Když někdo trpí epilepsií, existuje velmi snadná metoda, jak tu osobu vyléčit. Extrémně snadná. Až přijdete příště, tak vám řeknu, jak takovou osobu vyléčit. Je to velice jednoduché. Sahadža jóga je spontánní živoucí metoda, kterou lze lidi vyléčit, což je vedlejší účinek probuzení Kundaliní. Není to tak, že jsem tady jako léčitelka a budu si účtovat deset dolarů za vyléčení. Tak to není. Prostě když se Kundaliní probudí, vyléčíte se. Budete se těšit dobrému zdraví, protože Kundaliní projde tímto centrem, které zodpovídá za vaši tělesnou schránku. Pokud je vaše tělo v pořádku, pak jste zdraví. Jsou ve vás ale i jiné věci. Máte také citovou a duševní složku. Především však máte duchovní stránku. Všechny tyto složky budou osvíceny prostřednictvím probuzené Kundaliní. První věc, která se vám stane, bude zlepšení vašeho zdraví, nepochybně. Všechny možné problémy jako paralýza, rakovina, cukrovka – cukrovku dokážeme v Sahadža józe vyléčit. Budu vám muset vysvětlit, jak se léčí cukrovka. Cukrovku způsobuje, když lidé příliš přemýšlejí. Přemýšlejí do té míry, že toto centrum musí tvrdě pracovat a nemůže dávat dostatečnou pozornost slinivce, která je na levé straně. Levá strana díky tomu zamrzne a pravá strana pracuje velmi tvrdě. Jak tedy cukrovku vyléčíte? Jediný způsob je, že pokud jste realizovaná duše, budete dávat do slinivky vibrace a tím tu osobu dáte do rovnováhy. Tímto způsobem to vyrovnáte. Pokud to dokážete vyrovnat, lidé se cukrovky zbaví natrvalo. Artritidu lze také léčit, ale nyní vám musím říct o slezině. Je to velice důležitý orgán v nás a myslím si, že každý z vás mu musí plně porozumět.

Slezina – vůbec netušíme, jak moc je v nás důležitá. Je to náš rychloměr. Stará se o naši rychlost. V současné době jsme se enormně, přímo teleskopicky zrychlili. Mluvíme zkráceně, chodíme zrychleně. Jsme velmi zrychlení lidé a toto zrychlení nastává, když se slezina pomate. Jak se slezina pomate? Je to velmi prosté. Slezina existuje, aby tvořila nové krvinky, červené krvinky, které si mají poradit s jakoukoli naléhavou situací, kterou procházíte. Například: jíte své jídlo, což je stav pohotovosti. Potřebujete více červených krvinek. Takže vaše slezina začne produkovat více červených krvinek, ale současně jsou tu v 9 ráno zprávy, kde zaslechnete něco strašného, takže je tu další pohotovost. Pak se bleskurychle najíte a dáte se do běhu. Třetí pohotovost. Chudák slezina úplně šílí. Neví, kdy má produkovat jaké krvinky. Neví, co si s vámi počít, protože najednou máte tři, čtyři věci naráz – snídat, nastupovat do auta, snídat, mluvit s někým, někdo volá: „Nastup si!“ – a to vše se odehrává současně. Chudák slezina neví kudy kam. Takže se zblázní. Pak přijde útok a dostaví se rakovina krve. Rakovina krve je důsledek „zrychlenosti“. Takže člověk se musí pečlivě starat o to, aby jeho slezina byla v pořádku. Varuji vás jako Matka. Znám tyto problémy. Vyléčili jsme i rakovinu krve, ale je to hrozná nemoc, a jakmile jednou zvítězí, pak může být za týden konec. Vyléčili jsme mnoho pacientů s rakovinou krve, kterým řekli, že umřou během osmi dnů. Víte, to je vše, vyřknou ortel: „Za osm dní nebo za měsíc.“ Tohle o vás prohlásí v nemocnici: „Umřete.