Rodina, manželství a vztahy mezi jogíny (6 min)

(Location Unknown)

Takže musíte vědět, že manželství má v Sahadža józe specifický význam. Neberete se jen kvůli módě, berete se, protože chcete mít za děti realizované duše, které chtějí přijít na Zemi. Dáme jim místo a výchovu. Pokud nechápete hodnotu manželství, pak je lepší, abyste se v Sahadža józe neženili a nevdávali. Je lepší toho Sahadža jógu ušetřit. Je tu jeden háček, v Sahadža józe jste všichni zrozeni ze stejné Matky, všichni jste jistým způsobem bratři a sestry. Pokud se budete brát, je to trochu podivné, protože jak by si mohl bratr vzít svou sestru? Můžeme říci, že bude lepší, když si vezmete někoho z jiné komunity – abyste si nebrali někoho ze stejné komunity. Například sahadžajogín ze Sydney by si mohl vzít sahadžajogínku z Melbourne. Měla by tu být nějaká vzdálenost, aby to nebylo jako mezi bratry a sestrami, tak by to mělo být lepší. Viděla jsem, že takto častěji vznikají konflikty, protože lidé se stále drží představy, že oni jsou z Melbourne a ti druzí ze Sydney. Sydney. Mezi Sydney a Melbourne by neměl být žádný konflikt. Protože jakmile se začnou dohadovat, pak řeknou: „Jo, ty jsi z Melbourne, tak proto se tak chováš.“ A ona na to: „Vy ze Sydney, vy jste prostě takoví.“ Okamžitě, jak něco uděláte, začnete se o tom hádat. Musíte vědět, že nejste člověk ze Sydney nebo z Melbourne, vy nejste nic jiného než sahadžajogín. A jako sahadžajogíni nemáme kasty, komunity ani rasy, ani náboženství nebo národnostní hranice. Nezáleží na tom, z jakého jste národa, jste sahadžajogín a jste univerzální bytost – tím jste. Můžete cítit vibrace lidí, co sedí okolo, nezáleží na tom, jestli je z Havaje nebo z Ameriky, na tom nesejde. Když toto cítíte, znamená to, že nepatříte žádné komunitě, žádné konkrétní zemi, jste univerzální bytost. Toto musíte vykonat, musíme vytvořit více univerzálních bytostí. Abychom to urychlili, musíme dostat na Zemi ty velké duše, takže je to velice důležitá práce. Musejí se dostat na Zemi, protože tvoří velké kanály božské práce. Jakmile začnou sestupovat na Zemi ti skuteční, vše se urychlí. Bude to tak velkolepé – vy nevíte jak, bude to náhlá a obrovská exploze Sahadža jógy. Budete žasnout, jak rychle bude růst, když přijdou tito lidé. A měli bychom podniknout takové kroky, abychom dostali skutečná požehnání těchto lidí tak, aby přišli na Zemi. Je to velice důležité. Takže bych vás ráda požádala, abyste pomýšleli na manželství z nového úhlu a s novými představami, díky kterým skutečně pochopíte význam a hodnotu těchto manželství. Pak může být vaše manželství úspěšné a neskončí krachem nebo nějakým nesmyslem. Což je tak velmi hříšné, protože se necháte oddat před realizovanými dušemi. Takže není to o tom nechat se oddat jako ostatní, kteří si na auto nalepí ceduli „Novomanželé“ a pak jdou a nechají se rozvést. V Sahadža józe toto nemůže být, je to vážná věc. Pokud to neberete vážně, je lepší, abyste do manželství nevstupovali. Jestliže máte ohledně manželství nějaká očekávání, bude lepší, abyste se nebrali. Bude lepší, abyste se nebrali. Nikdo vás nebude nutit, abyste se vzali. Prostě jen řekněte: „Ne, vůbec ne, já se neožením a nevdám.“ Pokud ale budete pokračovat, budete Sahadža józe škodit nejhorším možným způsobem. Je to jako byste Sahadža józe vrazili kudlu do zad. Není potřeba, abyste se brali, pokud sami nechcete. Právě naopak, bude lepší, když bude mnoho sezdaných párů, které mohou mít děti, a jim se mohou narodit ti skvělí lidé. Pokud si ale myslíte, že přizpů- sobení se a to vše znamená setrvání na vašich původních představách o manželském soužití, je lepší, abyste se nebrali. Je to nové nebeské manželství, na které musíte být připraveni tak, abyste mohli přijmout krásu a požehnání, ale také jeho absolutně nejvyšší význam. Doufám, že pochopíte, že Sahadža jóga zdůrazňuje manželství, ale nevěříme v žádnou askezi a útěk od rodinného života. Věříme, že rodinný život je to nejdůležitější. Musíme jej na této Zemi velmi dobře upevnit, abychom v těchto krásných hnízdech božské lásky mohli vidět narození velkých duší a abychom tak mohli pokračovat. Není úniku, je potřeba vést velmi dobrý rodinný život.