“ Ale v Sahadža józe se můžete pokusit vyléčit je. Vyléčili se, a když pak šli k lékaři, řekli jim jen: „Hm, víme, že je to pozoruhodné, ale nemůžeme věřit, že to bylo Sahadža jógou.“ Dokonce, i když je vyléčen lékař, řeknou: „Ten doktor se teď zbláznil. Jak může takhle mluvit?“ Tady stanovili, že ten člověk za osm dní umře, a on se vyléčil a ani ne po dvou letech zase nabírá sílu. Řeknou si, že za tím něco musí být, nechtějí to však přijmout, protože to zpochybňuje jejich poznání. Nejsem tu však od toho, abych jim brala jejich profesi. Mohou mít spoustu pacientů, nejsem tu proto, abych léčila lidi. Je to jen v tom, že hledači, kteří ke Mně přijdou pro realizaci, jsou požehnáni Božskou milostí a začnou se těšit i dobrému zdraví. Vyléčí se, protože to jsou hledači. Jsou to lidé Boha a musí se z nich stát proroci. Když se z nich v této éře stanou proroci, musí transformovat další lidi stejným způsobem, aby z nich byli také proroci. Mluvil o tom William Blake před více než sto lety. Popsal všechny tyto věci v knize Milton, to byste nevěřili. Jeho proroctví bylo velmi přesné, byl to takový zřec, že dokonce popsal i místo, kde jsem bydlela – na Surrey Hills. „První signální ohně budou zapáleny na Surrey Hills.“ A také řekl, kde bude náš ášram – v ruinách. Neměli jsme totiž peníze, tak koupili místo v troskách – ,,základy budou položeny na na Lambeth Way“ – a skutečně tam také jsou. Náš ášram je na Lambeth Way, tam je… „a Její paprsek vibruje sílu lásky.“ A o Lambeth Way řekl, že to místo bude Jeruzalém. Jen si představte, před více než sto lety to viděl! Takový to byl zřec!

A všechno o tom napsal; lidské bytosti však nejsou k takovým věcem vnímavé. Šla jsem se podívat na jeho výstavu. Byl to skvělý umělec. Žasla jsem, že se tam lidé dívali jen na to, jak zobrazil nahaté ženy v pekle. Jen si to představte. Přišli jste se podívat na toto? To je, jako byste šli na výstavu květin a pak trhali jen nějakou špínu a ohavnosti. Je tohle způsob jak se dívat na krásné věci? Hledejte krásu a myslete na krásu, pak budete krásou. Proč byste měli v životě prahnout po ošklivých věcech? Proč byste neměli toužit po něčem, co je nádherné? A to je váš Duch. Toto je druhé centrum, o kterém jsem vám povídala. To, které ohraničuje naše náboženství ve smyslu výživy. Ne náboženství tak, jak ho chápete vy. Protože všechna tato náboženství jsou jako květy na jednom živém stromě. Otrhali je lidé, kteří říkají: „Toto je moje, toto je moje!“ A způsobili, že ty květy zošklivěly, a takové květy uvadají. Celá pozornost by měla být na stávání se Duchem. Pokud tomu tak není, pak to ostatní není Boží dílo. Boží dílo je jen probudit vaši Kundaliní. Je to živoucí práce, protože pokud je On živoucím Bohem, musí dělat živoucí práci. Jeho prací je přeměnit malý kvítek v plod, což vy nedokážete. Stejně tak nedokážete nechat pulzovat Kundaliní. Kundaliní začne pulzovat, jakmile přijdete do Sahadža jógy. Pouhým okem uvidíte, jak pulzování stoupá až do tohoto místa, a uvidíte, jak se odehraje váš křest. Tolik lidí o tom psalo a říká se, že například Kabír Dás jasně řekl – měli jsme velkého básníka Kabíra Dása, který popsal Sahadža jógu asi před třemi, čtyřmi sty lety. A měli jsme Ádi Šankaračárju, který zcela jasně řekl všechno, co vám povídám. Toto poznání však bylo omezeno jen na pár lidí. Dokonce i Krišna mluvil jen k jednomu – k Ardžunovi. Kristus mluvil k davům a byl ukřižován. Protože lidé nemohli pochopit, o čem mluví. Proč ho ukřižovali? Nerozpoznali ho. Mojžíš – kolik lidí ho rozpoznalo? Abrahám – kolik lidí ho rozpoznalo? Nikdy nebyli rozpoznáni ani pochopeni. To byl ten problém a to člověk musí pochopit. Nyní nastal čas rozpoznat a pochopit. Rozpoznat sami sebe – že jste Duch, že nejste toto tělo, tato mysl, toto ego – že jste Duch. A žádní takzvaní guruové! Ten, který vám nedá duchovní realizaci, není guru, není guru. Musíte pochopit, že toto je kritérium gurua, Prapůvodního mistra, který vám říká, abyste byli ve středu, abyste byli ve středu, který vám říká, všechny věci, které se musí udělat ve jménu náboženství. Ve jménu náboženství každý říkal totéž. Já nic takového neříkám, protože vím, jak si v této situaci poradit. Měli jsme v Londýně lékaře, který byl alkoholik. Přišel za Mnou a dostal realizaci a druhý den se toho vzdal, už to prostě nechtěl. Řekl: „Raduji se, nenudím se, ani si na to nevzpomenu.“

Pak odjel do Německa a za dva nebo tři měsíce, si řekl, že míval rád jistý druh vína, a chtěl znovu zkusit, jaké to je. Tak šel a dal si víno. Jakmile si je dal, bylo mu na zvracení, vážně, říkal, že to páchlo jako plesnivý korek ve vodě. Takto to nikdy necítil a nyní se mu chtělo zvracet, bylo to odporné, a tak s tím skoncoval. Co skutečně nastane, je to, že když dostanete své probuzení, vaše vlastní náboženství ve vás je osvíceno. Pak už vám nemusím říkat: „Nekraďte, nemluvte sprostě, nedělejte to a ono.“ Jako Moje vlastní dcera má… Moje vnučka je realizovaná duše… dvě děti, dvě vnučky, obě jsou realizované duše a jedna z nich přišla a povídá: „Babičko, musela jsi číst tyto stupidní věci, kterým říkají morální věda?“ Řekla jsem: „Ne, proč?“ „To je tak hloupé, že nám říkají, abychom nelhali, nekradli – proč bychom měli lhát, proč by nám měli říkat všechny tyto věci? Nelíbí se mi to.“ A tak ta maličká povídá: „Jak můžou ti hlupáci něco takového říkat? Proč bychom to měli dělat?“ Není tam žádné pokušení. Probuzeným lidem nemusíme říkat o těchto typech pokušení. Jste probuzeni! Vaše dharma je přítomna, zdroj výživy je probuzen. Jsme lidské bytosti, pokud musíme projít špinavou uličkou, nepůjde nám to. Budeme se cítit příšerně, ucpeme si nos, budeme cítit ten zápach a špínu. Když tam ale vezmete koně, půjde v pohodě, nebude mu to vadit, nebude rozrušen. Stejně tak se probudí vaše vědomí. Nebudete mít rádi žádný hřích. Prostě se vám to nebude líbit. Nebudete mít rádi nic, co by vás odvádělo od Ducha, protože byste ztratili vibrace. Ztratili byste vibrace. Nyní k dalšímu centru, které je také velmi důležité. Je zde pro naše blaho a pohodu. Jmenuje se Nábhí čakra, o které vám povím příště, protože dnes už jsem vám toho řekla hodně. Navíc bych od vás dnes ráda dostala otázky. Ale ne jako minule, ať se neptá pořád tentýž člověk. Jeden člověk by se měl zeptat pouze na jednu otázku na jednu otázku – rozumnou otázku. Jste hledači, neplýtvejte svým časem a neplýtvejte časem druhých. Ano?

Moc vám děkuji.